Fredericia-Aarhus - (DSB)


Den østjyske længdebane: Fredericia - Aarhus

Linieføringen mellem Fredericia og Aarhus voldte i sagens natur betydelige vanskeligheder. Det var efterhånden gået op for købstæderne hvilke muligheder der lå i jernbanen men samtidigt var der også krise i landet på grund af krigen med Preussen.

Derfor lykkedes det først at få vedtaget en lov den 26. maj 1866 og det blev atter engang Peto, Brassey & Betts der skulle stå for anlægget. Straks kontrakten var kommet i hus gik man i gang med at anlægsarbejderne i det udfordrende terræn. Til trods for de geografiske udfordringer voldte anlægsarbejdet som sådan ikke nogen nævneværdige problemer eller forsinkelser. Derfor kunne man den 3. oktober 1868 festligholde indvielsen af denne strækning og dagen efter gik man over til normal drift med 3 tog daglig i hver retning.

Med etableringen af denne strækning kom dødsstødet for postbådene mellem Korsør og Aarhus. Strækningen kunne også have indskrevet sig i dansk jernbanehistorie med en af de største danske jernbanekatastrofer. Som ved et mirakel omkom ingen mennesker den 23. oktober 1873 da aftentoget fra Aarhus afsporedes mellem Vejle og Børkop. Dramatisk må det have set ud da lokomotivet væltede og lå med alle hjul i luften og vognene hængende oven på hinanden. Årsagen var dæmningsskred i det kun 5 år gamle anlæg og oprydningsarbejderne hold strækningen spærret i 2 dage.

Ved banens åbning var følgende stationer blevet etableret: Fredericia, Børkop, Vejle, Daugård, Løsning, Horserns, Hovedgård, Skanderborg og Hørning.
I 1869 kom desuden Hasselager til og senere fulgte Tvingstrup (1869), Pjedsted, Hedensted, Hylke, Stilling (alle 1875), Munkebjerg (1884), Hatting (1892), samt billetsalgsstedet i Brejning (1899).


Vigtige stamdata for Fredericia-Aarhus (DSB) jernbanen

Jernbanens længde i km108,5
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 19. januar 1863
Statstilskud i %100 %
Banens bygherre / entreprenørPeto, Brassey and Betts
Jernbanen åbnet1868.10.04
Persontrafik nedlagtI drift
Godstrafik nedlagtI drift
Jernbanen nedlagtI drift
SportypeDobbeltspor
Sporvidde1.435 mm
BalastSkærveballast
Hastighed maxFrederica–Vejle 160 km/h, Vejle–Horsens 180 km/h og Horsens–Aarhus 160 km/h
DSB banenummer23
Banedanmark banenummer60
El driftNej
TogkontrolsystemATC (ZUB 123)
Bane statusRegionalbane

Fredericia-Aarhus (DSB) jernbanen har følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Fredericia (1935-) Banegård (Fa)0,0 km
Pjedsted Station (Pj)8,0 km
Børkop Station (Bk)13,0 km
Brejning Station (Bet)16,0 km
Munkebjerg Billetsalgssted (Muk)21,0 km
Stedet er fotograferet Vejle (1998-) Station (Vj)27,0 km
Daugård Station (Dg)38,0 km
Hedensted Station (Hed)42,0 km
Løsning Station (Lø)46,0 km
Eriknauer Trinbræt (Ert)50,0 km
Hatting Station (Hat)53,0 km
Stedet er fotograferet Horsens Station (Hs)59,0 km
Hansted Trinbræt 64,0 km
Stedet er fotograferet Tvingstrup Station (Tv)69,0 km
Stedet er fotograferet Hovedgård Station (Hå)74,0 km
Stedet er fotograferet Hylke Station (Hy)78,0 km
Stedet er fotograferet Skanderborg (1983-) Station (Sd)88,0 km
Stedet er fotograferet Stilling Station (Il)92,0 km
Stedet er fotograferet Hørning Station (Hx)96,0 km
Stedet er fotograferet Hasselager Station (Hc)101,0 km
Viby Jylland Trinbræt (Vi)103,0 km
Stedet er fotograferet Aarhus (1929-) Hovedbanegård (Ar)108,5 km

Fredericia (1935-) Banegård er Fredericia-Aarhus banens første station

Byggeår1935
Åbnet1935.05.14
NedlagtI drift
ArkitektK.T. Seest
AdresseJernbanegade 2, 7000 Fredericia
StednavneforkortelseFa
Banegård højde placering over havet8,5 meter
GPS koordinater55.568241,9.740499

Som følge af voksende togtrafik og ikke mindst godstrafik, besluttede staten at bygge Lillebæltsbroen. Fredericia Banegård i Jernbanegade blev anlagt samtidig med den gamle Lillebæltsbro, og begge blev indviet 14. maj 1935. Banegård erstattede den gamle rebroussementsstation ved havnen, hvorfra der hidtil havde været videre forbindelse til Fyn via jernbanefærge til Strib. Den gamle station har adressen Oldenborggade 1 og er i dag indrettet til kontorer.

Byen kom hurtigt over besættelsen, og der var fremgang på alle områder. Det store antal offentligt ansatte inden for DSB, postvæsenet og hæren satte sit præg på byen, som menes at have været uden lokal dialekt af netop denne årsag, da mange var tilflyttere. Byen voksede både mod nord og vest og voksede efterhånden sammen med Erritsø og Snoghøj, der også blev lagt sammen med købstaden ved kommunalreformen i 1970.

Fredericia Banegård har en banegårdshal og banegården én af de fem i Danmark med banegårdshal; de øvrige er Københavns og Aarhus Hovedbanegård, Nørrebro S-togsstation, samt den nu nedlagte Gedser Station. Desuden har Fredericia Banegård Danmarks længste perroner, som er hver 330 meter lange. Dette hænger sammen med at Fredericia er et vigtigt trafikknudepunkt for DSB, hvor stadig mange passagerer skal skifte tog under deres rejse og at de fleste intercity- og lyntog fra København bliver splittet op og kører til de andre forskellige byer i Jylland. Omvendt bliver togene fra de forskellige byer samlet, når de er på vej til København.

Fredericia (tidligere også Frederiksodde) ved Lillebælt er en større by i Sydjylland med 41.108 indbyggere (2019). Den er hovedby i Fredericia Kommune og ligger i Region Syddanmark. Fredericia blev grundlagt som en fæstning. Det kan ses i dag: gaderne ligger vinkelret på hinanden (nord-syd og øst-vest), og Fredericias centrum omkranses af et af Nordeuropas bedst bevarede voldanlæg fra 1600-tallet, der kun kan sammenlignes med Fredrikstad i Norge.

Byen er et af Danmarks vigtigste trafikknudepunkter, hvor jernbaner og motorvejene E45 og E20 mødes. Byens dybvandshavn er Danmarks største målt på godsmængde (2014), og Fredericia station er en af landets største. Taulov banegård har en vigtig funktion for godstransport.

Fredericia ligger centralt i Trekantområdet og har et stærkt erhvervsliv med nogle af Danmarks største virksomheder. Fredericiaområdet lægger hus til hovedkontorer for bl.a. Ørsted, Energinet.dk og Monjasa. Fredericia markerer sig også på fødevareområdet med et stort Carlsberg bryggeri, og Arla driver et af Europas største ostemejerier i Taulov.

Fredericia (1935-) Banegård .
Fredericia (1935-) Banegård .
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.04.04 10:04:14Krak kort over Fredericia (1935-) Banegård

Historisk kort over Fredericia (1935-) Banegård
Kilde: StyrelsenFredericia (1935-) Banegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Pjedsted Station ligger 8,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
Nedlagt1979
NedrevetNedrevet
ArkitektN.P.C. Holsøe
StednavneforkortelsePj
GPS koordinater55.602785,9.661542

Pjedsted Station blev nedsat fra station til trinbræt i 1971 og trinbrættet blev nedlagt i 1979.

Krak kort over Pjedsted Station

Historisk kort over Pjedsted Station
Kilde: StyrelsenPjedsted Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Børkop Station ligger 13,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
Nedlagt1973
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseJernbanegade 4, 7080 Børkop
StednavneforkortelseBk
Station højde placering over havet24,5 meter
GPS koordinater55.642013,9.652040

Børkop Station blev ændret fra station til trinbræt i 1973, men er stadig signalteknisk station.

Krak kort over Børkop Station

Historisk kort over Børkop Station
Kilde: StyrelsenBørkop Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Brejning Station ligger 16,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
NedlagtI drift
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseSellerup Vangvej 1, 7080 Børkop
StednavneforkortelseBet
Station højde placering over havet26,3 meter
GPS koordinater55.666576,9.659413

Brejning Station ændres til trinbræt i 1973.

Krak kort over Brejning Station

Historisk kort over Brejning Station
Kilde: StyrelsenBrejning Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Munkebjerg Billetsalgssted ligger 21,0 km. fra første station.

Byggeår1918
Åbnet1918
Nedlagt1966
StednavneforkortelseMuk
GPS koordinater55.691900,9.614961

Munkebjerg Billetsalgssted blev oprettet i 1918, nedlagt i 1966.

Krak kort over Munkebjerg Billetsalgssted

Historisk kort over Munkebjerg Billetsalgssted
Kilde: StyrelsenMunkebjerg Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vejle (1998-) Station ligger 27,0 km. fra første station.

Byggeår1998
Åbnet1998.06.15
NedlagtI drift
AdresseBanegårdspladsen 3B, 7100 Vejle
StednavneforkortelseVj
Station højde placering over havet2,1 meter
GPS koordinater55.706667,9.536586
Vejle (1998-) Station.
Vejle (1998-) Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2010.07.24 15:24:59Krak kort over Vejle (1998-) Station

Historisk kort over Vejle (1998-) Station
Kilde: StyrelsenVejle (1998-) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Daugård Station ligger 38,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
Nedlagt1970
ArkitektN.P.C. Holsøe
StednavneforkortelseDg
GPS koordinater55.735559,9.691272
Krak kort over Daugård Station

Historisk kort over Daugård Station
Kilde: StyrelsenDaugård Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hedensted Station ligger 42,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
NedlagtI drift
ArkitektN.P.C. Holsøe
StednavneforkortelseHed
GPS koordinater55.768148,9.698680

Hedensted Station blev nedlagt i 1974, blev dog åbnet igen i 2006 som trinbræt.

Krak kort over Hedensted Station

Historisk kort over Hedensted Station
Kilde: StyrelsenHedensted Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Løsning Station ligger 46,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
Nedlagt1974
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseJernbanegade 1, 8723 Løsning
Stednavneforkortelse
Station højde placering over havet70,4 meter
GPS koordinater55.802692,9.701717

Løsning var station indtil 1971, hvor det blev til trinbræt med billetsalg. Trinbrættet blev nedlagt i 1974.

Krak kort over Løsning Station

Historisk kort over Løsning Station
Kilde: StyrelsenLøsning Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Eriknauer Trinbræt ligger 50,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
Nedlagt1963
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseErt
GPS koordinater55.831673,9.740219

Eriknauer trinbræt blev nedlagt i 1963.

Krak kort over Eriknauer Trinbræt

Historisk kort over Eriknauer Trinbræt
Kilde: StyrelsenEriknauer Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hatting Station ligger 53,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
Nedlagt1971
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseStationsvej 16, 8700 Horsens
StednavneforkortelseHat
Station højde placering over havet29,8 meter
GPS koordinater55.858185,9.768070

Hatting Station blev nedlagt som station i 1971.

Krak kort over Hatting Station

Historisk kort over Hatting Station
Kilde: StyrelsenHatting Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Horsens Station ligger 59,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
NedlagtI drift
ArkitektK.T. Seest
AdresseBanegårdsgade 3, 8700 Horsens
StednavneforkortelseHs
Station højde placering over havet2,7 meter
GPS koordinater55.862815,9.836540

Horsens Station har været et stort knudepunkt med mange privatbaner.

Horsens Station.
Horsens Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.21Krak kort over Horsens Station

Historisk kort over Horsens Station
Kilde: StyrelsenHorsens Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hansted Trinbræt ligger 64,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
Nedlagt1934.05.15
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.894479,9.848588
Krak kort over Hansted Trinbræt

Historisk kort over Hansted Trinbræt
Kilde: StyrelsenHansted Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tvingstrup Station ligger 69,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
Nedlagt1971
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseKirkehøjvej 2, 8700 Horsens
StednavneforkortelseTv
Station højde placering over havet66,2 meter
GPS koordinater55.914068,9.928234

Tvingstrup blev nedlagt som station i 1971.

Tvingstrup station set fra vejsiden.
Tvingstrup station set fra vejsiden.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.21Krak kort over Tvingstrup Station

Historisk kort over Tvingstrup Station
Kilde: StyrelsenTvingstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hovedgård Station ligger 74,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
Nedlagt1977
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseStationsvej 5, 8732 Hovedgård
Stednavneforkortelse
Station højde placering over havet75,2 meter
GPS koordinater55.945983,9.962677

Hovedgård blev nedlagt som station i 1974. Sidesporet blev nedlagt i 1977. Dog er Hovedgård stadig signalteknisk station.

Hovedgård Station.
Hovedgård Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.21Krak kort over Hovedgård Station

Historisk kort over Hovedgård Station
Kilde: StyrelsenHovedgård Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hylke Station ligger 78,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
Nedlagt1974
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseHy
GPS koordinater55.988181,9.945529

Hylke Station blev trinbræt i 1973. Trinbrættet blev nedlagt i 1974.

Stationen er nedrevet og der er ikke noget tilbage.
Stationen er nedrevet og der er ikke noget tilbage.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.21Krak kort over Hylke Station

Historisk kort over Hylke Station
Kilde: StyrelsenHylke Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skanderborg (1983-) Station ligger 88,0 km. fra første station.

Byggeår1983
Åbnet1983
NedlagtI drift
AdresseJernbanevej 3, 8660 Skanderborg
StednavneforkortelseSd
Station højde placering over havet48,3 meter
GPS koordinater56.043611,9.926103

Skanderborg Station blev opført i 1868 som led i den østjyske længdebane. Placeringen af jernbanen gav på Skanderborgegnen og i folketinget anledning til voldsom debat både fordi investeringen var kostbar, og dels fordi man var klar over, at jernbanen ville få afgørende betydning for området. Men for udviklingen i købstaden Skanderborg, med 1700 indbyggere havde levet en stille isoleret tilværelse, fik jernbanen uvurderlig betydning for udviklingen af byen.

Jernbanen fik stor betydning for den spirende industri og for de store hestemarkeder, hvor udbuddet af heste kunne være på 500-600 heste med købere fra både ind- og udland.

Stationsbygningen var tegnet af arkitekt N.P.C. Holsøe og rummede 2 små ventesale, en for 1. klasse og en for 2.klasse, en restauration, postekspedition og det nye toldlokale.

Remissen blev revet ned i 1970'erne efter den i gennem flere år havde været hjemsted for fire veteranlokomotiver. Vandtårnet forsvandt ligeledes, og baneterrænet blev omlagt rettet ud.

For at forsøge at leve op til tidens krav til moderne faciliteter blev den gamle stationsbygning revet ned i 1983 og den nuværende bygning blev ibrugtaget. Projektet omfattede også nyt posthus og foran stationen holdeplads for bus og taxi.

Stationen er nedrevet og erstatet af dette trinbræt.
Stationen er nedrevet og erstatet af dette trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.21Krak kort over Skanderborg (1983-) Station

Historisk kort over Skanderborg (1983-) Station
Kilde: StyrelsenSkanderborg (1983-) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Stilling Station ligger 92,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
Nedlagt1979
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseStationsvej 13, 8660 Skanderborg
StednavneforkortelseIl
Station højde placering over havet72,0 meter
GPS koordinater56.062971,9.986810

Stilling station blev nedsat til trinbræt i 1974. Trinbrættet blev nedlagt i 1979.

Stilling station set fra vejsiden.
Stilling station set fra vejsiden.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.21Krak kort over Stilling Station

Historisk kort over Stilling Station
Kilde: StyrelsenStilling Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hørning Station ligger 96,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
NedlagtI drift
ArkitektN.P.C. Holsøe
StednavneforkortelseHx
GPS koordinater56.082493,10.038460

Hørning station blev nedsat til trinbræt i 1974. Trinbrættet blev nedlagt i 1979, men der er stadig signalteknisk station. Trinbrættet blev genåbnet igen i 2003.

Stationen er nedrevet og erstatet af dette trinbræt.
Stationen er nedrevet og erstatet af dette trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.21Krak kort over Hørning Station

Historisk kort over Hørning Station
Kilde: StyrelsenHørning Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hasselager Station ligger 101,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
Nedlagt1979
NedrevetNedrevet
ArkitektN.P.C. Holsøe
StednavneforkortelseHc
GPS koordinater56.102883,10.101215

Hasselager station blev nedsat til trinbræt i 1976. Trinbrættet blev nedlagt i 1979.

Stationen er nedrevet og i dag er der kun det gamle sidespor.
Stationen er nedrevet og i dag er der kun det gamle sidespor.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.21Krak kort over Hasselager Station

Historisk kort over Hasselager Station
Kilde: StyrelsenHasselager Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Viby Jylland Trinbræt ligger 103,0 km. fra første station.

Byggeår2004
Åbnet2004
NedlagtI drift
AdresseSønderhøj 5, 8260 Viby J
StednavneforkortelseVi
Trinbræt højde placering over havet33,1 meter
GPS koordinater56.122103,10.160573
Krak kort over Viby Jylland Trinbræt

Historisk kort over Viby Jylland Trinbræt
Kilde: StyrelsenViby Jylland Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Aarhus (1929-) Hovedbanegård er Fredericia-Aarhus banens endestation og ligger 108,5 km. fra første station.

Byggeår1927
Åbnet1929
NedlagtI drift
ArkitektK.T. Seest
AdresseBanegårdspladsen 1, 8000 Aarhus C
StednavneforkortelseAr
Hovedbanegård højde placering over havet11,5 meter
GPS koordinater56.150310,10.204663

Byggeriet af den nuværende og tredje banegårdsbygning i 1927-1929 indgik i et større bygningsprojekt, som markant ændrede terrænet omkring banegården. Det var overarkitekt K.T. Seest, som kom til at stå for en samlet plan for banegården og arealer rundt om. Aarhus Hovedbanegård blev opført i nyklassicistisk stil og er en sækbanegård. En sækbanegård er en type banegård, hvor togene kører ind og ud ad banegården ad samme vej.

Bygningerne omkring Banegårdspladsen blev revet ned og erstattet med nye, samtidig med at Park Allé blev etableret. Alle de nye bygninger blev udført i samme gule mursten og i samme højde, således at området i dag står som en harmonisk helhed. Selve banegården blev under ombygningen hævet med ca. 4 meter, så sporerne ligger under banegårdsbygningen. Dedet skabte en højde forskel på 6-8 meter fra banegården og ned til sporene. Den store højdeforskel mellem spor og banegård gør Aarhus Hovedbanegård til en højtracébanegård.

Banegården har 6 perronspor, og man kan tilgå sporene direkte fra Bruuns Bro eller gennem banegården.

I 2003 blev Aarhus Hovedbanegård udvidet med indkøbscentret Bruuns Galleri. Sammen danner banegården og Bruuns Galleri ramme om et indendørs areal på omkring 140.000 kvadratmeter.

Aarhus H banegård fotograferet fra vejsiden.
Aarhus H banegård fotograferet fra vejsiden.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2010.07.28Krak kort over Aarhus (1929-) Hovedbanegård

Historisk kort over Aarhus (1929-) Hovedbanegård
Kilde: StyrelsenAarhus (1929-) Hovedbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Copyright © 1999-2020 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.0.6 - build: 2020.05.15-17:05:31