Fredericia-Aarhus - (DSB)


Den østjyske længdebane: Fredericia - Aarhus

Linieføringen mellem Fredericia og Aarhus voldte i sagens natur betydelige vanskeligheder. Det var efterhånden gået op for købstæderne hvilke muligheder der lå i jernbanen men samtidigt var der også krise i landet på grund af krigen med Preussen.

Derfor lykkedes det først at få vedtaget en lov den 26. maj 1866 og det blev atter engang Peto, Brassey & Betts der skulle stå for anlægget. Straks kontrakten var kommet i hus gik man i gang med at anlægsarbejderne i det udfordrende terræn. Til trods for de geografiske udfordringer voldte anlægsarbejdet som sådan ikke nogen nævneværdige problemer eller forsinkelser. Derfor kunne man den 3. oktober 1868 festligholde indvielsen af denne strækning og dagen efter gik man over til normal drift med 3 tog daglig i hver retning.

Med etableringen af denne strækning kom dødsstødet for postbådene mellem Korsør og Aarhus. Strækningen kunne også have indskrevet sig i dansk jernbanehistorie med en af de største danske jernbanekatastrofer. Som ved et mirakel omkom ingen mennesker den 23. oktober 1873 da aftentoget fra Aarhus afsporedes mellem Vejle og Børkop. Dramatisk må det have set ud da lokomotivet væltede og lå med alle hjul i luften og vognene hængende oven på hinanden. Årsagen var dæmningsskred i det kun 5 år gamle anlæg og oprydningsarbejderne hold strækningen spærret i 2 dage.

Ved banens åbning var følgende stationer blevet etableret: Fredericia, Børkop, Vejle, Daugård, Løsning, Horserns, Hovedgård, Skanderborg og Hørning.
I 1869 kom desuden Hasselager til og senere fulgte Tvingstrup (1869), Pjedsted, Hedensted, Hylke, Stilling (alle 1875), Munkebjerg (1884), Hatting (1892), samt billetsalgsstedet i Brejning (1899).


Vigtige stamdata for Fredericia-Aarhus (DSB) jernbanen

Jernbanens længde i km108,5
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 19. januar 1863
Statstilskud i %100 %
Banens bygherre / entreprenørPeto, Brassey and Betts
Jernbanen åbnet1868.10.04
Persontrafik nedlagtI drift
Godstrafik nedlagtI drift
Jernbanen nedlagtI drift
SportypeDobbeltspor
Sporvidde1.435 mm
BalastSkærveballast
Hastighed maxFrederica–Vejle 160 km/h, Vejle–Horsens 180 km/h og Horsens–Aarhus 160 km/h
DSB banenummer23
Banedanmark banenummer60
El driftNej
TogkontrolsystemATC (ZUB 123)
Bane statusRegionalbane

Fredericia-Aarhus (DSB) jernbanen har følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Fredericia Station (Fa)0,0 km
Pjedsted Station (Pj)8,0 km
Børkop Station (Bk)13,0 km
Brejning Station (Bet)16,0 km
Munkebjerg Billetsalgssted (Muk)21,0 km
Vejle (1998-) Station (Vj)27,0 km
Daugård Station (Dg)38,0 km
Hedensted Station (Hed)42,0 km
Løsning Station (Lø)46,0 km
Eriknauer Trinbræt (Ert)50,0 km
Hatting Station (Hat)53,0 km
Stedet er fotograferet Horsens Station (Hs)59,0 km
Hansted Trinbræt 64,0 km
Stedet er fotograferet Tvingstrup Station (Tv)69,0 km
Stedet er fotograferet Hovedgård Station (Hå)74,0 km
Stedet er fotograferet Hylke Station (Hy)78,0 km
Stedet er fotograferet Skanderborg Station (Sd)88,0 km
Stedet er fotograferet Stilling Station (Il)92,0 km
Stedet er fotograferet Hørning Station (Hx)96,0 km
Stedet er fotograferet Hasselager Station (Hc)101,0 km
Viby Jylland Trinbræt (Vi)103,0 km
Stedet er fotograferet Aarhus H Station (Ar)108,5 km

Fredericia Station er Fredericia-Aarhus banens første station

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
NedlagtI drift
ArkitektK.T. Seest
AdresseJernbanegade 2, 7000 Fredericia
Stations forkortelseFa
GPS koordinater55.568241,9.740499

Den nuværende Fredericia station er fra 1935 og tegnet af K.T. Seest.

Fredericia station set fra vejsiden.
Fredericia station set fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.04.21

Krak kort over Fredericia Station

Historisk kort over Fredericia Station
Kilde: StyrelsenFredericia Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Pjedsted Station ligger 8,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
Nedlagt1979
NedrevetNedrevet
ArkitektN.P.C. Holsøe
Stations forkortelsePj
GPS koordinater55.602785,9.661542

Pjedsted Station blev nedsat fra station til trinbræt i 1971 og trinbrættet blev nedlagt i 1979.

Krak kort over Pjedsted Station

Historisk kort over Pjedsted Station
Kilde: StyrelsenPjedsted Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Børkop Station ligger 13,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
Nedlagt1973
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseJernbanegade 4, 7080 Børkop
Stations forkortelseBk
GPS koordinater55.642013,9.652040

Børkop Station blev ændret fra station til trinbræt i 1973, men er stadig signalteknisk station.

Krak kort over Børkop Station

Historisk kort over Børkop Station
Kilde: StyrelsenBørkop Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Brejning Station ligger 16,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
NedlagtI drift
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseSellerup Vangvej 1, 7080 Børkop
Stations forkortelseBet
GPS koordinater55.666576,9.659413

Brejning Station ændres til trinbræt i 1973.

Krak kort over Brejning Station

Historisk kort over Brejning Station
Kilde: StyrelsenBrejning Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Munkebjerg Billetsalgssted ligger 21,0 km. fra første station.

Byggeår1918
Åbnet1918
Nedlagt1966
Stations forkortelseMuk
GPS koordinater55.691900,9.614961

Munkebjerg Billetsalgssted blev oprettet i 1918, nedlagt i 1966.

Krak kort over Munkebjerg Billetsalgssted

Historisk kort over Munkebjerg Billetsalgssted
Kilde: StyrelsenMunkebjerg Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vejle (1998-) Station ligger 27,0 km. fra første station.

Byggeår1998
Åbnet1998.06.15
NedlagtI drift
AdresseBanegårdspladsen 3, 7100 Vejle
Stations forkortelseVj
GPS koordinater55.707249,9.536828
Krak kort over Vejle (1998-) Station

Historisk kort over Vejle (1998-) Station
Kilde: StyrelsenVejle (1998-) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Daugård Station ligger 38,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
Nedlagt1970
ArkitektN.P.C. Holsøe
Stations forkortelseDg
GPS koordinater55.735559,9.691272
Krak kort over Daugård Station

Historisk kort over Daugård Station
Kilde: StyrelsenDaugård Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hedensted Station ligger 42,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
NedlagtI drift
ArkitektN.P.C. Holsøe
Stations forkortelseHed
GPS koordinater55.768148,9.698680

Hedensted Station blev nedlagt i 1974, blev dog åbnet igen i 2006 som trinbræt.

Krak kort over Hedensted Station

Historisk kort over Hedensted Station
Kilde: StyrelsenHedensted Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Løsning Station ligger 46,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
Nedlagt1974
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseJernbanegade 1, 8723 Løsning
Stations forkortelse
GPS koordinater55.802692,9.701717

Løsning var station indtil 1971, hvor det blev til trinbræt med billetsalg. Trinbrættet blev nedlagt i 1974.

Krak kort over Løsning Station

Historisk kort over Løsning Station
Kilde: StyrelsenLøsning Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Eriknauer Trinbræt ligger 50,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
Nedlagt1963
Stations forkortelseErt
GPS koordinater55.831673,9.740219

Eriknauer trinbræt blev nedlagt i 1963.

Krak kort over Eriknauer Trinbræt

Historisk kort over Eriknauer Trinbræt
Kilde: StyrelsenEriknauer Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hatting Station ligger 53,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
Nedlagt1971
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseStationsvej 16, 8700 Horsens
Stations forkortelseHat
GPS koordinater55.858185,9.768070

Hatting Station blev nedlagt som station i 1971.

Krak kort over Hatting Station

Historisk kort over Hatting Station
Kilde: StyrelsenHatting Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Horsens Station ligger 59,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
NedlagtI drift
ArkitektK.T. Seest
AdresseAndr Steenbergs Plads 1, 8700 Horsens
Stations forkortelseHs
GPS koordinater55.862815,9.836540

Horsens Station har været et stort knudepunkt med mange privatbaner.

Horsens Station.
Horsens Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.04.21

Krak kort over Horsens Station

Historisk kort over Horsens Station
Kilde: StyrelsenHorsens Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hansted Trinbræt ligger 64,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
Nedlagt1934.05.15
GPS koordinater55.894479,9.848588
Krak kort over Hansted Trinbræt

Historisk kort over Hansted Trinbræt
Kilde: StyrelsenHansted Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tvingstrup Station ligger 69,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
Nedlagt1971
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseKirkehøjvej 2, 8700 Horsens
Stations forkortelseTv
GPS koordinater55.914068,9.928234

Tvingstrup blev nedlagt som station i 1971.

Tvingstrup station set fra vejsiden.
Tvingstrup station set fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.04.21

Krak kort over Tvingstrup Station

Historisk kort over Tvingstrup Station
Kilde: StyrelsenTvingstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hovedgård Station ligger 74,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
Nedlagt1977
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseStationsvej 5, 8732 Hovedgård
Stations forkortelse
GPS koordinater55.945983,9.962677

Hovedgård blev nedlagt som station i 1974. Sidesporet blev nedlagt i 1977. Dog er Hovedgård stadig signalteknisk station.

Hovedgård Station.
Hovedgård Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.04.21

Krak kort over Hovedgård Station

Historisk kort over Hovedgård Station
Kilde: StyrelsenHovedgård Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hylke Station ligger 78,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
Nedlagt1974
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseHy
GPS koordinater55.988181,9.945529

Hylke Station blev trinbræt i 1973. Trinbrættet blev nedlagt i 1974.

Stationen er nedrevet og der er ikke noget tilbage.
Stationen er nedrevet og der er ikke noget tilbage. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.04.21

Krak kort over Hylke Station

Historisk kort over Hylke Station
Kilde: StyrelsenHylke Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skanderborg Station ligger 88,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
NedlagtI drift
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseJernbanevej 9, 8660 Skanderborg
Stations forkortelseSd
GPS koordinater56.043611,9.926103

Skanderborg Station har forbindelse til Fredericia, Aarhus og Silkeborg

Stationen er nedrevet og erstatet af dette trinbræt.
Stationen er nedrevet og erstatet af dette trinbræt. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.04.21

Krak kort over Skanderborg Station

Historisk kort over Skanderborg Station
Kilde: StyrelsenSkanderborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Stilling Station ligger 92,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
Nedlagt1979
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseStationsvej 13, 8660 Skanderborg
Stations forkortelseIl
GPS koordinater56.062971,9.986810

Stilling station blev nedsat til trinbræt i 1974. Trinbrættet blev nedlagt i 1979.

Stilling station set fra vejsiden.
Stilling station set fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.04.21

Krak kort over Stilling Station

Historisk kort over Stilling Station
Kilde: StyrelsenStilling Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hørning Station ligger 96,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
NedlagtI drift
ArkitektN.P.C. Holsøe
Stations forkortelseHx
GPS koordinater56.082493,10.038460

Hørning station blev nedsat til trinbræt i 1974. Trinbrættet blev nedlagt i 1979, men der er stadig signalteknisk station. Trinbrættet blev genåbnet igen i 2003.

Stationen er nedrevet og erstatet af dette trinbræt.
Stationen er nedrevet og erstatet af dette trinbræt. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.04.21

Krak kort over Hørning Station

Historisk kort over Hørning Station
Kilde: StyrelsenHørning Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hasselager Station ligger 101,0 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
Nedlagt1979
NedrevetNedrevet
ArkitektN.P.C. Holsøe
Stations forkortelseHc
GPS koordinater56.102883,10.101215

Hasselager station blev nedsat til trinbræt i 1976. Trinbrættet blev nedlagt i 1979.

Stationen er nedrevet og i dag er der kun det gamle sidespor.
Stationen er nedrevet og i dag er der kun det gamle sidespor. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.04.21

Krak kort over Hasselager Station

Historisk kort over Hasselager Station
Kilde: StyrelsenHasselager Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Viby Jylland Trinbræt ligger 103,0 km. fra første station.

Byggeår2004
Åbnet2004
NedlagtI drift
AdresseSønderhøj 2, 8260 Viby J
Stations forkortelseVi
GPS koordinater56.122103,10.160573
Krak kort over Viby Jylland Trinbræt

Historisk kort over Viby Jylland Trinbræt
Kilde: StyrelsenViby Jylland Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Aarhus H Station er Fredericia-Aarhus banens endestation og ligger 108,5 km. fra første station.

NedlagtI drift
ArkitektK.T. Seest
Stations forkortelseAr
GPS koordinater56.150310,10.204663

Aarhus Hovedbanegård er tegnet f K. T. Seest og opført i 1927. Banegården blev taget i brug i 1929 som den tredje stationsbygning i Aarhus.

Aarhus H banegård fotograferet fra vejsiden.
Aarhus H banegård fotograferet fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2010.07.28

Krak kort over Aarhus H Station

Historisk kort over Aarhus H Station
Kilde: StyrelsenAarhus H Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Copyright © 2006-2020 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.0.4 - build: 2020.03.21-11:18:44