Slagelse-Næstved - (DSB)


I lov nr. 55 af 12 april 1889 blev det besluttet at der skulle anlægges en jernbane fra Slagelse til Næstved. I selv samme lov blev var der også en tilladelse om at anlægge en sidebane fra Dalmose til Skælskør.

3 år efter banens vedtagelse kunne banen tages i brug 15. maj 1892. Banen var kun 11.5 km. lang og havde ud over endestationerne to mellemstationer i Sønder Bjerre (4. km. fra Dalmose) og Tjæreby (7. km. fra Dalmose). Den kun 11.5 kilometer lange strækning forblev i drift helt frem til 7. oktober 1950 hvor persontrafikken ophørte. Banen blev brugt som godsbane frem til 1975.

Banen er benyttet som veteranbane af Foreningen Dalmose-Skælskørbanen siden 1978 efter en aftale med banestyrelsen.
Banestyrelsen har i 2009 overgivet banen til miljøministeriet, som har planer om at den skal omlægges til natursti.

Vigtige årstal for Dalmose-Skælskør jernbane:
1889.04.12 Vedtages etableringen af banen i lov nr. 55 af 12 april 1889.
1892.05.15 Starter driften på Dalmose til Skælskør banen.
1950.10.07 Ophører persontrafikken på banen.
1975 Ophører godstrafikken på banen.
1978 Begyndes veterankørslen på banen.
2009 Overdrager Banestyrelsen banen til Miljøministeriet.


Vigtige stamdata for Slagelse-Næstved (DSB) jernbanen

Jernbanens længde i km40,1
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 12. april 1889
Statstilskud i %100 %
Jernbanen åbnet1892.05.15
Persontrafik nedlagt1971.05.23
Godstrafik nedlagt1986
Jernbanen nedlagt1986
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt22,5 kg/m i grusballast, 1915-21 forstærket til 37 kg/m i stenballast, i 1960erne ny ombygning af sp
BalastGrus - senere Sten
Hastighed max70 km/t, fra 1923: 90 km/t – hvor banen blev indhegnet
El driftNej
TogkontrolsystemNej

Slagelse-Næstved (DSB) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Slagelse (1892-) Station (Sg)0,0 km
Stedet er fotograferet Sludstrup Station (Sdt)8,2 km
Stedet er fotograferet Flakkebjerg Station (Fk)11,3 km
Stedet er fotograferet Dalmose Station (Da)15,4 km
Stedet er fotograferet Holsteinborg Trinbræt (Hob)18,5 km
Stedet er fotograferet Sandved Station (San)23,0 km
Stedet er fotograferet Hyllinge Station (Yl)27,9 km
Stedet er fotograferet Fodby Station (Fy)32,8 km
Stedet er fotograferet Ladby Sjælland Trinbræt (Lat)34,5 km
Stedet er fotograferet Næstved Station (Næ)41,1 km

Slagelse (1892-) Station var Slagelse-Næstved banens første station

Byggeår1892
Åbnet1892.05.15
NedlagtI drift
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseSøndre Stationsvej 28, 4200 Slagelse
Stations forkortelseSg
GPS koordinater55.407318,11.348925

Slagelses nuværende station er station nummer to i Slagelse. Den første station lå ca. 600 meter nord for den nuværende og blev anlagt udenfor Slagelse by ved anlægget af Sjællandske Jernbane Selskabs (SJS) banestrækningen fra Roskilde til Korsør i 1856.

Ifm. anlægget af Slagelse-Næstved banen i 1892 valgte man at flytte stationen ind i Slagelse by. Den nuværende stationsbygning, tegnet af statsbanernes arkitekt N.P.C. Holsøe og bygningen blev fredet i 1992.


I 2021 skal Slagelse station total renoveres for et 3 cifret millionbeløb, med bl.a. følgende ændringer:
• Fornyelse af perron ved spor 2-5.
• Spor 1 og 4 skal forlænges ca. 350 meter.
• 140 meter spunsvæg til forlængelse af spor 4.
• 2 nye B-spor.
• 5 km nye skinner og ca. 7.000 nye sveller skal lægges.
• 7 km ny sporkasse og 2 km. ballastrensning.
• 18 sporskifter skal fornys, og de resterende skal fjernes.
• Nyt afvandingssystem på hele stationen.
• Alle signaler skal flyttes på nær tre stk.
• Sænkning af forsyningsledning ved SK Forsyning.
• Fjernelse af gammelt standeranlæg.
• Afledte kørelednings- og sikringsarbejder.

Slagelse (1892-) Station.
Slagelse (1892-) Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2020.04.06 16:04:03

Krak kort over Slagelse (1892-) Station

Historisk kort over Slagelse (1892-) Station
Kilde: StyrelsenSlagelse (1892-) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sludstrup Station lå 8,2 km. fra første station.

Byggeår1892
Åbnet1892.05.15
Nedlagt1959.12.01
Nedrevet1982
ArkitektN.P.C. Holsøe
Stations forkortelseSdt
GPS koordinater55.354800,11.390617

Sludstrup startede som billetsalgssted og blev først station fra 1915. Trafikken var begrænset, og Sludstrup blev nedgraderet til trinbræt, inden den lukket d. 1. december 1959.

Stationen lå til vestre i billedet - der er ikke mere tilbage.
Stationen lå til vestre i billedet - der er ikke mere tilbage. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.02.21

Krak kort over Sludstrup Station

Historisk kort over Sludstrup Station
Kilde: StyrelsenSludstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Flakkebjerg Station lå 11,3 km. fra første station.

Byggeår1892
Åbnet1892.05.15
Nedlagt1971.05.23
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseFlakkebjerg Stationsvej 3, 4200 Slagelse
Stations forkortelseFk
GPS koordinater55.327874,11.400199

Flakkebjerg Station nedrykkede til trinbræt i 1966.

Flakkebjerg station - meget tilgroet - set fra vejsiden.
Flakkebjerg station - meget tilgroet - set fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.02.21

Krak kort over Flakkebjerg Station

Historisk kort over Flakkebjerg Station
Kilde: StyrelsenFlakkebjerg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Dalmose Station lå 15,4 km. fra første station.

Byggeår1892
Åbnet1892.05.15
Nedlagt1971.05.23
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseStationsvej 4, 4261 Dalmose
Stations forkortelseDa
GPS koordinater55.293471,11.420270

Dalmose Station var forgreningsstation på Slagelse-Næstved banen, med sidebane til Skælskør.

Dalmose station set fra vejsiden.
Dalmose station set fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.02.21

Krak kort over Dalmose Station

Historisk kort over Dalmose Station
Kilde: StyrelsenDalmose Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Holsteinborg Trinbræt lå 18,5 km. fra første station.

Byggeår1926
Åbnet1926
Nedlagt1969
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseHob
GPS koordinater55.274463,11.453974

Der blev anlagt trinbræt i Holsteinborg i 1926 efter ønske fra Hyllested sogneråd.

Navnet, Holsteinborg, er lidt misvisende, da der er 7 kilometer til herregården Holsteinborg.

I 1960 blev trinbrættet udviddet til at være på begge sider af Venslevvej, så togene kunne standse uden at genere trafikken på vejen.

Trinbrættet blev nedlagt i 1969 og trinbrættets ene læskur blev flyttet til Flakkebjerg, som var blevet til trinbræt i 1966.

Holsteinborg Trinbræt.
Holsteinborg Trinbræt. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.02.21

Krak kort over Holsteinborg Trinbræt

Historisk kort over Holsteinborg Trinbræt
Kilde: StyrelsenHolsteinborg Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sandved Station lå 23,0 km. fra første station.

Byggeår1892
Åbnet1892.05.15
Nedlagt1971.05.23
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseJernbanevej 7, 4262 Sandved
Stations forkortelseSan
GPS koordinater55.264425,11.521006
Sandved Station.
Sandved Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.02.21

Krak kort over Sandved Station

Historisk kort over Sandved Station
Kilde: StyrelsenSandved Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hyllinge Station lå 27,9 km. fra første station.

Byggeår1892
Åbnet1892.05.15
Nedlagt1971.05.23
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseHyllinge Stationsvej 1, 4700 Næstved
Stations forkortelseYl
GPS koordinater55.259772,11.598833
Hyllinge Station.
Hyllinge Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.02.21

Krak kort over Hyllinge Station

Historisk kort over Hyllinge Station
Kilde: StyrelsenHyllinge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fodby Station lå 32,8 km. fra første station.

Byggeår1892
Åbnet1892.05.15
Nedlagt1963
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseStations Alle 4, 4700 Næstved
Stations forkortelseFy
GPS koordinater55.255362,11.674717

Fodby startede som billetsalgssted, men blev station i 1917. Stationen blev nedlagt med sommerkøreplanens ikrafttræden i 1963.

En snedækket Fodby station.
En snedækket Fodby station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.02.21

Krak kort over Fodby Station

Historisk kort over Fodby Station
Kilde: StyrelsenFodby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ladby Sjælland Trinbræt lå 34,5 km. fra første station.

Byggeår1928
Åbnet1928
Nedlagt1955.05.21
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseLat
GPS koordinater55.252792,11.716031

Ladby Sjælland trinbræt var ved vogterhus nummer 25. Vogterhuset er i dag nedrevet.

Navnet Ladby Sjælland skyldes at der også var en Ladby på OKMJ banen.

Ladby trinbræt er nedlagt, men benyttes til brænde!
Ladby trinbræt er nedlagt, men benyttes til brænde! - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.02.21

Krak kort over Ladby Sjælland Trinbræt

Historisk kort over Ladby Sjælland Trinbræt
Kilde: StyrelsenLadby Sjælland Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Næstved Station var Slagelse-Næstved's endestation og lå 41,1 km. fra første station.

Byggeår1870
Åbnet1870.10.04
NedlagtI drift
ArkitektCharles Abrahams
AdresseBanegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Stations forkortelse
GPS koordinater55.231175,11.767178

Næstved Station blev anlagt i 1870 sammen med Den Sjællandske Sydbane fra Roskilde over Køge og Næstved til Masnedsund.

Næstved station er flere gange blevet ombygget:
1891-1892 ifm. bygningen af Slagelse-Næstved banen. Denne ombygning var mere eller mindre en total ombygning af stationen.
1921 (ved arkitekt Sigurd Christensen)
1940-43 (ved arkitekt K.T. Seest)

Næstved Station.
Næstved Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.04.07

Krak kort over Næstved Station

Historisk kort over Næstved Station
Kilde: StyrelsenNæstved Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Copyright © 2006-2020 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.0.5 - build: 2020.04.05-19:50:08