Nordvestbanen på Sjælland - (DSB)


Det sjællandske Jernbanesleksb havde allerede ved den udvirkede koncession af 25. maj 1844 fået tilsagn om eneret til anlæg af en jernbane til Kalundborg. Der opstod dog det problem at selskabet ikke kunne opfylde de økonomiske krav der blev stillet og derfor gik tiden sin gang uden der skete særlig meget konkret. Hvorom alt er måtte man begynde forfra og have alle formaliteter på plads en gang mere. Den 29. februar 1869 fik man vedtaget den endelige lov om anlæg af banen. Koncessionen kom på plads den 2. oktober 1871. Koncessionen indeholdt den klausul at banen skulle være færdig pr. 1. januar 1875 og i modsat fald ville koncessionen bortfalde. Derfor kan det næppe undre noget at man allerede i juli 1872 gik i gang med at anlægge banen. Entreprenøren stødte problemer med udfyldning af arealer i nærheden af Jyderup og det så ud til at forsinke arbejdet. Derfor ansøgte selskabet om udsættelse af anlægsarbejdet med det blev afslået. Resultatet blev at man måtte sætte ekstra resourcer ind for at gøre arbejdet færdigt hvilket kostede en hel del ekstra penge.

Nu var entreprenøren den berømt (berygtede) baron G. A. Gedalia og de store økonomiske tab tvang ham til at erklære sig konkurs. Presset blev så voldsomt at han en periode måtte forlade landet. Men den forhistorie kan det undre at det lykkedes at få banen klar til indvielse den 30. december 1874 og få afviklet trafikken med et dagligt tog i hver retning. Som om det ikke var nok med problemerne i anlægsfasen havde banen sit første større driftsstop allerede nytårsaften hvor et tog med 60 passagerer kørte fast i snemasserne i nærheden af Tølløse og samtlige passagerer måtte overnatte på en bondegård i nærheden. Samtidigt med åbningen af banen åbnedes også en dampskibsforbindelse mellem Kalundborg og Århus. Den officielle indvielse med flag og under deltagelse af kongen, dronningen og kronprinsen skete den 29. juni 1875. Nordvestbanen trives i bedste velgående omend der i myldretiden er betydelige kapacitetsproblemer. Pendlere på banen klager ofte over dårligt synkroniserede køreplaner og gammelt slidt materiel.


Vigtige stamdata for Nordvestbanen på Sjælland (DSB) jernbanen

Jernbanens længde i km79,3
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 29. februar 1869
Dato for Koncession1871.10.02
Jernbanen åbnet1874.12.30
Persontrafik nedlagtI drift
Godstrafik nedlagtI drift
Jernbanen nedlagtI drift
SportypeDobbeltsporet Roskilde - Holbæk, enkeltsporet Holbæk - Kalundborg
Sporvidde1.435 mm
BalastSkærveballast
Hastighed maxRoskilde-Holbæk: 160 km/t - Holbæk-Kalundborg: 120 km/t
DSB banenummer5
El driftNej
TogkontrolsystemATC (ZUB 123)
Bane statusSidebane

Nordvestbanen på Sjælland (DSB) jernbanen har følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Roskilde Station (Ro)0,0 km
Stedet er fotograferet Lejre Station (Lj)9,0 km
Stedet er fotograferet Kisserup Trinbræt (Kit)15,0 km
Stedet er fotograferet Hvalsø Station (Hv)17,0 km
Stedet er fotograferet Tølløse Station (Tø)23,0 km
Stedet er fotograferet Skimmede Trinbræt (Sit)26,0 km
Stedet er fotograferet Vipperød Station (Pe)30,0 km
Stedet er fotograferet Holbæk (1972-) Station (Hk)36,0 km
Stedet er fotograferet Regstrup Station (Rt)44,0 km
Stedet er fotograferet Knabstrup Station (Ks)48,0 km
Stedet er fotograferet Mørkøv Station (Mø)51,0 km
Stedet er fotograferet Tornved Trinbræt (Tnt)55,0 km
Stedet er fotograferet Jyderup Station (Jy)58,0 km
Stedet er fotograferet Svebølle Station (Se)66,0 km
Stedet er fotograferet Viskinge Trinbræt (Vit)68,0 km
Stedet er fotograferet Værslev Station (Væ)71,0 km
Stedet er fotograferet Ubberup Trinbræt (Ubt)74,0 km
Stedet er fotograferet Kalundborg Station (Kb)79,3 km

Roskilde Station er Nordvestbanen på Sjælland banens første station

Byggeår1847
Åbnet1847.06.27
AdresseJernbanegade 1, 4000 Roskilde
Stations forkortelseRo
GPS koordinater55.639182, 12.088969

Roskilde Station blev bygget af Det Sjællandske Jernbaneselskab i 1847 i forbindelse med anlægget af jernbanen mellem København og Roskilde. Roskilde Station er Danmarks ældste eksisterende stationsbygning og har været fredet siden 1964.

Roskilde Station.
Roskilde Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.03.24

Krak kort over Roskilde Station

Historisk kort over Roskilde Station
Kilde: StyrelsenRoskilde Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lejre Station ligger 9,0 km. fra første station.

Byggeår1874
Åbnet1874.12.30
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseStationsvej 2, 4320 Lejre
Stations forkortelseLj
GPS koordinater55.604635, 11.971399
Lejre Station.
Lejre Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.20

Krak kort over Lejre Station

Historisk kort over Lejre Station
Kilde: StyrelsenLejre Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kisserup Trinbræt ligger 15,0 km. fra første station.

Byggeår1928
Åbnet1928
Nedlagt1969
Stations forkortelseKit
GPS koordinater55.589129,11.898763
Der er intet tilbage af trinbrættet i dag.
Der er intet tilbage af trinbrættet i dag. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.20

Krak kort over Kisserup Trinbræt

Historisk kort over Kisserup Trinbræt
Kilde: StyrelsenKisserup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hvalsø Station ligger 17,0 km. fra første station.

Byggeår1874
Åbnet1874.12.30
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseTølløsevej 1, 4330 Hvalsø
Stations forkortelseHv
GPS koordinater55.595475, 11.859619
Hvalsø Station.
Hvalsø Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.20

Krak kort over Hvalsø Station

Historisk kort over Hvalsø Station
Kilde: StyrelsenHvalsø Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tølløse Station ligger 23,0 km. fra første station.

Byggeår1874
Åbnet1874.12.30
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseJernbanevej 21, 4340 Tølløse
Stations forkortelse
GPS koordinater55.611875, 11.773087
Tølløse station set fra overgangsbroen.
Tølløse station set fra overgangsbroen. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.21

Krak kort over Tølløse Station

Historisk kort over Tølløse Station
Kilde: StyrelsenTølløse Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skimmede Trinbræt ligger 26,0 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929
Nedlagt1969
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseSit
GPS koordinater55.636969,11.752308
Der er intet tilbage af trinbrættet i dag.
Der er intet tilbage af trinbrættet i dag. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.20

Krak kort over Skimmede Trinbræt

Historisk kort over Skimmede Trinbræt
Kilde: StyrelsenSkimmede Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vipperød Station ligger 30,0 km. fra første station.

Byggeår1874
Åbnet1874.12.30
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseStationsvej 3, 4390 Vipperød
Stations forkortelsePe
GPS koordinater55.666962, 11.738632
Vipperød station.
Vipperød station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.20

Krak kort over Vipperød Station

Historisk kort over Vipperød Station
Kilde: StyrelsenVipperød Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Holbæk (1972-) Station ligger 36,0 km. fra første station.

Byggeår1972
Åbnet1874.12.30
ArkitektOle Ejnar Bonding
AdresseJernbaneplads 5, 4300 Holbæk
Stations forkortelseHk
GPS koordinater55.715680, 11.708572

Den modernistiske stationsbygning er opført 1972 efter tegninger af Ole Ejnar Bonding. Den tidligere station fra 1874 var tegnet af A. Ahrens og blev nedrevet i forbindelse med opførelsen af den nuværende station.

Holbæk station set fra vejsiden.
Holbæk station set fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.20

Krak kort over Holbæk (1972-) Station

Historisk kort over Holbæk (1972-) Station
Kilde: StyrelsenHolbæk (1972-) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Regstrup Station ligger 44,0 km. fra første station.

Byggeår1874
Åbnet1874.12.30
Stations forkortelseRt
GPS koordinater55.677503,11.612839
Regstrup Station er nedrevet og er nu trinbræt.
Regstrup Station er nedrevet og er nu trinbræt. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.24

Krak kort over Regstrup Station

Historisk kort over Regstrup Station
Kilde: StyrelsenRegstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Knabstrup Station ligger 48,0 km. fra første station.

Byggeår1874
Åbnet1874.12.30
Stations forkortelseKs
GPS koordinater55.664915,11.553488

Knabstrup Station er nedrevet og erstattet af et trinbræt.

Knabstrup Station er nedrevet og erstattet af dette trinbræt.
Knabstrup Station er nedrevet og erstattet af dette trinbræt. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.24

Krak kort over Knabstrup Station

Historisk kort over Knabstrup Station
Kilde: StyrelsenKnabstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Mørkøv Station ligger 51,0 km. fra første station.

Byggeår1874
Åbnet1874.12.30
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseJernbanevej 1, 4440 Mørkøv
Stations forkortelse
GPS koordinater55.654435, 11.502107
Mørkøv Station.
Mørkøv Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.24

Krak kort over Mørkøv Station

Historisk kort over Mørkøv Station
Kilde: StyrelsenMørkøv Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tornved Trinbræt ligger 55,0 km. fra første station.

Byggeår1874
Åbnet1874.12.30
Nedlagt1955
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseTnt
GPS koordinater55.655761, 11.446998
Trinbrættet lå der hvor skuret står.
Trinbrættet lå der hvor skuret står. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.24

Krak kort over Tornved Trinbræt

Historisk kort over Tornved Trinbræt
Kilde: StyrelsenTornved Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Jyderup Station ligger 58,0 km. fra første station.

Byggeår1874
Åbnet1874.12.30
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseSkarridsøgade 40, 4450 Jyderup
Stations forkortelseJy
GPS koordinater55.660195, 11.397966
Jyderup Station.
Jyderup Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.24

Krak kort over Jyderup Station

Historisk kort over Jyderup Station
Kilde: StyrelsenJyderup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Svebølle Station ligger 66,0 km. fra første station.

Byggeår1874
Åbnet1874.12.30
Stations forkortelseSe
GPS koordinater55.652190,11.291973

Svebølle Station er nedrevet og er i dag erstattet af et trinbræt.

Stationen er nedrevet og erstatet af dette trinbræt.
Stationen er nedrevet og erstatet af dette trinbræt. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.24

Krak kort over Svebølle Station

Historisk kort over Svebølle Station
Kilde: StyrelsenSvebølle Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Viskinge Trinbræt ligger 68,0 km. fra første station.

Byggeår1928
Åbnet1928
Nedlagt1962
Stations forkortelseVit
GPS koordinater55.659817,11.264174
Viskinge Trinbræt.
Viskinge Trinbræt. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.24 15:19:15

Krak kort over Viskinge Trinbræt

Historisk kort over Viskinge Trinbræt
Kilde: StyrelsenViskinge Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Værslev Station ligger 71,0 km. fra første station.

Byggeår1874
Åbnet1874.12.30
Nedlagt1971.05.23
Nedrevet1973
ArkitektA. Ahrens
Stations forkortelse
GPS koordinater55.669899,11.208653

Værslev Station havde forbindelse med Slagelse-Værslev-banen og Hørve-Værslev Jernbane. I 1965 blev passagertrafikken nedlagt og stationen var kun togekspedtionssted frem til 1971.

Resterne efter Værslev station.
Resterne efter Værslev station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.24

Krak kort over Værslev Station

Historisk kort over Værslev Station
Kilde: StyrelsenVærslev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ubberup Trinbræt ligger 74,0 km. fra første station.

Byggeår1928
Åbnet1928
Nedlagt1955
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseUbt
GPS koordinater55.671141,11.153210
Resterne af det nedlagte Ubberup trinbræt.
Resterne af det nedlagte Ubberup trinbræt. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.24

Krak kort over Ubberup Trinbræt

Historisk kort over Ubberup Trinbræt
Kilde: StyrelsenUbberup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kalundborg Station er Nordvestbanen på Sjælland banens endestation og ligger 79,3 km. fra første station.

Byggeår1874
Åbnet1874.12.30
AdresseBanegårdspladsen 2, 4400 Kalundborg
Stations forkortelseKb
GPS koordinater55.677867, 11.088910

Den oprindelige station er nedrevet og erstattet af den nuværende station. I 1963 oprettedes fjenstyringscentral på stationen, men denne nedlagdes igen ved årsskiftet 2012/13.

Kalundborg Station.
Kalundborg Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.24

Krak kort over Kalundborg Station

Historisk kort over Kalundborg Station
Kilde: StyrelsenKalundborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Copyright © 2006-2020 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.0.2 - build: 2020.02.24-19:45:09