Aarhus-Randers - (DSB)


Den østjyske længdebane: Aarhus - Randers jernbanen blev optaget på Jernbanelov Jernbaneloven af 4. marts 1857.

I februar 1859 fik konsortiet Peto, Brassey and Betts koncession på anlæg af banen, som gik fra Aarhus over Langå til Randers, samt strækningen fra Langå til Struer og anlægsarbejdet begyndte samme efterår.

Jernbanen blev indviet d. 2. september 1862 og banelinjen går over tre ådale; Aarhus Ådal, Lilleådalen og Gudenådalen, hvilket giver en omvej på ca. 15 km i forhold til den direkte linje mellem de to byer. Togene til Randers køres ud af Aarhus mod sydvest, da Aarhus er rebroussementstation. Der har derfor flere gange været planer om at anlægge en direkte banelinje med Aarhus som gennemkørselsstation. I 1885 skitserede ingeniør Holger Hammerich en plan om at gøre Aarhus Hovedbanegård til gennemkørselsstation ved at føre længdebanen på en højbane forbi havnen til Aarhus Østbanegård og derfra videre til Randers.

Den ny Aarhus-Randers-bane blev vedtaget ved lov 20. marts 1918. Linjen var udstukket i august 1921, men i 1922 nægtede Folketinget at bevilge flere penge til projektet. DSB havde et meget stort anlægsbudget, og nu var man blevet bange for konkurrencen fra bilerne. Da den ny statsbane skulle være dobbeltsporet, så man kunne spare det hårdt tiltrængte anlæg af andetspor på den gamle strækning over Langå. Langå-Struer-banen skulle tilsluttes længdebanen i Randers. Det gjorde turen til Aarhus 10 km længere, men til gengæld skulle der ikke skiftes retning i Langå - og heller ikke i Randers, da banen fra Langå dengang kom ind i Randers fra vest. Da den ny bane ikke blev til noget, måtte man anlægge et ekstra spor på den gamle bane via Langå. Det var færdigt sidst i 1930erne, og i den forbindelse blev Randers alligevel gennemkørselsstation i 1936, da man erstattede det gamle tracé Stevnstrup-Neder Hornbæk med det nuværende, der slår et stort sving mod øst og krydser Gudenåen to gange – nordøst for Stevnstrup og syd for Randers – så togene fra/til Langå kører ind/ud i den sydøstlige ende af Randers station. Derved blev strækningen Stevnstrup-Randers forlænget med 0,8 km fra 5,9 til 6,7.


Vigtige stamdata for Aarhus-Randers (DSB) jernbanen

Jernbanens længde i km59,2
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 4. marts 1857
Statstilskud i %100
Dato for Koncession1859.10.21
Jernbanen åbnet1862.09.02
Persontrafik nedlagtI drift
Godstrafik nedlagtI drift
Jernbanen nedlagtI drift

Aarhus-Randers (DSB) jernbanen har følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Aarhus H Station (Ar)0,0
Brabrand Station (Br)7,0
Mundelstrup Station (Mu)14,0
Søften Trinbræt (Søt)19,0
Hinnerup Station (Hn)24,0
Hadsten Station (Ha)33,0
Lerbjerg Station (Lr)38,0
Laurbjerg Station (Lb)43,0
Langå Station (Lg)46,0
Stevnstrup Station (Ste)53,0
Stedet er fotograferet Randers Station (Rd)59,0

Aarhus H Station er Aarhus-Randers banens første station

ArkitektK.T. Seest
Stations forkortelseAr
GPS koordinater56.150310, 10.204663

Aarhus Hovedbanegård er tegnet f K. T. Seest og opført i 1927. Banegården blev taget i brug i 1929 som den tredje stationsbygning i Aarhus.

Aarhus H banegård fotograferet fra vejsiden.Aarhus H banegård fotograferet fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2010.07.28

Google maps over Aarhus H Station

Historisk kort over Aarhus H StationAarhus H Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Brabrand Station ligger 7,0 km. fra første station.

Byggeår1862
Åbnet1862.09.02
Nedlagt1979
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseBr
GPS koordinater56.154658,10.102911

Brabrand Station er i dag nedlagt som station, men har overhalingsspor.

Google maps over Brabrand Station

Historisk kort over Brabrand StationBrabrand Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Mundelstrup Station ligger 14,0 km. fra første station.

Byggeår1862
Åbnet1862.09.02
Nedlagt1978
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseMu
GPS koordinater56.192966,10.083646

Mundelstrup station blev nedlagt i 1978 og senere nedrevet, men er stadig teknisk station.

Google maps over Mundelstrup Station

Historisk kort over Mundelstrup StationMundelstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Søften Trinbræt ligger 19,0 km. fra første station.

Byggeår1862
Åbnet1862.09.02
Nedlagt1963.05.26
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseSøt
GPS koordinater56.231311,10.080514
Google maps over Søften Trinbræt

Historisk kort over Søften TrinbrætSøften Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Hinnerup Station ligger 24,0 km. fra første station.

Byggeår1862
Åbnet1862.09.02
AdresseBanegårdsplads 2 8382 Hinnerup
Stations forkortelseHn
GPS koordinater56.263125, 10.060067

Hinnerup station blev nedlagt i 1979, men genåbnet i 1994.

Google maps over Hinnerup Station

Historisk kort over Hinnerup StationHinnerup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Hadsten Station ligger 33,0 km. fra første station.

Byggeår1862
Åbnet1862.09.02
AdresseØstergade 4, 8370 Hadsten
Stations forkortelseHa
GPS koordinater56.263157, 10.060096
Google maps over Hadsten Station

Historisk kort over Hadsten StationHadsten Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Lerbjerg Station ligger 38,0 km. fra første station.

Byggeår1862
Åbnet1862.09.02
Nedlagt1977
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseLr
GPS koordinater56.347590, 9.985367

Lerbjerg Station blev nedlagt som standsningsted i 1972 og helt nedlagt i 1977.

Google maps over Lerbjerg Station

Historisk kort over Lerbjerg StationLerbjerg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Laurbjerg Station ligger 43,0 km. fra første station.

Byggeår1862
Åbnet1862.09.02
Nedlagt1982
AdresseSønderalle 1, 8870 Langå
Stations forkortelseLb
GPS koordinater56.357206, 9.910899

Laurbjerg Station havde forbindelse med både Længdebanen og Diagonalbanen. Laurbjerg Station blev nedsat til trinbræt i 1972 og helt nedlagt i 1982.

Google maps over Laurbjerg Station

Historisk kort over Laurbjerg StationLaurbjerg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Langå Station ligger 46,0 km. fra første station.

Byggeår1862
Åbnet1862.09.02
AdresseBredgade 55, 8870 Langå
Stations forkortelseLg
GPS koordinater56.386430, 9.896391

Langå Station har både forbindelse med Langå-Struer-banen og Længdebanen.

Google maps over Langå Station

Historisk kort over Langå StationLangå Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Stevnstrup Station ligger 53,0 km. fra første station.

Byggeår1862
Åbnet1862.09.02
Nedlagt1972
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseSte
GPS koordinater56.433223,9.957138

Stevnstrup Station blev nedlagt i 1972, men stadig teknisk station med sidespor.

Google maps over Stevnstrup Station

Historisk kort over Stevnstrup StationStevnstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Randers Station er Aarhus-Randers banens endestation og ligger 59,0 km. fra første station.

Byggeår1862
Åbnet1862.09.02
AdresseJernbanegade 29, 8900 Randers C
Stations forkortelseRd
GPS koordinater56.461878, 10.021968

Randers Station var knudepunkt for jernbanerne Randers-Ålborg (1869), Aarhus-Langå-Randers (1862), Randers-Ryomgård (1876), Randers-Hadsund Jernbane (1883)

Randers Station.Randers Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.23

Google maps over Randers Station

Historisk kort over Randers StationRanders Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Copyright © 2006-2019 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 3.9.1