Tinglev-Sønderborg - (DSB)


Sønderborgbanen havde før 1920 direkte tog til Flensborg. Lokaltrafikken på Sønderborgbanen blev nedlagt i 1974, og togene standser idag kun i Kliplev og Gråsten, men de fleste forbindelser er med Intercitytog til København. Al godstrafik er ophørt. Sønderborgbanen blev elektrificeret i slutningen af 1990'erne og i 2010 foretog Banedanmark en omfattende fornyelse af banen.


Vigtige stamdata for Tinglev-Sønderborg (DSB) jernbanen

Jernbanens længde i km41,2
Optaget på JernbanelovPreussisk Jernbanelov - gældende for sønderjylland
Jernbanen åbnet1901.07.15
Persontrafik nedlagtI drift
Godstrafik nedlagtNedlagt
Jernbanen nedlagtI drift
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Hastighed max100 km/t
Hastighed gennemsnitlig max90 km/t
Banenummer28
El drift25 kV 50 Hz
TogkontrolsystemIngen
Max akseltryk22,5 tons
Max metervægt7,2 tons/meter
Sikrede overkørsler30
Usikrede overkørsler4
Bane statusRegionalbane

Tinglev-Sønderborg (DSB) jernbanen har følgende stationer

StationAfstand fra første station
Tinglev Station (Te)0,0
Bjerndrup Holdeplads (Bje)6,0
Kliplev Holdeplads (Kw)10,0
Lundtoft Holdeplads (Lf)14,0
Tørsbøl Station (Tsb)17,0
Rinkenæs Station (Rz)22,0
Gråsten Station (Gst)25,0
Adsbøl Billetsalgssted (Az)28,0
Avnbøl Station (Aw)31,0
Vester Sottrup Station (Vt)35,0
Ragebøl Station (Rag)38,0
Sønderborg H (2004- ) Station (Sdb)41,2

Tinglev Station er Tinglev-Sønderborg banens første station

Byggeår1866
Åbnet1866.11.01
AdresseStationsvej 33, 6360 Tinglev
Stations forkortelseTe
GPS koordinater54.936287, 9.257971
Google maps over Tinglev Station

Historisk kort over Tinglev StationTinglev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Bjerndrup Holdeplads ligger 6,0 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.07.15
Nedlagt1974
Nedrevet2001
Stations forkortelseBje
GPS koordinater54.932266,9.328589

Bjerndrup Holdeplads var med sidespor. Bjerndrup Holdeplads blev nedsat til trinbræt i 1962, og helt nedlagt i 1974. Stationsbygning blev nedrevet i 2001, men varehuset er bevaret.

Google maps over Bjerndrup Holdeplads

Historisk kort over Bjerndrup HoldepladsBjerndrup Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Kliplev Holdeplads ligger 10,0 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.07.15
Nedrevet2004
Stations forkortelseKw
GPS koordinater54.935205,9.397733

Kliplev Holdeplads var med sidespor. Kliplev blev nedlagt i 1974, men genåbnet i 1979 som trinbræt. Kliplev stationsbygning blev nedrevet i 2004.

Google maps over Kliplev Holdeplads

Historisk kort over Kliplev HoldepladsKliplev Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Lundtoft Holdeplads ligger 14,0 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.07.15
Nedlagt1974
AdresseStationsvej 5, 6200 Aabenraa
Stations forkortelseLf
GPS koordinater54.925160, 9.448419

Lundtoft Holdeplads var med sidespor. Lundtoft blev nedsat til trinbræt i 1965 og helt nedlagt i 1974.

Google maps over Lundtoft Holdeplads

Historisk kort over Lundtoft HoldepladsLundtoft Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Tørsbøl Station ligger 17,0 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.07.15
Nedlagt1974
AdresseSøndertoft 66, 6300 Gråsten
Stations forkortelseTsb
GPS koordinater54.909977, 9.491801

Tørsbøl Station havde forbindelse med Padborg. Torsbøl blev nedsat til trinbræt 1969 og helt nedlagt i 1974.

Google maps over Tørsbøl Station

Historisk kort over Tørsbøl StationTørsbøl Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Rinkenæs Station ligger 22,0 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.07.15
Nedlagt1974
AdresseVårhøj 3, 6300 Gråsten
Stations forkortelseRz
GPS koordinater54.896579, 9.557132

Rinkenæs Station blev senere nedsat til trinbræt og helt nedlagt i 1974.

Google maps over Rinkenæs Station

Historisk kort over Rinkenæs StationRinkenæs Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Gråsten Station ligger 25,0 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.01.14
AdresseKongevej 73, 6300 Gråsten
Stations forkortelseGst
GPS koordinater54.918967, 9.593905

Gråsten Station var med forbindelse til Aabenraa Amts Jernbaner. Frem til genforeningen i 1920 hed Gråsten Gravenstein. I dag er Gråsten togfølgestation.

Google maps over Gråsten Station

Historisk kort over Gråsten StationGråsten Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Adsbøl Billetsalgssted ligger 28,0 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.07.15
Nedlagt1955
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseAz
GPS koordinater54.936947,9.612370

Adsbøl Billetsalgssted blev senere nedsat til trinbræt og helt nedlagt i 1955. Bygning er i dag nedrevet.

Google maps over Adsbøl Billetsalgssted

Historisk kort over Adsbøl BilletsalgsstedAdsbøl Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Avnbøl Station ligger 31,0 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.07.15
Nedlagt1974
AdresseRufasvej 2, 6400 Sønderborg
Stations forkortelseAw
GPS koordinater54.960013, 9.646979

Avnbøl Station blev nedsat til trinbræt i 1970 og helt nedlagt i 1974.

Google maps over Avnbøl Station

Historisk kort over Avnbøl StationAvnbøl Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Vester Sottrup Station ligger 35,0 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.07.15
Nedlagt1974
Nedrevet1986
Stations forkortelseVt
GPS koordinater54.944015,9.695171

Vester Sottrup Station havde forbindelse med Broagerbanen. Vester Sottrup Station blev nedlagt i 1974 og stationsbygning nedrevet i 1986.

Google maps over Vester Sottrup Station

Historisk kort over Vester Sottrup StationVester Sottrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Ragebøl Station ligger 38,0 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.07.15
Nedlagt1963
AdresseRagebølskovvej 5, 6400 Sønderborg
Stations forkortelseRag
GPS koordinater54.931878, 9.733094

Ragebøl Holdeplads var med sidespor. Ragebøl blev senere nedsat til trinbræt og helt nedlagt i 1963.

Google maps over Ragebøl Station

Historisk kort over Ragebøl StationRagebøl Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Sønderborg H (2004- ) Station er Tinglev-Sønderborg banens endestation og ligger 41,2 km. fra første station.

Byggeår2004
Åbnet2004
Stations forkortelseSdb
GPS koordinater54.912545, 9.778625
Google maps over Sønderborg H (2004- ) Station

Historisk kort over Sønderborg H (2004- ) StationSønderborg H (2004- ) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Copyright © 2008-2019 By danskejernbaner.dk E-Mail: mail@danskejernbaner.dk