Vemb-Lemvig-Tyborøn (Lemvigbanen) - (VLTJ)


I første omgang var man ikke interesseret i en bane til Lemvig. Men efterhånden som udviklingen blev mere og mere tydelig måtte de vise mænd i bystyret i Lemvig give efter. Da banen fra Holstebro til Skjern gik gennem Vemb, og dermed altså uden om Lemvig, støttede man tankerne om etablering af en bane fra Vemb til Lemvig.

På et møde den 3. maj 1873 nåede man detil at man i første omgang var man villige til at give 12.000 Rigsdaler til formålet. For at støtte en østlig linieføring ændrede byrådet senere standpunkt og lovede 22.000 Rigsdaler til den østlige linieføring og kun 4.000 Rigsdaler til den vestlige linieføring.
Det endte dog med at kommunen også måtte tegne aktier for 20.000 kroner og iøvrigt anlægge en sti fra byen til banegården.

VLJ:
Med lov nr. 39 af 31. marts 1874 om en jernbane fra Vemb station til Lemvig eller dens havn, blev det vedtaget at anlægge banen mellem Vemb og Lemvig. Koncessionen til denne bane blev udstedt den 7. juli 1878 og man kunne fejre indvielse den 20. juli 1879. Banen blev ejet og drevet af Vemb - Lemvig Jernbane A/S

VLTJ:
Ønsket om en nordlig bane havde længe været tilstede. Det blev derfor besluttet at forsøge etableringe af en bane. Med loven af 8. maj 1894 kom dette arbejde tættere på virkeliggørelse. Koncessionen blev udstedt den 5. maj 1897. Indvielsen fandt sted den 22. juli 1899. Anlægget af statshavnen i Thyborøn i årene mellem 1915 og 1918 gav et betydeligt opsving til området. Jernbanen har været medvirkende til at man har kunnet få det fulde udbytte af den investering.

Ganske som med de øvrige privatbaner har staten overdraget sin ejerandel i Lemvigbanen til amtet. I dette tilfælde er det modtagende amt Ringkøbing Amt. Foreløbig har amtet besluttet at Lemvigbanen videreføres som aktieselskab foreløbig indtil udgangen af 2002. Amtet har også besluttet der afholdes møder med de berørte kommuner om Lemvigbanens fremtid. Endelig ønsker amtet at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Lemvigbanen, amt og berørte kommuner med henblik på en vurdering af mulighederne for rationalisering og effektivisering af banedriften.

De første lokomotiver på denne bane 2 små 0B0t leveret fra Hanomag i 1879. De var efter skik og brug i datiden navngivet med navnene Vemb og Lemvig. Meget er sket siden den tidlige tertiærbane blev anlagt. I dag er det væsentligt tungere materiel banen disponerer over. I dag VLTJ råder over 2 ex-DSB lokomotiver, henholdsvis ex-MX 1025 og ex-MY 1152. Endvidere disponerer man over 1 Gmeinder rangertraktor fra 1958. Til persontrafik disponeres over materiel produceret af ASJ-L, Märstaverken, Duewag/Scandia og Üerdingen.


Vigtige stamdata for Vemb-Lemvig-Tyborøn (Lemvigbanen) (VLTJ) jernbanen

Jernbanens længde i km59,4
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 31. marts1874 - LOV nr 39
Dato for Koncession1878.06.07
Jernbanen åbnet1879.07.20
Jernbanen nedlagtI drift
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
BalastSkærveballast
Hastighed max75 km/t
El driftNej
Bane statusLokalbane

Vemb-Lemvig-Tyborøn (Lemvigbanen) (VLTJ) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Vemb Station (Vem)0,0 km
Amstrup Trinbræt (Amt)5,5 km
Bækmarksbro Station (Bkm)8,4 km
Raakjær Trinbræt10,9 km
Sinkbæk Trinbræt (Sit)11,5 km
Fåre Station (Fre)14,0 km
Ramme Station (Ram)19,1 km
Bonnet Station (Bnt)23,1 km
Armose Trinbræt (Arm)24,5 km
Lemvig Station (Lmv)28,9 km
Balleby Trinbræt med Sidespor (Bat)32,7 km
Houmaa Trinbræt34,2 km
Klinkby Station (Kli)35,6 km
Nejrup Trinbræt (Net)37,5 km
Strande Station (Sta)39,4 km
Victoria Street Trinbræt (Vic)40,9 km
Vejlby Nord Trinbræt (Vet)41,3 km
Vrist Billetsalgssted med Sidespor (Vri)43,4 km
Harboøre Station (Hbø)46,6 km
Rønland Station (Røn)51,6 km
Thyborøn Færge Trinbræt (Thb)54,8 km
Sprogøvej Trinbræt (Ths)55,6 km
Thyborøn Kirke Station (Tht)56,3 km
Thyborøn Havn Trinbræt (Thb)57,6 km

Vemb Station (Vem) var Vemb-Lemvig-Tyborøn (Lemvigbanen) banens første station

Byggeår1875
Åbnet1875.03.31
NedlagtI drift
AdresseStationsvej 6, 7570 Vemb
StednavneforkortelseVem
Højde placering over havet7,3 meter
GPS koordinater56.343696,8.345033
Kort over Vemb Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vemb Station

Historisk kort over Vemb Station
Vemb Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Amstrup Trinbræt (Amt) lå 5,5 km. fra første station.

Byggeår1903
Åbnet1903.08.01
NedlagtI drift
StednavneforkortelseAmt
GPS koordinater56.391150,8.329611
Kort over Amstrup Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Amstrup Trinbræt

Historisk kort over Amstrup Trinbræt
Amstrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bækmarksbro Station (Bkm) lå 8,4 km. fra første station.

Byggeår1879
Åbnet1879.07.20
NedlagtI drift
AdresseGrønnegade 1, 7660 Bækmarksbro
StednavneforkortelseBkm
Højde placering over havet5,7 meter
GPS koordinater56.412221,8.307949
Kort over Bækmarksbro Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Bækmarksbro Station

Historisk kort over Bækmarksbro Station
Bækmarksbro Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Raakjær Trinbræt lå 10,9 km. fra første station.

Byggeår1923
Åbnet1923.07.01
Nedlagt1928.05.15
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.433276,8.290286
Kort over Raakjær Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Raakjær Trinbræt

Historisk kort over Raakjær Trinbræt
Raakjær Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sinkbæk Trinbræt (Sit) lå 11,5 km. fra første station.

Byggeår1879
Åbnet1879.07.20
NedlagtI drift
StednavneforkortelseSit
GPS koordinater56.437682,8.284190
Kort over Sinkbæk Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sinkbæk Trinbræt

Historisk kort over Sinkbæk Trinbræt
Sinkbæk Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fåre Station (Fre) lå 14,0 km. fra første station.

Byggeår1879
Åbnet1879.07.20
NedlagtI drift
AdresseFårevej 46, 7650 Bøvlingbjerg
StednavneforkortelseFre
Højde placering over havet10,1 meter
GPS koordinater56.453947,8.261465
Kort over Fåre Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Fåre Station

Historisk kort over Fåre Station
Fåre Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ramme Station (Ram) lå 19,1 km. fra første station.

Byggeår1879
Åbnet1879.07.20
NedlagtI drift
AdresseStationsvej 10, 7620 Lemvig
StednavneforkortelseRam
Højde placering over havet21,6 meter
GPS koordinater56.489116,8.210187
Kort over Ramme Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ramme Station

Historisk kort over Ramme Station
Ramme Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bonnet Station (Bnt) lå 23,1 km. fra første station.

Byggeår1879
Åbnet1879.07.20
NedlagtI drift
AdresseBøgelundvej 1A, 7620 Lemvig
StednavneforkortelseBnt
Højde placering over havet42,1 meter
GPS koordinater56.520993,8.222746
Kort over Bonnet Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Bonnet Station

Historisk kort over Bonnet Station
Bonnet Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Armose Trinbræt (Arm) lå 24,5 km. fra første station.

Byggeår1902
Åbnet1995.05.27
NedlagtI drift
AdresseArmosevej 26, 7620 Lemvig
StednavneforkortelseArm
Højde placering over havet44,3 meter
GPS koordinater56.529532,8.265858

Lomborg Trinbræt blev d. 1. oktober 1902 flyttet 1,4 km mod Lemvig. D. 27. maj 1995 blev navnet ændret til Armose Trinbræt og var nu banens højeste punkt med 45 m o.h.

Kort over Armose Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Armose Trinbræt

Historisk kort over Armose Trinbræt
Armose Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lemvig Station (Lmv) lå 28,9 km. fra første station.

Byggeår1879
Åbnet1879.07.20
NedlagtI drift
AdresseBanegårdsvej 2, 7620 Lemvig
StednavneforkortelseLmv
Højde placering over havet33,1 meter
GPS koordinater56.546851,8.299981
Kort over Lemvig Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Lemvig Station

Historisk kort over Lemvig Station
Lemvig Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Balleby Trinbræt med Sidespor (Bat) lå 32,7 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.07.22
NedlagtI drift
AdresseDalagervej 2, 7620 Lemvig
StednavneforkortelseBat
Højde placering over havet24,3 meter
GPS koordinater56.547454,8.241729

Balleby Billetsalgssted med sidespor, men blev nedsat til trinbræt i 1923 og sidesporet blev fjernet omkring 1970.

Kort over Balleby Trinbræt med Sidespor
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Balleby Trinbræt med Sidespor

Historisk kort over Balleby Trinbræt med Sidespor
Balleby Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Houmaa Trinbræt lå 34,2 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.07.22
Nedlagt1900 September
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.552318,8.223589
Kort over Houmaa Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Houmaa Trinbræt

Historisk kort over Houmaa Trinbræt
Houmaa Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Klinkby Station (Kli) lå 35,6 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.07.22
NedlagtI drift
AdresseStationspladsen 3, 7620 Lemvig
StednavneforkortelseKli
Højde placering over havet18,1 meter
GPS koordinater56.564959,8.220454
Kort over Klinkby Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Klinkby Station

Historisk kort over Klinkby Station
Klinkby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nejrup Trinbræt (Net) lå 37,5 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.07.22
NedlagtI drift
AdresseNejrupvej 50C, 7620 Lemvig
StednavneforkortelseNet
Højde placering over havet11,4 meter
GPS koordinater56.565576,8.187731

Nejrup Trinbræt blev nedlagt igen d. 9. september 1900, men blev genåbnet d. 1. juli 1924.

Kort over Nejrup Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Nejrup Trinbræt

Historisk kort over Nejrup Trinbræt
Nejrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Strande Station (Sta) lå 39,4 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.07.22
NedlagtI drift
AdresseHarboørevej 4, 7620 Lemvig
StednavneforkortelseSta
Højde placering over havet2,4 meter
GPS koordinater56.568940,8.160327
Kort over Strande Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Strande Station

Historisk kort over Strande Station
Strande Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Victoria Street Trinbræt (Vic) lå 40,9 km. fra første station.

Byggeår1923
Åbnet1923.11.13
NedlagtI drift
AdresseKnaresbrovej 2, 7673 Harboøre
StednavneforkortelseVic
Højde placering over havet2,2 meter
GPS koordinater56.577258,8.143258

Victoria Street Station blev anlagt d. 13. november 1923 med det oprindelige navn Vejlby Stoppested, men da skiltet forsvandt, opsatte beboere et nyt med det nuværende navn (Victoria Street Station) som blev det officielle navn med sommerkøreplanen maj 1991.

Kort over Victoria Street Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Victoria Street Trinbræt

Historisk kort over Victoria Street Trinbræt
Victoria Street Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vejlby Nord Trinbræt (Vet) lå 41,3 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.07.22
Nedlagt2009.06.01
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseVet
GPS koordinater56.582566,8.142101
Kort over Vejlby Nord Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vejlby Nord Trinbræt

Historisk kort over Vejlby Nord Trinbræt
Vejlby Nord Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vrist Billetsalgssted med Sidespor (Vri) lå 43,4 km. fra første station.

Byggeår1961
Åbnet1961.02.01
NedlagtI drift
AdresseBragdøvej 3, 7673 Harboøre
StednavneforkortelseVri
Højde placering over havet2,4 meter
GPS koordinater56.601008,8.147984

Vrist Billetsalgssted blev oprettet den 1. februar 1961 med sidespor. Sidesporet blev blev fjernet i 1965, og billetsalgsstedet blev nedsat til trinbræt d. 1. september 1977.

Kort over Vrist Billetsalgssted med Sidespor
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vrist Billetsalgssted med Sidespor

Historisk kort over Vrist Billetsalgssted med Sidespor
Vrist Billetsalgssted med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Harboøre Station (Hbø) lå 46,6 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.07.22
NedlagtI drift
AdresseStationsvej 4, 7673 Harboøre
StednavneforkortelseHbø
Højde placering over havet2,3 meter
GPS koordinater56.621361,8.179774
Kort over Harboøre Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Harboøre Station

Historisk kort over Harboøre Station
Harboøre Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Rønland Station (Røn) lå 51,6 km. fra første station.

Byggeår1955
Åbnet1955.08.23
NedlagtI drift
AdresseThyborønvej 73, 7673 Harboøre
StednavneforkortelseRøn
Højde placering over havet5,2 meter
GPS koordinater56.656709,8.194677

Rønland Station blev åbnet efter omlægningen af banen d. 23. august 1955, ved starten af sidesporet til Cheminova og fiskemelsfabrikken Rønland. Fra 1956 kom der en stationsbygning, som igen blev nedrevet i 1979.

Kort over Rønland Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Rønland Station

Historisk kort over Rønland Station
Rønland Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Thyborøn Færge Trinbræt (Thb) lå 54,8 km. fra første station.

Byggeår1971
Åbnet1971.06.21
Nedlagt2010
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseThb
GPS koordinater56.689367,8.217484

Thyborøn Færge Trinbræt er fra d. 21. juni 1971 placeret der, hvor færgeruten Thyborøn-Agger blev åbnet. Trinbrættet er i dag nedlagt.

Kort over Thyborøn Færge Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Thyborøn Færge Trinbræt

Historisk kort over Thyborøn Færge Trinbræt
Thyborøn Færge Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sprogøvej Trinbræt (Ths) lå 55,6 km. fra første station.

Byggeår1982
Åbnet1982 marts
NedlagtI drift
AdresseSprogøvej 167B, 7680 Thyborøn
StednavneforkortelseThs
Højde placering over havet2,6 meter
GPS koordinater56.692258,8.209734
Kort over Sprogøvej Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sprogøvej Trinbræt

Historisk kort over Sprogøvej Trinbræt
Sprogøvej Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Thyborøn Kirke Station (Tht) lå 56,3 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.11.01
NedlagtI drift
NedrevetNedrevet (Stationsbygningen)
StednavneforkortelseTht
GPS koordinater56.698206,8.207007

Thyborøn Station blev nedsat til trinbræt i 1924 og fik fra 1990 ændret navn til Thyborøn Kirke trinbræt. Stationen er i dag nedrevet.

Kort over Thyborøn Kirke Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Thyborøn Kirke Station

Historisk kort over Thyborøn Kirke Station
Thyborøn Kirke Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Thyborøn Havn Trinbræt (Thb) var Vemb-Lemvig-Tyborøn (Lemvigbanen)'s endestation og lå 57,6 km. fra første station.

Byggeår1924
Åbnet1924
NedlagtI drift
AdresseBredgade 27C, 7680 Thyborøn
StednavneforkortelseThb
Højde placering over havet2,0 meter
GPS koordinater56.704131,8.214741
Kort over Thyborøn Havn Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Thyborøn Havn Trinbræt

Historisk kort over Thyborøn Havn Trinbræt
Thyborøn Havn Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Vemb-Lemvig-Tyborøn (Lemvigbanen) (VLTJ)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbanes rullende materiel gennem 100 år
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbanes rullende materiel gennem 100 år
P. Thomassen
1979
110


Vestjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Vestjyske jernbaner
Niels Jensen
1977
110
København
J. Fr. Clausen
87-11-03821-7

Lige nu er der: 12 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk

Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.6.4 - build: 2021.01.22-11:59:14