Skive-Glyngøre - (DSB)


Indenrigsminister Frits Tobiesen (1874-75) fik i 1875 fremsat loven om anlægget af Skive - Glyngøre banen. Denne lov blev vedtaget og stadfæstet den 18. februar 1881. I løbet af efteråret 1882 kom der langsomt gang i anlægsarbejdet og dette skred forholdsvis ubesværet frem. Den ny linjeføring gennem Skive var 1 km længere end den gamle, så efter 1962 skal der lægges 1 km til afstanden fra stationerne. Den 14. maj 1884 kunne man fejre indvielsen af banen. Der var i starten 3 tog i hver retning.

Med indvielsen af jernbaneforbindelsen mellem Glyngøre og Nykøbing Mors den 1. oktober 1889 blev der skabt et bedre trafikunderlag for strækningen. Færgedriften blev opretholdt indtil Sallingsundbroen blev indviet den 1. oktober 1977. Men på det tidspunkt var jernbanetrafikken indstillet da allerede var strækningen blevet nedlagt af DSB den 22. maj 1971. I dag er sporene er fjernet og arealerne er udlejet til kommunerne langs banen, der betaler vedligeholdelsesomkostningerne.

Sallingbanens lukningsdato blev lidt tilfældigt bestemt af et snevejr: 14. december 1979 sneede banen til, og da man ikke kunne køre, lukkede man 18. december for indskrivning af vognladningsgods - og lukkede aldrig op igen.


Vigtige stamdata for Skive-Glyngøre (DSB) jernbanen

Jernbanens længde i km28,6
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 18. februar 1881
Jernbanen åbnet1884.05.15
Persontrafik nedlagt1971.05.23
Godstrafik nedlagt1979.12.18
Jernbanen nedlagt1979.12.18
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt17,5 kg/m, i 1898 udskiftet til 22,5 kg/m og i 1931-35 til 37 kg/m
Hastighed max45 km/t, fra 15. maj 1938 75 km/t
El driftNej

Skive-Glyngøre (DSB) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Skive Station (Sk)0,0 km
Skive Nord Station (Ski)0,8 km
Dølbyvad Billetsalgssted5,8 km
Lyby Station (Yb)9,2 km
Jebjerg Station (Jr)12,8 km
Roslev Station (Ri)17,2 km
Tinghøj Trinbræt (Tht)19,5 km
Durup Station (Dp)22,6 km
Bysted Trinbræt (Byt)25,3 km
Glyngøre Station (Gy)28,6 km
Stedet er fotograferet Nykøbing Mors Havnestation (Ny)28,6 km

Skive Station (Sk) var Skive-Glyngøre banens første station

Byggeår1962
Åbnet1962.02.02
NedlagtI drift
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseSøndergade 16A, 7800 Skive
StednavneforkortelseSk
Højde placering over havet7,1 meter
GPS koordinater56.561660,9.025919

I næsten hundrede år havde Skive sin rebroussementsstation, inden man 2. februar 1962 åbnede den nuværende gennemkørselsstation.

Med anlæggelsen af den nuværende og Skives 3. station, krævede det omlægning af Langå-Struer-banen på en næsten 4 km lang strækning, foruden omfatende arbejder med flytning af de to Sallingbaner, der hidtil havde fulgtes ad øst om byen fra Skive Nord, blev også flyttet til den ny station og fik ny linjeføring, der gik i en stor bue vest om byen og var 1 km længere. Allerede i 1940'erne var der enighed om denne løsning, og i 1952 blev den nordlige etape af arbejdet sat i gang. Viadukten under Vindevej er bygget i 1954, men så lå arbejdet stille nogle år indtil man I 1958-60 byggede den 132 m lange tunnel under Holstebrovej. Alle de store anlægsarbejder blev færdige til sommeren 1961, hvor man startede med at lægge sporet. Den 2. februar 1962 blev den nye station indviet.

Ligesom de to baner hidtil havde delt sig på hver sit spor fra Skive Nord, delte de sig nu 3 km ude på den ny strækning ved det ny Skive Nord. Det var dog kun et trinbræt, så nu havde Skive igen kun én station.

Den ny station var anlagt med 4 perronspor, tre til DSB-strækningerne Langå-Struer og Sallingbanen og et til den private Vestsallingbane. Den gamle station blev revet ned få måneder efter indvielsen af den ny.

31. marts 1966 blev Vestsallingbanen nedlagt, og 23. maj 1971 stoppede persontrafikken på Sallingbanen. Herefter forsvandt navnet Skive Hovedbanegård med den nye køreplan 28. maj 1972, og havde kun navnet Skive station.

Skive station fotograferet fra vejsien.
Skive station fotograferet fra vejsien. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2010.07.12

Kort over Skive Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Skive Station

Historisk kort over Skive Station
Skive Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skive Nord Station (Ski) lå 0,8 km. fra første station.

Byggeår1884
Åbnet1884.05.15
Nedlagt1971.05.23
NedrevetNedrevet
ArkitektN.P.C. Holsøe
StednavneforkortelseSki
GPS koordinater56.568251,9.033834

Skive Nord Station i Skive på Sallingbanen (Skive-Glyngøre, 1884-1971), senere også på Skive-Vestsalling Jernbane (Skive-Spøttrup, 1924-66). Stationens oprindelige navn var Skive Holdeplads, men DSB stoppede 1. maj 1922 med at bruge betegnelsen holdeplads.

Skive Nord station, blev fra 2. februar 1962 erstattet af Skive Nord trinbræt (km 3,1 fra den ny Skive H)

Kort over Skive Nord Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Skive Nord Station

Historisk kort over Skive Nord Station
Skive Nord Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Dølbyvad Billetsalgssted lå 5,8 km. fra første station.

Byggeår1884
Åbnet1884.05.15
Nedlagt1971.05.23
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.606499,9.021357

Dølbyvad billetsalgssted i km 5,8. Trinbræt fra 1. januar 1939, nedlagt 3. juni 1956.

Kort over Dølbyvad Billetsalgssted
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Dølbyvad Billetsalgssted

Historisk kort over Dølbyvad Billetsalgssted
Dølbyvad Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lyby Station (Yb) lå 9,2 km. fra første station.

Byggeår1884
Åbnet1884.05.15
Nedlagt1971.05.23
NedrevetNedrevet
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseIntrupvej 1, 7800 Skive
StednavneforkortelseYb
Højde placering over havet12,1 meter
GPS koordinater56.636472,9.011561

Lyby Station startede som holdeplads, men blev fra 1. maj 1922 opgraderet til station, og igen fra 30. maj 1965 nedsat til trinbræt.

Kort over Lyby Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Lyby Station

Historisk kort over Lyby Station
Lyby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Jebjerg Station (Jr) lå 12,8 km. fra første station.

Byggeår1884
Åbnet1884.05.15
Nedlagt1971.05.23
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseJernbanealle 10A, 7870 Roslev
StednavneforkortelseJr
Højde placering over havet30,7 meter
GPS koordinater56.667418,9.009712
Kort over Jebjerg Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Jebjerg Station

Historisk kort over Jebjerg Station
Jebjerg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Roslev Station (Ri) lå 17,2 km. fra første station.

Byggeår1884
Åbnet1884.05.15
Nedlagt1971.05.23
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseJernbanegade 42, 7870 Roslev
StednavneforkortelseRi
Højde placering over havet21,1 meter
GPS koordinater56.705250,8.990619
Kort over Roslev Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Roslev Station

Historisk kort over Roslev Station
Roslev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tinghøj Trinbræt (Tht) lå 19,5 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.15
Nedlagt1967.05.27
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseTht
GPS koordinater56.718102,8.979885
Kort over Tinghøj Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Tinghøj Trinbræt

Historisk kort over Tinghøj Trinbræt
Tinghøj Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Durup Station (Dp) lå 22,6 km. fra første station.

Byggeår1884
Åbnet1884.05.15
Nedlagt1971.05.23
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseMølkærvej 3, 7870 Roslev
StednavneforkortelseDp
Højde placering over havet16,3 meter
GPS koordinater56.745256,8.948235
Kort over Durup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Durup Station

Historisk kort over Durup Station
Durup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bysted Trinbræt (Byt) lå 25,3 km. fra første station.

Byggeår1925
Åbnet1925.08.01
Nedlagt1967.05.27
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseByt
GPS koordinater56.756215,8.928644
Kort over Bysted Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Bysted Trinbræt

Historisk kort over Bysted Trinbræt
Bysted Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Glyngøre Station (Gy) lå 28,6 km. fra første station.

Byggeår1884
Åbnet1884.05.15
Nedlagt1971.05.23
ArkitektThomas Arboe
AdresseMuseumstorvet 7, 7870 Roslev
StednavneforkortelseGy
Højde placering over havet2,4 meter
GPS koordinater56.762470,8.867965
Kort over Glyngøre Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Glyngøre Station

Historisk kort over Glyngøre Station
Glyngøre Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nykøbing Mors Havnestation (Ny) var Skive-Glyngøre's endestation og lå 28,6 km. fra første station.

Byggeår1889
Åbnet1889.10.18
Nedlagt1977.10.01
AdresseJernbanevej 3A, 7900 Nykøbing M
StednavneforkortelseNy
Højde placering over havet1,6 meter
GPS koordinater56.793678,8.863072

Det var meningen at Nykøbing Mors skulle havde egen Station, men den to etagers bygning blev aldrig andet en administrationsbygning for banen, da der aldrig blev anlagt bane på selve Mors. Bygningen lå ca. 300 meter fra færgelejet og er blevet nedrevet i 1980'erne - formentlig i midt firserne. I stedet for fik ekspeditions bygningen på havnen en meget stor rolle og var Sallingbanens bedste målt på omsætning - kun overgået af Skive station.

Før 15.05.1931 hed stationen Nykjøbing Mors.

Nykøbing Mors station er i dag nedrevet, men det var denne ekspeditions bygning på havnen der gjorde det ud for stationen, da selve stationsbygningen kun blev brugt til administration.
Nykøbing Mors station er i dag nedrevet, men det var denne ekspeditions bygning på havnen der gjorde det ud for stationen, da selve stationsbygningen kun blev brugt til administration. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2010.07.12

Kort over Nykøbing Mors Havnestation
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Nykøbing Mors Havnestation

Historisk kort over Nykøbing Mors Havnestation
Nykøbing Mors Havnestation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Skive-Glyngøre (DSB)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Midtjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Midtjyske jernbaner
Niels Jensen
1979
116
København
J. Fr. Clausen
87-11-03904-3
Med toget til Glyngøre og Nykøbing Mors
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Med toget til Glyngøre og Nykøbing Mors
Mogens Duus
2009
192

Bane Bøger Aps
978-87-91434-211

Lige nu er der: 94 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk

Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.6.3 - build: 2021.01.15-07:46:23