Varde-Nørre Nebel Jernbane - (Arriva)


Varde - Nørre Nebel Jernbane Vestbanen tidligere (VNJ) har siden d. 1. juni 2002 været dreven af ARRIVA.


Vigtige stamdata for Varde-Nørre Nebel Jernbane (Arriva) jernbanen

Jernbanens længde i km37,6
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 8. maj 1894 - LOV nr 88
Dato for Koncession1900.10.04
Jernbanen åbnet1903.03.14
Persontrafik nedlagtI drift
Godstrafik nedlagtI drift
Jernbanen nedlagtI drift

Varde-Nørre Nebel Jernbane (Arriva) jernbanen har følgende stationer

StationAfstand fra første station
Varde Station (Va)0,0
Arnbjerg (VNJ) Trinbræt (Am)0,4
Frisvadvej Trinbræt (Fr)1,5
Stedet er fotograferet Varde Vest Station (Vav)2,4
Boulevarden Trinbræt (Bot)3,5
Elkærdam Trinbræt (El)5,6
Hyllerslev Trinbræt (Hyv)7,4
Janderup Station (Jad)8,9
Billum Station (Bim)11,7
Hesselmed Trinbræt (Hst)14,2
Oksbøl Station (Oks)15,1
Baunhøj Trinbræt 16,4
Vrøgum Station (Vrø)18,2
Jegum Trinbræt (Jeg)19,6
Søvig Sund Trinbræt 21,8
Dyreby Trinbræt (Dy)23,6
Henne Station (He)25,0
Outrup Station (Ovt)27,7
Løftgårde Trinbræt (Løt)29,1
Lunde J Station 32,2
Nørre Nebel Landevej Trinbræt 35,4
Nørre Nebel Station (Nbl)37,3

Varde Station er Varde-Nørre Nebel Jernbane banens første station

Byggeår1874
Åbnet1874.10.03
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseStationspladsen 3, 6800 Varde
Stations forkortelseVa
GPS koordinater55.616100, 8.484255

Varde station blev indviet 3. oktober 1874 samtidig med jernbanestrækningen Esbjerg-Varde.
Året efter 8. august 1875 blev banen forlænget mod nord til Ringkøbing.

28 år senere 15. marts 1903 blev forbindelsen til Nørre Nebel indviet.
Mod vest blev Varde-Grindsted Jernbane indviet 13. april 1919, som var aktiv til nedlæggelsen 31. marts 1972.

Google maps over Varde Station

Historisk kort over Varde StationVarde Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Arnbjerg (VNJ) Trinbræt ligger 0,4 km. fra første station.

Byggeår1991
Åbnet1991
Nedlagt2002
Stations forkortelseAm
GPS koordinater55.618935, 8.489018

Arnbjerg var trinbræt for Varde Sommerland i perioden 1991-2002

Google maps over Arnbjerg (VNJ) Trinbræt

Historisk kort over Arnbjerg (VNJ) TrinbrætArnbjerg (VNJ) Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Frisvadvej Trinbræt ligger 1,5 km. fra første station.

Byggeår1962
Åbnet1962
Stations forkortelseFr
GPS koordinater55.627603, 8.487077

Frisvadvej trinbræt er placeret på begge sider af Frisvadvej. I 1975 blev der etableret et venteskur ved trinbrættet.

Google maps over Frisvadvej Trinbræt

Historisk kort over Frisvadvej TrinbrætFrisvadvej Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Varde Vest Station ligger 2,4 km. fra første station.

Byggeår1903
Åbnet1903.03.14
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseSvinget 11, 6800 Varde
Stations forkortelseVav
GPS koordinater55.624437, 8.476444

Varde Vest station var hovedkontoret for Varde-Nørre Nebel Jernbane.

Varde-Nørre Nebel Jernbane (VNJ) og Varde-Grindsted Jernbane (VGJ), havde allerede fra 1928 fælles overbanemester, men fra 1. april 1952 fik banerne også fælles direktør og Varde-Grindsted Jernbane (VGJ) flyttede deres hovedkvarter ind på Varde Vest station. De to baner blev aldrig helt fusioneret.
Fra 1. april 1953 blev der etablerede et værkstedsfællesskab mellem VNJ og VGJ. Da VGJ blev nedlagt 31. marts 1972, overtog VNJ i foråret 1973 deres remise- og værkstedsbygninger som lå nordøst for Varde Station.

Varde Vest station set fra vejsiden.Varde Vest station set fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2010.07.12

Google maps over Varde Vest Station

Historisk kort over Varde Vest StationVarde Vest Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Boulevarden Trinbræt ligger 3,5 km. fra første station.

Byggeår1987
Åbnet1987
Stations forkortelseBot
GPS koordinater55.623829, 8.460211

Boulevarden trinbræt er med perron på begge sider af Nordre Boulevard.

Google maps over Boulevarden Trinbræt

Historisk kort over Boulevarden TrinbrætBoulevarden Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Elkærdam Trinbræt ligger 5,6 km. fra første station.

Byggeår1963
Åbnet1963.05.26
Nedlagt2011
Stations forkortelseEl
GPS koordinater55.626137, 8.426172

Elkærdam trinbræt ver ved overskæringen til Elkærdamvej.

Google maps over Elkærdam Trinbræt

Historisk kort over Elkærdam TrinbrætElkærdam Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Hyllerslev Trinbræt ligger 7,4 km. fra første station.

Byggeår1903
Åbnet1903.03.14
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseOksbølvej 59, 6851 Janderup Vestj
Stations forkortelseHyv
GPS koordinater55.626212, 8.398942

Hyllerslev station blev nedsat til trinbræt med sidespor fra 1. maj 1963. I 1986 blev stationsbygningen og trinbrættet blev flyttet 100 m hen til Hyllerslev Stationsvej. Her blev der i 1987 anlagt perron med venteskur.
Resterne af sidesporet blev fjernet 1995.

Google maps over Hyllerslev Trinbræt

Historisk kort over Hyllerslev TrinbrætHyllerslev Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Janderup Station ligger 8,9 km. fra første station.

Byggeår1903
Åbnet1903.03.14
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseBanevangen 8A, 6851 Janderup Vestj
Stations forkortelseJad
GPS koordinater55.622870, 8.373984

Janderup station blev nedsat til trinbræt i 2002, hvor der blev anlagt en ny perron med venteskur lidt vest for den oprindelige station. Stationsbygningen blev solgt ved samme lejlighed.

Det oprindelige læssespor blev ombygget til krydsningsspor i 1979.

Google maps over Janderup Station

Historisk kort over Janderup StationJanderup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Billum Station ligger 11,7 km. fra første station.

Byggeår1903
Åbnet1903.03.14
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseKastanjevej 6, 6852 Billum
Stations forkortelseBim
GPS koordinater55.617039, 8.331337

Billum station blev nedsat til trinbræt i 2002 og stationsbygningen solgt.

Det oprindelige sidespor til brugsforeningen er fjernet og læssesporet ombygget til krydsningsspor i 1979-80.

Google maps over Billum Station

Historisk kort over Billum StationBillum Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Hesselmed Trinbræt ligger 14,2 km. fra første station.

Byggeår1962
Åbnet1962
Nedlagt2011
Stations forkortelseHst
GPS koordinater55.619024, 8.294938

Fra starten i 1962 var Hesselmed med en meget kort jordperron. Et venteskur genbrugt, fra Biltoft trinbræt, på Varde-Grindsted Jernbane blev flyttet til stedet i 1972. Venteskuret blev udskiftet med et nyt i 1985.

Google maps over Hesselmed Trinbræt

Historisk kort over Hesselmed TrinbrætHesselmed Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Oksbøl Station ligger 15,1 km. fra første station.

Byggeår1903
Åbnet1903.03.14
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseØstergade 17, 6840 Oksbøl
Stations forkortelseOks
GPS koordinater55.626003, 8.283476

Ved Oksbøl station er der sidesport til Oksbøl kasserne.

Google maps over Oksbøl Station

Historisk kort over Oksbøl StationOksbøl Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Baunhøj Trinbræt ligger 16,4 km. fra første station.

Byggeår1942
Åbnet1942
GPS koordinater55.635874, 8.283070

Var under 2. verdenskrig sidespor med enderampe. Sidesporet blev i 1959 forlænget til et 550 m langt sidespor.
Fra d. 16. juni 2001 blev det til trinbræt og sidesporet blev afkortet for senere at blive fjernet i 2002.

Google maps over Baunhøj Trinbræt

Historisk kort over Baunhøj TrinbrætBaunhøj Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Vrøgum Station ligger 18,2 km. fra første station.

Byggeår1903
Åbnet1903.03.14
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseStationsvej 6, 6840 Oksbøl
Stations forkortelseVrø
GPS koordinater55.653778, 8.292121

Vrøgum station var med omløbs- og læssespor samt svinefold. Fra efteråret 1968 var stationen ubetjent.
Stationenes sidesporet blev i 1987 afkortet mod syd.
Stationsbygningen blev i 2002 solgt.

Google maps over Vrøgum Station

Historisk kort over Vrøgum StationVrøgum Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Jegum Trinbræt ligger 19,6 km. fra første station.

Byggeår1992
Åbnet1992
Stations forkortelseJeg
GPS koordinater55.664693, 8.301735

Jegum trinbræt er placeret ved Jegum Ferieland.

Google maps over Jegum Trinbræt

Historisk kort over Jegum TrinbrætJegum Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Søvig Sund Trinbræt ligger 21,8 km. fra første station.

Byggeår1962
Åbnet1962.05.08
Nedlagt2011
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.684118, 8.304446

Søvig Sund trinbræb blev etableret 8 fra maj 1962 med jordperron og lille kvadratisk venteskur.
Trinbrættet blev Moderniseret 1988 - men blev nedlagt i 2011.

Google maps over Søvig Sund Trinbræt

Historisk kort over Søvig Sund TrinbrætSøvig Sund Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Dyreby Trinbræt ligger 23,6 km. fra første station.

Byggeår1945
Åbnet1945
Stations forkortelseDy
GPS koordinater55.699867, 8.298224

Dyreby trinbræt blev etableret lige efter 2. verdenskrig i 1945 og var med venteskur.
Trinbrættet blev moderniseret 1988 med beton perron.

Google maps over Dyreby Trinbræt

Historisk kort over Dyreby TrinbrætDyreby Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Henne Station ligger 25,0 km. fra første station.

Byggeår1903
Åbnet1903.03.14
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseStrandvejen 70, 6854 Henne
Stations forkortelseHe
GPS koordinater55.710486, 8.304468

Henne station var med omløbs- og læssespor og senere i 1912 eller 1913 kom der krydsningsspor til. Krydsningssporet blev fjernet igen i 1976 og læssesporet fjernet i 1981.
Hennes stationsbygning blev solgt i januar 2002 og der blev lavet et nyt venteskur øst for stationsbygningen.

Google maps over Henne Station

Historisk kort over Henne StationHenne Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Outrup Station ligger 27,7 km. fra første station.

Byggeår1903
Åbnet1903.03.14
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseJernbanegade 7, 6855 Outrup
Stations forkortelseOvt
GPS koordinater55.717415, 8.344577

Outrup station var med læssespor og et sidespor til slagteriet.
Stationen blev ubetjent januar 1996.
Outrups stationsbygning blev solgt i efteråret 2002.

Google maps over Outrup Station

Historisk kort over Outrup StationOutrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Løftgårde Trinbræt ligger 29,1 km. fra første station.

Byggeår1945
Åbnet1945
Stations forkortelseLøt
GPS koordinater55.729449, 8.352982

Løftgårde Trinbræt blev etableret i 1945 med en perron af sveller og et meget lille venteskur.
I 1989 blev trinbrættet moderniseret med ny perron og venteskur.

Google maps over Løftgårde Trinbræt

Historisk kort over Løftgårde TrinbrætLøftgårde Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Lunde J Station ligger 32,2 km. fra første station.

Byggeår1903
Åbnet1903.03.14
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseSkolegade 1B, 6830 Nørre Nebel
GPS koordinater55.756276, 8.364138

Lunde station havde oprindelig omløbs- og læssespor.
Ud fra Lunde station udgik et lille sidespor til virksomheder syd for stationen. Sidesporet findes stadig her i 2015, men er blevet asfalteret over i overskæringen med Lundagervej.
Lunde station blev ubetjent med udgangen af 1993 og stationsbygningen blev solgt januar 2002.

Google maps over Lunde J Station

Historisk kort over Lunde J StationLunde J Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Nørre Nebel Landevej Trinbræt ligger 35,4 km. fra første station.

Byggeår1930
Åbnet1930
Nedlagt1948
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.767701, 8.312541

Nørre Nebel Landevej trinbræt lå ved overkørsel 158 på landevejen Varde - Nørre Nebel - Hvide Sande.

Google maps over Nørre Nebel Landevej Trinbræt

Historisk kort over Nørre Nebel Landevej TrinbrætNørre Nebel Landevej Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Nørre Nebel Station er Varde-Nørre Nebel Jernbane banens endestation og ligger 37,3 km. fra første station.

Byggeår1903
Åbnet1903.03.14
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseStationsvej 1, 6830 Nørre Nebel
Stations forkortelseNbl
GPS koordinater55.777381, 8.290450

Nørre Nebel station er i dag endestation på Varde - Nørre Nebel banen.

I 1913 blev banen forlænget fra Nørre Nebel til Tarm, men denne strækning lukkede igen i 1940.

Google maps over Nørre Nebel Station

Historisk kort over Nørre Nebel StationNørre Nebel Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Copyright © 2006-2019 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 3.9.2