Midtbanen på Sjælland - (DSB)


Der er flere forskellige versioner af historien om Midtbanen. Egentlig var det en ganske fornuftig tanke som vi også ville kunne støtte i dag. En aflastning af Københavnsområdets banenet for transittrafik. Desværre faldt gennemførelsen af det ambitiøse projekt midt i en krisetid. Den første del af midtbanen blev åbnet i 1924 - altså umiddelbart før verdenskrisen rigtigt sætter ind. Den sidste del der nåede af få en officiel indvielse blev indviet den 17. november 1928. Hvor man sidenhen har forsøgt at stoppe depression og nedgang med store anlægsprojekter, valgte man i 1936 at nedlægge Midtbanen inden den var færdiggjort.

Den 21. december 1899 blev der på Dalby kro afholdt møde med foregangsmænd fra Horns Herred og Frederikssund der ønske en privat jernbane fra Frederikssund til Hvalsø. Det blev et meget velbesøgt møde. På mødet blev planerne fremsat og drøftet og der blev nedsat et jernbaneudvalg med sagfører A.C. Hansen fra Frederikssund, som formand.

Det blev hurtigt klart at Horns Herreds-banes største udfordring ville blive bygning af en bro over fjorden. Da der på samme tid i Ringsted og Næstved var bestræbelser i gang vedrørende nye baner, efter åbningen af den sjællandske sydbane mellem Roskilde-Køge-Næstved-Masnedsund i 1870 opstod der i Næstved planer om oplandsbaner til Glumsø og Karrebæksminde. Herefter gik man sammen "Horns Herreds" og "Ringsted-Næstved" for at få anlægsudgifterne til brobygningen fordelt over et større jernbaneprojekt. Det udvidede udvalgs beslutning om problemets løsning var enstemmig og et samarbejde i forbindelse med det formål var nu udvidet til at omfatte anlægget af en bane fra Næstved over Ringsted, Hvalsø og Frederikssund med tilslutning til det nordsjællandske jernbanenet i Hillerød: den midtsjællandske jernbane.

Ved Indenrigsminister Sigurd Bergs indflydelse blev den midtsjællandske bane indsat på den store Jernbanelov i 1907. Loven projektet blev godkendt i Rigsdagen og på loven som Midtsjællands statsbane og der blev givet bemyndigelse til at anlægge banen, som blev givet til Ministeriet for Offentlige Arbejder ved Lov af 27. maj 1908, dog skulle de involverede by- og landkommuner sikre statskassen med 40.000 kr. pr. banemil.
• Kommuner og private i Horns Herred har indskudt 100.000 kr. for at få ændret retningen ved Skibby og få stationer ved Krogstrup og Femhøj i stedet for en ved Lyngerup, som måtte nøjes med et "Trinbræt".
• Kyndby-Krogstrupkommune indskød som sin part ca. 10.000 kr. og private lodsejere i samme kommune: 8.164 kr.

Allerede i begyndelsen havde banen modvind. Så sent som 1917 blev linjen udstukket i Horns Herred, men først i 1921 toges fat på jordarbejdet, opførelse af viadukter, omlægning af veje og lignende; alt dette fuldførtes 1924.

Broen over fjorden byggedes 1925-27, sporanlægget blev udbudt og afsluttedes 1928. Strækningen Frederikssund ­ Hvalsø ­ en længde på 34,1 km kom til at kostet i alt 8 mio. kr., heraf gik 1 mio. kr. til broen, med dæmningsanlæggene i forbindelse med denne: 2¼ mio. kr. Og hele linjen Frederikssund ­ Næstved kom til at kostede ca. 27-28 mio. kr.

Anlægget af banen voldte en del vanskeligheder. Arbejdet med Midtbanens delstrækning mellem Ringsted og Næstved blev forsinket bl.a. som følge af første verdenskrigs mangel på nødvendige materialer og dermed store prisstigninger. Først i efteråret 1916 kunne man starte på arbejdet i marken, men anlægsarbejdet begyndte imidlertid først for alvor efter krigens afslutning. Det var under de vanskeligst tænkelige forhold, banen blev anlagt, idet der ikke blot var varemangel, prisstigninger og mangel på arbejdskraft, men den arbejdsstyrke, der kunne fremskaffes, kunne på grund af rationering og almindelig knaphed på fødevarer ikke forventes indlogeret hos private på egnen. Der etableredes derfor baraklejre for arbejderne ved Vrangstrup og Glumsø.

Under anlæggelsen løb man ind i en del vanskeligheder blandt andet på grund af det kuperede terræn nord for Næstved samt uforudsete besværligheder ved anlægget og kostbare uheld med broer. I foråret 1924 stod banen endelig færdig og udmærkede sig blandt andet ved, at det var en af de første jernbanestrækninger med stenballast – hidtil havde man anvendt grus. Midtbanestrækningen mellem Ringsted og Frederikssund blev aldrig nogen succes og allerede i 1936 nedlagdes denne del af Midtbanen.

Den resterende strækning til Hillerød var estimeret til 3 mio. kr. Tilbage stod kun opførelse af stationsbygningerne, som hovedsagelig opførtes efter samme tegning. I april 1928 blev arbejdet udbudt. For Krogstrup stationsbygningsvedkommende blev indgivet en halv snes tilbud. Murermester C. Frandsen, Jægerspris, fik arbejdet i entreprise for 24.550 kr. Bygningen påbegyndtes i maj og skulle stå færdig senest den 15. september. Samme efterår opførtes 4 banehuse på strækningen, hvoraf et ved Krogstrup station. I starten af november påbegyndtes prøvekørsel.

En af de mest vedholdende myter er at banen blev nedlagt som følge af politiske rævekager. Vælger man at tro dette rygte nedlagde man jernbanen af frygt for at transittrafikken skulle trække virksomheden væk fra Hovedstaden og til Helsingør, Hillerød eller Ringsted. En anden myte går på at der simpelthen ikke var penge nok i statsbudgettet til både Storstrømsforbindelse og Midtbane. Derfor valgte den siddende regering at prioritere sit eget prestigeprojekt højest. Til de mere håndfaste oplysninger hører at både anlæg og drift gav underskud i form af budget overskridelser. Og det i en tid hvor der virkelig var økonomisk krise.


Vigtige stamdata for Midtbanen på Sjælland (DSB) jernbanen

Jernbanens længde i km 83,8
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 27. maj 1908 - LOV nr 156
Statstilskud i %100 %
Jernbanen åbnet1925.08.15
Persontrafik nedlagt1936.05.15
Godstrafik nedlagt1936.05.15
Jernbanen nedlagt1936.05.15
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt32 kg/m
BalastSkærveballast
El driftNej

Midtbanen på Sjælland (DSB) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Frederikssund Station (Fs) [1928-1989] 0,0 km
Stedet er fotograferet Kalvøvej Trinbræt (Kat) 0,6 km
Stedet er fotograferet Femhøj Billetsalgssted (Fm) 4,5 km
Stedet er fotograferet Lyngerup Trinbræt (Lgt) 6,8 km
Stedet er fotograferet Krogstrup Station (Ou) 8,9 km
Stedet er fotograferet Bonderup Sjælland Trinbræt (Bot) 11,6 km
Stedet er fotograferet Skibby Station (Skb) 13,6 km
Stedet er fotograferet Biltris Trinbræt (Bit) 16,6 km
Stedet er fotograferet Kirke Hyllinge Station (In) 19,4 km
Stedet er fotograferet Jenslev Trinbræt (Jet) 21,9 km
Stedet er fotograferet Rye Trinbræt (uofficielt) 24,0 km
Stedet er fotograferet Torkilstrup Trinbræt (Tot) 24,9 km
Stedet er fotograferet Kirke Såby Station (Ay) 27,6 km
Stedet er fotograferet Bjergskov Trinbræt (Bgt) 30,0 km
Stedet er fotograferet Hvalsø Station (Hv) 34,1 km
Stedet er fotograferet Tingerup Trinbræt (Tit) 37,0 km
Oldgård Station (Oå) 40,0 km
Stedet er fotograferet Skjoldenæsholm Billetsalgssted (Skt) 43,2 km
Stedet er fotograferet Jystrup Station (Jd) 44,9 km
Stedet er fotograferet Ortved Billetsalgssted (Ort) 48,9 km
Stedet er fotograferet Knudslund Trinbræt (Knt) 51,4 km
Stedet er fotograferet Ringsted Station (Rg) 57,0 km
Englerup Billetsalgssted (Eu) 61,3 km
Stedet er fotograferet Vrangstrup Holdeplads (Vst) 63,3 km
Stedet er fotograferet Tyvelse Trinbræt (Tyt) 65,7 km
Stedet er fotograferet Glumsø Station (Gz) 68,7 km
Stedet er fotograferet Herlufmagle Holdeplads (Rm) 74,1 km
Stedet er fotograferet Søgård Trinbræt (Sgt) 76,0 km
Stedet er fotograferet Rislev Trinbræt (Ris) 78,7 km
Stedet er fotograferet Næstved Station (Næ) 83,8 km

Frederikssund Station (Fs) [1928-1989] var Midtbanen på Sjælland banens første station

Byggeår1928
Åbnet1928.11.17
Nedlagt1989.05.27
AdresseA C Hansensvej 14, 3600 Frederikssund
StednavneforkortelseFs
Højde placering over havet2,0 meter
GPS koordinater55.832847,12.065860
Frederikssund (1928-1989) Station.
Frederikssund (1928-1989) Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.04.03 15:13:24

Kort over Frederikssund Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Frederikssund Station

Historisk kort over Frederikssund Station
Frederikssund Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kalvøvej Trinbræt (Kat) lå 0,6 km. fra første station.

Byggeår1928
Åbnet1928.11.17
Nedlagt1936.05.15
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseKat
Højde placering over havet2,3 meter
GPS koordinater55.834929,12.057593
Kalvø trinbræt
Kalvø trinbræt - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.16

Kort over Kalvøvej Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kalvøvej Trinbræt

Historisk kort over Kalvøvej Trinbræt
Kalvøvej Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Femhøj Billetsalgssted (Fm) lå 4,5 km. fra første station.

Byggeår1928
Åbnet1928.11.17
Nedlagt1936.05.15
ArkitektK.T. Seest
AdresseFemhøj Stationsvej 21, 3630 Jægerspris
StednavneforkortelseFm
Højde placering over havet16,1 meter
GPS koordinater55.820494,12.001843
Femhøj station
Femhøj station - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.16

Kort over Femhøj Billetsalgssted
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Femhøj Billetsalgssted

Historisk kort over Femhøj Billetsalgssted
Femhøj Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lyngerup Trinbræt (Lgt) lå 6,8 km. fra første station.

Byggeår1928
Åbnet1928.11.17
Nedlagt1936.05.15
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseLgt
Højde placering over havet22,0 meter
GPS koordinater55.812780,11.982911
Lyngerup trinbræt
Lyngerup trinbræt - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.16

Kort over Lyngerup Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Lyngerup Trinbræt

Historisk kort over Lyngerup Trinbræt
Lyngerup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Krogstrup Station (Ou) lå 8,9 km. fra første station.

Byggeår1922
Åbnet1928.11.17
Nedlagt1936.05.15
ArkitektK.T. Seest
AdresseGammel Stationsvej 2A, 3630 Jægerspris
StednavneforkortelseOu
Højde placering over havet25,6 meter
GPS koordinater55.787618,11.970933
Krogstrup Station.
Krogstrup Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.04.03 15:29:15

Kort over Krogstrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Krogstrup Station

Historisk kort over Krogstrup Station
Krogstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bonderup Sjælland Trinbræt (Bot) lå 11,6 km. fra første station.

Byggeår1928
Åbnet1928.11.17
Nedlagt1936.05.15
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseBot
Højde placering over havet37,0 meter
GPS koordinater55.765304,11.964640

Broen ved Bonderup Trinbræt blev revet ned marts-april 2009 og erstattet af en dæmning, indtil da fandtes stien ned til Bonderup Trinbræt stadig og traceen var fuldt synlig.

Bonderup trinbræt
Bonderup trinbræt - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.16

Kort over Bonderup Sjælland Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Bonderup Sjælland Trinbræt

Historisk kort over Bonderup Sjælland Trinbræt
Bonderup Sjælland Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skibby Station (Skb) lå 13,6 km. fra første station.

Byggeår1928
Åbnet1928.11.17
Nedlagt1936.05.15
ArkitektK.T. Seest
AdresseStationsvej 13, 4050 Skibby
StednavneforkortelseSkb
Højde placering over havet25,6 meter
GPS koordinater55.747029,11.952256
Skibby station
Skibby station - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.16

Kort over Skibby Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Skibby Station

Historisk kort over Skibby Station
Skibby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Biltris Trinbræt (Bit) lå 16,6 km. fra første station.

Byggeår1928
Åbnet1928.11.17
Nedlagt1936.05.15
NedrevetNedrevet
AdresseEgholmvej 20, 4070 Kirke Hyllinge
StednavneforkortelseBit
Højde placering over havet20,9 meter
GPS koordinater55.725999,11.925619
Biltris trinbræt med billetsalg
Biltris trinbræt med billetsalg - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.16

Kort over Biltris Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Biltris Trinbræt

Historisk kort over Biltris Trinbræt
Biltris Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kirke Hyllinge Station (In) lå 19,4 km. fra første station.

Byggeår1928
Åbnet1928.11.17
Nedlagt1936.05.15
ArkitektK.T. Seest
AdresseStationsvej 14, 4070 Kirke Hyllinge
StednavneforkortelseIn
Højde placering over havet15,2 meter
GPS koordinater55.704631,11.904260
Kirke Hyllinge station
Kirke Hyllinge station - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.16

Kort over Kirke Hyllinge Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kirke Hyllinge Station

Historisk kort over Kirke Hyllinge Station
Kirke Hyllinge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Jenslev Trinbræt (Jet) lå 21,9 km. fra første station.

Byggeår1928
Åbnet1928.11.17
Nedlagt1936.05.15
NedrevetNedrevet
AdresseTværvej 35, 4070 Kirke Hyllinge
StednavneforkortelseJet
Højde placering over havet28,1 meter
GPS koordinater55.681946,11.902186
Jenslev trinbræt
Jenslev trinbræt - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.16

Kort over Jenslev Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Jenslev Trinbræt

Historisk kort over Jenslev Trinbræt
Jenslev Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Rye Trinbræt (uofficielt) lå 24,0 km. fra første station.

Byggeår1928
Åbnet1928.11.17
Nedlagt1936.05.15
NedrevetNedrevet
Højde placering over havet26,1 meter
GPS koordinater55.666921,11.892381
Rye uofficielle trinbræt lå her
Rye uofficielle trinbræt lå her - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.20

Kort over Rye Trinbræt (uofficielt)
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Rye Trinbræt (uofficielt)

Historisk kort over Rye Trinbræt (uofficielt)
Rye Trinbræt (uofficielt) - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Torkilstrup Trinbræt (Tot) lå 24,9 km. fra første station.

Byggeår1928
Åbnet1928.11.17
Nedlagt1936.05.15
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseTot
Højde placering over havet45,8 meter
GPS koordinater55.650470,11.863036
Torkilstrup trinbræt lå hvor vejbroen har været
Torkilstrup trinbræt lå hvor vejbroen har været - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.20

Kort over Torkilstrup Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Torkilstrup Trinbræt

Historisk kort over Torkilstrup Trinbræt
Torkilstrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kirke Såby Station (Ay) lå 27,6 km. fra første station.

Byggeår1928
Åbnet1928.11.17
Nedlagt1936.05.15
ArkitektK.T. Seest
AdresseAcacievej 4, 4060 Kirke Såby
StednavneforkortelseAy
Højde placering over havet51,2 meter
GPS koordinater55.642081,11.867896
Kirke Såby station set fra vejsiden
Kirke Såby station set fra vejsiden - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.20

Kort over Kirke Såby Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kirke Såby Station

Historisk kort over Kirke Såby Station
Kirke Såby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bjergskov Trinbræt (Bgt) lå 30,0 km. fra første station.

Byggeår1928
Åbnet1928.11.17
Nedlagt1936.05.15
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseBgt
Højde placering over havet61,8 meter
GPS koordinater55.619603,11.865589
Her lå Bjergskov trinbræt - til venstre for vejen.
Her lå Bjergskov trinbræt - til venstre for vejen. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.20

Kort over Bjergskov Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Bjergskov Trinbræt

Historisk kort over Bjergskov Trinbræt
Bjergskov Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hvalsø Station (Hv) lå 34,1 km. fra første station.

Byggeår1874
Åbnet1874.12.30
NedlagtI drift
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseTølløsevej 1, 4330 Hvalsø
StednavneforkortelseHv
Højde placering over havet57,3 meter
GPS koordinater55.595475,11.859619
Hvalsø Station.
Hvalsø Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.07.20

Kort over Hvalsø Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hvalsø Station

Historisk kort over Hvalsø Station
Hvalsø Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tingerup Trinbræt (Tit) lå 37,0 km. fra første station.

Byggeår1925
Åbnet1925.08.15
Nedlagt1936.05.15
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseTit
Højde placering over havet66,6 meter
GPS koordinater55.580337,11.835640
Tingerup trinbræt lå her hvor resterne af vejbroen står
Tingerup trinbræt lå her hvor resterne af vejbroen står - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.20

Kort over Tingerup Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Tingerup Trinbræt

Historisk kort over Tingerup Trinbræt
Tingerup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Oldgård Station (Oå) lå 40,0 km. fra første station.

Byggeår1924
Åbnet1925.08.15
Nedlagt1936.05.15
ArkitektK.T. Seest
AdresseSvalmstrupvej 68, 4360 Kirke Eskilstrup
Stednavneforkortelse
Højde placering over havet85,0 meter
GPS koordinater55.555118,11.825686

Oldgård Station var Sjællands højest beliggende station, 85 meter over havet.

Kort over Oldgård Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Oldgård Station

Historisk kort over Oldgård Station
Oldgård Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skjoldenæsholm Billetsalgssted (Skt) lå 43,2 km. fra første station.

Byggeår1925
Åbnet1925.08.15
Nedlagt1936.05.15
AdresseSkjoldenæsvej 95, 4174 Jystrup Midtsj
StednavneforkortelseSkt
Højde placering over havet66,2 meter
GPS koordinater55.531736,11.849675

Der hvor Skjoldenæsholm Billetsalgssted lå ligger i dag Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm. Sporvejsmuseet er opbygget og drives udelukkende af frivillig, ulønnet arbejdskraft, der som medlemmer af Sporvejshistorisk Selskab tilbringer en stor del af deres fritid til at sikre en fortsat drift og udbygning af museet.

Skjoldnæsholm trinbråt lå ved vejbroen - bemærk sporvognen til venstre fra sporvognsmuseet.
Skjoldnæsholm trinbråt lå ved vejbroen - bemærk sporvognen til venstre fra sporvognsmuseet. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.20

Kort over Skjoldenæsholm Billetsalgssted
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Skjoldenæsholm Billetsalgssted

Historisk kort over Skjoldenæsholm Billetsalgssted
Skjoldenæsholm Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Jystrup Station (Jd) lå 44,9 km. fra første station.

Byggeår1925
Åbnet1925.08.15
Nedlagt1936.05.15
ArkitektK.T. Seest
AdresseSkjoldenæsvej 31A, 4174 Jystrup
StednavneforkortelseJd
Højde placering over havet65,7 meter
GPS koordinater55.518845,11.861220
Jystrup station set fra vejsiden
Jystrup station set fra vejsiden - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.20

Kort over Jystrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Jystrup Station

Historisk kort over Jystrup Station
Jystrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ortved Billetsalgssted (Ort) lå 48,9 km. fra første station.

Byggeår1925
Åbnet1925.08.15
Nedlagt1936.05.15
ArkitektK.T. Seest
AdresseOrtved Stationsvej 35, 4100 Ringsted
StednavneforkortelseOrt
Højde placering over havet44,0 meter
GPS koordinater55.483083,11.857004
Ortved station godt gem bag træerne
Ortved station godt gem bag træerne - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.20

Kort over Ortved Billetsalgssted
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ortved Billetsalgssted

Historisk kort over Ortved Billetsalgssted
Ortved Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Knudslund Trinbræt (Knt) lå 51,4 km. fra første station.

Byggeår1925
Åbnet1925.08.15
Nedlagt1936.05.15
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseKnt
Højde placering over havet38,8 meter
GPS koordinater55.460719,11.850951
Her lå Knudslund trinbræt
Her lå Knudslund trinbræt - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.20

Kort over Knudslund Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Knudslund Trinbræt

Historisk kort over Knudslund Trinbræt
Knudslund Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ringsted Station (Rg) lå 57,0 km. fra første station.

Byggeår1924
Åbnet1924.06.01
NedlagtI drift
ArkitektK.T. Seest
AdresseJernbanevej 1, 4100 Ringsted
StednavneforkortelseRg
Højde placering over havet38,0 meter
GPS koordinater55.438347,11.786426

Vestbanen indviedes som den første jernbane i det nuværende Danmark mellem København og Roskilde 26. juni 1847. Banen forlængedes 27. april 1856 til Korsør og her fik Ringsted sin første station.

Siden kom Køge-Ringsted Banen i 1917 (nedlagt i 1963), og i 1924 åbnede Sjællandske Midtbane strækningen fra Ringsted til Næstved. Den nordlige del af midtbanen blev åbnet i 1925, men den nordlige del blev allerede nedlagt allerede igen i 1936.

Den nuværende stationsbygning er fra 1924 og har afløst den oprindelige.

Frem til medio 2018 anlægger Banedanmark en ny højhastighedsbane mellem Ringsted og København via Køge-nord. Stationens opsætning forbliver det sammen.

Ringsted Station.
Ringsted Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.03.24

Kort over Ringsted Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ringsted Station

Historisk kort over Ringsted Station
Ringsted Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Englerup Billetsalgssted (Eu) lå 61,3 km. fra første station.

Byggeår1924
Åbnet1924.06.01
NedlagtNedlagt
AdresseEnglerupvej 55, 4100 Ringsted
StednavneforkortelseEu
Højde placering over havet23,1 meter
GPS koordinater55.410701,11.748592
Kort over Englerup Billetsalgssted
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Englerup Billetsalgssted

Historisk kort over Englerup Billetsalgssted
Englerup Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vrangstrup Holdeplads (Vst) lå 63,3 km. fra første station.

Byggeår1924
Åbnet1924.06.01
Nedlagt1962
NedrevetNedrevet
ArkitektK.T. Seest
AdresseVrangstrupvej 95, 4171 Glumsø
StednavneforkortelseVst
Højde placering over havet30,3 meter
GPS koordinater55.393587,11.737550
Man kan lige ane Vrangstrup station bag træerne.
Man kan lige ane Vrangstrup station bag træerne. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.07

Kort over Vrangstrup Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vrangstrup Holdeplads

Historisk kort over Vrangstrup Holdeplads
Vrangstrup Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tyvelse Trinbræt (Tyt) lå 65,7 km. fra første station.

Byggeår1928
Åbnet1928
Nedlagt1962
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseTyt
Højde placering over havet35,1 meter
GPS koordinater55.375918,11.713423
Udskiftning af gammel vejbro ved Tyvelsetrinbræt.
Udskiftning af gammel vejbro ved Tyvelsetrinbræt. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.07

Kort over Tyvelse Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Tyvelse Trinbræt

Historisk kort over Tyvelse Trinbræt
Tyvelse Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Glumsø Station (Gz) lå 68,7 km. fra første station.

Byggeår1924
Åbnet1924.06.01
NedlagtI drift
ArkitektK.T. Seest
AdresseStationsvej 9, 4171 Glumsø
StednavneforkortelseGz
Højde placering over havet30,7 meter
GPS koordinater55.353526,11.695307
Glumsø station set fra vejsiden.
Glumsø station set fra vejsiden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.07

Kort over Glumsø Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Glumsø Station

Historisk kort over Glumsø Station
Glumsø Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Herlufmagle Holdeplads (Rm) lå 74,1 km. fra første station.

Byggeår1924
Åbnet1924.06.01
Nedlagt1966
Nedrevet2013 November
ArkitektK.T. Seest
StednavneforkortelseRm
Højde placering over havet29,3 meter
GPS koordinater55.315631,11.744404
Herlufmagle holdeplads - godt gemt bag træer.
Herlufmagle holdeplads - godt gemt bag træer. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.07

Kort over Herlufmagle Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Herlufmagle Holdeplads

Historisk kort over Herlufmagle Holdeplads
Herlufmagle Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Søgård Trinbræt (Sgt) lå 76,0 km. fra første station.

Byggeår1928
Åbnet1928
Nedlagt1936
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseSgt
Højde placering over havet23,0 meter
GPS koordinater55.297760,11.743919

Søgård trinbræt lå ved underføringen for bivejen fra Næstved-Ringsted landevej til Bakkegaard og anlagdes af hensyn til landsbyen Gelsted ved landevejen og de større gårde Bakkegaard og Søgaard vest for banen.

Søgår trinbræt lå til højre for broen.
Søgår trinbræt lå til højre for broen. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.07

Kort over Søgård Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Søgård Trinbræt

Historisk kort over Søgård Trinbræt
Søgård Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Rislev Trinbræt (Ris) lå 78,7 km. fra første station.

Byggeår1924
Åbnet1924.06.01
Nedlagt1962
NedrevetNedrevet
AdresseRislevvej 21, 4700 Næstved
StednavneforkortelseRis
Højde placering over havet15,0 meter
GPS koordinater55.275074,11.744971
Rislev Trinbræt.
Rislev Trinbræt. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.07

Kort over Rislev Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Rislev Trinbræt

Historisk kort over Rislev Trinbræt
Rislev Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Næstved Station (Næ) var Midtbanen på Sjælland's endestation og lå 83,8 km. fra første station.

Byggeår1870
Åbnet1870.10.04
NedlagtI drift
ArkitektCharles Abrahams
AdresseBanegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Stednavneforkortelse
Højde placering over havet14,1 meter
GPS koordinater55.231175,11.767178

Næstved Station blev anlagt i 1870 sammen med Den Sjællandske Sydbane fra Roskilde over Køge og Næstved til Masnedsund.

Næstved station er flere gange blevet ombygget:
1891-1892 ifm. bygningen af Slagelse-Næstved banen. Denne ombygning var mere eller mindre en total ombygning af stationen.
1921 (ved arkitekt Sigurd Christensen)
1940-43 (ved arkitekt K.T. Seest)

Næstved Station.
Næstved Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.07

Kort over Næstved Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Næstved Station

Historisk kort over Næstved Station
Næstved Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Midtbanen på Sjælland (DSB)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Vestsjællandske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Vestsjællandske jernbaner
Niels Jensen
1978
103
København
J. Fr. Clausen
87-11-03879-9
Midtbanen
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Midtbanen
Kurt Kristensen
2008
40


87-91109-16-7

Lige nu er der: 208 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk

Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.8.1 - build: 2021.02.28-20:26:49