Viborg-Ålestrup - (DSB)


Allerede i 1966 var der tale om at lave en bane fra Løgstør mod syd med tilslutning til en eksisterende bane, men det var først i 1875 at der kom konkrete planer af en bane. Det var et stort politisk spil at få fastlagt linjeføringen og det endte med en gaffelbane, som delte sig i Ålestrup med en bane mod Viborg og en anden mod Hobro. Det tog 10 år at få fremlagt planerne for rigsdagssamlingen. D. 12. april 1889 blev lov nr. 54 om anlægget af statsbanen Hobro-Løgstør vedtaget

Strækningen Hobro-Løgstør blev idriftsat 15. juli 1893, medens strækningen fra Viborg til Ålestrup blev idriftsat 15. september samme år. Ved åbningen var der stor festivitas og glæde for banens åbning i Løgstør medens Hobro blot tog åbningen til efterretning.

I starten bestod driften af 2 daglige tog i hver retning, som blev udvidet i 1906 med et tredje blandingstog og et fjerde togpar kom til efter nogle år. I 1920erne indførtes benzinmotorvogne i driften hvilket muliggjorde at der kunne udvides til 6 togpar. Det større antal togpar sled på skinnerne, og i 1930erne var sporet meget nedslidt. Der var tale om at nedlægge banen da en udskiftning af skinnerne var bekostelig og konkurrencen fra lastbilerne, busser og personbiler var stigende. Banen er formentlig reddet af 2. verdenskrig da trafikken på banen steg markant med både person- og gods trafik. Dette medførte at banen fra 1942 og et årti frem fik skiftet skinnerne til brugte men stærkere skinner. Med de stærkere skinner kunne banens max hastighed øges fra 45 km/t til 70 km/t.

Efter 2. verdenskrig blev trafikken på landevejene igen normaliseret og banen fik igen problemer med trafikken i det i forvejen tynd befolkede område. Banernes opland var tyndt befolket og den tiltagende motorisering af trafikken på landevejen efter 2. verdenskrig gjorde det ikke nemmere at drive jernbane i Himmerland med en rimelig trafik. DSB erstattede også togafgange med busser hvilket også var medvirkede til at affolke togene. D. 30. maj 1959 ophørte persontrafikken Viborg – Ålestrup og d. 21. maj 1966 ophørte persontrafikken Hobro-Løgstør. Strækningen Viborg-Ålestrup – Løgstør havde dog status som godsbane medens skinnerne på strækningen Hobro – Ålestrup blev optages i 1970.

I slutningen af 1980’erne er skinnerne mellem Viborg og Løgstør nedslidte og en lukning af banen truer. Lokale initiativer i Løgstør formår dog at lave en aftale mellem DSB og erhvervslivet hvilket bevirker at godstrafikken stiger på banen fra 100 vognladninger i de første 4 måneder i 1987 til 374 i 1988 og 458 i 1989. Dette bevirker at sporet istandsættes. På sigt var det ikke muligt at opretholde godstrafikken og i 1999 var det slut.

I 2006 optages sporet mellem Viborg og Løgstør. En 80 km. Strækning med mere end 160 km. Skinner og 130.000 jernbanesveller. En jernbane epoke på mere end 100 år er slut. De daværende seks kommuner og to amter var enige om at anlægge en cykel og gangsti på hele strækningen fra Viborg til Løgstør, hvilket bevirker at man har en fantastisk natursti i området i dag.

Vigtige årstal for Hobro-Løgstør jernbane:
1889.04.12 D. 12. april 1889 blev lov nr. 54 om anlægget af Viborg-Ålestrup og Hobro-Ålestrup-Løgstør vedtaget.
1893.07.15 Strækningen Hobro-Løgstør blev åbnet for drift.
1893.09.15 Strækningen Viborg-Ålestrup blev åbnet for drift.
1959.05.30 Ophørte persontrafikken Viborg-Ålestrup.
1959.05.30 Strækningen Viborg-Ålestrup nedsættes til godsbane.
1966.05.21 Ophørte persontrafikken Hobro-Løgstør
1966.05.21 Strækningen Viborg-Ålestrup-Løgstør nedsættes til godsbane.
1970 Skinnerne tages op mellem Hobro Ålestrup.
1999 Strækningen Viborg-Ålestrup-Løgstør nedlægges.
2006 Skinnerne tages op på strækningen Viborg-Ålestrup-Løgstør.
2006 Strækningen mellem Viborg-Ålestrup-Løgstør omdannes til cykel og gangsti.


Vigtige stamdata for Viborg-Ålestrup (DSB) jernbanen

Jernbanens længde i km37,6
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 12. april 1889
Dato for Koncession1890.05.28
Jernbanen åbnet1893.09.15
Persontrafik nedlagt1959.05.30
Godstrafik nedlagt1997.05.05
Jernbanen nedlagt2006.05.01

Viborg-Ålestrup (DSB) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Viborg Station (Vg)0,0
Margrethelund Trinbræt (Mlt)4,1
Løgstrup Station (Ltr)10,0
Hjarbæk Trinbræt (Hjt)11,7
Kølsen Billetsalgssted (Køs)14,0
Nederhede Trinbræt 15,7
Skals Station (Ska)17,6
Skringstrup Billetsalgssted (Skr)21,5
Nørdam Trinbræt 24,5
Møldrup Station (Mp)27,1
Hvam Station (Ham)32,9
Stedet er fotograferet Ålestrup Station (Aat)37,6

Viborg Station var Viborg-Ålestrup banens første station

Byggeår1863
Åbnet1863.07.20
AdresseBanegårdspladsen 2, 8800 Viborg
Stations forkortelseVg
GPS koordinater56.447433, 9.398530

Viborg fik station i 1863 da man forlængede banen fra Langå til Viborg, og derved sikrede Viborg forbindelse med havnebyerne Aarhus og Randers.

Den første station lå ved Søndersø ved det psykiatriske sygehus og blev indviget d. 20. juli 1863. Den første stationen var af rebroussementsstations typen, hvilket vil sige at togene skulle derfor ud samme vej, som de kom ind.

Viborgs første station fungerede i 33 år, indtil 1. december 1896, hvor den blev afløst af den nuværende stationsbygning. Den nye station var af typen gennemkørselsstation, hvilket var en klar fordel efter at Viborg Station ikke var endestation mere.

Viborg station blev udviddet med følgende baner:
Langå-Viborg (1963), forlænget til Skive (1864) og til Struer (1865).
Viborg-Ålestrup indviet 14. september 1893 (nedlagt 1966).
Viborg-Herning 1906 (nedlagt 1971).
Viborg-Fårup-Mariager 1927 (lukket 1965).

Google maps over Viborg Station

Historisk kort over Viborg StationViborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Margrethelund Trinbræt lå 4,1 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929
Nedlagt1955
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseMlt
GPS koordinater56.463101, 9.343156
Google maps over Margrethelund Trinbræt

Historisk kort over Margrethelund TrinbrætMargrethelund Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Løgstrup Station lå 10,0 km. fra første station.

Byggeår1893
Åbnet1893.09.15
Nedlagt1959.05.30
AdresseBorgergade 12, 8831 Løgstrup
Stations forkortelseLtr
GPS koordinater56.509162, 9.334120
Google maps over Løgstrup Station

Historisk kort over Løgstrup StationLøgstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hjarbæk Trinbræt lå 11,7 km. fra første station.

Byggeår1928
Åbnet1928
Nedlagt1959.05.30
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseHjt
GPS koordinater56.524117, 9.339011
Google maps over Hjarbæk Trinbræt

Historisk kort over Hjarbæk TrinbrætHjarbæk Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kølsen Billetsalgssted lå 14,0 km. fra første station.

Byggeår1893
Åbnet1893.09.15
Nedlagt1959.05.30
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseKøs
GPS koordinater56.531872, 9.369867

Kølsen Billetsalgssted blev nedrykket til trinbræt i 1939.

Google maps over Kølsen Billetsalgssted

Historisk kort over Kølsen BilletsalgsstedKølsen Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nederhede Trinbræt lå 15,7 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929
Nedlagt1932
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.544916, 9.380926
Google maps over Nederhede Trinbræt

Historisk kort over Nederhede TrinbrætNederhede Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skals Station lå 17,6 km. fra første station.

Byggeår1893
Åbnet1893.09.15
Nedlagt1959.05.30
AdresseHovedgaden 14, Skals
Stations forkortelseSka
GPS koordinater56.554865, 9.403098
Google maps over Skals Station

Historisk kort over Skals StationSkals Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skringstrup Billetsalgssted lå 21,5 km. fra første station.

Byggeår1893
Åbnet1893.09.15
Nedlagt1957
AdresseVilly Jensens Allé 4, Skals
Stations forkortelseSkr
GPS koordinater56.581916, 9.439970
Google maps over Skringstrup Billetsalgssted

Historisk kort over Skringstrup BilletsalgsstedSkringstrup Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nørdam Trinbræt lå 24,5 km. fra første station.

Byggeår1925
Åbnet1925
Nedlagt1959.05.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.600809, 9.462735

Nørdam Trinbræt blev også kaldt Nørredam Trinbræt.

Google maps over Nørdam Trinbræt

Historisk kort over Nørdam TrinbrætNørdam Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Møldrup Station lå 27,1 km. fra første station.

Byggeår1893
Åbnet1893.09.15
Nedlagt1959.05.30
AdresseJernbanegade 3, 9632 Møldrup
Stations forkortelseMp
GPS koordinater56.613845, 9.499387

I Møldrup var det muligt at modtage og sende vognladningsgods frem til 1985.

Google maps over Møldrup Station

Historisk kort over Møldrup StationMøldrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hvam Station lå 32,9 km. fra første station.

Byggeår1893
Åbnet1893.09.15
Nedlagt1959.05.30
AdresseGamle Viborgvej 39, 9620 Aalestrup
Stations forkortelseHam
GPS koordinater56.663354, 9.516000
Google maps over Hvam Station

Historisk kort over Hvam StationHvam Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ålestrup Station var Viborg-Ålestrup's endestation og lå 37,6 km. fra første station.

Byggeår1893
Åbnet1893.07.15
Nedlagt1966.05.22
ArkitektThomas Arboe
AdresseBusgade 10, 9620 Aalestrup
Stations forkortelseAat
GPS koordinater56.694987, 9.495472
Ålestrup station set fra perronsiden.Ålestrup station set fra perronsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.09.05

Google maps over Ålestrup Station

Historisk kort over Ålestrup StationÅlestrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Copyright © 2006-2019 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 4.0.1 - build: 2019.10.18-21:28:24