Vejle-Vandel-Grindsted Jernbane - (VVGJ)


Vejle og Kolding var allerede dengang i konkurrence om at blive det dominerende trafikknudepunkt i området. Med loven af 8. maj 1894 blev der åbnet mulighed for Anlæg af en Jernbane fra Vejle gennem Vejledalen til Vandel. Der blev udstedt eneretsbevilling til Vejle Vandel Jernbaneselskab den 6. november 1894.

Staten skulle dække 50 procent af anlægsudgifterne der var udliciteret til entreprenør Lauritz Petersen. Arbejderne blev påbegyndt i 1895 og en af de store udfordringer bestod i opfyldningen af et område ved Ravning Enge. Den 9. september 1897 kunne banen mellem Vejle og Vandel indvies efter 2 års anlægsarbejde. Dagen efter begyndte den ordinære drift med 3 tog daglig i hver retning. Det nye VVJ selskab fik fælles driftbestyrer med Vejle - Give Jernbane. Samarbejdet med VGJ omfattede også brug af stationen i Vejle, herunder også brug af sporet til Statsbanen. Ved statens overtagelse af Vejle - Give Jernbane 1. januar 1914 blev disse overenskomster justeret så de passede til de ændrede forhold. Banen blev forlænget med strækningen Vandel - Grindsted der åbnedes den 21. maj 1914 og selskabet ændrede samtidigt navn til VVGJ.


Vigtige stamdata for Vejle-Vandel-Grindsted Jernbane (VVGJ) jernbanen

Jernbanens længde i km47,2
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 27. maj 1908 - LOV nr 156
Statstilskud i %60 %
Dato for Koncession1912.09.09
Jernbanen åbnet1914.05.21
Persontrafik nedlagt1957.03.31
Godstrafik nedlagt1957.03.31
Jernbanen nedlagt1957.03.31
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
El driftNej

Vejle-Vandel-Grindsted Jernbane (VVGJ) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Vejle Station (Vj) [1868-1998]-1,2 km
Stedet er fotograferet Vejle Nordbanegård (Vé)0,0 km
Stedet er fotograferet Svanholm Trinbræt1,5 km
Stedet er fotograferet Trædballe Trinbræt3,1 km
Stedet er fotograferet Skibet Holdeplads (Sb)6,2 km
Stedet er fotograferet Kvak Mølle Trinbræt7,2 km
Stedet er fotograferet Haraldskær Fabrik Holdeplads (Hk)9,6 km
Stedet er fotograferet Vingsted Mølle Holdeplads (Vs)11,8 km
Keldkær Sidespor12,4 km
Stedet er fotograferet Teglgård Trinbræt12,8 km
Stedet er fotograferet Ravning Holdeplads14,2 km
Stedet er fotograferet Søgård (VVJ) Trinbræt15,7 km
Stedet er fotograferet Lihmskov Holdeplads (Ls)17,3 km
Stedet er fotograferet Bindeballe Holdeplads (Bd)20,7 km
Hofmansfeld Sidespor23,3 km
Hofmansfeld Trinbræt23,4 km
Skærhølgård Holdeplads24,8 km
Randbøl Holdeplads (Rd)25,5 km
Vandel Station (Vd)28,3 km
Brunhøj Trinbræt (uofficielt)29,3 km
Østerby Holdeplads (Øs)32,2 km
Billund Station (Bl)35,1 km
Elkjær Trinbræt37,6 km
Krog Trinbræt39,0 km
Løvlund Holdeplads (Ll)41,1 km
Hinnum Trinbræt42,9 km
Stedet er fotograferet Grindsted Station (Gi)47,2 km

Vejle Station (Vj) [1868-1998] lå -1,2 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
Nedlagt1998.06.15
Nedrevet1997
AdresseBanegårdspladsen 13, 7100 Vejle
StednavneforkortelseVj
GPS koordinater55.706667,9.536586
Kort over Vejle Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vejle Station

Historisk kort over Vejle Station
Vejle Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vejle Nordbanegård (Vé) var Vejle-Vandel-Grindsted Jernbane banens første station

Byggeår1894
Åbnet1894.08.02
Nedlagt1970
Nedrevet1984.05.01
ArkitektThomas Arboe
Stednavneforkortelse
GPS koordinater55.716395,9.535765

I 1894 åbnede privatbanen mellem Vejle og Give, som fik sit udgangspunkt fra Vejle Nordbanegård. Indkørslen til denne lå nogenlunde hvor trinbrættet Vejle Sygehus ligger i dag.
Banen til Give blev overtaget af staten i 1914, og i samme forbindelse forlænget til Herning. Banen mellem Vejle og Grindsted fra 1897 havde også udgangspunkt fra Vejle Nord denne bane lukkede i 1957.
Vejle Nordbanegård blev lukket i 1970.

Stationsforkortelsen for Vejle Nordbanegård har være både Vl og Vé

Billede af Vejle Nordbanegård er nedrevet, men den har ligget her.
Billede af Vejle Nordbanegård er nedrevet, men den har ligget her. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2016.08.27 11:43:14

Kort over Vejle Nordbanegård
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vejle Nordbanegård

Historisk kort over Vejle Nordbanegård
Vejle Nordbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Svanholm Trinbræt lå 1,5 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.08.17
Nedlagt1957.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.714417,9.511113
Billede af Svanholm Trinbræt er nedrevet, men den har ligget her.
Billede af Svanholm Trinbræt er nedrevet, men den har ligget her. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2016.08.27 11:53:24

Kort over Svanholm Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Svanholm Trinbræt

Historisk kort over Svanholm Trinbræt
Svanholm Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Trædballe Trinbræt lå 3,1 km. fra første station.

Byggeår1931
Åbnet1931.07.15
Nedlagt1957.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.711146,9.498667

Trædballe blev officielt trinbræt fra 15. juli 1931, men inden da standsede toget (hvis dette var anmeldt i forvejen) med selskaber, der skulle til det landskendte forlystelsessted Trædballehus.

Billede af Trædballe Trinbræt er nedrevet, men den har ligget her.
Billede af Trædballe Trinbræt er nedrevet, men den har ligget her. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2016.08.27 12:00:49

Kort over Trædballe Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Trædballe Trinbræt

Historisk kort over Trædballe Trinbræt
Trædballe Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skibet Holdeplads (Sb) lå 6,2 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.10
Nedlagt1957.03.31
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseSb
GPS koordinater55.705854,9.444720

Skibet Holdeplads var med med 160 m omløbsspor som de andre holdepladser.

Billede af Skibet Holdeplads er nedrevet, men den har ligget her.
Billede af Skibet Holdeplads er nedrevet, men den har ligget her. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2016.08.27 12:35:00

Kort over Skibet Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Skibet Holdeplads

Historisk kort over Skibet Holdeplads
Skibet Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kvak Mølle Trinbræt lå 7,2 km. fra første station.

Byggeår1927
Åbnet1927.12.22
Nedlagt1957.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.700946,9.431056
Billede af Kvak Mølle Trinbræt er nedrevet, men den har ligget her.
Billede af Kvak Mølle Trinbræt er nedrevet, men den har ligget her. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2016.08.27 12:41:01

Kort over Kvak Mølle Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kvak Mølle Trinbræt

Historisk kort over Kvak Mølle Trinbræt
Kvak Mølle Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Haraldskær Fabrik Holdeplads (Hk) lå 9,6 km. fra første station.

Byggeår1896
Åbnet1897.09.10
Nedlagt1957.03.31
AdresseKærbøllingvej 106, 7182 Bredsten
StednavneforkortelseHk
Højde placering over havet9,0 meter
GPS koordinater55.688752,9.403940

Haraldskær Fabrik Holdeplads var med med 160 m omløbsspor som de andre holdepladser.

Billede af Haraldskær Fabrik Holdeplads.
Billede af Haraldskær Fabrik Holdeplads. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.07.16 12:43:22

Kort over Haraldskær Fabrik Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Haraldskær Fabrik Holdeplads

Historisk kort over Haraldskær Fabrik Holdeplads
Haraldskær Fabrik Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vingsted Mølle Holdeplads (Vs) lå 11,8 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.10
Nedlagt1957.03.31
AdresseSkyttevej 4, 7182 Bredsten
StednavneforkortelseVs
Højde placering over havet12,1 meter
GPS koordinater55.675979,9.382903

Vingsted Mølle Holdeplads var med med 160 m omløbsspor som de andre holdepladser.

Vingsted Mølle Holdeplads.
Vingsted Mølle Holdeplads. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2016.08.27 13:02:26

Kort over Vingsted Mølle Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vingsted Mølle Holdeplads

Historisk kort over Vingsted Mølle Holdeplads
Vingsted Mølle Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Keldkær Sidespor lå 12,4 km. fra første station.

Byggeår1932
Åbnet1932.12.09
Nedlagt1939
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.678705,9.371358

Der gik en tipvognsbane til et mergelleje på ved herregården Kjeldkærs til Keldkær Sidespor.

Kort over Keldkær Sidespor
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Keldkær Sidespor

Historisk kort over Keldkær Sidespor
Keldkær Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Teglgård Trinbræt lå 12,8 km. fra første station.

Byggeår1927
Åbnet1927.09.24
Nedlagt1957.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.679310,9.366668
Billede af Teglgård Trinbræt.
Billede af Teglgård Trinbræt. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2016.08.27 13:10:32

Kort over Teglgård Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Teglgård Trinbræt

Historisk kort over Teglgård Trinbræt
Teglgård Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ravning Holdeplads lå 14,2 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.10
Nedlagt1957.03.31
AdresseRavningvej 25, 7182 Bredsten
Højde placering over havet16,3 meter
GPS koordinater55.674975,9.347408

Ravning holdeplads var fra starten kun med et stikspor - men fra 1901 med 160 m omløbsspor som de andre holdepladser.

Billede af Ravning Holdeplads.
Billede af Ravning Holdeplads. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.07.16 13:21:31

Kort over Ravning Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ravning Holdeplads

Historisk kort over Ravning Holdeplads
Ravning Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Søgård (VVJ) Trinbræt lå 15,7 km. fra første station.

Byggeår1927
Åbnet1927.09.24
Nedlagt1957.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.666363,9.326435

Søgård Trinbræt blev oprettet som følge af at banen fik motordrift.

Billede af Søgård (VVJ) Trinbræt er nedrevet, men den har ligget her.
Billede af Søgård (VVJ) Trinbræt er nedrevet, men den har ligget her. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2016.08.27 13:36:06

Kort over Søgård (VVJ) Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Søgård (VVJ) Trinbræt

Historisk kort over Søgård (VVJ) Trinbræt
Søgård (VVJ) Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lihmskov Holdeplads (Ls) lå 17,3 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.10
Nedlagt1957.03.31
AdresseTørskindvej 89, 7183 Randbøl
StednavneforkortelseLs
Højde placering over havet21,4 meter
GPS koordinater55.662038,9.305851
Billede af Lihmskov Holdeplads.
Billede af Lihmskov Holdeplads. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.07.16 14:55:02

Kort over Lihmskov Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Lihmskov Holdeplads

Historisk kort over Lihmskov Holdeplads
Lihmskov Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bindeballe Holdeplads (Bd) lå 20,7 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.10
Nedlagt1957.03.31
AdresseBindeballevej 101, 7183 Randbøl
StednavneforkortelseBd
Højde placering over havet40,4 meter
GPS koordinater55.656951,9.260857

Bindeballe Holdeplads var med med 160 m omløbsspor som de andre holdepladser.

Bindeballe holdeplads blev anlagt efter en lang og sej stigning dert førte banen fra ådalen ved Lihmskov op til Randbøl Hede. Bindeballe Holdeplads blev passet af et ægtetepar, hvor konen tog sig af holdepladsen, mendens manden stod for eftersynet af banestrækningen.

Bindeballe var, en meget øde og den mest stille holdepladser på banestrækningen, mder var dog en rimelig trafik af gods bl.a. kunstgødning, tørv, fiskefoder og grangrønt.

Bindeballe var en meget stille Holdeplads, men stilheden blev imidlertid brudt d. 2. maj 1944, da to tog stødte sammen på stationen. Takket være personalets snarrådige indsats blev den store katastrofe undgået. Fem måneder efter var der problemer med løbske vogne, der lavede ravage på holdepladsen. Derefter sænkede stilheden sig atter over Bindeballe.

Den gamle station Stationen blev købt af det offentlige i 1985, og banestrækningen fra Vejle til Bindeballe blev herefter genetableret og døbt Bindeballestien. En rekreativ sti med samme føring som den gamle Vandelbanes. Den gamle station i Bindeballe blev sat i stand i 1987, og samme år dannede en gruppe lokale togentusiaster foreningen Vandelbanegruppen. Bindeballe er blevet tilført et par gamle togvogne på skinner, og signalmasten er blev rejst. Drømmene om at rekonstruere den gamle station blev realiseret i samarbejde med amtet, statsskovvæsenet og museet. I 1995 blev stationens billetkontor og ventesal genskabt, med mange originale effekter fundet frem af personer med relation til banen, fra Vandelbanegruppens arkiver og fra Egnsmuseets. Sammen med købmandsgården ved stationen står stationen i dag som et vidnesbyrd om privatbanens tid.

I 1996 blev Bindeballe station genåbnet som museum for Vandel-banen. Banestrækningen fungerer i dag som vandre- og cykelsti.

Bindeballe Holdeplads.
Bindeballe Holdeplads. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2016.08.27 15:24:46

Kort over Bindeballe Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Bindeballe Holdeplads

Historisk kort over Bindeballe Holdeplads
Bindeballe Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hofmansfeld Sidespor lå 23,3 km. fra første station.

Byggeår1923
Åbnet1923.11.20
Nedlagt1925.05.02
GPS koordinater55.675201,9.240752

Hofmansfeld Sidespor var med læsserampe og tipvognsbane til den nærliggende sten- og grusgrav, som Vejle Amts Vejvæsen benyttede.

Kort over Hofmansfeld Sidespor
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hofmansfeld Sidespor

Historisk kort over Hofmansfeld Sidespor
Hofmansfeld Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hofmansfeld Trinbræt lå 23,4 km. fra første station.

Byggeår1927
Åbnet1927.03.27
Nedlagt1957.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.677123,9.239609

Hofmansfeld Trinbræt blev oprettet som følge af at banen fik motordrift.

Kort over Hofmansfeld Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hofmansfeld Trinbræt

Historisk kort over Hofmansfeld Trinbræt
Hofmansfeld Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skærhølgård Holdeplads lå 24,8 km. fra første station.

Byggeår1956
Åbnet1956
Nedlagt1956
Nedrevet1956
GPS koordinater55.690115,9.248072

Skærhølgård Holdeplads blev kun brugt under strejken i 1956 til læsning af olie på fri bane.

Kort over Skærhølgård Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Skærhølgård Holdeplads

Historisk kort over Skærhølgård Holdeplads
Skærhølgård Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Randbøl Holdeplads (Rd) lå 25,5 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.10
Nedlagt1957.03.31
AdresseHærvejen 45, 7183 Randbøl
StednavneforkortelseRd
Højde placering over havet80,9 meter
GPS koordinater55.694900,9.248704

Randbøl Holdeplads var med ca. 160 m omløbsspor som de andre holdepladser.

Kort over Randbøl Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Randbøl Holdeplads

Historisk kort over Randbøl Holdeplads
Randbøl Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vandel Station (Vd) lå 28,3 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.10
Nedlagt1957.03.31
AdresseGl. Stationsvej 8, 7184 Vandel
StednavneforkortelseVd
Højde placering over havet77,8 meter
GPS koordinater55.707916,9.214088

Vandel Station blev oprettet ifm. Vejle-Vandel jernbane d. 10. september 1897. Senere blev banen forlænget fra Vandel-Grindsted d. 21. maj 1914.

Vanden Station fik et sidespor til Flyvestation Vandel.

Kort over Vandel Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vandel Station

Historisk kort over Vandel Station
Vandel Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Brunhøj Trinbræt (uofficielt) lå 29,3 km. fra første station.

Byggeår1936
Åbnet1936.12.01
Nedlagt1957.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.708115,9.198395
Kort over Brunhøj Trinbræt (uofficielt)
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Brunhøj Trinbræt (uofficielt)

Historisk kort over Brunhøj Trinbræt (uofficielt)
Brunhøj Trinbræt (uofficielt) - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Østerby Holdeplads (Øs) lå 32,2 km. fra første station.

Byggeår1914
Åbnet1914.05.21
Nedlagt1957.03.31
NedrevetNedrevet
ArkitektVilhelm Petersen
StednavneforkortelseØs
GPS koordinater55.717171,9.155216

Østerby Holdeplads var med med 160 m omløbsspor som de andre holdepladser.
Østerby Holdeplads blev nedsat til trinbræt d. 1. oktober 1950.

Kort over Østerby Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Østerby Holdeplads

Historisk kort over Østerby Holdeplads
Østerby Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Billund Station (Bl) lå 35,1 km. fra første station.

Byggeår1914
Åbnet1914.05.21
Nedlagt1957.03.31
ArkitektVilhelm Petersen
AdresseLindevej 8, 7190 Billund
StednavneforkortelseBl
Højde placering over havet62,7 meter
GPS koordinater55.728219,9.114197
Kort over Billund Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Billund Station

Historisk kort over Billund Station
Billund Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Elkjær Trinbræt lå 37,6 km. fra første station.

Byggeår1927
Åbnet1927.03.27
Nedlagt1957.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.733570,9.093671

Elkjær Trinbræt blev oprettet som følge af at banen fik motordrift.

Kort over Elkjær Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Elkjær Trinbræt

Historisk kort over Elkjær Trinbræt
Elkjær Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Krog Trinbræt lå 39,0 km. fra første station.

Byggeår1927
Åbnet1927.03.27
Nedlagt1957.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.743713,9.046761

Krog Trinbræt blev oprettet som følge af at banen fik motordrift.

Kort over Krog Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Krog Trinbræt

Historisk kort over Krog Trinbræt
Krog Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Løvlund Holdeplads (Ll) lå 41,1 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.10
Nedlagt1957.03.31
ArkitektVilhelm Petersen
AdresseLøvlund Stationsvej 2, 7190 Billund
StednavneforkortelseLl
Højde placering over havet50,2 meter
GPS koordinater55.747386,9.023902

Løvlund Holdeplads var med med 160 m omløbsspor som de andre holdepladser.

Kort over Løvlund Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Løvlund Holdeplads

Historisk kort over Løvlund Holdeplads
Løvlund Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hinnum Trinbræt lå 42,9 km. fra første station.

Byggeår1927
Åbnet1927.03.27
Nedlagt1957.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.749227,9.010447

Hinnum Trinbræt blev oprettet som følge af at banen fik motordrift.

Kort over Hinnum Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hinnum Trinbræt

Historisk kort over Hinnum Trinbræt
Hinnum Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Grindsted Station (Gi) var Vejle-Vandel-Grindsted Jernbane's endestation og lå 47,2 km. fra første station.

Byggeår1914
Åbnet1914.05.21
Nedlagt2012.06.03
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseØstergade 25, 7200 Grindsted
StednavneforkortelseGi
Højde placering over havet41,7 meter
GPS koordinater55.758920,8.931499

Grindsted station var med remise og havde forbindelse med Diagonalbanen, Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane og Varde-Grindsted Jernbane.

Vandelbanen blev nedlagt 31. marts 1957, Troldhedebanen fulgte efter 31. marts 1968, og Varde-Grindsted blev som den sidste af privatbanerne nedlagt 31. marts 1972.
For Diagonalbanen blev persontrafikken indstillet 23. maj 1971. Godstrafikken Grindsted-Filskov fortsatte til 1977. På strækningen Bramming-Grindsted, hvor skinnerne stadig ligger, kørte det sidste godstog 3. juni 2012 og banen blev spærret for trafik dagen efter.

Veterantog Vest under Dansk Jernbane-Klub, som havde kørt veterantog på strækningen, kørte afskedstur 31. maj 2012.

Grindsted Station har både haft forkortelsen Gs og Gi

Grindsted Station.
Grindsted Station. - Fotograf: René Damkær Henningsen - Dato: 2018.11.10 12:14:47

Kort over Grindsted Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Grindsted Station

Historisk kort over Grindsted Station
Grindsted Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Vejle-Vandel-Grindsted Jernbane (VVGJ)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Østjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Østjyske jernbaner
Niels Jensen
1978
154
København
J. Fr. Clausen
87-11-03852-7

Lige nu er der: 94 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk

Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.6.3 - build: 2021.01.15-07:46:23