Vejle-Vandel-Grindsted Jernbane - (VVGJ)


Kolding havde planer om en jernbane til Randbøl/Vandel området. Det blev Vejle, der i den store jernbanelov fra 1894 fik banen til Vandel. Kolding fik i stedet en bane til Egtved. Koncession på Vandelbanen blev givet 6. november 1894 indeholdt plan for anlæg af en bane fra Vejle til Vandel vest herfor. I 1895 påbegyndtes arbejdet og anlæggelsen af den 28,3 km lange strækning, og det havde taget to år for entreprenør Lauritz Petersens folk, da banen åbnede d. 9. september 1897 under en festlig indvielse. Dagen efter åbnede banen for driften med tre tog dagligt i hver retning. Banen blev anlagt med lette 17,5 kg/m skinner ligesom nabobanen Vejle-Give Jernbane. Som sædvanligt skete der en mindre budgetoverskridelse idet prisen blev 1.047.600 kr og ikke de forventede 714.000 kr. Den var, sammen med banen til Give, Vejles satsning i den årtier lange ”jernbanekrig” med Horsens og Kolding.

Allerede tre år efter banens åbning begyndte banens ledelse at interessere sig for en forlængelse til Grindsted. Der havde dog været flere planer bla. Vandel-Vorbasse-Grimstrup-Esbjerg, Vandel-Grindsted-Ansager-Øse-Varde samt Vejle byråds forslag om en bane fra Vandel til Bramming. D. 27 maj 1908 blev en forlængelse fra Vandel til Grindsted vedtaget samtidig med Kolding-Grindsted-Troldhede samt Varde(Tistrup)-Grindsted. D. 9 september 1912 fik formanden for Vandelbanen, stiftsamtmand V. Bardenfleth eneretsbevilling på forlængelsen. Grindsteds fik dermed sin første baneforbindelse. Arbejdet blev udført af entreprenør Carl Jensen fra Kolding. Byggeriet tog kun godt et år og kostede 726.000 kr. Banen indviedes d. 20 maj 1914.

Remise og drejeskive i Vandel blev overflødige ved forlængelsen. Remisen blev ombygget til tjenestebolig for baneformanden, og drejeskiven blev brugt som en slags sporskifte på kartoffelmelsfabrikken ved Vingsted Mølle og en ny remise blev opført i Grindsted. Den første stationsbygning i Grindsted blev en midlertidig træbarak. Vandelbanen var den første jernbane i Grindsted, som i de næste 5 år udviklede sig til et af Danmarks største jernbaneknudepunkter. Vandelbanen varetog embedet som stationsforstander i to år indtil Diagonalbanen kom til Grindsted og DSB's store stationsbygning blev indviet. Dermed kom Vejle først til Midtjylland med en oplandsbane. Banen havde ejendomsmærket VVJ, som blev ændret til VVGJ ved forlængelsen. VVGJ banen var en typisk oplandsbane, der fra Vejle gennemløb det kuperede østjyske landskab for derefter at passere hen over heden til Grindsted. Banen havde en af landets smukkeste banestrækninger, og den blev derfor en populær udflugts- og turistbane.

VVJ / VVGJ havde endestation på Vejle Nordbanegård. Her havde banen remise og værksted og indtil 1914 hovedkontor. Nordbanegården var etableret 3 år tidligere af Vejle-Give Jernbane, som Vandelbanen fik driftsfællesskab med indtil 1914, hvor DSB overtog Vejle-Give Jernbane, herunder også Vejle Nordbanegård. Efter DSB overtagelse måtte Vandelbanens hovedkontor flyttes - først til Gormsgade 19 og i 1923 til banens nye administrationsbygning på Grejsdalsvej 17. Banens passagerer måtte gå eller tage omnibus, hvis de skulle fra Vejle Nord til Vejle H. Først i 1955 fik Vandelbanens tog lov til at køre igennem til Vejle H, selvom man fra d. 11. oktober 1933 havde indviet højbanen, så den voksende trafik ikke skulle stoppe hver gang et tog var på vej.

Efter problemer i begyndelsen kom der pænt med passagerer med banen og forlængelsen af strækningen til Grindsted i 1914 havde også sat skub i rentabiliteten. Som turistbane spillede VVGJ, før bilerne slog igennem, en stor rolle, idet banen gennemløb særdeles afvekslende landskaber. Således har der flere gange været kørt gennemgående særtog Vejle Nørre Nebel over VVGJ, VaGJ og VNJ for udflugter.

Godstransporterne bestod mest af kunstgødning, tørv, fiskefoder, grangrønt, grus, træ, papirmasse (Haraldskær) og sten. Heden satte i mange år sit præg på banen, som har transporteret de meget store mængder kalk og mergel, som var nødvendig til jordforbedring under opdyrkningen af heden.

På trods af moderniseringer, effektiviseringer og investering i nye motorvogne fx med motordrift fra d. 15. marts 1927 og oprettelse af 4 nye trinbrætter, var banen tæt på at blive nedlagt i 1930erne. Men efter krisen i 1920´erne og 30´erne oplevede Vandelbanen ligesom Givebanen en opblomstring under og lige efter 2. verdenskrig med de nye og store transportopgaver, især til skydebanerne i Vingsted Mølle og anlægget af flyvepladsen i Vandel, der gav fornyet livskraft til banen. Efter krigen (1948) fik banen kraftigere skinner og to nye skinnebusser fra Scandia-fabrikkerne i Randers og en 10’årig kommunegaranti gældende fra 1949.

I 1950´erne var banen dog nedslidt og havde et stort faldt i person- og godstrafikken og banen kørte med underskud igen. Det kom derfor igen på tale at nedlægge banen i 1954, da trafikkommissionen fik til opgave at vurdere landets privatbaner. På grund af det vedvarende underskud på driften anbefalede kommissionen at VVGJ ikke skulle have garantiperioden forlænget til ud over 1959. Det medførte, at banen lukkede d. 31. marts 1957 – her kørte "Vandelgrisen" for sidste gang. Allerede dagen efter kørte den nye rutebillinie, Vejle-Grindsted-Varde sin første tur. Banens spor blev taget op henover sommeren i 1957 og en af Danmarks smukkeste jernbanestrækninger forsvandt.


Vigtige stamdata for Vejle-Vandel-Grindsted Jernbane (VVGJ) jernbanen

Jernbanens længde i km47,2
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 27. maj 1908 - LOV nr 156
Statstilskud i %60 %
Dato for Koncession1912.09.09
Jernbanen åbnet1914.05.21
Persontrafik nedlagt1957.03.31
Godstrafik nedlagt1957.03.31
Jernbanen nedlagt1957.03.31
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
El driftNej

Vejle-Vandel-Grindsted Jernbane (VVGJ) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Vejle Station (Vj)-1,2 km
Vejle Nordbanegård Station (Vé)0,0 km
Svanholm Trinbræt 1,5 km
Trædballe Trinbræt 3,0 km
Skibet Holdeplads (Sb)6,0 km
Kvak Mølle Trinbræt 7,0 km
Haraldskær Fabrik Holdeplads (Hk)10,0 km
Vingsted Mølle Holdeplads (Vs)12,0 km
Teglgård Trinbræt 13,1 km
Ravning Holdeplads 14,0 km
Søgård (VVJ) Trinbræt 15,7 km
Lihmskov Holdeplads (Ls)17,0 km
Stedet er fotograferet Bindeballe Holdeplads (Bd)20,7 km
Hofmansfeld Trinbræt 23,4 km
Skærhølgård Holdeplads 25,4 km
Randbøl Holdeplads (Rd)26,0 km
Vandel Station (Vd)28,0 km
Brunhøj Trinbræt (uofficielt) 29,0 km
Østerby Holdeplads (Øs)32,0 km
Billund Station (Bl)35,0 km
Elkjær Trinbræt 36,4 km
Krog Trinbræt 39,6 km
Løvlund Holdeplads (Ll)41,0 km
Hinnum Trinbræt 42,0 km
Stedet er fotograferet Grindsted Station (Gi)47,0 km

Vejle Station lå -1,2 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
AdresseBanegårdspladsen 13, 7100 Vejle
Stations forkortelseVj
GPS koordinater55.707249, 9.536828
Vejles nye station her fotograferet fra banegårdspladsen.Vejles nye station her fotograferet fra banegårdspladsen. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2010.07.24

Google maps over Vejle Station

Historisk kort over Vejle StationVejle Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vejle Nordbanegård Station var Vejle-Vandel-Grindsted Jernbane banens første station

Byggeår1894
Åbnet1894.08.02
Nedlagt1970
Nedrevet1984.05.01
ArkitektThomas Arboe
Stations forkortelse
GPS koordinater55.716717,9.536295

I 1894 åbnede privatbanen mellem Vejle og Give, som fik sit udgangspunkt fra Vejle Nordbanegård. Indkørslen til denne lå nogenlunde hvor trinbrættet Vejle Sygehus ligger i dag.
Banen til Give blev overtaget af staten i 1914, og i samme forbindelse forlænget til Herning. Banen mellem Vejle og Grindsted fra 1897 havde også udgangspunkt fra Vejle Nord denne bane lukkede i 1957.
Vejle Nordbanegård blev lukket i 1970.

Stationsforkortelsen for Vejle Nordbanegård har være både Vl og Vé

Google maps over Vejle Nordbanegård Station

Historisk kort over Vejle Nordbanegård StationVejle Nordbanegård Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Svanholm Trinbræt lå 1,5 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.08.17
Nedlagt1957.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.714917,9.516261
Google maps over Svanholm Trinbræt

Historisk kort over Svanholm TrinbrætSvanholm Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Trædballe Trinbræt lå 3,0 km. fra første station.

Byggeår1931
Åbnet1931.07.15
Nedlagt1957.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.711146,9.498667

Trædballe blev officielt trinbræt fra 15. juli 1931, men inden da standsede toget (hvis dette var anmeldt i forvejen) med selskaber, der skulle til det landskendte forlystelsessted Trædballehus.

Google maps over Trædballe Trinbræt

Historisk kort over Trædballe TrinbrætTrædballe Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skibet Holdeplads lå 6,0 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.10
Nedlagt1957.03.31
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseSb
GPS koordinater55.705660,9.444537

Skibet Holdeplads var med med 160 m omløbsspor som de andre holdepladser.

Google maps over Skibet Holdeplads

Historisk kort over Skibet HoldepladsSkibet Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kvak Mølle Trinbræt lå 7,0 km. fra første station.

Byggeår1927
Åbnet1927.12.22
Nedlagt1957.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.700946, 9.431056
Google maps over Kvak Mølle Trinbræt

Historisk kort over Kvak Mølle TrinbrætKvak Mølle Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Haraldskær Fabrik Holdeplads lå 10,0 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.10
Nedlagt1957.03.31
AdresseKærbøllingvej 106, 7182 Bredsten
Stations forkortelseHk
GPS koordinater55.688752, 9.403940

Haraldskær Fabrik Holdeplads var med med 160 m omløbsspor som de andre holdepladser.

Google maps over Haraldskær Fabrik Holdeplads

Historisk kort over Haraldskær Fabrik HoldepladsHaraldskær Fabrik Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vingsted Mølle Holdeplads lå 12,0 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.10
Nedlagt1957.03.31
AdresseSkyttevej 4, 7182 Bredsten
Stations forkortelseVs
GPS koordinater55.675979, 9.382903

Vingsted Mølle Holdeplads var med med 160 m omløbsspor som de andre holdepladser.

Google maps over Vingsted Mølle Holdeplads

Historisk kort over Vingsted Mølle HoldepladsVingsted Mølle Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Teglgård Trinbræt lå 13,1 km. fra første station.

Byggeår1927
Åbnet1927.09.24
Nedlagt1957.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.679310,9.366668
Google maps over Teglgård Trinbræt

Historisk kort over Teglgård TrinbrætTeglgård Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ravning Holdeplads lå 14,0 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.10
Nedlagt1957.03.31
AdresseRavningvej 25, 7182 Bredsten
GPS koordinater55.674975, 9.347408

Ravning holdeplads var fra starten kun med et stikspor - men fra 1901 med 160 m omløbsspor som de andre holdepladser.

Google maps over Ravning Holdeplads

Historisk kort over Ravning HoldepladsRavning Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Søgård (VVJ) Trinbræt lå 15,7 km. fra første station.

Byggeår1927
Åbnet1927.09.24
Nedlagt1957.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.666363, 9.326435

Søgård Trinbræt blev oprettet som følge af at banen fik motordrift.

Google maps over Søgård (VVJ) Trinbræt

Historisk kort over Søgård (VVJ) TrinbrætSøgård (VVJ) Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lihmskov Holdeplads lå 17,0 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.10
Nedlagt1957.03.31
AdresseTørskindvej 89, 7183 Randbøldal
Stations forkortelseLs
GPS koordinater55.662038, 9.305851
Google maps over Lihmskov Holdeplads

Historisk kort over Lihmskov HoldepladsLihmskov Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bindeballe Holdeplads lå 20,7 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.10
Nedlagt1957.03.31
AdresseBindeballevej 101, 7183 Randbøldal
Stations forkortelseBd
GPS koordinater55.656951, 9.260857

Bindeballe Holdeplads var med med 160 m omløbsspor som de andre holdepladser.

Bindeballe holdeplads blev anlagt efter en lang og sej stigning dert førte banen fra ådalen ved Lihmskov op til Randbøl Hede. Bindeballe Holdeplads blev passet af et ægtetepar, hvor konen tog sig af holdepladsen, mendens manden stod for eftersynet af banestrækningen.

Bindeballe var, en meget øde og den mest stille holdepladser på banestrækningen, mder var dog en rimelig trafik af gods bl.a. kunstgødning, tørv, fiskefoder og grangrønt.

Bindeballe var en meget stille Holdeplads, men stilheden blev imidlertid brudt d. 2. maj 1944, da to tog stødte sammen på stationen. Takket være personalets snarrådige indsats blev den store katastrofe undgået. Fem måneder efter var der problemer med løbske vogne, der lavede ravage på holdepladsen. Derefter sænkede stilheden sig atter over Bindeballe.

Den gamle station Stationen blev købt af det offentlige i 1985, og banestrækningen fra Vejle til Bindeballe blev herefter genetableret og døbt Bindeballestien. En rekreativ sti med samme føring som den gamle Vandelbanes. Den gamle station i Bindeballe blev sat i stand i 1987, og samme år dannede en gruppe lokale togentusiaster foreningen Vandelbanegruppen. Bindeballe er blevet tilført et par gamle togvogne på skinner, og signalmasten er blev rejst. Drømmene om at rekonstruere den gamle station blev realiseret i samarbejde med amtet, statsskovvæsenet og museet. I 1995 blev stationens billetkontor og ventesal genskabt, med mange originale effekter fundet frem af personer med relation til banen, fra Vandelbanegruppens arkiver og fra Egnsmuseets. Sammen med købmandsgården ved stationen står stationen i dag som et vidnesbyrd om privatbanens tid.

I 1996 blev Bindeballe station genåbnet som museum for Vandel-banen. Banestrækningen fungerer i dag som vandre- og cykelsti.

Bindeballe Holdeplads.Bindeballe Holdeplads. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2016.08.27 15:24:46

Google maps over Bindeballe Holdeplads

Historisk kort over Bindeballe HoldepladsBindeballe Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hofmansfeld Trinbræt lå 23,4 km. fra første station.

Byggeår1927
Åbnet1927.03.27
Nedlagt1957.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.677123, 9.239609

Hofmansfeld Trinbræt blev oprettet som følge af at banen fik motordrift.

Google maps over Hofmansfeld Trinbræt

Historisk kort over Hofmansfeld TrinbrætHofmansfeld Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skærhølgård Holdeplads lå 25,4 km. fra første station.

Byggeår1956
Åbnet1956
Nedlagt1956
Nedrevet1956
GPS koordinater55.690115, 9.248072

Skærhølgård Holdeplads blev kun brugt under strejken i 1956 til læsning af olie på fri bane.

Google maps over Skærhølgård Holdeplads

Historisk kort over Skærhølgård HoldepladsSkærhølgård Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Randbøl Holdeplads lå 26,0 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.10
Nedlagt1957.03.31
AdresseHærvejen 45, 7183 Randbøldal
Stations forkortelseRd
GPS koordinater55.694900, 9.248704

Randbøl Holdeplads var med med 160 m omløbsspor som de andre holdepladser.

Google maps over Randbøl Holdeplads

Historisk kort over Randbøl HoldepladsRandbøl Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vandel Station lå 28,0 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.10
Nedlagt1957.03.31
AdresseGamle Stationsvej 8, 7184 Vandel
Stations forkortelseVd
GPS koordinater55.707916, 9.214088

Vandel Station blev oprettet ifm. Vejle-Vandel jernbane d. 10. september 1897. Senere blev banen forlænget fra Vandel-Grindsted d. 21. maj 1914.

Vanden Station fik et sidespor til Flyvestation Vandel.

Google maps over Vandel Station

Historisk kort over Vandel StationVandel Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Brunhøj Trinbræt (uofficielt) lå 29,0 km. fra første station.

Byggeår1936
Åbnet1936.12.01
Nedlagt1957.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.708485, 9.197493
Google maps over Brunhøj Trinbræt (uofficielt)

Historisk kort over Brunhøj Trinbræt (uofficielt)Brunhøj Trinbræt (uofficielt) - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Østerby Holdeplads lå 32,0 km. fra første station.

Byggeår1914
Åbnet1914.05.21
Nedlagt1957.03.31
NedrevetNedrevet
ArkitektVilhelm Petersen
Stations forkortelseØs
GPS koordinater55.717171,9.155216

Østerby Holdeplads var med med 160 m omløbsspor som de andre holdepladser.
Østerby Holdeplads blev nedsat til trinbræt d. 1. oktober 1950.

Google maps over Østerby Holdeplads

Historisk kort over Østerby HoldepladsØsterby Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Billund Station lå 35,0 km. fra første station.

Byggeår1914
Åbnet1914.05.21
Nedlagt1957.03.31
ArkitektVilhelm Petersen
AdresseLindevej 8, 7190 Billund
Stations forkortelseBl
GPS koordinater55.728219, 9.114197
Google maps over Billund Station

Historisk kort over Billund StationBillund Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Elkjær Trinbræt lå 36,4 km. fra første station.

Byggeår1927
Åbnet1927.03.27
Nedlagt1957.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.733570,9.093671

Elkjær Trinbræt blev oprettet som følge af at banen fik motordrift.

Google maps over Elkjær Trinbræt

Historisk kort over Elkjær TrinbrætElkjær Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Krog Trinbræt lå 39,6 km. fra første station.

Byggeår1927
Åbnet1927.03.27
Nedlagt1957.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.743713,9.046761

Krog Trinbræt blev oprettet som følge af at banen fik motordrift.

Google maps over Krog Trinbræt

Historisk kort over Krog TrinbrætKrog Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Løvlund Holdeplads lå 41,0 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.10
Nedlagt1957.03.31
ArkitektVilhelm Petersen
AdresseLøvlund Stationsvej 2, 7190 Billund
Stations forkortelseLl
GPS koordinater55.747386, 9.023902

Løvlund Holdeplads var med med 160 m omløbsspor som de andre holdepladser.

Google maps over Løvlund Holdeplads

Historisk kort over Løvlund HoldepladsLøvlund Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hinnum Trinbræt lå 42,0 km. fra første station.

Byggeår1927
Åbnet1927.03.27
Nedlagt1957.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.749227,9.010447

Hinnum Trinbræt blev oprettet som følge af at banen fik motordrift.

Google maps over Hinnum Trinbræt

Historisk kort over Hinnum TrinbrætHinnum Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Grindsted Station var Vejle-Vandel-Grindsted Jernbane's endestation og lå 47,0 km. fra første station.

Byggeår1914
Åbnet1914.05.21
Nedlagt2012.06.03
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseØstergade 25, 7200 Grindsted
Stations forkortelseGi
GPS koordinater55.758920, 8.931499

Grindsted station var med remise og havde forbindelse med Diagonalbanen, Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane og Varde-Grindsted Jernbane.

Vandelbanen blev nedlagt 31. marts 1957, Troldhedebanen fulgte efter 31. marts 1968, og Varde-Grindsted blev som den sidste af privatbanerne nedlagt 31. marts 1972.
For Diagonalbanen blev persontrafikken indstillet 23. maj 1971. Godstrafikken Grindsted-Filskov fortsatte til 1977. På strækningen Bramming-Grindsted, hvor skinnerne stadig ligger, kørte det sidste godstog 3. juni 2012 og banen blev spærret for trafik dagen efter.

Veterantog Vest under Dansk Jernbane-Klub, som havde kørt veterantog på strækningen, kørte afskedstur 31. maj 2012.

Grindsted Station har både haft forkortelsen Gs og Gi

Grindsted Station.Grindsted Station. - fotograf: René Damkær Henningsen - dato: 2018.11.10 12:14:47

Google maps over Grindsted Station

Historisk kort over Grindsted StationGrindsted Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Copyright © 2006-2020 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 4.0.3 - build: 2019.11.26-19:31:37