Horsens-Bryrup Jernbane - (HBJ)


Bryrupbanen blev åbnet som Horsens-Bryrup Jernbane (HBJ) 23. april 1899 og var 31,4 km lang. Horsens-Bryrup Jernbane delte den 6,6 km lange strækning mellem Horsens-Lund, der allerede eksisterede som en del af Horsens-Tørring Banen (åbnet 1. december 1891). Det var muligt at dele banestrækningen da både Tørringbanen og Bryrupbanen havde samme sporvidde på 1.000 mm.

Med tilføjelsen af Bryrupbanen blev der opført en privatbanestationen, så der både kunne ekspederes person- og godstrafik uden om statsbanestationen. Passagerene havde adgang mellem privatbane stationen og statsbanestationen stationen via en trappeovergang over statsbanestationens sporareal.

De største mellemstationer, Brædstrup og Østbirk, lå i allerede betydelige byer inden banen kom, hvorimod Bryrup i 1899 stort set kun havde en kirke, en skole og en fattiggård. Bryrup voksede stærkt de næste årtier og den blev banens tredjevigtigste station efter Horsens og Brædstrup Ved etableringen af sidste etape af Diagonalbanen Randers-Esbjerg, måtte Bryrup afgive meget godstrafik til denne banes stationer. På banens strækning var Slagballe Station Danmarks højest beliggende station 120 m over havet.

Bryrup-Silkeborg strækningen åbnede i 1929 og både Bryrupbanen og Tørringbanens smalspor blev omlagt til normalspor samtidig med forlængelserne. Tørringbanen indgik i Horsens Vestbaner (HV), blev forlænget fra Tørring til Thyregod og fik en sidegren fra Rask Mølle til Ejstrupholm. Bryrupbanen blev forlænget fra Bryrup til Silkeborg hvor man derfor i Bryrup ændrede linjeføringen gennem byen, så banen kunne krydse landevejen på et vandret sted og gå syd om Kvindsø i stedet for nord om. Ved denne lejlighed blev der opført en ny Bryrup Station.

På strækningen Horsens-Lund blev banen dobbeltsporet i 1929 - på den måde at hver bane havde sit eget spor.

Da både Horsens-Bryrup-Silkeborg, Horsens-Tørring-Thyregod og Ejstrupholm var blevet oprettet med og konverteret til normalspor, blev det besluttet at de skulle føres ind på Horsens statsbanestation. Derfor oprettede man en helt ny Horsens Station lidt længere mod vest.

Normalsporet på den gamle strækning blev taget i brug 15. april 1929. Den nye strækning Bryrup-Silkeborg blev åbnet 10. maj 1929. Turen Horsens-Silkeborg tog nu 3 timer med damptog og 2 timer med motortog. Ved indsættelse af motortog blev det muligt at oprette 5 trinbrætter i 1930erne og yderligere 3 i 1950erne.

Den samlede strækning Horsens-Bryrup-Silkeborg blev på 60,9 km, hvilket var ca. 1 km længere med statsbanen Horsens-Silkeborg via Skanderborg.


Vigtige stamdata for Horsens-Bryrup Jernbane (HBJ) jernbanen

Jernbanens længde i km37,8
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 8. maj 1894 - LOV nr 88
Dato for Koncession1896.05.20
Jernbanen åbnet1899.04.23
Persontrafik nedlagt1968.03.30
Godstrafik nedlagt1968.03.30
Jernbanen nedlagt1968.03.30

Horsens-Bryrup Jernbane (HBJ) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Horsens Station (Hs)0,0
Bygholm Trinbræt 0,5
Stedet er fotograferet Lund Station (Ld)6,3
Stedet er fotograferet Lundum Station (Lm)10,3
Stedet er fotograferet Stenbjerg Station (St)12,7
Stedet er fotograferet Monbjergvejen Trinbræt 15,8
Stedet er fotograferet Østbirk Station (Øb)16,5
Stedet er fotograferet Vestbirk Trinbræt (Vb)18,6
Stedet er fotograferet Gammelstrup Station (Gm)21,2
Tønning Station (Tn)23,6
Trædenvejen (Ring Skov) Trinbræt 26,2
Brædstrup Station (Bup)27,4
Lille Davdingvej Trinbræt 28,9
Rodvigsballe Trinbræt 30,1
Slagballe Station (Sb)30,7
Vinding Østergaard Trinbræt 32,0
Vinding Station (Vd)34,2
Stedet er fotograferet Bryrup Station (Br)37,8

Horsens Station var Horsens-Bryrup Jernbane banens første station

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
ArkitektK.T. Seest
AdresseAndr Steenbergs Plads 1, 8700 Horsens
Stations forkortelseHs
GPS koordinater55.862815, 9.836540

Horsens Station har været et stort knudepunkt med mange privatbaner.

Horsens Station.Horsens Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.04.21

Google maps over Horsens Station

Historisk kort over Horsens StationHorsens Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Bygholm Trinbræt lå 0,5 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.872625, 9.829028

Bygholm startede som trinbræt, men blev billetsalgssted mellem 1901 og 1920. Trinbrættet formodentlig officelt nedlagt 1929. Brugtes uofficielt med benyttelse af elever på Horsens Statsskole fra 18. november 1940 og til genoprettelsen igen 10. oktober 1953.

Google maps over Bygholm Trinbræt

Historisk kort over Bygholm TrinbrætBygholm Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Lund Station lå 6,3 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
ArkitektN.P.C. Holsøe
Stations forkortelseLd
GPS koordinater55.895455, 9.766044

Lund station var med rampe og kvægfold og havde forbindelse med Horsens Vestbaner.

Lund station er nedrevet og der ligger nu en Brugs på stedet.Lund station er nedrevet og der ligger nu en Brugs på stedet. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.28 19:07:51

Google maps over Lund Station

Historisk kort over Lund StationLund Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Lundum Station lå 10,3 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
ArkitektViggo Bertram
AdresseTorpvej 48, 8700 Horsens
Stations forkortelseLm
GPS koordinater55.925846, 9.768801

Lundum station var udstyrret med mastekran.

En godt gemt Lundum station.En godt gemt Lundum station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.28 18:31:13

Google maps over Lundum Station

Historisk kort over Lundum StationLundum Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Stenbjerg Station lå 12,7 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
ArkitektViggo Bertram
AdresseStenbjergvej 9, 8752 Østbirk
Stations forkortelseSt
GPS koordinater55.944898, 9.785145

Stenbjerg station var med kvægfold.
Fra 1. oktober 1964 blev stationen nedsat til trinbræt. Trinbrættet var udstyret med læskur af bølgeplast.

Stenbjerg Station.Stenbjerg Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.28 18:51:01

Google maps over Stenbjerg Station

Historisk kort over Stenbjerg StationStenbjerg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Monbjergvejen Trinbræt lå 15,8 km. fra første station.

Byggeår1954
Åbnet1954.05.23
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.964516, 9.757172

Monbjergvejen trinbræt lå der hvor Bryrupbanestien krydser Skolegade i Østbirk

Monbjergvejen Trinbræt lå ved der, hvor det første birketræ og gadelampen er i midten af billedet.Monbjergvejen Trinbræt lå ved der, hvor det første birketræ og gadelampen er i midten af billedet. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.28 17:34:19

Google maps over Monbjergvejen Trinbræt

Historisk kort over Monbjergvejen TrinbrætMonbjergvejen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Østbirk Station lå 16,5 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
ArkitektViggo Bertram
AdresseRyvej 6, 8752 Østbirk
Stations forkortelseØb
GPS koordinater55.968874, 9.748208
Østbirk Station.Østbirk Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2012.05.19 15:25:10

Google maps over Østbirk Station

Historisk kort over Østbirk StationØstbirk Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Vestbirk Trinbræt lå 18,6 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
ArkitektViggo Bertram
AdresseBirknæsvej 2, 8752 Østbirk
Stations forkortelseVb
GPS koordinater55.971126, 9.716910

Vestbirk startede som trinbræt med svinefold, men blev fra 1. oktober 1913 opløftet til station.

Vestbirk Trinbræt.Vestbirk Trinbræt. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.28 17:51:57

Google maps over Vestbirk Trinbræt

Historisk kort over Vestbirk TrinbrætVestbirk Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Gammelstrup Station lå 21,2 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
ArkitektViggo Bertram
AdresseVestbirkvej 1, 8740 Brædstrup
Stations forkortelseGm
GPS koordinater55.976380, 9.690260

Gammelstrup station var med svinefold. Gammelstrup blev fra 1. november 1958 nedsat til trinbræt med læskur af typen med bølgeplast.

Gammelstrup Station.Gammelstrup Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.28 17:12:58

Google maps over Gammelstrup Station

Historisk kort over Gammelstrup StationGammelstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Tønning Station lå 23,6 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
ArkitektViggo Bertram
AdresseStationsvej 1, 8740 Brædstrup
Stations forkortelseTn
GPS koordinater55.984313, 9.664647

Tønning station var med svinefold.

Google maps over Tønning Station

Historisk kort over Tønning StationTønning Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Trædenvejen (Ring Skov) Trinbræt lå 26,2 km. fra første station.

Byggeår1930
Åbnet1930.06.18
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.973520, 9.628532

Trædenvejen trinbræt ændrede navn til Ring Skov trinbræt 4. oktober 1936.

Google maps over Trædenvejen (Ring Skov) Trinbræt

Historisk kort over Trædenvejen (Ring Skov) TrinbrætTrædenvejen (Ring Skov) Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Brædstrup Station lå 27,4 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
ArkitektViggo Bertram
AdresseJernbanegade 3, 8740 Brædstrup
Stations forkortelseBup
GPS koordinater55.972410, 9.610294

Brædstrup station var forsynet med vandkran.

Google maps over Brædstrup Station

Historisk kort over Brædstrup StationBrædstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Lille Davdingvej Trinbræt lå 28,9 km. fra første station.

Byggeår1930
Åbnet1930.06.18
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.981457, 9.595757

Lille Davdingvej var udstyret med bremsehust fra en godsvogn (Iv 20001), som blev benyttet som læskur.

Google maps over Lille Davdingvej Trinbræt

Historisk kort over Lille Davdingvej TrinbrætLille Davdingvej Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Rodvigsballe Trinbræt lå 30,1 km. fra første station.

Byggeår1955
Åbnet1955.08.01
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.990205, 9.589454

Rodvigsballe trinbræt var udstyret med bremsehust fra en godsvogn, som blev benyttet som læskur.

Google maps over Rodvigsballe Trinbræt

Historisk kort over Rodvigsballe TrinbrætRodvigsballe Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Slagballe Station lå 30,7 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
ArkitektViggo Bertram
AdresseSlagballevej 13, 8740 Brædstrup
Stations forkortelseSb
GPS koordinater55.996811, 9.589560

Slagballe station var med svinefold.

Google maps over Slagballe Station

Historisk kort over Slagballe StationSlagballe Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Vinding Østergaard Trinbræt lå 32,0 km. fra første station.

Byggeår1935
Åbnet1935
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.009021, 9.586246

Vinding Østergaard trinbræt var udstyret med bremsehust fra en godsvogn, som blev benyttet som læskur.

Google maps over Vinding Østergaard Trinbræt

Historisk kort over Vinding Østergaard TrinbrætVinding Østergaard Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Vinding Station lå 34,2 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
ArkitektViggo Bertram
AdresseBurgårdevej 11, 8654 Bryrup
Stations forkortelseVd
GPS koordinater56.022901, 9.567907
Google maps over Vinding Station

Historisk kort over Vinding StationVinding Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Bryrup Station var Horsens-Bryrup Jernbane's endestation og lå 37,8 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.04.15
Nedlagt1968.03.30
ArkitektViggo Bertram
AdresseØstervang 1, 8654 Bryrup
Stations forkortelseBr
GPS koordinater56.023794, 9.513348

Bryrup station var med svinefold og drejeskive.
På Bryrup brugte man en smalsporsvognkasse som ekstra varehus.

Bryrup station på Østervang 1, 8654 Bryrup er station nummer 2 i Bryrup. Denne station kom til i 1929, da man ombyggede banen fra smalspor til normalspor. Bryrup gamle station ligger:
Byvej 14
8654 Bryrup

Bryrup Station.Bryrup Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.28 14:07:53

Google maps over Bryrup Station

Historisk kort over Bryrup StationBryrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Copyright © 2006-2019 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 3.9.2