Slagelse-Næstved - (DSB)


I lov nr. 55 af 12 april 1889 blev det besluttet at der skulle anlægges en jernbane fra Slagelse til Næstved. I selv samme lov blev var der også en tilladelse om at anlægge en sidebane fra Dalmose til Skælskør.

3 år efter banens vedtagelse kunne banen tages i brug 15. maj 1892. Banen var kun 11.5 km. lang og havde ud over endestationerne to mellemstationer i Sønder Bjerre (4. km. fra Dalmose) og Tjæreby (7. km. fra Dalmose). Den kun 11.5 kilometer lange strækning forblev i drift helt frem til 7. oktober 1950 hvor persontrafikken ophørte. Banen blev brugt som godsbane frem til 1975.

Banen er benyttet som veteranbane af Foreningen Dalmose-Skælskørbanen siden 1978 efter en aftale med banestyrelsen.
Banestyrelsen har i 2009 overgivet banen til miljøministeriet, som har planer om at den skal omlægges til natursti.

Vigtige årstal for Dalmose-Skælskør jernbane:
1889.04.12 Vedtages etableringen af banen i lov nr. 55 af 12 april 1889.
1892.05.15 Starter driften på Dalmose til Skælskør banen.
1950.10.07 Ophører persontrafikken på banen.
1975 Ophører godstrafikken på banen.
1978 Begyndes veterankørslen på banen.
2009 Overdrager Banestyrelsen banen til Miljøministeriet.


Vigtige stamdata for Slagelse-Næstved (DSB) jernbanen

Jernbanens længde i km40,1
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 12. april 1889
Statstilskud i %100 %
Jernbanen åbnet1892.05.15
Persontrafik nedlagt1971.05.23
Godstrafik nedlagt1986
Jernbanen nedlagt1986
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt22,5 kg/m i grusballast, 1915-21 forstærket til 37 kg/m i stenballast, i 1960erne ny ombygning af sp
BalastGrus - senere Skærveballast
Hastighed max70 km/t, fra 1923: 90 km/t – hvor banen blev indhegnet
El driftNej
TogkontrolsystemNej

Slagelse-Næstved (DSB) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Slagelse Station (Sg)0,0 km
Stedet er fotograferet Sludstrup Station (Sdt)8,2 km
Stedet er fotograferet Flakkebjerg Station (Fk)11,3 km
Stedet er fotograferet Dalmose Station (Da)15,4 km
Stedet er fotograferet Holsteinborg Trinbræt (Hob)18,5 km
Stedet er fotograferet Sandved Station (San)23,0 km
Stedet er fotograferet Hyllinge Station (Yl)27,9 km
Stedet er fotograferet Fodby Station (Fy)32,8 km
Stedet er fotograferet Ladby Sjælland Trinbræt (Lat)34,5 km
Stedet er fotograferet Næstved Station (Næ)41,1 km

Slagelse Station (Sg) var Slagelse-Næstved banens første station

Byggeår1892
Åbnet1892.05.15
NedlagtI drift
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseSdr.Stationsvej 28, 4200 Slagelse
StednavneforkortelseSg
Højde placering over havet33,7 meter
GPS koordinater55.407318,11.348925

Slagelses nuværende station er station nummer to i Slagelse. Den første station lå ca. 600 meter nord for den nuværende og blev anlagt udenfor Slagelse by ved anlægget af Sjællandske Jernbane Selskabs (SJS) banestrækningen fra Roskilde til Korsør i 1856.

Ifm. anlægget af Slagelse-Næstved banen i 1892 valgte man at flytte stationen ind i Slagelse by. Den nuværende stationsbygning, tegnet af statsbanernes arkitekt N.P.C. Holsøe og bygningen blev fredet i 1992.


I 2021 skal Slagelse station total renoveres for et 3 cifret millionbeløb, med bl.a. følgende ændringer:
• Fornyelse af perron ved spor 2-5.
• Spor 1 og 4 skal forlænges ca. 350 meter.
• 140 meter spunsvæg til forlængelse af spor 4.
• 2 nye B-spor.
• 5 km nye skinner og ca. 7.000 nye sveller skal lægges.
• 7 km ny sporkasse og 2 km. ballastrensning.
• 18 sporskifter skal fornys, og de resterende skal fjernes.
• Nyt afvandingssystem på hele stationen.
• Alle signaler skal flyttes på nær tre stk.
• Sænkning af forsyningsledning ved SK Forsyning.
• Fjernelse af gammelt standeranlæg.
• Afledte kørelednings- og sikringsarbejder.

Slagelse (1892-) Station.
Slagelse (1892-) Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.04.06 16:04:03

Kort over Slagelse Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Slagelse Station

Historisk kort over Slagelse Station
Slagelse Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sludstrup Station (Sdt) lå 8,2 km. fra første station.

Byggeår1892
Åbnet1892.05.15
Nedlagt1959.12.01
Nedrevet1982
ArkitektN.P.C. Holsøe
StednavneforkortelseSdt
GPS koordinater55.354800,11.390617

Sludstrup startede som billetsalgssted og blev først station fra 1915. Trafikken var begrænset, og Sludstrup blev nedgraderet til trinbræt, inden den lukket d. 1. december 1959.

Stationen lå til vestre i billedet - der er ikke mere tilbage.
Stationen lå til vestre i billedet - der er ikke mere tilbage. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.02.21

Kort over Sludstrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sludstrup Station

Historisk kort over Sludstrup Station
Sludstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Flakkebjerg Station (Fk) lå 11,3 km. fra første station.

Byggeår1892
Åbnet1892.05.15
Nedlagt1971.05.23
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseFlakkebjerg Stationsvej 3A, 4200 Slagelse
StednavneforkortelseFk
GPS koordinater55.327874,11.400199

Flakkebjerg Station nedrykkede til trinbræt i 1966.

Flakkebjerg station - meget tilgroet - set fra vejsiden.
Flakkebjerg station - meget tilgroet - set fra vejsiden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.02.21

Kort over Flakkebjerg Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Flakkebjerg Station

Historisk kort over Flakkebjerg Station
Flakkebjerg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Dalmose Station (Da) lå 15,4 km. fra første station.

Byggeår1892
Åbnet1892.05.15
Nedlagt1971.05.23
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseStationsvej 4A, 4261 Dalmose
StednavneforkortelseDa
Højde placering over havet31,2 meter
GPS koordinater55.293471,11.420270

Dalmose Station var forgreningsstation på Slagelse-Næstved banen, med sidebane til Skælskør.

Dalmose station set fra vejsiden.
Dalmose station set fra vejsiden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.02.21

Kort over Dalmose Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Dalmose Station

Historisk kort over Dalmose Station
Dalmose Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Holsteinborg Trinbræt (Hob) lå 18,5 km. fra første station.

Byggeår1926
Åbnet1926
Nedlagt1969
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseHob
GPS koordinater55.274463,11.453974

Der blev anlagt trinbræt i Holsteinborg i 1926 efter ønske fra Hyllested sogneråd.

Navnet, Holsteinborg, er lidt misvisende, da der er 7 kilometer til herregården Holsteinborg.

I 1960 blev trinbrættet udviddet til at være på begge sider af Venslevvej, så togene kunne standse uden at genere trafikken på vejen.

Trinbrættet blev nedlagt i 1969 og trinbrættets ene læskur blev flyttet til Flakkebjerg, som var blevet til trinbræt i 1966.

Holsteinborg Trinbræt.
Holsteinborg Trinbræt. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.02.21

Kort over Holsteinborg Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Holsteinborg Trinbræt

Historisk kort over Holsteinborg Trinbræt
Holsteinborg Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sandved Station (San) lå 23,0 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1892.05.15
Nedlagt1971.05.23
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseJernbanevej 7, 4262 Sandved
StednavneforkortelseSan
Højde placering over havet20,1 meter
GPS koordinater55.264425,11.521006
Sandved Station.
Sandved Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.02.21

Kort over Sandved Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sandved Station

Historisk kort over Sandved Station
Sandved Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hyllinge Station (Yl) lå 27,9 km. fra første station.

Byggeår1892
Åbnet1892.05.15
Nedlagt1971.05.23
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseHyllinge Stationsvej 1, 4700 Næstved
StednavneforkortelseYl
Højde placering over havet19,1 meter
GPS koordinater55.259772,11.598833
Hyllinge Station.
Hyllinge Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.02.21

Kort over Hyllinge Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hyllinge Station

Historisk kort over Hyllinge Station
Hyllinge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fodby Station (Fy) lå 32,8 km. fra første station.

Byggeår1892
Åbnet1892.05.15
Nedlagt1963
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseStations Alle 4, 4700 Næstved
StednavneforkortelseFy
Højde placering over havet17,9 meter
GPS koordinater55.255362,11.674717

Fodby startede som billetsalgssted, men blev station i 1917. Stationen blev nedlagt med sommerkøreplanens ikrafttræden i 1963.

En snedækket Fodby station.
En snedækket Fodby station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.02.21

Kort over Fodby Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Fodby Station

Historisk kort over Fodby Station
Fodby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ladby Sjælland Trinbræt (Lat) lå 34,5 km. fra første station.

Byggeår1928
Åbnet1928
Nedlagt1955.05.21
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseLat
GPS koordinater55.252792,11.716031

Ladby Sjælland trinbræt var ved vogterhus nummer 25. Vogterhuset er i dag nedrevet.

Navnet Ladby Sjælland skyldes at der også var en Ladby på OKMJ banen.

Ladby trinbræt er nedlagt, men benyttes til brænde!
Ladby trinbræt er nedlagt, men benyttes til brænde! - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.02.21

Kort over Ladby Sjælland Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ladby Sjælland Trinbræt

Historisk kort over Ladby Sjælland Trinbræt
Ladby Sjælland Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Næstved Station (Næ) var Slagelse-Næstved's endestation og lå 41,1 km. fra første station.

Byggeår1870
Åbnet1870.10.04
NedlagtI drift
ArkitektCharles Abrahams
AdresseBanegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Stednavneforkortelse
Højde placering over havet14,1 meter
GPS koordinater55.231175,11.767178

Næstved Station blev anlagt i 1870 sammen med Den Sjællandske Sydbane fra Roskilde over Køge og Næstved til Masnedsund.

Næstved station er flere gange blevet ombygget:
1891-1892 ifm. bygningen af Slagelse-Næstved banen. Denne ombygning var mere eller mindre en total ombygning af stationen.
1921 (ved arkitekt Sigurd Christensen)
1940-43 (ved arkitekt K.T. Seest)

Næstved Station.
Næstved Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.07

Kort over Næstved Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Næstved Station

Historisk kort over Næstved Station
Næstved Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Slagelse-Næstved (DSB)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Vestsjællandske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Vestsjællandske jernbaner
Niels Jensen
1978
103
København
J. Fr. Clausen
87-11-03879-9

Lige nu er der: 131 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk

Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.6.3 - build: 2021.01.15-07:46:23