Nyborg-Odense-Middelfart - (DSB)


Første gang der var seriøse planer om at lave en fynsk tværbane var i 1844 som en dal af en total bane fra København - Korsør, Nyborg - Odense - Assens med jernbanefærge til Slesvig.
Kongen blev forelagt planerne d. 8. juni 1844 med anmodning om koncession på banedriften. Kongen syntes om planerne og de blev sendt videre til den kongelige jernbanekommission. Den 2. juli 1844 kom der alerede en tilbagemelding fra den kongelige jernbanekommission med anmodning om flere information, budget og en mere detaljeret projekteringsplan.

Senere i 1844 udbrød der krig som satte baneprojektet i bero pga. manglende økonomisske midter til projektet.

I loven af 15. februar 1857 var der en godkendelse af jernbane fra Nyborg via Odense til Lillebælt. Der var dog ingen, som ønskede koncession på drift af banen, og banen blev atter sat i bero.

I loven af 10. marts 1861 blev banen atter vedtaget som bane fra Nyborg via Odense til Middelfart.

Fra Middelfart skulle der etableres en forbindelse med jenbanefærge til Snoghøj på den jyske side af Lillebælt. I 1863 ændredes planerne og man planlægger en jernbanefægeforbindelse fra Fredericia til Strib i stedet for.

Krigen i 1864 forsinkede byggelsen af banen, som først kom i drift 7. september 1865.

Den jernbaneinteresserede konge havde givet tilsagn på forhånd og til ære for ham blev banen indviet på dronningens fødselsdag d. 7. september - og banen fik derfor tilnavnet Dronning Louises bane.

Den 19. marts 1872 ibrugtages danmarks første jernbanefærge mellem Fredericia og Strib.

Vigtige årstal for Nyborg-Odense-Middelfart jernbane:
1844.06.08 Kommer de første planen om en fynsk tværbane.
1857.02.15 Første godkendelse af en fynsk tværbane mellem Nyborg og Lillebælt via Odense - der dog ikke blev til noget.
1861.03.10 Kommer den endelige godkendelse og beslutning om jernbane mellem Nyborg og Middelfart via Odense.
1865.09.07 Banen indvies på Dronning Louises fødselsdag.
1872.05.19 Jernbanefærge mellem Strib og Fredericia etableres.


Vigtige stamdata for Nyborg-Odense-Middelfart (DSB) jernbanen

Jernbanens længde i km79,0
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 10. marts 1861
Statstilskud i %100 %
Jernbanen åbnet1865.09.07
Persontrafik nedlagtI drift
Godstrafik nedlagtI drift
Jernbanen nedlagtI drift
SportypeDobbeltspor
Sporvidde1.435 mm
BalastSkærveballast
Hastighed max180 km/t
Hastighed gennemsnitlig max179 km/t
DSB banenummer1
Banedanmark banenummer15
El drift25 kV 50 Hz
TogkontrolsystemATC (ZUB 123)
Max akseltryk22,5 tons
Max metervægt8 tons/m
Sikrede overkørsler0
Usikrede overkørsler0
Bane statusHovedbane

Nyborg-Odense-Middelfart (DSB) jernbanen har følgende stationer


StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Nyborg Station (Ng)0,0 km
Stedet er fotograferet Hjulby Station (Ju)6,0 km
Stedet er fotograferet Ullerslev Station (Uv)10,5 km
Stedet er fotograferet Langeskov Trinbræt (Lv)15,0 km
Stedet er fotograferet Marslev Station (Mv)20,2 km
Stedet er fotograferet Odense Banegårdscenter (Od)29,5 km
Stedet er fotograferet Holmstrup Trinbræt (Hp)37,5 km
Stedet er fotograferet Render Trinbræt (Ret)41,5 km
Stedet er fotograferet Tommerup Station (Tp)44,3 km
Stedet er fotograferet Skalbjerg Trinbræt (Sc)47,3 km
Stedet er fotograferet Bred Trinbræt (Bd)50,0 km
Stedet er fotograferet Aarup Station (Ap)53,5 km
Stedet er fotograferet Gelsted Station (Gd)59,2 km
Stedet er fotograferet Ejby Station (Eb)63,6 km
Stedet er fotograferet Nørre Aaby Station (Na)68,8 km
Stedet er fotograferet Kavslunde Station (Ka)73,0 km
Stedet er fotograferet Middelfart Station (Md)79,0 km
Stedet er fotograferet Broen Trinbræt (Lbt)81,9 km

Nyborg Station (Ng) er Nyborg-Odense-Middelfart banens første station

Byggeår1997
Åbnet1997.06.01
NedlagtI drift
AdresseBanegårdsalleen 100, 5800 Nyborg
StednavneforkortelseNg
Højde placering over havet0,2 meter
GPS koordinater55.313938,10.802636

Den nuværende Nyborg station er fra 1997.

Den nye Nyborg station - oprettet ifm. Storebæltsforbindelsen.
Den nye Nyborg station - oprettet ifm. Storebæltsforbindelsen. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.09.15

Kort over Nyborg Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Nyborg Station

Historisk kort over Nyborg Station
Nyborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hjulby Station (Ju) ligger 6,0 km. fra første station.

Byggeår1904
Åbnet1904.12.21
Nedlagt1977.05.22
NedrevetNedrevet (efter 1977)
StednavneforkortelseJu
GPS koordinater55.337923,10.736802

Selv om Dronning Louises Jernbane (Den fynske hovedbane), blev anlagt i 1865, kom Hjulby station først til d. 21. december 1904 som en krydsningsstation på strækningen.

Stationen blev nedsat til trinbrædt i 1960 og sidesporet blev nedlagt den 1. november 1970.

Den blev sammen med Marslev, Ullerslev og Langeskov helt nedlagt den 22. maj 1977, da de lokale tog imellem Nyborg og Odense ophørte. Der var dog et morgentog fra Nyborg til Odense, som stoppe på de gamle stationer frem til 27. maj 1979.

I 1956 blev Hjulby Danmarks første fjernstyrede station på en dobbeltsporet bane.

Hjulby station er nedrevet - der er kun tekniske anlæg tilbage.
Hjulby station er nedrevet - der er kun tekniske anlæg tilbage. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.10.07

Kort over Hjulby Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hjulby Station

Historisk kort over Hjulby Station
Hjulby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ullerslev Station (Uv) ligger 10,5 km. fra første station.

Byggeår1865
Åbnet1865.09.07
Nedlagt1977.05.22
Nedrevet1975 (Stationen nedrevet)
StednavneforkortelseUv
GPS koordinater55.354598,10.665527

Ullerslev blev etableret fra banens åbning i 1865 og var af typen "stationsbygningerne på hierarkiets lavere trin - 4. klasse", som var udprægede typehuse, der blev opført over de samme tegninger. De fire stationer af 4. klasse, på Nyborg-Odense-Middelfart banen, blev anlagt ud for landsbyerne Ullerslev, Tommerup, Nørre Aaby og Aarup.

Til at forsyne lokomotiverne med vand og brændstof var der kuldepoter på endestationerne. I henhold til kontrakten skulle der være vandtårne i Nyborg, Odense og Middelfart – det vandtårn, som var planlagt for Middelfart Station, blev i stedet bygget i Strib – og derudover på én landstation øst, og to vest for Odense. Valget faldt på Ullerslev, Tommerup og Nørre Aaby.

På købstadsstationerne lå varehuset på samme side af sporet som stationsbygningen og havde egen indgang direkte fra vejen. På 4. klasses-stationerne skulle man derimod ind på stationsområdet for at nå varehuset, som lå over for stationsbygningen på den anden side af sporet, med undtagelse af Tommerup, hvor det lå på samme side.

At varehusene af 4. stationsklasse ikke var indrettet på samme praktiske måde som de større skyldtes en forventning om, at godsmængden på landstationerne ville være meget mindre end købstadsstationernes. Det var lidt af et fejlskøn. Godt nok var godsmængden mindre, men faktisk indgik der til Aarup og Tommerup henholdsvis 25.000 og 18.000 tons "almindeligt Fragtgods" i driftsåret 1866-1867.

Ullerslev station blev nedsat til trinbræt i 1973.

Ullerslev station blev sammen med Marslev, Langeskov og Hjulby Stationer nedlagt den 22. maj 1977, da de lokale tog imellem Nyborg og Odense ophørte. Der var dog et morgentog fra Nyborg til Odense, som stoppe på de gamle stationer frem til 27. maj 1979.

Ullerslev Station.
Ullerslev Station. - Fotograf: Sylvest Jensen (Luftfoto) - Dato: 1951

Kort over Ullerslev Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ullerslev Station

Historisk kort over Ullerslev Station
Ullerslev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Langeskov Trinbræt (Lv) ligger 15,0 km. fra første station.

Byggeår2015
Åbnet2015.10.04
NedlagtI drift
AdresseCentervej 1, 5550 Langeskov
StednavneforkortelseLv
Højde placering over havet19,8 meter
GPS koordinater55.361652,10.586865

I 1985 satte Langeskov Handelsstandsforening igen spørgsmålet om genåbning og vejunderføring ved Jernbanegade på dagsordenen, en diskussion som varede ved til omkring år 2000, hvor der bliver udarbejdet en rapport fra Trafikstyrelsen, som siger, at der ikke er plads til et togstop ved Langeskov.

Lokale kræfter i 2011 fik den daværende regering på bedre tanker og at de nødvendige bevillinger blev givet og den 2. marts 2015 kunne daværende trafikminister Magnus Heunicke og borgmester Hans Luunbjerg tage det første spadestik til anlæggelsen af Langeskovs nye trinbræt, som havde en placering cirka 300 meter vest for den tidligere Langeskov station.

Søndag den 4. oktober 2015 blev den nye station i Langeskov indviet, og det første tog fra Odense stoppede i Langeskov kl. 13.56 med transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt ombord.

Billede af Langeskov Trinbræt.
Billede af Langeskov Trinbræt. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.08.25 10:19:01

Kort over Langeskov Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Langeskov Trinbræt

Historisk kort over Langeskov Trinbræt
Langeskov Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Marslev Station (Mv) ligger 20,2 km. fra første station.

Byggeår1908
Åbnet1908
Nedlagt1977.05.22
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseMarslev Stationsvej 18, 5290 Marslev
StednavneforkortelseMv
Højde placering over havet15,3 meter
GPS koordinater55.378339,10.523787

Den første station blev åbnet i 1865, men blev udskiftet med en ny og større station i 1908, hvor den fynske hovedbane blev dobbeltsporet.

Den fynske hovedbane fik i 1908/09 nye stationer: Bred Station (1908, nedrevet 1978), Nørre Åby Station (1909, fredet), Gelsted Station, Skalbjerg Station og Marslev Station. Disse stationer var tegnet af arkitekt Heinrich Wenck.

Marslev station blev nedsat til trinbræt i i 1973.

Marslev blev sammen med Langeskov, Ullerslev og Hjulby Stationer nedlagt den 22. maj 1977, da de lokale tog imellem Nyborg og Odense ophørte. Der var dog et morgentog fra Nyborg til Odense, som stoppe på de gamle stationer frem til 27. maj 1979.

Marslev station set fra tilkørselssiden.
Marslev station set fra tilkørselssiden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.10.07

Kort over Marslev Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Marslev Station

Historisk kort over Marslev Station
Marslev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Odense Banegårdscenter (Od) ligger 29,5 km. fra første station.

Byggeår1995
Åbnet1995.09.15
NedlagtI drift
AdresseØstre Stationsvej 27, 5000 Odense C
StednavneforkortelseOd
Højde placering over havet13,1 meter
GPS koordinater55.401721,10.387104
Den nye Odense banegård
Den nye Odense banegård - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.09.16

Kort over Odense Banegårdscenter
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Odense Banegårdscenter

Historisk kort over Odense Banegårdscenter
Odense Banegårdscenter - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Holmstrup Trinbræt (Hp) ligger 37,5 km. fra første station.

Byggeår1978
Åbnet1978
NedlagtI drift
AdresseHolmstrupvej 2A, 5250 Odense SV
StednavneforkortelseHp
Højde placering over havet48,2 meter
GPS koordinater55.362006,10.272228

I 1978 blev Holmstrup anden station fra 1890 nedsat til trinbræt og den oprindelige stationsbygning nedrevet i juni 1976.

Pga. ringe trafik stod Skalbjerg, Bred, Holmstrup og Kavslunde trinbræt til at blive nedlagt i 1914. Ud over den rige trafik skyldes ønsket om lukning af stederne også den øgede godstrafik på strækningen at med standsningerne på et trinbræt uden mulighed for overhaling – så er strækningen nået til et mætningspunkt i trafikken.

Store lokale protester har udskudt denne nedlæggelse først med et år og siden på "ubestemt tid".

Fremtiden for Holmstrup Trinbræt er stadig i det uvisse.

Holmstrup Trinbræt.
Holmstrup Trinbræt. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.10.09 13:41:57

Kort over Holmstrup Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Holmstrup Trinbræt

Historisk kort over Holmstrup Trinbræt
Holmstrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Render Trinbræt (Ret) ligger 41,5 km. fra første station.

Byggeår1922
Åbnet1922
Nedlagt1971.05.22
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseRet
GPS koordinater55.352353,10.243795
Der er intet tilbage af trinbrættet i dag.
Der er intet tilbage af trinbrættet i dag. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.01

Kort over Render Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Render Trinbræt

Historisk kort over Render Trinbræt
Render Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tommerup Station (Tp) ligger 44,3 km. fra første station.

Byggeår1883
Åbnet1883
NedlagtI drift
ArkitektThomas Arboe
AdresseStationsvej 17, 5690 Tommerup
StednavneforkortelseTp
Højde placering over havet56,0 meter
GPS koordinater55.349493,10.182329

Tommerups første stationsbygning fra 1865 blev i 1884 omdannet til funktionærboliger, da Tommerup station nummer 2 blev bygget. Tommerups nuværende station er tegnet af arkitekt Thomas Arboe og blev bygget tre-delt. Mod vest lå 2. kl. ventesal. Mod øst lå 3. kl. ventesal og restaurant. I midten fandtes rejsegodsekspedition, postkontor, stationskontor og forhal. På første sal boede stationsforstanderen og ansatte ved banen og postvæsenet.

Fra d. 31. maj 1884 til d. 21. maj 1966 (godstrafik forekom helt op i 1980'erne) var Tommerup Station endestation for Assensbanen, der gik fra Tommerup til Assens.

Tommerup station blev fredet i 1992.

Tommerup station fra vejsiden.
Tommerup station fra vejsiden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.01

Kort over Tommerup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Tommerup Station

Historisk kort over Tommerup Station
Tommerup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skalbjerg Trinbræt (Sc) ligger 47,3 km. fra første station.

Byggeår1960
Åbnet1960
NedlagtI drift
AdresseJernbanegade 2A, 5492 Vissenbjerg
StednavneforkortelseSc
Højde placering over havet55,0 meter
GPS koordinater55.366040,10.141564

I 1960 blev Skalbjergs anden station fra 1908/1909 nedsat til trinbræt.

Pga. ringe trafik stod Skalbjerg, Bred, Holmstrup og Kavslunde trinbræt til at blive nedlagt i 1914. Ud over den rige trafik skyldes ønsket om lukning af stederne også den øgede godstrafik på strækningen og med standsningerne på et trinbræt uden mulighed for overhaling – så er strækningen nået til et mætningspunkt i trafikken.

Store lokale protester har udskudt denne nedlæggelse først med et år og siden på "ubestemt tid".

Med køreplanskifte i december 2019 blev køreplanen endnu engang reduceret, da den sidste afgang fra Odense er blevet nedlagt. Selvom der "kun" er tale om én afgang, betyder det for Skalbjerg trinbræt en forringelse i afgange fra Odense med 10%. Derudover er der tale om den sidste afgang kl. 00.16, hvilket betyder at det ikke længere bliver muligt at komme til/fra Skalbjerg efter kl. 23.06. Hverken på hverdage eller i weekend.

Fremtiden for Skalbjerg Trinbræt er stadig i det uvisse.

Billede af Skalbjerg Trinbræt.
Billede af Skalbjerg Trinbræt. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.01 09:38:29

Kort over Skalbjerg Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Skalbjerg Trinbræt

Historisk kort over Skalbjerg Trinbræt
Skalbjerg Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bred Trinbræt (Bd) ligger 50,0 km. fra første station.

Byggeår1978
Åbnet1978
NedlagtI drift
AdresseStationsvej 34, 5492 Vissenbjerg
StednavneforkortelseBd
Højde placering over havet51,2 meter
GPS koordinater55.373093,10.105773

I 1978 blev Bred anden station fra 1908 nedsat til trinbræt og den oprindelige stationsbygning nedrevet.

Pga. ringe trafik stod Skalbjerg, Bred, Holmstrup og Kavslunde trinbræt til at blive nedlagt i 1914. Ud over den rige trafik skyldes ønsket om lukning af stederne også den øgede godstrafik på strækningen at med standsningerne på et trinbræt uden mulighed for overhaling – så er strækningen nået til et mætningspunkt i trafikken.

Store lokale protester har udskudt denne nedlæggelse først med et år og siden på "ubestemt tid".

Fremtiden for Bred Trinbræt er stadig i det uvisse.

Billede af Bred Trinbræt.
Billede af Bred Trinbræt. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.01 09:50:37

Kort over Bred Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Bred Trinbræt

Historisk kort over Bred Trinbræt
Bred Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Aarup Station (Ap) ligger 53,5 km. fra første station.

Byggeår1865
Åbnet1865.09.07
NedlagtI drift
AdresseStationsvej 1, 5560 Aarup
StednavneforkortelseAp
Højde placering over havet48,6 meter
GPS koordinater55.382953,10.051381

Den oprindelige station fra 1865 er nedrevet og den nye station er fra 1995.

Den nye stationsbygning i Årup.
Den nye stationsbygning i Årup. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.11.23

Kort over Aarup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Aarup Station

Historisk kort over Aarup Station
Aarup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gelsted Station (Gd) ligger 59,2 km. fra første station.

Byggeår1865
Åbnet1865.09.07
NedlagtI drift
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseBanevolden 4, 5591 Gelsted
StednavneforkortelseGd
Højde placering over havet48,1 meter
GPS koordinater55.396084,9.974237

Den fynske hovedbane fik i 1908/09 nye stationer: Bred Station (1908, nedrevet 1978), Nørre Åby Station (1909, fredet), Gelsted Station, Skalbjerg Station og Marslev Station. Disse stationer var tegnet af arkitekt Heinrich Wenck.

Billede af Gelsted Station.
Billede af Gelsted Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.08.28 19:32:53

Kort over Gelsted Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Gelsted Station

Historisk kort over Gelsted Station
Gelsted Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ejby Station (Eb) ligger 63,6 km. fra første station.

Byggeår1865
Åbnet1865.09.07
NedlagtI drift
AdresseJernbanevej 2, 5592 Ejby
StednavneforkortelseEb
Højde placering over havet22,4 meter
GPS koordinater55.428634,9.929804
Billede af Ejby Station.
Billede af Ejby Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.08.30 12:48:56

Kort over Ejby Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ejby Station

Historisk kort over Ejby Station
Ejby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nørre Aaby Station (Na) ligger 68,8 km. fra første station.

Byggeår1909
Åbnet1909
NedlagtI drift
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseJernbanevej 4, 5580 Nørre Aaby
StednavneforkortelseNa
Højde placering over havet22,7 meter
GPS koordinater55.460186,9.870105

Den fynske hovedbane fik i 1908/09 nye stationer: Bred Station (1908, nedrevet 1978), Nørre Åby Station (1909, fredet), Gelsted Station, Skalbjerg Station og Marslev Station. Disse stationer var tegnet af arkitekt Heinrich Wenck.

Billede af Nørre Aaby Station.
Billede af Nørre Aaby Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.08.29 18:57:37

Kort over Nørre Aaby Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Nørre Aaby Station

Historisk kort over Nørre Aaby Station
Nørre Aaby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kavslunde Station (Ka) ligger 73,0 km. fra første station.

Byggeår1865
Åbnet1865.09.07
NedlagtI drift
AdresseHeimdalsvej 8, 5500 Middelfart
StednavneforkortelseKa
Højde placering over havet19,6 meter
GPS koordinater55.476088,9.810570

Den oprindelige station er nedrevet og erstattet af trinbræt.

Stationen er nedrevet og erstatet af dette trinbræt.
Stationen er nedrevet og erstatet af dette trinbræt. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.11.23

Kort over Kavslunde Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kavslunde Station

Historisk kort over Kavslunde Station
Kavslunde Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Middelfart Station (Md) ligger 79,0 km. fra første station.

Byggeår1935
Åbnet1935
NedlagtI drift
AdresseJernbanegade 39, 5500 Middelfart
StednavneforkortelseMd
Højde placering over havet10,4 meter
GPS koordinater55.501977,9.733844

Den nuværende Middelfart station blev taget i brug i 1935 ved åbningen af Lillebæltsbroen, hvor banen fik sin nuværende linjeføring. Inden da var overfarten fra den fynske hovedbane via færgelejet i Strib. Middelfarts forrige station ligger stadig for enden af Gl. Banegaardsvej - på Industrivej 3.

Den nye Middelfart station - bygget ifm. den gamle lillebæltsbro.
Den nye Middelfart station - bygget ifm. den gamle lillebæltsbro. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.06

Kort over Middelfart Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Middelfart Station

Historisk kort over Middelfart Station
Middelfart Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Broen Trinbræt (Lbt) er Nyborg-Odense-Middelfart banens endestation og ligger 81,9 km. fra første station.

Byggeår1935
Åbnet1935.05.15
NedlagtNedlagt
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseLbt
GPS koordinater55.512508,9.704214

Broen trinbræt er opkaldt efter Retaurent Broen, som den blev placeret ved lige ved starten af Den Gamle Lillebæltsbro på Fyenssiden..

Broen Trinbræt.
Broen Trinbræt. - Fotograf: Sylvest Jensen (Luftfoto) - Dato: 1956

Kort over Broen Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Broen Trinbræt

Historisk kort over Broen Trinbræt
Broen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Nyborg-Odense-Middelfart (DSB)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Fynske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Fynske jernbaner
Niels Jensen
1976
112
København
J. Fr. Clausen
87-11-03736-9

Lige nu er der: 74 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk

Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.6.3 - build: 2021.01.15-07:46:23