Kalvehavebanen - (KB)


Kalvehavebanen

Første gang Kalvehavebanen nævnes i forbindelse med jernbaneanlæg var 1866, hvor ingeniørfirmaet English & Hanssen foreslog bygning af smalsporede jernbaner fra København over Køge og Rønnede til Vordingborg og Kalvehave – med en sidebane til Næstved.
Da Sydbanen ikke kom til Kalvehave, men i stedet for til Vordingborg og Masnedsund, nedsattes der i 1875 et fælleskommunalt udvalg med repræsentanter fra en række sydsjællandske og mønske kommuner.
I udvalget arbejdedes derfor en fortsættelse af den projekterede Østsjællandske Jernbane fra Fakse via Præstø frem til Kalvehave.
Et andet projekt omfattede et baneanlæg fra Lundby på Sydbanen til Præstø og Kalvehave. Banen skulle stå i forbindelse med Møn via en bro Kalvehave-Koster. Alternativt opererede man med en jernbanebro fra Kalvehave via Langø og Tærø, og endelig havde man som alternativ at overfarten til Møn skulle ske ved dampfærge mellem Kalvehave og Koster, så der kunne overføres godsvogne.

Ved disse diskussioner om banens linieføring gik det op for Vordingborg, at denne by ikke rigtig var regnet med i arbejdet.
Der fremkom derfor et alternativt projekt, hvor Vordingborg fik baneforbindelse østpå. Banen kom med på den første store jernbanelov af 8. maj 1894. Ifølge denne kunne der bygges elleve privatbaner på Sjælland, hvortil staten ville medvirke ved halvdelen af anlægsomkostningerne. En jernbne fra Kalvehve via Skovhuse til Vordingborg og Masnedsund var med i loven.

I 1895 blev der givet koncession på Kalvehavebanen til et udvalg, der repræsenterede både Vordingborg og Stege blandt landsognene.
Samme år i september startede arbejdet i terrænet, og i foråret 1896 var arbejdet næsten færdigt, og indvielsen fandt sted d. 1. oktober 1896.
Banen fik navnet Kalvehavebanen og ejedes af Kalvehave Jernbaneselskab, som senere blev til Kalvehavebanen A/S. Samtidig med banens åbning oprettedes der på Møn et dampskibsselskab, Møns Dampskibsselskab, som samtidig med banens åbning indsatte postdampskibet ”Stege” mellem Kalvehave og Stege. Skibet sejlede fra 1896 tre ture om dagen.

Kalevehavebanen, åbnet 1. oktober 1897, nedlagt 1. april 1959


Vigtige stamdata for Kalvehavebanen (KB) jernbanen

Jernbanens længde i km21,1
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 8. maj 1894 - LOV nr 88
Dato for Koncession1895.06.24
Jernbanen åbnet1897.10.01
Persontrafik nedlagt1959.03.31
Godstrafik nedlagt1959.03.31
Jernbanen nedlagt1959.03.31
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt22,7 kg/m
BalastGrus
El driftNej

Kalvehavebanen (KB) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Vordingborg Station (Vo)0,0 km
Masnedsund Station (Mn)0,2 km
Vordingborg Slot Station1,8 km
Vintersbølle (Florke) Trinbræt4,2 km
Nyråd Station5,4 km
Bakkebølle Trinbræt med Sidespor7,1 km
Vestenbæk Trinbræt8,6 km
Stensved Station9,7 km
Stivænge Trinbræt10,5 km
Skovhuse Trinbræt11,7 km
Langebæk Station (Lan)13,3 km
Staalvænge Trinbræt15,7 km
Viemose Station17,4 km
Kalvehave Station20,7 km
Kalvehave Færgebro Station21,1 km

Vordingborg Station (Vo) var Kalvehavebanen banens første station

Byggeår1937
Åbnet1937.09.26
NedlagtI drift
ArkitektK.T. Seest
AdresseBanegårdspladsen 4, 4760 Vordingborg
StednavneforkortelseVo
Højde placering over havet8,3 meter
GPS koordinater55.012625,11.900082

Vordingborg Station fik den nye forbindelsesstrækning til Kalvehavebanen i 1948. Selv om der nu var direkte omstigningsmulighed på Vordingborg station, solgte DSB ikke billetter til Kalvehavebanens tog og ekspederede heller ikke gods i forbindelse med banen. Det var for at spare på det såkaldte tilslutningsvederlag, som privatbanerne betaler til statsbanerne.

Vordingborg Station.
Vordingborg Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2017.08.21 16:28:07

Kort over Vordingborg Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vordingborg Station

Historisk kort over Vordingborg Station
Vordingborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Masnedsund Station (Mn) lå 0,2 km. fra første station.

Byggeår1870
Åbnet1870.10.04
Nedlagt1955
AdresseMarienbergvej 132, 4760 Vordingborg
StednavneforkortelseMn
Højde placering over havet2,4 meter
GPS koordinater54.997816,11.892641

Masnedsund Station var Danmarks første fjernstyrede krydsningsstation. Stationen blev senere nedsat til trinbræt og helt lukket i 1955.

Kalvehavebanen havde i begyndelsen egen station i tilknytning til statsbanestationen i Madsnedsund. I forbindelse med anlæggelsen af Storstrømsbroen i1930'erne sanerede DSB jernbanelinierne på både Sjællandssiden og Falstersiden. Der opførtes en ny jernbanestation i Vordingborg, hvorved Masnedsund station mistede sin betydning for persontrafikken.

Kort over Masnedsund Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Masnedsund Station

Historisk kort over Masnedsund Station
Masnedsund Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vordingborg Slot Station lå 1,8 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.10.01
Nedlagt1959.03.31
NedrevetNedrevet
ArkitektHeinrich Wenck
GPS koordinater55.004991,11.913125

Vordingborg slotsstation lå 1,7 km fra Masnedø statsbanestation, og meget centralt for Vordingborg by.

Kort over Vordingborg Slot Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vordingborg Slot Station

Historisk kort over Vordingborg Slot Station
Vordingborg Slot Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vintersbølle (Florke) Trinbræt lå 4,2 km. fra første station.

Byggeår1927
Åbnet1927.05.15
Nedlagt1959.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.004594,11.950648

Vintersbølle Trinbræt (Florke) ved den lille skov Drejerskov. Det var oprettet den 15. maj 1927 med navnet ”Vintersbølle”, fordi det lå lige ved vejen ned til kysten ved Vintersbølle, hvor der tidligere var en række mindre sommerpensionater, og var i de første år kun åbent i sommermånederne. Trinbrættet blev åbnet til helårsbrug fra den 1. marts 1930, og samtidig omdøbt til Florke.

Kort over Vintersbølle (Florke) Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vintersbølle (Florke) Trinbræt

Historisk kort over Vintersbølle (Florke) Trinbræt
Vintersbølle (Florke) Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nyråd Station lå 5,4 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.10.01
Nedlagt1959.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseNyraad Stationsvej 5, 4760 Vordingborg
Højde placering over havet35,2 meter
GPS koordinater55.003168,11.968073

Nyråd Station var en af Kalvebodsbanens bedre stationer både med hensyn til persontrafik og godstrafik, da der i byen var flere mindre virksomheder, som før lastbilernes tid var flittige brugere af banen og dens godstog.

Kort over Nyråd Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Nyråd Station

Historisk kort over Nyråd Station
Nyråd Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bakkebølle Trinbræt med Sidespor lå 7,1 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.10.01
Nedlagt1959.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater54.992714,11.986195

Bakkebølle Trinbræt var med sidespor.

Kort over Bakkebølle Trinbræt med Sidespor
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Bakkebølle Trinbræt med Sidespor

Historisk kort over Bakkebølle Trinbræt med Sidespor
Bakkebølle Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vestenbæk Trinbræt lå 8,6 km. fra første station.

Byggeår1953
Åbnet1953
Nedlagt1959.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater54.995252,12.007483

Vestenbæk Trinbræt blev oprettet i 1953. Trinbrættet blev anlagt samtidig med indvielsen af ”Flyverdetachement Stensved”, der husede den styrke, der passede radarvarslingsanlægget bord for Stensved. Trinbrættet blev hovedsageligt brugt af flyversoldaterne, når de skulle til Vordingborg for at more sig eller hjem på weekend.

Kort over Vestenbæk Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vestenbæk Trinbræt

Historisk kort over Vestenbæk Trinbræt
Vestenbæk Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Stensved Station lå 9,7 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.10.01
Nedlagt1959.03.31
NedrevetNedrevet
ArkitektHeinrich Wenck
GPS koordinater54.995730,12.026955

Stensved Station var med krydsnings/læssespor.

Kort over Stensved Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Stensved Station

Historisk kort over Stensved Station
Stensved Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Stivænge Trinbræt lå 10,5 km. fra første station.

Byggeår1953
Åbnet1953
Nedlagt1959.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater54.998401,12.037169

Stivænge Trinbræt var placeret på banens højeste punkt 63,3 meter over havet. Det lå ved vejen til gården Stivænge, hvor der i 1953 blev åbnet et trinbræt af samme navn. Trinbrættet havde kun betydning for gården og nogle få huse omkring den, og det var derfor kun nogle få at togene, der standsede her.

Kort over Stivænge Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Stivænge Trinbræt

Historisk kort over Stivænge Trinbræt
Stivænge Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skovhuse Trinbræt lå 11,7 km. fra første station.

Byggeår1949
Åbnet1949
Nedlagt1959.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.004832,12.067608

Skovhuse Trinbræt lå ved en markvej, der gik op til en samling huse, omkring Skovhuse skole.

Kort over Skovhuse Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Skovhuse Trinbræt

Historisk kort over Skovhuse Trinbræt
Skovhuse Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Langebæk Station (Lan) lå 13,3 km. fra første station.

Byggeår1896
Åbnet1897.10.01
Nedlagt1959.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseLangebæk Stationsvej 22, 4772 Langebæk
StednavneforkortelseLan
Højde placering over havet55,4 meter
GPS koordinater55.007255,12.077720

Langebæk Station lå 1½ km nordvest for Langebæk. Ved Langebæk var der ingen større omliggende bebyggelse.

Kort over Langebæk Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Langebæk Station

Historisk kort over Langebæk Station
Langebæk Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Staalvænge Trinbræt lå 15,7 km. fra første station.

Byggeår1948
Åbnet1948
Nedlagt1959.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.013517,12.103775

Stålvænge trinbræt blev oprettet i 1948 og var til alle sider omgivet af Stålvængegårdens og Petersgårdens marker, og nærmeste bebyggelse var tre gårde og et par huse mod øst.

Kort over Staalvænge Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Staalvænge Trinbræt

Historisk kort over Staalvænge Trinbræt
Staalvænge Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Viemose Station lå 17,4 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.10.01
Nedlagt1959.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseViemose Gade 39, 4771 Kalvehave
Højde placering over havet37,1 meter
GPS koordinater55.013972,12.137803

Viemose Station havde vest for stationsbygningen et varehus af træ og så et ca. 85 meter langt læssespor på hovedsporets sydside. I 1911 fik stationen et dræsineskur.

Kort over Viemose Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Viemose Station

Historisk kort over Viemose Station
Viemose Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kalvehave Station lå 20,7 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.10.01
Nedlagt1959.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseStrandvej 8, 4771 Kalvehave
GPS koordinater54.997240,12.168512

Kalvehave Station var med hovedkontor, maskindepot, værksted og depotspor.

Fra Kalvehave station fortsatte banen langs vandet yderligere 450 m ned til havnen. Sporene endte ved Kalvehave Færgebro, som var endestationen. Her lagde dampskibet til Stege til forenden af molen, og der var et færgeleje til Kosterfærgen på østsiden.

Kort over Kalvehave Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kalvehave Station

Historisk kort over Kalvehave Station
Kalvehave Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kalvehave Færgebro Station var Kalvehavebanen's endestation og lå 21,1 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.10.01
Nedlagt1943
NedrevetNedrevet
GPS koordinater54.994302,12.168630

Kalvehave Færgebro (Havn) Station lå ud til havnen, hvor der var dampskib til Stege, senere færge til Koster indtil Dronning Alexandrines Bro blev indviet i 1943.

Kort over Kalvehave Færgebro Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kalvehave Færgebro Station

Historisk kort over Kalvehave Færgebro Station
Kalvehave Færgebro Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Kalvehavebanen (KB)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Sydøstsjællandske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sydøstsjællandske jernbaner
Niels Jensen
1979
96
København
J. Fr. Clausen
87-11-03935-3

Lige nu er der: 25 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk

Copyright © 1999-2020 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.5.2 - build: 2020.08.11-17:54:03