Hjørring-Hirtshals - (HP)


Hirtshalsbanen (Hjørring - Hirtshals) er en meget sen anlagt bane da den først er anlagt i 1925. Banen har aldrig haft det store opland og især mellem Hjørring og Hirtshals har oplandet været sparsomt. Banen planlagt som privatbane fra Hjørring til Aalbæk på Skagensbanen, med en sidebane fra Vellingshøj til Hirtshals. Forberedelserne i Vellingshøj var projekteret, men pga. ændringer i trafikmønstret og større konkurrencer fra andre transportformer, blev banen kun "sidebanen" til Hirtshals, da man i 1933 – opgav den oprindelige linieføring til Aalbæk. Selve jordarbejdet men afgreningen mod ved Aalbæk, blev udført ved Vellingshøj og kan anes på "Luftfoto 1954"

Arbejdet med banen startede i april 1924, og banen åbnede året efter.

Banemærker for banen blev fra åbningen udgivet med påskriften "H A", og frem til lukningen af den oprindelige station i Hirtshals i 1928 stempledes der stadig banemærker med det oprindelige stempel med "Hjørring-Aalbæk JB".

Hirtshalsbanen var tidligere en del af Hjørring Privatbaner (HP) og er en privat jernbane i Vendsyssel fra Hjørring til Hirtshals. Hirtshalsbanen er siden 2001 en del af Nordjyske Jernbaner. Banen har linjenummer 80 hos Nordjyllands Trafikselskab.

I 2005 blev de nuværende Siemens Desiro tog sat i brug. De kører op til 100 km/t.

Den oprindelige stationsbygning fra 1925 i Hirtshals var placeret ud fra en samlet byplan for Hirtshals by udarbejdet i 1922. Men folk slog sig dog ikke ned, hvor man i byplanen havde forestillet sig det, og stationen kom til at ligge for langt udenfor byen. Stationen blev nedlagt få år senere i 1928 og efter en midlertidig løsning fik banen i 1939 endestation i havneadministrationsbygning fra 1920, som blev ombygget.

Hirtshalsbanen udgik indtil 3. oktober 1942 fra Hjørring Vestbanegård. Herefter ændredes linjeføringen ved Hjørring til DSB's station i Hjørring medens der i Hirtshals benyttes den gamle havneadministrationsbygning. På resten af strækningen er alle de oprindelige stationer blevet nedsat til trinbræt.


Vigtige stamdata for Hjørring-Hirtshals (HP) jernbanen

Jernbanens længde i km17,8
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 27. maj 1908 - LOV nr 156
Statstilskud i %60 %
Dato for Koncession1923.01.01
Jernbanen åbnet1925.12.18
Persontrafik nedlagtI drift
Godstrafik nedlagtI drift
Jernbanen nedlagtI drift
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
SkinnevægtOriginalt: 24,39 kg/m - skiftet i 1964-1974 til 37 kg/m - skiftet i 1996-2001 til 60 kg/m
BalastSten
Hastighed maxHjørring–Tornby 100 km/h og Tornby–Hirtshals 75 km/h
DSB banenummer80
El driftNej
Bane statusPrivatbane

Hjørring-Hirtshals (HP) jernbanen har følgende stationer


StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Hjørring Station (Hj)0,0 km
Stedet er fotograferet Hjørring vestbanegård Station0,4 km
Stedet er fotograferet Kvægtorvet Trinbræt (Kt)0,5 km
Stedet er fotograferet Teglgårdsvej Trinbræt (Tgv)1,6 km
Stedet er fotograferet Herregårdsparken Trinbræt (Hgp)3,2 km
Stedet er fotograferet Vellingshøj Station (Vlh)4,0 km
Stedet er fotograferet Langholm Trinbræt (Lah)4,2 km
Stedet er fotograferet Vidstrup Station (Vid)6,9 km
Stedet er fotograferet Sønderby Trinbræt (Sdby)9,4 km
Stedet er fotograferet Tornby Station (Tnb)10,4 km
Stedet er fotograferet Raundrup Trinbræt (Rav)11,0 km
Stedet er fotograferet Horne Station (Hon)13,6 km
Stedet er fotograferet Emmersbæk Trinbræt (Emm)15,1 km
Stedet er fotograferet Color Line Trinbræt16,6 km
Stedet er fotograferet Hirtshals Havn Station (Hhs)17,3 km
Stedet er fotograferet Lilleheden Trinbræt (Lhe)17,8 km

Hjørring Station (Hj) er Hjørring-Hirtshals banens første station

Byggeår1871
Åbnet1871.08.15
NedlagtI drift
ArkitektThomas Arboe
AdresseBanegårdspladsen 6, 9800 Hjørring
StednavneforkortelseHj
Højde placering over havet34,4 meter
GPS koordinater57.456598,9.985939

Hjørrings første station byggede Thomas Arboe sammen med N.P.C. Holsøe i 1871.

Hjørrings station
Hjørrings station - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.31

Kort over Hjørring Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hjørring Station

Historisk kort over Hjørring Station
Hjørring Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hjørring vestbanegård Station ligger 0,4 km. fra første station.

Byggeår1913
Åbnet1913.07.04
Nedlagt1942.10.03
Nedrevet2008
ArkitektSylvius Knutzen
GPS koordinater57.456396,9.977990

Hjørring Vestbanegård var tegnet af Sylvius Knutzen og blev bygget i 1913 som station for Hjørring-Løkken-Aabybro og Hjørring-Hørby banenerne. I 1925 kom Hirtshalsbanen til. Stueetagen bestod af ventesale, billetsalg, stationskontor og rejsegodsekspedition. På 1. sal var der hovedkontor for Hjørring banerne (senere Hjørring Privatbaner HP) og lejlighed til driftsbestyreren. Tagetagen var indrettet med små lejligheder til andre funktionærer ved banen.

Den nu nedrevet station minder var meget lig stationen i Løkken efter dennes ombygning.

Stationen havde 4 hovedspor med gennemkørsel, varehus og læssespor, opstillings- og depotspor. Løkken-banerne gik mod vest, Hirtshals-banerne gik mod nord og Hørbybanen gik ud mod syd over statsbanelinien (DSB sporet) til Aalborg, og herefter mod øst.

I 1939 fik Hirtshalsbanen en international eksprestogforbindelse (Nordpilen), der kørte fra Hirtshals via Frederikshavn til Flensburg. I den anledning førtes togene helt ind til Hjørring Station. Årene efter blev der lavet væsentlig omlægning af sporene, hvor Hørbybanen blev optaget på statsbanestationen d. 19. maj 1942, Løkkenbanen d. 11. august 1942 og Hirtshalsbanen d. 3. oktober 1942. Ekspeditionen blev overtaget af DSB og der blev anlagt 3 perronspor og 2 omløbsspor for privatbanetogene. Herefter blev Hjørring Vestbanegård nedlagt som station, man banernes kontor, remiser og værksteder samt de fornødne opstillings- og depotspor blev bibeholdt frem til HPs nedlæggelse.

I 1973 brændte stationens tagetage og bygningen er nu nedrevet. Stationsbygningen lå for enden af Vestbanegade på modsatte side af rundkørslen, der, hvor Lidl ligger i dag.

Her lå Hjørrings gamle station - nu Lidl
Her lå Hjørrings gamle station - nu Lidl - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.31

Kort over Hjørring vestbanegård Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hjørring vestbanegård Station

Historisk kort over Hjørring vestbanegård Station
Hjørring vestbanegård Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kvægtorvet Trinbræt (Kt) ligger 0,5 km. fra første station.

Byggeår2004
Åbnet2005.01.01
NedlagtI drift
AdresseÅstrupvej 13, 9800 Hjørring
StednavneforkortelseKt
Højde placering over havet34,5 meter
GPS koordinater57.454588,9.976064

Kvægtorvet Trinbræt blev taget i brug januar 2005. Mnage stillede spørgsmålstegn ved trinbrættet da det kun lå ca. 500 meter fra Hjørring station. Der blev bl.a. sagt "Hvorfor skal man stoppe et tog med 200 personer for at samle 1 op?" Hertil svarede direktøren om Hirtshalsbanen: "Vi har store forventninger til det nye standsningssted ved Kvægtorvet. Det kan forhåbentligt være med til at styrke vores passagertal" ( 463.813 passagerer for året 2004 - red.)

Kvægtorvet trinbræt
Kvægtorvet trinbræt - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.31

Kort over Kvægtorvet Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kvægtorvet Trinbræt

Historisk kort over Kvægtorvet Trinbræt
Kvægtorvet Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Teglgårdsvej Trinbræt (Tgv) ligger 1,6 km. fra første station.

Byggeår2004
Åbnet2004
NedlagtI drift
AdresseTeglgårdsvej 1, 9800 Hjørring
StednavneforkortelseTgv
Højde placering over havet29,9 meter
GPS koordinater57.460092,9.963022

Teglgårdsvej Trinbræt var næsten ved at blive nedlagt før det blev etableret. Med den nye køreplan per 13. december 2003 stod det til at stationerne på Teglgårdsvej i Hjørring, Langholm ved Vidstrup og Raundrup ved Horne skulle nedlægges pr. den 1. juli 2004.

Baggrunden var, at det er nogle stationer, som er meget lidt benyttede, udtalte direktør Nordjyske Jernbaner Preben Vestergaard. Langholm er den mest brugte af de tre stationer, og her stiger der i gennemsnit kun syv passagerer på toget per dag. Hos Nordjyske Jernbaner synes, man derfor, at det er unødvendigt, at op have op mod 50 togafgange dagligt fra hver af de tre stationer. - Man må jo spørge sig selv, om det er rimeligt, at 200 mennesker skal stoppe for at samle én passager op. Hvis man skal lave togdriften så effektiv som muligt, så er der jo altid nogle få, som det vil gå ud over, siger direktør Preben Vestergaard.

Helt så slemt gik det ikke for Teglgårdsvej Trinbræt – det overlevede, medens Langholm ved Vidstrup og Raundrup ved Horne blev nedlagt pr. den 1. juli 2004.

Tehlgårdsvej trinbræt
Tehlgårdsvej trinbræt - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.31

Kort over Teglgårdsvej Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Teglgårdsvej Trinbræt

Historisk kort over Teglgårdsvej Trinbræt
Teglgårdsvej Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Herregårdsparken Trinbræt (Hgp) ligger 3,2 km. fra første station.

Byggeår2004
Åbnet2004
NedlagtI drift
AdresseBørglumklostervej 31, 9800 Hjørring
StednavneforkortelseHgp
Højde placering over havet27,2 meter
GPS koordinater57.473243,9.965824

Herregårdsparken Trinbræt var med i den store satsning for Hirtshalsbanen for at få flere pendlere til at tage toget frem for at køre i bil. Satsningen var etablering af trinbræt tre nye steder i 2004: Kvægtorvet, Teglgårdsvej og Herregårdsparken, samt nye skinner og Siemens Desiro togsæt i 2005. Dette var med til at fastholde banens passagerer og tiltrække nye, så antallet af pendlere blev 12% ifølge direktør, Nordjyske Jernbaner, Preben Vestergaard (2011)

Herregårdsparken trinbræt
Herregårdsparken trinbræt - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.31

Kort over Herregårdsparken Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Herregårdsparken Trinbræt

Historisk kort over Herregårdsparken Trinbræt
Herregårdsparken Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vellingshøj Station (Vlh) ligger 4,0 km. fra første station.

Byggeår1925
Åbnet1925.12.18
NedlagtI drift
ArkitektSylvius Knutzen
AdresseEngtoften 20, 9800 Hjørring
StednavneforkortelseVlh
Højde placering over havet29,7 meter
GPS koordinater57.480354,9.968763

Vellinghøj Station var planlagt som afgreningsstation mellem sidebanen til Hirtshals og banen til Aalbæk på Skagensbanen. Forberedelserne i Vellingshøj var projekteret, men pga. ændringer i trafikmønstret og større konkurrencer fra andre transportformer, blev banen kun "sidebanen" til Hirtshals, da man i 1933 – opgav den oprindelige linieføring til Aalbæk.

Selve jordarbejdet men afgreningen mod Aalbæk, blev udført ved Vellingshøj og kan anes på ”Luftfoto 1954”

Vellinghøj Station var placeret meget øde uden reel opland, men tiltænkt en vigtig rolle som afgreningsstation. Dette gjorde at stationen i sig selv ikke helt havde sin berettigelse og trods forsøget på at drive stationen med salg af billetter og ekspedition af rejsegods og banepakker, var den ikke rentabel og fra 1931 har Vellingshøj været nedsat til trinbræt.

Vellingshøj station
Vellingshøj station - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.31

Kort over Vellingshøj Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vellingshøj Station

Historisk kort over Vellingshøj Station
Vellingshøj Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Langholm Trinbræt (Lah) ligger 4,2 km. fra første station.

Byggeår1928
Åbnet1928
Nedlagt2004.07.01
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseLah
GPS koordinater57.494591,9.953490

Langholm Trinbræt var med kun 7 passagerer om dagen (2002/2003) Hirtshalsbanens næst ”dårligste” station. Med den nye køreplan pr. 13. december 2003 stod det til at stationerne på Teglgårdsvej i Hjørring, Langholm ved Vidstrup og Raundrup ved Horne skulle nedlægges pr. den 1. juli 2004.

Baggrunden var, at det er nogle stationer, som er meget lidt benyttede, udtalte direktør Nordjyske Jernbaner Preben Vestergaard. Langholm er den mest brugte af de tre stationer, og her stiger der i gennemsnit kun syv passagerer på toget per dag. Hos Nordjyske Jernbaner synes, man derfor, at det er unødvendigt, at op have op mod 50 togafgange dagligt fra hver af de tre stationer. - Man må jo spørge sig selv, om det er rimeligt, at 200 mennesker skal stoppe for at samle én passager op. Hvis man skal lave togdriften så effektiv som muligt, så er der jo altid nogle få, som det vil gå ud over, siger direktør Preben Vestergaard.

Trods protester især for at bibeholde Langholm – blev Langholm ved Vidstrup og Raundrup ved Horne nedlagt pr. den 1. juli 2004, medens Teglgårdsvej Trinbræt overlevede for denne gang.

Trinbrættet var af den sædvanlige type med grusperron og stop signal af træ.

Langholm trinbræt
Langholm trinbræt - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.31

Kort over Langholm Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Langholm Trinbræt

Historisk kort over Langholm Trinbræt
Langholm Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vidstrup Station (Vid) ligger 6,9 km. fra første station.

Byggeår1925
Åbnet1925.12.18
NedlagtI drift
ArkitektSylvius Knutzen
AdresseVed Stationen 7, 9800 Hjørring
StednavneforkortelseVid
Højde placering over havet27,0 meter
GPS koordinater57.502223,9.947474

Vidstrup station var ikke en ubetinget succes da både persontrafikken og godstrafikken var beskeden og blev derfor nedsat til trinbræt i november 1969.

Stationen var etableret med et større pakhus i træ og der har været læssespor ved stationen.

Vidstrup station
Vidstrup station - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.31

Kort over Vidstrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vidstrup Station

Historisk kort over Vidstrup Station
Vidstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sønderby Trinbræt (Sdby) ligger 9,4 km. fra første station.

Byggeår1928
Åbnet1925.12.18
NedlagtI drift
StednavneforkortelseSdby
GPS koordinater57.525225,9.951121

Sønderby Trinbræt ligger i den sydlige ende af Tornby kun 1,4 km syd for Tornby station og kunne have været navngivet "Tornby Syd".

Trinbrættet var oprindelig af den sædvanlige type med grusperron og stop signal af træ. Trinbrættet fik med tiden et venteskur, der i starten lå midtvejs mellem banen og Hovedvejen af hensyn til banernes rutebiler.

Sønderby trinbræt
Sønderby trinbræt - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.31

Kort over Sønderby Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sønderby Trinbræt

Historisk kort over Sønderby Trinbræt
Sønderby Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tornby Station (Tnb) ligger 10,4 km. fra første station.

Byggeår1925
Åbnet1925.12.18
NedlagtI drift
ArkitektSylvius Knutzen
AdresseStationsvej 2, 9850 Hirtshals
StednavneforkortelseTnb
Højde placering over havet32,5 meter
GPS koordinater57.532765,9.949294

Tornby station fik i 1970 krydsningsspor, og er i dag den eneste station på Hirtshalsbanen, som har krydsningsspor. Stationen er i dag nedsat til trinbræt.

Stationen var etableret med et større pakhus i træ og der har været læssespor og kvægfold ved stationen.

Tornby station
Tornby station - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.31

Kort over Tornby Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Tornby Station

Historisk kort over Tornby Station
Tornby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Raundrup Trinbræt (Rav) ligger 11,0 km. fra første station.

Byggeår1925
Åbnet1925.12.18
Nedlagt2004.07.01
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseRav
GPS koordinater57.545077,9.956637

Raundrup Trinbræt var med kun få passagerer om dagen Hirtshalsbanens ”dårligste” station. Med den nye køreplan pr. 13. december 2003 stod det til at stationerne på Teglgårdsvej i Hjørring, Langholm ved Vidstrup og Raundrup ved Horne skulle nedlægges pr. den 1. juli 2004.

Baggrunden var, at det er nogle stationer, som er meget lidt benyttede, udtalte direktør Nordjyske Jernbaner Preben Vestergaard. Langholm er den mest brugte af de tre stationer, og her stiger der i gennemsnit kun syv passagerer på toget per dag. Hos Nordjyske Jernbaner synes, man derfor, at det er unødvendigt, at op have op mod 50 togafgange dagligt fra hver af de tre stationer. - Man må jo spørge sig selv, om det er rimeligt, at 200 mennesker skal stoppe for at samle én passager op. Hvis man skal lave togdriften så effektiv som muligt, så er der jo altid nogle få, som det vil gå ud over, siger direktør Preben Vestergaard.

Trods protester især for at bibeholde Langholm – blev Langholm ved Vidstrup og Raundrup ved Horne nedlagt pr. den 1. juli 2004, medens Teglgårdsvej Trinbræt overlevede for denne gang.

Trinbrættet var af den sædvanlige type med grusperron og stop signal af træ.

Her lå Raundrup trinbræt
Her lå Raundrup trinbræt - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.31

Kort over Raundrup Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Raundrup Trinbræt

Historisk kort over Raundrup Trinbræt
Raundrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Horne Station (Hon) ligger 13,6 km. fra første station.

Byggeår1925
Åbnet1925.12.18
NedlagtI drift
ArkitektSylvius Knutzen
AdresseNøragervej 3, 9850 Hirtshals
StednavneforkortelseHon
Højde placering over havet38,8 meter
GPS koordinater57.559057,9.972493

Postekspeditionen på Horne Station ophørte i 1965 og den 1. juni 1970 blev stationen nedrykket til trinbræt med sidespor.

Stationen var etableret med et større pakhus i træ og der har været læssespor ved stationen. Stationen fik i 1942 krydsningsspor, der senere blev fjernet.

Horne station
Horne station - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.31

Kort over Horne Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Horne Station

Historisk kort over Horne Station
Horne Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Emmersbæk Trinbræt (Emm) ligger 15,1 km. fra første station.

Byggeår1925
Åbnet1925.12.18
NedlagtI drift
AdresseEmmersbækvej 75, 9850 Hirtshals
StednavneforkortelseEmm
Højde placering over havet28,1 meter
GPS koordinater57.572071,9.977557

Emmersbæk Trinbræt hed tidligere Terpet trinbræt.

Trinbrættet var oprindelig af den sædvanlige type med grusperron og stop signal af træ. Trinbrættet havde oprindeligt et "nedsænket/nedgravet" venteskur, dels pga. af terræn men også pga. oversigtsforholdene med den vej, som krydsede banen ved trinbrættet.

Emmersbæk - tidliger Terpet trinbræt
Emmersbæk - tidliger Terpet trinbræt - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.31

Kort over Emmersbæk Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Emmersbæk Trinbræt

Historisk kort over Emmersbæk Trinbræt
Emmersbæk Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Color Line Trinbræt ligger 16,6 km. fra første station.

Nedlagt2008
NedrevetNedrevet
GPS koordinater57.591604,9.965466

Color Line Trinbræt lå umiddelbart før Hirtshals station. Herfra var der overdækket gangforbindelse ned til færgen. Før trinbrættet blev etableret, blev der kørt ned til færgen, når den anløb havnen. Trinbrættet er nedlagt og der er nu lavet en gangforbindelse fra Hirtshals station istedet for.

Color line trinbræt lå her
Color line trinbræt lå her - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.31

Kort over Color Line Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Color Line Trinbræt

Historisk kort over Color Line Trinbræt
Color Line Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hirtshals Havn Station (Hhs) ligger 17,3 km. fra første station.

Byggeår1920
Åbnet1939
NedlagtI drift
AdresseBanegårdspladsen 8, 9850 Hirtshals
StednavneforkortelseHhs
Højde placering over havet8,5 meter
GPS koordinater57.591694,9.961808

Den oprindelige stationsbygning fra 1925 i Hirtshals fortæller sin helt egen historie. Den var placeret ud fra en samlet byplan for Hirtshals by fra 1922. Folk slog sig dog ikke ned, hvor man i byplanen havde forestillet sig det, og stationen kom til at ligge for langt udenfor byen. Der blev i første omgang sat en såkaldt banebus ind med forskellige stoppesteder i byen for at samle passagerer, der skulle med toget. Det var dog ikke en holdbar løsning.

I 1928 blev der anlagt havnebane, og 24. november samme år flyttede stationens ekspedition til en midlertidig træbarak, medens den "gamle" station blev lavet til trinbræt. I 1939 blev den eksisterende havneadministrationsbygning fra 1920 ombygget til ny stationsbygning til afløsning af den midlertidige. Den gamle stationsbygning i Hirtshals fortæller således ved sin blotte tilstedeværelse historien om en forfejlet planlægning i Hirtshals by.

Hirtshals nye station
Hirtshals nye station - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.31

Kort over Hirtshals Havn Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hirtshals Havn Station

Historisk kort over Hirtshals Havn Station
Hirtshals Havn Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lilleheden Trinbræt (Lhe) er Hjørring-Hirtshals banens endestation og ligger 17,8 km. fra første station.

Byggeår1940
Åbnet1940.05.01
NedlagtI drift
AdresseSkovvejen 28, 9850 Hirtshals
StednavneforkortelseLhe
Højde placering over havet13,1 meter
GPS koordinater57.585454,9.976232

Lilleheden (Nordsøcentret) Trinbræt åbnede d. 1. maj 1940, men var lukket mellem 1943 og 1946, da stedet var kontroleret af den tyske værnemagt.

Trinbrættet blev atter nedlagt i 1956, men er nu genåbnet i 90'erne.

Lilleheden - også kaldet Nordsøcentret trinbræt
Lilleheden - også kaldet Nordsøcentret trinbræt - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.31

Kort over Lilleheden Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Lilleheden Trinbræt

Historisk kort over Lilleheden Trinbræt
Lilleheden Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Hjørring-Hirtshals (HP)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Med tog til Løkken - Hjallerup - Skagen
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Med tog til Løkken - Hjallerup - Skagen
Finn Madsen og Frank Sørensen
2012
27
Aalborg
Limfjordsbanen
Nordjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Nordjyske jernbaner
Niels Jensen
1976
119
København
J. Fr. Clausen
87-11-03756-3

Lige nu er der: 155 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk

Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.6.3 - build: 2021.01.15-07:46:23