Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane - (HBS)


Bryrupbanen blev åbnet som Horsens-Bryrup Jernbane (HBJ) 23. april 1899 og var 31,4 km lang. Horsens-Bryrup Jernbane delte den 6,6 km lange strækning mellem Horsens-Lund, der allerede eksisterede som en del af Horsens-Tørring Banen (åbnet 1. december 1891). Det var muligt at dele banestrækningen da både Tørringbanen og Bryrupbanen havde samme sporvidde på 1.000 mm.

Med tilføjelsen af Bryrupbanen blev der opført en privatbanestationen, så der både kunne ekspederes person- og godstrafik uden om statsbanestationen. Passagerene havde adgang mellem privatbane stationen og statsbanestationen stationen via en trappeovergang over statsbanestationens sporareal.

De største mellemstationer, Brædstrup og Østbirk, lå i allerede betydelige byer inden banen kom, hvorimod Bryrup i 1899 stort set kun havde en kirke, en skole og en fattiggård. Bryrup voksede stærkt de næste årtier og den blev banens tredjevigtigste station efter Horsens og Brædstrup Ved etableringen af sidste etape af Diagonalbanen Randers-Esbjerg, måtte Bryrup afgive meget godstrafik til denne banes stationer. På banens strækning var Slagballe Station Danmarks højest beliggende station 120 m over havet.

Bryrup-Silkeborg strækningen åbnede i 1929 og både Bryrupbanen og Tørringbanens smalspor blev omlagt til normalspor samtidig med forlængelserne. Tørringbanen indgik i Horsens Vestbaner (HV), blev forlænget fra Tørring til Thyregod og fik en sidegren fra Rask Mølle til Ejstrupholm. Bryrupbanen blev forlænget fra Bryrup til Silkeborg hvor man derfor i Bryrup ændrede linjeføringen gennem byen, så banen kunne krydse landevejen på et vandret sted og gå syd om Kvindsø i stedet for nord om. Ved denne lejlighed blev der opført en ny Bryrup Station.

På strækningen Horsens-Lund blev banen dobbeltsporet i 1929 - på den måde at hver bane havde sit eget spor.

Da både Horsens-Bryrup-Silkeborg, Horsens-Tørring-Thyregod og Ejstrupholm var blevet oprettet med og konverteret til normalspor, blev det besluttet at de skulle føres ind på Horsens statsbanestation. Derfor oprettede man en helt ny Horsens Station lidt længere mod vest.

Normalsporet på den gamle strækning blev taget i brug 15. april 1929. Den nye strækning Bryrup-Silkeborg blev åbnet 10. maj 1929. Turen Horsens-Silkeborg tog nu 3 timer med damptog og 2 timer med motortog. Ved indsættelse af motortog blev det muligt at oprette 5 trinbrætter i 1930erne og yderligere 3 i 1950erne.

Den samlede strækning Horsens-Bryrup-Silkeborg blev på 60,9 km, hvilket var ca. 1 km længere med statsbanen Horsens-Silkeborg via Skanderborg.


Vigtige stamdata for Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane (HBS) jernbanen

Jernbanens længde i km60,9
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 20. marts 1918 - LOV nr 185
Dato for Koncession1920.03.31
Jernbanen åbnet1929.05.10
Persontrafik nedlagt1968.03.30
Godstrafik nedlagt1968.03.30
Jernbanen nedlagt1968.03.30
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
El driftNej

Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane (HBS) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Horsens Station (Hs)0,0 km
Bygholm Trinbræt 0,5 km
Stedet er fotograferet Lund Station (Ld)6,3 km
Stedet er fotograferet Lundum Station (Lm)10,3 km
Stedet er fotograferet Stenbjerg Station (St)12,7 km
Stedet er fotograferet Monbjergvejen Trinbræt 15,8 km
Stedet er fotograferet Østbirk Station (Øb)16,5 km
Stedet er fotograferet Vestbirk Trinbræt (Vb)18,6 km
Stedet er fotograferet Gammelstrup Station (Gm)21,2 km
Tønning Station (Tn)23,6 km
Trædenvejen (Ring Skov) Trinbræt 26,2 km
Brædstrup Station (Bup)27,4 km
Lille Davdingvej Trinbræt 28,9 km
Rodvigsballe Trinbræt 30,1 km
Slagballe Station (Sb)30,7 km
Vinding Østergaard Trinbræt 32,0 km
Vinding Station (Vd)34,2 km
Stedet er fotograferet Bryrup Station (Br)37,8 km
Stedet er fotograferet Skåningbro Trinbræt 39,2 km
Stedet er fotograferet Vrads Station (Vra)41,8 km
Stedet er fotograferet Fogstrup Station (Fo)46,8 km
Stedet er fotograferet Korsvej Trinbræt 47,8 km
Stedet er fotograferet Them By Station 50,8 km
Stedet er fotograferet Virklund Station (Vir)55,8 km
Stedet er fotograferet Ørnsø Trinbræt 58,9 km
Stedet er fotograferet Silkeborg Station (Sl)60,9 km

Horsens Station var Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane banens første station

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
NedlagtI drift
ArkitektK.T. Seest
AdresseAndr Steenbergs Plads 1, 8700 Horsens
Stations forkortelseHs
GPS koordinater55.862815,9.836540

Horsens Station har været et stort knudepunkt med mange privatbaner.

Horsens Station.
Horsens Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.04.21

Krak kort over Horsens Station

Historisk kort over Horsens Station
Kilde: StyrelsenHorsens Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bygholm Trinbræt lå 0,5 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.872625,9.829028

Bygholm startede som trinbræt, men blev billetsalgssted mellem 1901 og 1920. Trinbrættet formodentlig officelt nedlagt 1929. Brugtes uofficielt med benyttelse af elever på Horsens Statsskole fra 18. november 1940 og til genoprettelsen igen 10. oktober 1953.

Krak kort over Bygholm Trinbræt

Historisk kort over Bygholm Trinbræt
Kilde: StyrelsenBygholm Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lund Station lå 6,3 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
ArkitektN.P.C. Holsøe
Stations forkortelseLd
GPS koordinater55.895455,9.766044

Lund station var med rampe og kvægfold og havde forbindelse med Horsens Vestbaner.

Lund station er nedrevet og der ligger nu en Brugs på stedet.
Lund station er nedrevet og der ligger nu en Brugs på stedet. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.28 19:07:51

Krak kort over Lund Station

Historisk kort over Lund Station
Kilde: StyrelsenLund Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lundum Station lå 10,3 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
ArkitektViggo Bertram
AdresseTorpvej 48, 8700 Horsens
Stations forkortelseLm
GPS koordinater55.925846,9.768801

Lundum station var udstyrret med mastekran.

En godt gemt Lundum station.
En godt gemt Lundum station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.28 18:31:13

Krak kort over Lundum Station

Historisk kort over Lundum Station
Kilde: StyrelsenLundum Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Stenbjerg Station lå 12,7 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
ArkitektViggo Bertram
AdresseStenbjergvej 9, 8752 Østbirk
Stations forkortelseSt
GPS koordinater55.944898,9.785145

Stenbjerg station var med kvægfold.
Fra 1. oktober 1964 blev stationen nedsat til trinbræt. Trinbrættet var udstyret med læskur af bølgeplast.

Stenbjerg Station.
Stenbjerg Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.28 18:51:01

Krak kort over Stenbjerg Station

Historisk kort over Stenbjerg Station
Kilde: StyrelsenStenbjerg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Monbjergvejen Trinbræt lå 15,8 km. fra første station.

Byggeår1954
Åbnet1954.05.23
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.964516,9.757172

Monbjergvejen trinbræt lå der hvor Bryrupbanestien krydser Skolegade i Østbirk

Monbjergvejen Trinbræt lå ved der, hvor det første birketræ og gadelampen er i midten af billedet.
Monbjergvejen Trinbræt lå ved der, hvor det første birketræ og gadelampen er i midten af billedet. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.28 17:34:19

Krak kort over Monbjergvejen Trinbræt

Historisk kort over Monbjergvejen Trinbræt
Kilde: StyrelsenMonbjergvejen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Østbirk Station lå 16,5 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
ArkitektViggo Bertram
AdresseRyvej 6, 8752 Østbirk
Stations forkortelseØb
GPS koordinater55.968874,9.748208
Østbirk Station.
Østbirk Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2012.05.19 15:25:10

Krak kort over Østbirk Station

Historisk kort over Østbirk Station
Kilde: StyrelsenØstbirk Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vestbirk Trinbræt lå 18,6 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
ArkitektViggo Bertram
AdresseBirknæsvej 2, 8752 Østbirk
Stations forkortelseVb
GPS koordinater55.971126,9.716910

Vestbirk startede som trinbræt med svinefold, men blev fra 1. oktober 1913 opløftet til station.

Vestbirk Trinbræt.
Vestbirk Trinbræt. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.28 17:51:57

Krak kort over Vestbirk Trinbræt

Historisk kort over Vestbirk Trinbræt
Kilde: StyrelsenVestbirk Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gammelstrup Station lå 21,2 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
ArkitektViggo Bertram
AdresseVestbirkvej 1, 8740 Brædstrup
Stations forkortelseGm
GPS koordinater55.976380,9.690260

Gammelstrup station var med svinefold. Gammelstrup blev fra 1. november 1958 nedsat til trinbræt med læskur af typen med bølgeplast.

Gammelstrup Station.
Gammelstrup Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.28 17:12:58

Krak kort over Gammelstrup Station

Historisk kort over Gammelstrup Station
Kilde: StyrelsenGammelstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tønning Station lå 23,6 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
ArkitektViggo Bertram
AdresseStationsvej 1, 8740 Brædstrup
Stations forkortelseTn
GPS koordinater55.984313,9.664647

Tønning station var med svinefold.

Krak kort over Tønning Station

Historisk kort over Tønning Station
Kilde: StyrelsenTønning Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Trædenvejen (Ring Skov) Trinbræt lå 26,2 km. fra første station.

Byggeår1930
Åbnet1930.06.18
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.973520,9.628532

Trædenvejen trinbræt ændrede navn til Ring Skov trinbræt 4. oktober 1936.

Krak kort over Trædenvejen (Ring Skov) Trinbræt

Historisk kort over Trædenvejen (Ring Skov) Trinbræt
Kilde: StyrelsenTrædenvejen (Ring Skov) Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Brædstrup Station lå 27,4 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
ArkitektViggo Bertram
AdresseJernbanegade 3, 8740 Brædstrup
Stations forkortelseBup
GPS koordinater55.972410,9.610294

Brædstrup station var forsynet med vandkran.

Krak kort over Brædstrup Station

Historisk kort over Brædstrup Station
Kilde: StyrelsenBrædstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lille Davdingvej Trinbræt lå 28,9 km. fra første station.

Byggeår1930
Åbnet1930.06.18
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.981457,9.595757

Lille Davdingvej var udstyret med bremsehust fra en godsvogn (Iv 20001), som blev benyttet som læskur.

Krak kort over Lille Davdingvej Trinbræt

Historisk kort over Lille Davdingvej Trinbræt
Kilde: StyrelsenLille Davdingvej Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Rodvigsballe Trinbræt lå 30,1 km. fra første station.

Byggeår1955
Åbnet1955.08.01
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.990205,9.589454

Rodvigsballe trinbræt var udstyret med bremsehust fra en godsvogn, som blev benyttet som læskur.

Krak kort over Rodvigsballe Trinbræt

Historisk kort over Rodvigsballe Trinbræt
Kilde: StyrelsenRodvigsballe Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Slagballe Station lå 30,7 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
ArkitektViggo Bertram
AdresseSlagballevej 13, 8740 Brædstrup
Stations forkortelseSb
GPS koordinater55.996811,9.589560

Slagballe station var med svinefold.

Krak kort over Slagballe Station

Historisk kort over Slagballe Station
Kilde: StyrelsenSlagballe Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vinding Østergaard Trinbræt lå 32,0 km. fra første station.

Byggeår1935
Åbnet1935
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.009021,9.586246

Vinding Østergaard trinbræt var udstyret med bremsehust fra en godsvogn, som blev benyttet som læskur.

Krak kort over Vinding Østergaard Trinbræt

Historisk kort over Vinding Østergaard Trinbræt
Kilde: StyrelsenVinding Østergaard Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vinding Station lå 34,2 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
ArkitektViggo Bertram
AdresseBurgårdevej 11, 8654 Bryrup
Stations forkortelseVd
GPS koordinater56.022901,9.567907
Krak kort over Vinding Station

Historisk kort over Vinding Station
Kilde: StyrelsenVinding Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bryrup Station lå 37,8 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.04.15
Nedlagt1968.03.30
ArkitektViggo Bertram
AdresseØstervang 1, 8654 Bryrup
Stations forkortelseBr
GPS koordinater56.023794,9.513348

Bryrup station var med svinefold og drejeskive.
På Bryrup brugte man en smalsporsvognkasse som ekstra varehus.

Bryrup station på Østervang 1, 8654 Bryrup er station nummer 2 i Bryrup. Denne station kom til i 1929, da man ombyggede banen fra smalspor til normalspor. Bryrup gamle station ligger:
Byvej 14
8654 Bryrup

Bryrup Station.
Bryrup Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.28 14:07:53

Krak kort over Bryrup Station

Historisk kort over Bryrup Station
Kilde: StyrelsenBryrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skåningbro Trinbræt lå 39,2 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.06.21
GPS koordinater56.026335,9.493383

Skåningbro trinbræt er i dag trinbræt på veteranbanen Bryrup-Vrads.
Skåningbro trinbræt havde nok danmarks mest specielle Læskuret i form af en løvklædt hytte. Denne hytte er stadig bevaret og vedligeholdt.

Skåningbro Trinbræt.
Skåningbro Trinbræt. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.28 15:10:06

Krak kort over Skåningbro Trinbræt

Historisk kort over Skåningbro Trinbræt
Kilde: StyrelsenSkåningbro Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vrads Station lå 41,8 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.10
ArkitektEdvard Jensen
AdresseLystrupmindevej 15, 8654 Bryrup
Stations forkortelseVra
GPS koordinater56.040266,9.470418

Nu endestation for veteranbanen Bryrup-Vrads og indeholder en restaurant.

Vrads Station.
Vrads Station. - fotograf: Flemming Sørensen - dato: 2008.11.28 14:57:41

Krak kort over Vrads Station

Historisk kort over Vrads Station
Kilde: StyrelsenVrads Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fogstrup Station lå 46,8 km. fra første station.

Byggeår1930
Åbnet1930
Nedlagt1968.03.30
ArkitektEdvard Jensen
AdresseAnsøvej 13, 8653 Them
Stations forkortelseFo
GPS koordinater56.071543,9.509418

Fogstrup station var med rampe. Fra d. 1. oktober 1962 blev Fogstrup nedsat til trinbræt med et varehuset som læskur.

Fogstrup Station set fra banesiden og med den gamle bane i højre side.
Fogstrup Station set fra banesiden og med den gamle bane i højre side. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.28 13:19:29

Krak kort over Fogstrup Station

Historisk kort over Fogstrup Station
Kilde: StyrelsenFogstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Korsvej Trinbræt lå 47,8 km. fra første station.

Byggeår1930
Åbnet1930.06.18
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.076624,9.522727

Korsvej trinbræt var udstyret med et træskur.

Korsvej Trinbræt lå til højre for jernbanestien.
Korsvej Trinbræt lå til højre for jernbanestien. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.28 13:41:00

Krak kort over Korsvej Trinbræt

Historisk kort over Korsvej Trinbræt
Kilde: StyrelsenKorsvej Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Them By Station lå 50,8 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.10
Nedlagt1968.03.30
AdresseSmedebakken 17, 8653 Them
GPS koordinater56.097309,9.546774

Them station fik ekstra betegnelsen (By) for at undgå forveksling med Tim station.

Them By Station.
Them By Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.28 13:34:24

Krak kort over Them By Station

Historisk kort over Them By Station
Kilde: StyrelsenThem By Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Virklund Station lå 55,8 km. fra første station.

Byggeår1935
Åbnet1935
Nedlagt1968.03.30
ArkitektEdvard Jensen
AdresseGunilshøjvej 2, 8600 Silkeborg
Stations forkortelseVir
GPS koordinater56.132309,9.561174
Virklund Station.
Virklund Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.28 13:23:31

Krak kort over Virklund Station

Historisk kort over Virklund Station
Kilde: StyrelsenVirklund Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ørnsø Trinbræt lå 58,9 km. fra første station.

Byggeår1954
Åbnet1954.11.01
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.155454,9.530128

Ørnsø Trinbræt lå på Silkeborgsiden af jernbanebroen over Kroghsvej med en smal sti ned til Kroghsvej/Vesterled.

Ørnsø Trinbræt lå på siens modsatte side med en sti ned til Kroghsvej/Vesterled.
Ørnsø Trinbræt lå på siens modsatte side med en sti ned til Kroghsvej/Vesterled. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.28 12:16:49

Krak kort over Ørnsø Trinbræt

Historisk kort over Ørnsø Trinbræt
Kilde: StyrelsenØrnsø Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Silkeborg Station var Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane's endestation og lå 60,9 km. fra første station.

Byggeår1871
Åbnet1871.05.02
NedlagtI drift
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseDrewsensvej 5, 8600 Silkeborg
Stations forkortelseSl
GPS koordinater56.164280,9.544143

Silkeborg Station er i dag station for strækningen Skanderborg-Herning. I storhedsiden var Silkeborg et jernbaneknudepunkt med baner i fem retninger. Silkeborg fik station, da Skanderborg-Silkeborg Jernbane blev åbnet 2. maj 1871. Få år efter åbnede Silkeborg-Herning 28. august 1877.

D. 12. november 1908 blev Gjernbanen (Silkeborg-Laurbjerg) åbnet. De kommende år blev banen udviddet sydfra til en diagonalbane skråt gennem Jylland mellem Randers og Esbjerg. Den blev anlagt i flere etaper fra Bramming via Grindsted til Brande, og 1. oktober 1920 blev den sidste strækning åbnet fra Brande til Funder 6 km vest for Silkeborg på banen til Herning. Diagonalbanen blev nedlagt 23. maj 1971.

Privatbanerne Rødkærsbro-Kjellerup og Horsens-Bryrup blev forlænget til Silkeborg, hhv. 1. august 1924 og 10. maj 1929. De to privatbaner blev nedlagt 30. marts 1968.

Silkeborg Station.
Silkeborg Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2010.07.24 14:01:28

Krak kort over Silkeborg Station

Historisk kort over Silkeborg Station
Kilde: StyrelsenSilkeborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Copyright © 2006-2020 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.0.4 - build: 2020.03.21-11:18:44