Roskilde-Korsør - (DSB)


Da Industiforeningen ansøgte om konsession til København - Roskilde jernbanen ansøgte man også om koncession til at forlænge banen. Man fik meget hurtigt bekræftet at en koncession ville blive udstedt. Den formelle bekræftigelse kommer i form af Rentekammerets skrivelse af 27. maj 1844. Desuden lod man meddele at selskabet kunne forvente koncession på en videreførsel af banen til Korsør med sidebane til Kalundborg, samt til en havn i Sydsjælland.

For de nævnte forlængelser var der dog den betingelse at selskabet kunne dokumentere at den fornødne kapital var tilvejebragt. Det sjællandske jernbaneselskab. Nu skulle man egentlig tro at det var ganske enkelt at få tilvejebragt de nødvendige tilladelser og koncessioner. Men en lang række praktiske og politiske problemer rejste sig som en mur foran arbejdet. Efter at en kommission havde arbejdet med sagen kom der den 27. februar 1852 en lov der gav Det sjællandske Jernbaneselskab eneret til anlæg og drift indtil den 26. juni 1947. Der var dog den betingelse at selskabet kunne dokumentere at den fornødne kapital var tilstede.

Den 27. oktober 1852 sluttedes kontrakt mellem Det sjællandske Jernbaneselskab og det engelske entreprenørselskab Fox, Henderson & Co om forlængelsen af banen mellem Roskilde og Korsør. Kontrakten var vel det vi i vore dage ville kalde et turn-key projekt. Banen skulle afleveres komplet med lokomotiver, vogne, inventar, elektrisk telegraf og uddybningsarbejder i Korsør havn, senest den 1. november 1854. Desuden var der 1 års vedligeholdelsespligt. Banen blev ikke færdig til tiden men en af årsagerne var blandt andet en meget emsig kontrollant fra Det sjællandske Jernbaneselskab. En enkelt gang måtte en tvist gå til voldgift inden den blev løst. Men den 26. april 1856 var man endelig klar. Frederik VII og grevinde Danner kørte med toget fra København 09.45. Man nåede Korsør klokken 13:45 efter en del festivitas undervejs. I Korsør blev telegrafstationen beset og der spist festmiddag. Herefter gik turen atter til København og majestæten med følge ankom klokken 20.30.


Vigtige stamdata for Roskilde-Korsør (DSB) jernbanen

Jernbanens længde i km77,0
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 27. februar 1852
Jernbanen åbnet1856.04.27
Persontrafik nedlagtI drift
Godstrafik nedlagtI drift
Jernbanen nedlagtI drift
SportypeDobbeltspor
Sporvidde1.435 mm
BalastSkærveballast
Hastighed max180 km/t
El drift25 kV 50 Hz
Sikrede overkørsler0
Usikrede overkørsler0
Bane statusHovedbane

Roskilde-Korsør (DSB) jernbanen har følgende stationer


StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Roskilde Station (Ro)0,0 km
Gøderup Trinbræt (Gøt)6,7 km
Stedet er fotograferet Viby Sjælland Station (Vy)11,2 km
Stedet er fotograferet Borup Station (Bo)18,4 km
Stedet er fotograferet Kværkeby Station (Ky)25,7 km
Stedet er fotograferet Ringsted Station (Rg)32,6 km
Bringstrup Trinbræt (Brt)36,7 km
Stedet er fotograferet Fjenneslev Station (Fj)40,7 km
Stedet er fotograferet Sorø Station (So)47,0 km
Stedet er fotograferet Frederikslund Station (Fr)54,7 km
Stedet er fotograferet Slagelse Station (Sg)61,6 km
Stedet er fotograferet Forlev Station (Fo)68,7 km
Stedet er fotograferet Forlev Station (Fo)74,7 km
Stedet er fotograferet Korsør Station (Kø)77,0 km

Roskilde Station (Ro) er Roskilde-Korsør banens første station

Byggeår1847
Åbnet1847.06.27
NedlagtI drift
ArkitektHarald Conrad Stilling
AdresseJernbanegade 1A, 4000 Roskilde
StednavneforkortelseRo
Højde placering over havet44,6 meter
GPS koordinater55.639182,12.088969

Roskilde Station blev bygget af Det Sjællandske Jernbaneselskab i 1847 i forbindelse med anlægget af jernbanen mellem København og Roskilde.

Den originale hovedbygning på Roskilde Station fra 1847 står stadig den dag i dag og er dermed Danmarks ældste eksisterende station. Både stationsbygningen og perronerne er igennem årene blevet udvidet af flere omgange. I 1998 blev en stor renovering af Roskilde Station påbegyndt. Facaderne på den gamle stationsbygning blev restaureret og ført tilbage, så farverne svarede til den originale facades og taget renoveret. Stationen fik automatiske døre og ankomsthallen fik nyt gulv, loft og inventar. Tunnelerne er ligeledes blevet istandsat, og der blev opsat elevatorer og. Renoveringen var først færdiggjort i 2002 efter 4 års arbejde.

Roskilde Station har været fredet siden 1964 og rundremisen, der er fra 1898/1920 blev fredet i 1991.

Roskilde Station.
Roskilde Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.03.24

Kort over Roskilde Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Roskilde Station

Historisk kort over Roskilde Station
Roskilde Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gøderup Trinbræt (Gøt) ligger 6,7 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929
Nedlagt1974
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseGøt
GPS koordinater55.591283,12.040594
Kort over Gøderup Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Gøderup Trinbræt

Historisk kort over Gøderup Trinbræt
Gøderup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Viby Sjælland Station (Vy) ligger 11,2 km. fra første station.

Byggeår1859
Åbnet1859.09.01
NedlagtI drift
AdresseSøndergade 2, 4130 Viby Sjælland
StednavneforkortelseVy
Højde placering over havet41,1 meter
GPS koordinater55.549621,12.024421
Viby Sjælland Station.
Viby Sjælland Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.03.24 13:43:26

Kort over Viby Sjælland Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Viby Sjælland Station

Historisk kort over Viby Sjælland Station
Viby Sjælland Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Borup Station (Bo) ligger 18,4 km. fra første station.

Byggeår1856
Åbnet1856.04.27
NedlagtI drift
AdresseHovedgaden 15, 4140 Borup
StednavneforkortelseBo
Højde placering over havet43,5 meter
GPS koordinater55.494696,11.972464
Borup station set fra vejsiden.
Borup station set fra vejsiden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.03.24

Kort over Borup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Borup Station

Historisk kort over Borup Station
Borup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kværkeby Station (Ky) ligger 25,7 km. fra første station.

Byggeår1887
Åbnet1887
Nedlagt1974
Nedrevet1985
StednavneforkortelseKy
GPS koordinater55.451079,11.899186

Kværkeby station blev etableret i 1887 sammen med Fjenneslev og Frederikslund stationer, og var uden passagerekspedition, for at optimere krydsningsmulighederne på den enkeltsporede Vestbane (Roskilde-Korsør). Efter lokale ønsker blev der dog, i forbindelse med anlægget af 2. spor på strækningen, etableret en egentlig station i 1898, og i 1954 blev stationen udvidet med en ny stationsbygning i 2 etager. I 1970 blev stationen reduceret til trinbræt, og i 1974 nedlagdes den helt. Stationsbygningen blev nedrevet i 1985.

Stationen har ligget til venstre for sporet - i dag er der kun det gamle sidespor.
Stationen har ligget til venstre for sporet - i dag er der kun det gamle sidespor. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.03.24

Kort over Kværkeby Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kværkeby Station

Historisk kort over Kværkeby Station
Kværkeby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ringsted Station (Rg) ligger 32,6 km. fra første station.

Byggeår1924
Åbnet1924.06.01
NedlagtI drift
ArkitektK.T. Seest
AdresseJernbanevej 1, 4100 Ringsted
StednavneforkortelseRg
Højde placering over havet38,0 meter
GPS koordinater55.438347,11.786426

Vestbanen indviedes som den første jernbane i det nuværende Danmark mellem København og Roskilde 26. juni 1847. Banen forlængedes 27. april 1856 til Korsør og her fik Ringsted sin første station. Siden kom Køge-Ringsted Banen i 1917 (nedlagt i 1963), og i 1924 åbnede Sjællandske Midtbane strækningen fra Ringsted til Næstved. Den nordlige del af midtbanen blev åbnet i 1925, men den nordlige del blev allerede nedlagt allerede igen i 1936. Den nuværende stationsbygning er fra 1924 og har afløst den oprindelige.
Frem til medio 2018 anlægger Banedanmark en ny højhastighedsbane mellem Ringsted og København via Køge-nord. Stationens opsætning forbliver det sammen.

Ringsted Station.
Ringsted Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.03.24

Kort over Ringsted Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ringsted Station

Historisk kort over Ringsted Station
Ringsted Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bringstrup Trinbræt (Brt) ligger 36,7 km. fra første station.

Byggeår1931
Åbnet1931
Nedlagt1955
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseBrt
GPS koordinater55.437791,11.728560
Kort over Bringstrup Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Bringstrup Trinbræt

Historisk kort over Bringstrup Trinbræt
Bringstrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fjenneslev Station (Fj) ligger 40,7 km. fra første station.

Byggeår1887
Åbnet1887
Nedlagt1962
AdresseHavrevænget 11, 4173 Fjenneslev
StednavneforkortelseFj
Højde placering over havet35,4 meter
GPS koordinater55.441543,11.666992

Fjenneslev Station blev etableret i 1887 sammen med Kværkeby og Frederikslund stationer, og var uden passagerekspedition, for at optimere krydsningsmulighederne på den enkeltsporede Vestbane (Roskilde-Korsør). Fjenneslev Station blev nedlagt som station i 1962, men blev transversalstation fra 1984.

Fjennelev station set fra vejsiden.
Fjennelev station set fra vejsiden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.03.24

Kort over Fjenneslev Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Fjenneslev Station

Historisk kort over Fjenneslev Station
Fjenneslev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sorø Station (So) ligger 47,0 km. fra første station.

Byggeår1856
Åbnet1856.04.27
NedlagtI drift
AdresseStationspladsen 2A, 4180 Sorø
StednavneforkortelseSo
Højde placering over havet42,1 meter
GPS koordinater55.419273,11.569277

Sorø Station bliver også kaldt Sorø Landstation Station.

Sorø station.
Sorø station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.03.26

Kort over Sorø Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sorø Station

Historisk kort over Sorø Station
Sorø Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Frederikslund Station (Fr) ligger 54,7 km. fra første station.

Byggeår1887
Åbnet1887
Nedlagt1962
AdresseFrederikslundvej 19, 4200 Slagelse
StednavneforkortelseFr
Højde placering over havet49,2 meter
GPS koordinater55.407871,11.455388

Frederikslund Station blev etableret i 1887 sammen med Kværkeby og Fjenneslev stationer, og var uden passagerekspedition, for at optimere krydsningsmulighederne på den enkeltsporede Vestbane (Roskilde-Korsør). Frederikslund Station blev nedlagt som station i 1962.

Den gamle Frederikslund station med megen bevoksning.
Den gamle Frederikslund station med megen bevoksning. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.03.26

Kort over Frederikslund Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Frederikslund Station

Historisk kort over Frederikslund Station
Frederikslund Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Slagelse Station (Sg) ligger 61,6 km. fra første station.

Byggeår1892
Åbnet1892.05.15
NedlagtI drift
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseSdr.Stationsvej 28, 4200 Slagelse
StednavneforkortelseSg
Højde placering over havet33,7 meter
GPS koordinater55.407318,11.348925

Slagelses nuværende station er station nummer to i Slagelse. Den første station lå ca. 600 meter nord for den nuværende og blev anlagt udenfor Slagelse by ved anlægget af Sjællandske Jernbane Selskabs (SJS) banestrækningen fra Roskilde til Korsør i 1856.

Ifm. anlægget af Slagelse-Næstved banen i 1892 valgte man at flytte stationen ind i Slagelse by. Den nuværende stationsbygning, tegnet af statsbanernes arkitekt N.P.C. Holsøe og bygningen blev fredet i 1992.


I 2021 skal Slagelse station total renoveres for et 3 cifret millionbeløb, med bl.a. følgende ændringer:
• Fornyelse af perron ved spor 2-5.
• Spor 1 og 4 skal forlænges ca. 350 meter.
• 140 meter spunsvæg til forlængelse af spor 4.
• 2 nye B-spor.
• 5 km nye skinner og ca. 7.000 nye sveller skal lægges.
• 7 km ny sporkasse og 2 km. ballastrensning.
• 18 sporskifter skal fornys, og de resterende skal fjernes.
• Nyt afvandingssystem på hele stationen.
• Alle signaler skal flyttes på nær tre stk.
• Sænkning af forsyningsledning ved SK Forsyning.
• Fjernelse af gammelt standeranlæg.
• Afledte kørelednings- og sikringsarbejder.

Slagelse (1892-) Station.
Slagelse (1892-) Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.04.06 16:04:03

Kort over Slagelse Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Slagelse Station

Historisk kort over Slagelse Station
Slagelse Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Forlev Station (Fo) ligger 68,7 km. fra første station.

Byggeår1856
Åbnet1856.04.27
Nedlagt1962
AdresseLille Strandvej 12, 4241 Vemmelev
StednavneforkortelseFo
Højde placering over havet9,5 meter
GPS koordinater55.375528,11.258840

Forlev Station blev nedlagt som station i 1962, transversalstation fra 1983

Forlev station set fra banesiden.
Forlev station set fra banesiden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.03.26

Kort over Forlev Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Forlev Station

Historisk kort over Forlev Station
Forlev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Forlev Station (Fo) ligger 74,7 km. fra første station.

Byggeår1856
Åbnet1856.04.27
Nedlagt1962
AdresseLille Strandvej 12, 4241 Vemmelev
StednavneforkortelseFo
Højde placering over havet9,5 meter
GPS koordinater55.375528,11.258840

Forlev Station blev nedlagt som station i 1962, transversalstation fra 1983

Forlev station set fra banesiden.
Forlev station set fra banesiden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.03.26

Kort over Forlev Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Forlev Station

Historisk kort over Forlev Station
Forlev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Korsør Station (Kø) er Roskilde-Korsør banens endestation og ligger 77,0 km. fra første station.

Byggeår1997
Åbnet1997
NedlagtI drift
AdresseStorebæltsvej 2, 4220 Korsør
Stednavneforkortelse
Højde placering over havet6,0 meter
GPS koordinater55.356910,11.135350
Billede af Korsør Station.
Billede af Korsør Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.09.29 14:38:18

Kort over Korsør Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Korsør Station

Historisk kort over Korsør Station
Korsør Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Roskilde-Korsør (DSB)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Vestsjællandske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Vestsjællandske jernbaner
Niels Jensen
1978
103
København
J. Fr. Clausen
87-11-03879-9

Lige nu er der: 137 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk

Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.6.3 - build: 2021.01.15-07:46:23