Aabenraa-Løgumkloster - (AaAJ)


Det var almindeligt, at jernbaner snoede sig meget på grund af terrænet eller ud fra et ønske om at nå rundt til så mange småbyer som muligt. Men Aabenraa-Løgumkloster banen var i den henseende helt ekstrem, og det er ikke underligt, at den i folkemunde fik navnet "Æ Kringelbahn". Løgumkloster ligger 30 km vest for Aabenraa i luftlinje, og på de første 7 km havde man allerede Rødekro-Aabenraa banen. Men amtsbanestrækningen startede med at gå mod nordøst ud gennem Løjt Land, derpå mod nordvest for at krydse statsbanen i Hovslund Stationsby og endelig mod sydvest og vest til Løgumkloster.

Banen fulgte heller ikke den lige linje mellem Løjt Land og Hovslund Stationsby, men stak mod nord til holdepladsen Knivsbjerg og derefter mod vest. Denne holdeplads lå 1 km syd for et af Sønderjyllands højeste punkter, det 97 m høje Knivsbjerg, som i 1893 blev erhvervet af Knivsberggesellschaft til afholdelse af folkefester for Nordslesvigs tyske befolkning. I 1895 begyndte man at bygge et 45 meter højt Bismarck-tårn, som foruden at være et nationalt monument over den tyske sejr i 1864 rummede platforme til talere og et 80 mands orkester. Tårnet blev indviet 4. maj 1901 – 4 dage før banen.

Togturen Aabenraa-Løgumkloster kom til at tage 3 timer! Det blev ikke bedre af, at den store amtsbanestation i Hovslund var en rebroussementsstation, hvor togene skulle køre baglæns ud af stationen, så der gik et kvarters tid med at vende lokomotivet og rangere det hen i den modsatte ende af toget.

Der var advarsler mod den valgte linjeføring, men Aabenraa kreds (amt) var også afhængig af statslig medfinansiering. Efter drøftelser med de preussiske statsbanemyndigheder gav disse udtryk for modvilje mod en bane ind i landet over Rødekro mod Løgumkloster og foreslog kredsdagen at anlægge netop den bane, der blev resultatet. Medlem af kredsdagen (amtsrådet) Jep Hinrichsen fra Øster Terp udtalte i sit indlæg: "Det er rigtignok ikke den linje, vi har ønsket os, men da der har stillet sig så uovervindelige forhindringer i vejen for den direkte linje fra Rødekro til Løgumkloster, er det bedst, at vi tager imod det vi kan få. Man må jo gribe til så længe der er støtte at hente fra såvel staten som provinsen."

Banerne blev drevet sammen med Flensburger Kreisbahn indtil 1920. AaAJ var dårligt udrustet sammenlignet med Haderslev Amts Jernbaner og Amtsbanerne på Als. Lokomotiverne var såkaldte Trambahnlokomotiven, dvs. sporvejslokomotiver, og deres trækkraft var meget begrænset. I passagervognene var der ikke elektrisk lys. I stedet anvendtes i hele jernbanens levetid olielamper.

I lighed med de andre kredsbaner i Sønderjylland var der sparet på bygning af nye stationer. Kroer eller gårde kunne bruges til formålet, og så fik kromanden eller gårdejeren et bijob som "stationsagent" (stationsbestyrer).

Under 1. verdenskrig anlagde det tyske militær en række befæstninger på tværs af Sønderjylland, den såkaldte Sikringsstilling Nord. Der blev bygget forbindelsesspor mellem amtsbanen og disse befæstninger, og et 6 km langt spor mellem Øster-Terp og Branderup Mølle skabte forbindelse til Haderslev Amts Jernbaner. Nogle af amtsbanens lokomotiver blev udlånt til militæret.

Under krigen havde jernbanen fragtet store mængder gods og personer, både militære og civile, og den almindelige materialemangel havde betydet, at jernbanen efter 1. verdenskrigs afslutning var i en dårlig vedligeholdelsesstand. Den uheldige linjeføring på Løgumkloster-linjen betød, at trafikken ikke var overvældende, og i takt med at konkurrencen fra lastbiler og busser satte ind, begyndte banen, som før krigen havde givet overskud, at blive en underskudsforretning. Aabenraa amtsråd besluttede derfor at nedlægge amtsbanerne.

Kort tid efter begyndte DSB at bygge en ny normalsporet forbindelse – den såkaldte Klosterbane – mellem Rødekro og Bredebro, og 8 km af den gamle amtsbanes tracé kom til at indgå i denne strækning.


Vigtige stamdata for Aabenraa-Løgumkloster (AaAJ) jernbanen

Jernbanens længde i km54,3
Optaget på JernbanelovPreussisk Jernbanelov - gældende for sønderjylland
Jernbanen åbnet1901.05.08
Persontrafik nedlagt1926.03.31
Godstrafik nedlagt1926.03.31
Jernbanen nedlagt1926.03.31
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.000 mm
Skinnevægt15,5 kg/m
Hastighed max30 km/t
El driftNej
TogkontrolsystemNej

Aabenraa-Løgumkloster (AaAJ) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Aabenraa Amtsbanegård 0,0 km
Stedet er fotograferet Aabenraa Nørreport Trinbræt 0,5 km
Knappen Billetsalgssted 3,6 km
Stollig Station 4,6 km
Løjt Skovby Station 5,5 km
Barsmark Trinbræt 7,6 km
Løjt Kirkeby Stationskro 9,3 km
Nørby Trinbræt 11,1 km
Knivsbjerg Stationskro 13,6 km
Genner Stationskro 14,3 km
Østermark Billetsalgssted 16,7 km
Øster Løgum Trinbræt 19,2 km
Stedet er fotograferet Hovslund Stationsby (Smalspor) Stationskro 22,0 km
Rugbjerg Stationskro 23,9 km
Stedet er fotograferet Nørre-Hostrup (Smalspor) Station 29,3 km
Stedet er fotograferet Egvad Trinbræt 31,2 km
Lønholm Station 32,5 km
Stedet er fotograferet Hellevad (Smalspor) Station 33,7 km
Stedet er fotograferet Hellevad Mølle Trinbræt 35,1 km
Stedet er fotograferet Klovtoft (Smalspor) Station 36,6 km
Stedet er fotograferet Sivkro Trinbræt 39,2 km
Stedet er fotograferet Bedsted Løgum (Smalspor) Station 41,3 km
Stedet er fotograferet Øster-Terp Station 43,6 km
Stedet er fotograferet Gravlund Trinbræt 46,1 km
Stedet er fotograferet Alslev Kro (Smalspor) Holdeplads (Alk)48,5 km
Stedet er fotograferet Asset Trinbræt 49,7 km
Stedet er fotograferet Holmplads Station 53,6 km
Stedet er fotograferet Løgumkloster Amtsbanegård 54,3 km

Aabenraa Amtsbanegård var Aabenraa-Løgumkloster banens første station

Byggeår1899
Åbnet1899.02.14
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.043744,9.421840

Aabenraa Amtsbanegaard var med hovedkontor, remiser og værksteder.
Aabenraa Amtsbanegaard blev nedrevet i begyndelsen af 1960'erne.

Amtsbanegården i Aabenraa set fra Rådhusgade. I forgrunden til venstre ses Markedspladsen.
Amtsbanegården i Aabenraa set fra Rådhusgade. I forgrunden til venstre ses Markedspladsen. - fotograf: Ukendt - dato: Ukendt

Krak kort over Aabenraa Amtsbanegård

Historisk kort over Aabenraa Amtsbanegård
Kilde: StyrelsenAabenraa Amtsbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Aabenraa Nørreport Trinbræt lå 0,5 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.048167,9.421535

Aabenraa Nørreport trinbræt var det standsningssted, der var nærmest ved statsbanestationen på Rødekro-Aabenraa banen.

Aabenraa Nørreport Trinbræt lå midt til højre i billedet. Her set med retning mod Løgumkloster.
Aabenraa Nørreport Trinbræt lå midt til højre i billedet. Her set med retning mod Løgumkloster. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.10.05 16:22:45

Krak kort over Aabenraa Nørreport Trinbræt

Historisk kort over Aabenraa Nørreport Trinbræt
Kilde: StyrelsenAabenraa Nørreport Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Knappen Billetsalgssted lå 3,6 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.057724,9.460611

Det oprindelige Knappen billetsalgssted lå oprindelig ved banelinien. Denne er nu nedrevet. I løbet af banens levetid overtog Restaurant "Knapp" billetsalget og blev stationskro. Restaurant "Knapp" ligger ca. en kilometer sydøst for banelinien i GPS kordinaterne: 55.056060, 9.464998

Krak kort over Knappen Billetsalgssted

Historisk kort over Knappen Billetsalgssted
Kilde: StyrelsenKnappen Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Stollig Station lå 4,6 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.065969,9.464711
Krak kort over Stollig Station

Historisk kort over Stollig  Station
Kilde: StyrelsenStollig Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Løjt Skovby Station lå 5,5 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
AdresseSkovby Bygade 24, 6200 Aabenraa
GPS koordinater55.072738,9.472575
Krak kort over Løjt Skovby Station

Historisk kort over Løjt Skovby Station
Kilde: StyrelsenLøjt Skovby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Barsmark Trinbræt lå 7,6 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.089160,9.486052
Krak kort over Barsmark Trinbræt

Historisk kort over Barsmark Trinbræt
Kilde: StyrelsenBarsmark Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Løjt Kirkeby Stationskro lå 9,3 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
Nedrevet1929
GPS koordinater55.092508,9.464787

Løjt Kirkeby Stationskro brændte ned i 1929.

Krak kort over Løjt Kirkeby Stationskro

Historisk kort over Løjt Kirkeby Stationskro
Kilde: StyrelsenLøjt Kirkeby Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nørby Trinbræt lå 11,1 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.104011,9.444463
Krak kort over Nørby Trinbræt

Historisk kort over Nørby Trinbræt
Kilde: StyrelsenNørby Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Knivsbjerg Stationskro lå 13,6 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
AdresseSønderballevej 11, 6230 Rødekro
GPS koordinater55.125180,9.442035

Knivsbjerg var Stationskro.

Krak kort over Knivsbjerg Stationskro

Historisk kort over Knivsbjerg Stationskro
Kilde: StyrelsenKnivsbjerg Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Genner Stationskro lå 14,3 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
AdresseNørreskovvej 7, 6230 Rødekro
GPS koordinater55.125247,9.431910
Krak kort over Genner Stationskro

Historisk kort over Genner Stationskro
Kilde: StyrelsenGenner Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Østermark Billetsalgssted lå 16,7 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
Nedrevet1977
GPS koordinater55.116269,9.397837

Østermark blev nedrevet i 1977 efter en brand.

Krak kort over Østermark Billetsalgssted

Historisk kort over Østermark Billetsalgssted
Kilde: StyrelsenØstermark Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Øster Løgum Trinbræt lå 19,2 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.116137,9.358752

Øster Løgum fik Trinbræt med sidespor (tysk: Haltestelle) og Trinbrættet lå lidt nord for kroen. Trods placeringen af trinbrættet ved kroen fik holdestedet ikke betegnelsen Stationskro. Kroen ligger der stadig:
Øster Løgum Kro
Søndergade 14
6230 Rødekro

Krak kort over Øster Løgum Trinbræt

Historisk kort over Øster Løgum Trinbræt
Kilde: StyrelsenØster Løgum Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hovslund Stationsby (Smalspor) Stationskro lå 22,0 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
AdresseStationsvej 14, 6230 Rødekro
GPS koordinater55.133296,9.334976
Hovslund Stationsby (Smalsporsbanen) Stationskro.
Hovslund Stationsby (Smalsporsbanen) Stationskro. - fotograf: Ukendt - dato: Ukendt

Krak kort over Hovslund Stationsby (Smalspor) Stationskro

Historisk kort over Hovslund Stationsby (Smalspor) Stationskro
Kilde: StyrelsenHovslund Stationsby (Smalspor) Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Rugbjerg Stationskro lå 23,9 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.127357,9.301826

Rugbjerg var Stationskro.

Krak kort over Rugbjerg Stationskro

Historisk kort over Rugbjerg Stationskro
Kilde: StyrelsenRugbjerg Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nørre-Hostrup (Smalspor) Station lå 29,3 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
AdresseØstermarkvej 17, 6230 Rødekro
GPS koordinater55.089451,9.275205
Nørre-Hostrup (Smalspor) Station.
Nørre-Hostrup (Smalspor) Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2020.03.28 13:11:54

Krak kort over Nørre-Hostrup (Smalspor) Station

Historisk kort over Nørre-Hostrup (Smalspor) Station
Kilde: StyrelsenNørre-Hostrup (Smalspor) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Egvad Trinbræt lå 31,2 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.077862,9.251988

Egvad Trinbræt lå lige nord for den nu nedrevne kro, som var billetsalgssted i det meste af banens levetid.

Egvad Trinbræt.
Egvad Trinbræt. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2020.03.28 11:59:56

Krak kort over Egvad Trinbræt

Historisk kort over Egvad Trinbræt
Kilde: StyrelsenEgvad Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lønholm Station lå 32,5 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1922.06.01
GPS koordinater55.076374,9.232525

Lønholm Station var bare billetsalg på den nærliggende gård, hvor en af værelserne blev indrettet til ventesal mod at gårdmanden fik 50 Mk årligt for denne ulejlighed.

Krak kort over Lønholm Station

Historisk kort over Lønholm Station
Kilde: StyrelsenLønholm Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hellevad (Smalspor) Station lå 33,7 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
AdresseBrystrupvej 2, 6230 Rødekro
GPS koordinater55.075950,9.212693

Hellevad havde sidespor (tysk: Haltestelle) . Holdepladsen lå ved kroen Kløver Es (tysk: Kleveres), som samtidig var stationsbygning. Kløver Es har været gået konkurs, men drives stadig som hotel i dag 2019.

Hellevad (Smalspor) Station.
Hellevad (Smalspor) Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2020.02.09 10:57:04

Krak kort over Hellevad (Smalspor) Station

Historisk kort over Hellevad (Smalspor) Station
Kilde: StyrelsenHellevad (Smalspor) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hellevad Mølle Trinbræt lå 35,1 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.070616,9.195118
Hellevad Mølle Trinbræt.
Hellevad Mølle Trinbræt. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2020.02.09 11:03:40

Krak kort over Hellevad Mølle Trinbræt

Historisk kort over Hellevad Mølle Trinbræt
Kilde: StyrelsenHellevad Mølle Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Klovtoft (Smalspor) Station lå 36,6 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
AdresseKlovtoftvej 9, 6230 Rødekro
GPS koordinater55.061833,9.178389

Klovtoft Billetsalgssted var med offentligt sidespor på ca. 50 m.

Klovtoft (Smalspor) Station.
Klovtoft (Smalspor) Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2020.03.19 11:07:05

Krak kort over Klovtoft (Smalspor) Station

Historisk kort over Klovtoft (Smalspor) Station
Kilde: StyrelsenKlovtoft (Smalspor) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sivkro Trinbræt lå 39,2 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.060561,9.137163
Sivkro Trinbræt.
Sivkro Trinbræt. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.10.06 11:07:12

Krak kort over Sivkro Trinbræt

Historisk kort over Sivkro Trinbræt
Kilde: StyrelsenSivkro Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bedsted Løgum (Smalspor) Station lå 41,3 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
AdresseLundbyesvej 15, 6240 Løgumkloster
GPS koordinater55.061155,9.105825

Bedsted station ændrede navnet "Bedsted Lø" 24. september 1920 og til "Bedsted Løgum" 1. juli 1922 for at undgå forveksling med Bedsted Thy.
Bedsted LøgumStation var krydsningsstationer med et 180 m krydsningsspor og 70 m læssespor.

Bedsted Løgum (Smalspor) Station.
Bedsted Løgum (Smalspor) Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2020.03.28 13:57:59

Krak kort over Bedsted Løgum (Smalspor) Station

Historisk kort over Bedsted Løgum (Smalspor) Station
Kilde: StyrelsenBedsted Løgum (Smalspor) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Øster-Terp Station lå 43,6 km. fra første station.

Byggeår1869 (Som kro)
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
AdresseVisbjergvej 39, 6240 Løgumkloster
GPS koordinater55.069697,9.073201
Øster-Terp Station.
Øster-Terp Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2020.03.19 10:49:09

Krak kort over Øster-Terp Station

Historisk kort over Øster-Terp Station
Kilde: StyrelsenØster-Terp Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gravlund Trinbræt lå 46,1 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.052638,9.052622

Gravlund trinbræt blev umiddelbart efter genforeningen omdøbt til Sønder-Gravlund for at undgå forveksling med Gravlund på Haderslev-Arnum banen.

Gravlund Trinbræt.
Gravlund Trinbræt. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.10.06 10:58:12

Krak kort over Gravlund Trinbræt

Historisk kort over Gravlund Trinbræt
Kilde: StyrelsenGravlund Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Alslev Kro (Smalspor) Holdeplads lå 48,5 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
AdresseKrusåvej 24, 6240 Løgumkloster
Stations forkortelseAlk
GPS koordinater55.039749,9.024439
Alslev Kro (Smalspor) Holdeplads.
Alslev Kro (Smalspor) Holdeplads. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2020.03.19 10:40:30

Krak kort over Alslev Kro (Smalspor) Holdeplads

Historisk kort over Alslev Kro (Smalspor) Holdeplads
Kilde: StyrelsenAlslev Kro (Smalspor) Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Asset Trinbræt lå 49,7 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1922.06.01
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.043010,9.004805
Asset Trinbræt.
Asset Trinbræt. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.10.06 10:39:45

Krak kort over Asset Trinbræt

Historisk kort over Asset Trinbræt
Kilde: StyrelsenAsset Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Holmplads Station lå 53,6 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.058216,8.955508
Holmplads Trinbræt lå lidt til venstre for det store træ.
Holmplads Trinbræt lå lidt til venstre for det store træ. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.10.06 09:50:17

Krak kort over Holmplads Station

Historisk kort over Holmplads Station
Kilde: StyrelsenHolmplads Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Løgumkloster Amtsbanegård var Aabenraa-Løgumkloster's endestation og lå 54,3 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901.05.08
Nedlagt1926.03.31
AdresseJernbanevej 13, 6240 Løgumkloster
GPS koordinater55.053749,8.949374

Løgumkloster amtsbanegård lå umiddelbart nord for statsbanestationen, der var endestation på banen Bredebro-Løgumkloster.

Løgumkloster Amtsbanegård.
Løgumkloster Amtsbanegård. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2020.03.28 16:38:51

Krak kort over Løgumkloster Amtsbanegård

Historisk kort over Løgumkloster Amtsbanegård
Kilde: StyrelsenLøgumkloster Amtsbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Copyright © 2006-2020 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.0.4 - build: 2020.03.21-11:18:44