Skanderborg-Skjern - (DSB)


"Den Jyske Midtbane" er anlagt over tre omgange. Den første del mellem Skanderborg og Silkeborg blev anlagt som en sidebane til Fredericia-Århus-banen og bygget som en kompensation, fordi denne bane ikke blev lagt over Silkeborg. Banen blev indviet 2. maj 1871.

1. etappe Skanderborg-Silkeborg - (DSB):
Da jernbanerne i Jylland-Fyn blev vedtaget i marts 1861, stod det fast at Silkeborg ikke fik baneforbindelse og Silkeborg måtte fortsat bruge den langsomme og dyre pramfart på Gudenåen som transportvej.

Papirfabrikant Michael Drewsen var forkæmper for at den østjyske længdebane skulle gå gennem Silkeborg og da dette ikke blev en realitet, bestilte Michael Drewsen derfor dampskibet Hjejlen hos Burmeister og Wain for at redde byens og dens opland. Hjejlen blev leveret til Silkeborg i 1861. Planen var at skibet skulle indsættes i fast rutefart mellem Silkeborg og Ry, da Ry var en planlagt station på den østjyske længdebane.

Planen blev dog aldrig til noget, da linjeføringen blev ændret af flere omgange. Planen blev ændret til, at Hjejlen skulle føres gennem Mossø til Fuldbro Mølle da strækningen fra Vejle til Århus via Fuldbro Mølle blev vedtaget i januar 1863.

En senere undersøgelse viste at en mere direkte linjeføring mellem Horsens og Århus og en sidebane fra Skanderborg til Silkeborg ikke ville blive meget dyrere end jernbane og dampskibsløsningen med Hjejlen.

I maj 1866 vedtog rigsdagen så linjeføringen Vejle-Horsens-Skanderborg-Århus, med en sidebane til Silkeborg, hvor der var 3 forslag til linjeføringen for sidebanen Skanderborg- Silkeborg:
• Skanderborg-Silkeborg 29 km
• Lyngby-Silkeborg 35 km
• Hinnerup-Silkeborg 36 km

Valget faldt på Skanderborg-Silkeborg forbindelse, da den både var den billigste og korteste løsning og samtidig gav en god forbindelse til både Horsens og Århus og det blev vedtaget den 24. april 1868 at bygge banen.

Anlægs entreprisen blev givet til et konsortium bestående af murermester Lauriz Petersen og tømrermester Niels Nielsen fra København. I juli 1869 gik de i gang med arbejdet og det skred frem hurtigere end forventet, men vinteren 1869-1870 blev meget hård, så anlægsarbejdet blev i flere omgange standset. Den hårde vinter havde dog også dens fordele. For Gudenåen frøs til og man kunne udføre pilotering til Silkeborg broen fra isen. Heldet i de vejrliget forhold, at allerede i oktober 1870 var var selve banen færdig, med undtagelse af broen over Gudenåen. Broen skulle fremstillet i England og komme til Danmark som enkeltdele. I november 1870 ankom delene til Århus, som blev læsset på 16 jernbanevogne og kørt til Skanderborg.

I løbet af vinteren 1870 -1871 blev broen samlet og monteret og den 1. april 1871 blev banen besigtiget af statsbanernes overingeniør J. V. Tegner. Da der kun var småfejl, kunne entreprenøren overdrage banen til statsbanerne den 15. april. Hvor indvielsestoget kørte ind på Silkeborg Station. Efter den sædvanlige frokost erklæredes banen for åbnet. De sidste dage i april kørtes der prøvekørsler efter den kommende køreplan - man kunne komme med togene ved køb af billet til ordinær pris.

Den 2. maj blev banen sat i drift med 2 tog dagligt, som tilbagelagde de 29 km på 1 time og 15 min, dvs. en gennemsnitshastighed på under 25 km/t.


2. etappe Silkeborg-Herning - (SHJ) senere (DSB):
Blev anlagt som privatbane i henhold til lov af den 23. maj 1873 og indviet den 28. august 1877.

For SHB´s vedkommende ydede staten endvidere et statstilskud på 80.000 kr. pr. banemil (7,5 km), og derudover tilbød staten at drive banen mod en rimelig betaling. I 1875 påbegyndtes arbejdet og to år senere var banen klar til åbningen, der fandt sted den 28. august 1877.

Banens materiel bestod af tre små B1-koblede lokomotiver indkøbt fra Hanomag, og de blev med det samme indlemmet i JFJ´s maskinpark under de identiske JFJ litra L. Vognmateriellet på 35 vogne kom fra Wagenbau i Hamburg og bestod af de sædvanlige forskellige typer, der tidligere var leveret til JFJ. Alle vogne havde litra og numre i JFJ´s system og Scandia i Randers leverede to sneplove.

I den korte privatbane tid kørtes der dagligt to togpar, der blev videreført mellem Herning og Skanderborg. Rejsetiden mellem Silkeborg - Herning var på hele 2 timer og 5 minutter.

Silkeborg - Herning banen gav underskud, og konstruktionen med en statslig privatbane var en dårlig idé. I Rigsdagen i 1879 blev en ny anlægslov vedrørende en bane fra Herning til Skjern vedtaget under forudsætning af, at SHB overgik fuldstændigt til staten. Banen blev overdraget til Jysk-Fyenske Jernbaner, det senere DSB, 1. november 1879, da staten vil drive banen sammen med strækningerne til Skjern og Skanderborg. Som sådan eksisterer banen stadig som en del af Skanderborg-Skjern-banen. Denne betjenes siden januar 2003 af Arriva.


3. etappe Herning - Skjern senere (DSB):
Herning - Skjern jernbanen blev optaget på Jernbanelov: "Jernbaneloven af 18. juni 1879" og åbnede den 18. oktober 1881.


Vigtige stamdata for Skanderborg-Skjern (DSB) jernbanen

Jernbanens længde i km111,9
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 24. april 1868 - LOV nr 17501
Statstilskud i %100 %
Jernbanen åbnet1871.05.02
Jernbanen nedlagtI drift
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
BalastSkærveballast
Hastighed max120 km/t (Skanderborg-Silkeborg) 100 km/t (Silkeborg-Skjern)
Max metervægt7,2 t/m
Bane statusRegionalbane

Skanderborg-Skjern (DSB) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Skanderborg Station (Sd)0,0 km
Alken Station (Ak)5,1 km
Ry Station (Ry)12,3 km
Alling Trinbræt (Alg)15,5 km
Laven Station (La)17,6 km
Svejbæk Station (Sv)23,2 km
Sejs Trinbræt (Ses)25,7 km
Stedet er fotograferet Silkeborg Station (Sl)30,1 km
Funder Station (Fu)36,2 km
Moselund Station (Mi)44,4 km
Engesvang Station (Ev)45,5 km
Bording Station (Bg)51,7 km
Ikast Station (Ik)59,4 km
Hammerum Station (Hu)65,4 km
Birk Centerpark Trinbræt (Bic)67,8 km
Stedet er fotograferet Herning Banegårdscenter (Hr)71,1 km
Herning Messecenter Trinbræt (Hrm)73,6 km
Studsgård Station (Stu)77,8 km
Kibæk Station (Kæ)85,6 km
Stedet er fotograferet Troldhede Station (Td)93,9 km
Borris Station (Bs)101,5 km
Stedet er fotograferet Skjern Station (Sj)111,9 km

Skanderborg Station (Sd) var Skanderborg-Skjern banens første station

Byggeår1983
Åbnet1983
NedlagtI drift
AdresseJernbanevej 3, 8660 Skanderborg
StednavneforkortelseSd
Højde placering over havet48,3 meter
GPS koordinater56.043611,9.926103

Skanderborg Station blev opført i 1868 som led i den østjyske længdebane. Placeringen af jernbanen gav på Skanderborgegnen og i folketinget anledning til voldsom debat både fordi investeringen var kostbar, og dels fordi man var klar over, at jernbanen ville få afgørende betydning for området. Men for udviklingen i købstaden Skanderborg, med 1700 indbyggere havde levet en stille isoleret tilværelse, fik jernbanen uvurderlig betydning for udviklingen af byen.

Jernbanen fik stor betydning for den spirende industri og for de store hestemarkeder, hvor udbuddet af heste kunne være på 500-600 heste med købere fra både ind- og udland.

Stationsbygningen var tegnet af arkitekt N.P.C. Holsøe og rummede 2 små ventesale, en for 1. klasse og en for 2.klasse, en restauration, postekspedition og det nye toldlokale.

Remissen blev revet ned i 1970'erne efter den i gennem flere år havde været hjemsted for fire veteranlokomotiver. Vandtårnet forsvandt ligeledes, og baneterrænet blev omlagt rettet ud.

For at forsøge at leve op til tidens krav til moderne faciliteter blev den gamle stationsbygning revet ned i 1983 og den nuværende bygning blev ibrugtaget. Projektet omfattede også nyt posthus og foran stationen holdeplads for bus og taxi.

Stationen er nedrevet og erstatet af dette trinbræt.
Stationen er nedrevet og erstatet af dette trinbræt. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.21

Kort over Skanderborg Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Skanderborg Station

Historisk kort over Skanderborg Station
Skanderborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Alken Station (Ak) lå 5,1 km. fra første station.

Byggeår1871
Åbnet1871.05.02
NedlagtI drift
NedrevetNedrevet (Stationsbygningen)
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseAlkenvej, 8660 Skanderborg
StednavneforkortelseAk
GPS koordinater56.052609,9.845859

Alken Station er nedrykket til trinbræt. Ud fra Alken Station var der et sidespor ud til Mossø.

Kort over Alken Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Alken Station

Historisk kort over Alken Station
Alken Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ry Station (Ry) lå 12,3 km. fra første station.

Byggeår1871
Åbnet1871.05.02
NedlagtI drift
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseKlostervej 3, 8680 Ry
StednavneforkortelseRy
Højde placering over havet31,2 meter
GPS koordinater56.091274,9.758531

Ry Station har en spøjs arkitektur da hele 3 af de største arkitekter igennem tiden har sat sit præg på stationen:
N.P.C. Holsøe (oprindelig),
Heinrich Wenck (udvidelse),
K.T. Seest (ombygning)

Kort over Ry Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ry Station

Historisk kort over Ry Station
Ry Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Alling Trinbræt (Alg) lå 15,5 km. fra første station.

Byggeår1871
Åbnet1871.05.02
Nedlagt1969
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseAlg
GPS koordinater56.111701,9.733860
Kort over Alling Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Alling Trinbræt

Historisk kort over Alling Trinbræt
Alling Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Laven Station (La) lå 17,6 km. fra første station.

Byggeår1871
Åbnet1871.05.02
NedlagtI drift
NedrevetNedrevet (Stationsbygningen)
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseSlangebakken, 8600 Silkeborg
StednavneforkortelseLa
GPS koordinater56.124846,9.717421
Kort over Laven Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Laven Station

Historisk kort over Laven Station
Laven Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Svejbæk Station (Sv) lå 23,2 km. fra første station.

Byggeår1871
Åbnet1871.05.02
NedlagtI drift
NedrevetNedrevet (Stationsbygningen)
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseJulsøvej, 8600 Silkeborg
StednavneforkortelseSv
GPS koordinater56.132756,9.636444
Kort over Svejbæk Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Svejbæk Station

Historisk kort over Svejbæk Station
Svejbæk Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sejs Trinbræt (Ses) lå 25,7 km. fra første station.

Byggeår1927
Åbnet1927
Nedlagt1971
NedrevetNedrevet
AdresseSindbjerg Mosevej, 8600 Silkeborg
StednavneforkortelseSes
GPS koordinater56.144016,9.601106
Kort over Sejs Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sejs Trinbræt

Historisk kort over Sejs Trinbræt
Sejs Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Silkeborg Station (Sl) lå 30,1 km. fra første station.

Byggeår1871
Åbnet1871.05.02
NedlagtI drift
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseDrewsensvej 5, 8600 Silkeborg
StednavneforkortelseSl
Højde placering over havet29,2 meter
GPS koordinater56.164280,9.544143

Silkeborg Station er i dag station for strækningen Skanderborg-Herning. I storhedsiden var Silkeborg et jernbaneknudepunkt med baner i fem retninger. Silkeborg fik station, da Skanderborg-Silkeborg Jernbane blev åbnet 2. maj 1871. Få år efter åbnede Silkeborg-Herning 28. august 1877.

D. 12. november 1908 blev Gjernbanen (Silkeborg-Laurbjerg) åbnet. De kommende år blev banen udviddet sydfra til en diagonalbane skråt gennem Jylland mellem Randers og Esbjerg. Den blev anlagt i flere etaper fra Bramming via Grindsted til Brande, og 1. oktober 1920 blev den sidste strækning åbnet fra Brande til Funder 6 km vest for Silkeborg på banen til Herning. Diagonalbanen blev nedlagt 23. maj 1971.

Privatbanerne Rødkærsbro-Kjellerup og Horsens-Bryrup blev forlænget til Silkeborg, hhv. 1. august 1924 og 10. maj 1929. De to privatbaner blev nedlagt 30. marts 1968.

Silkeborg Station.
Silkeborg Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2010.07.24 14:01:28

Kort over Silkeborg Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Silkeborg Station

Historisk kort over Silkeborg Station
Silkeborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Funder Station (Fu) lå 36,2 km. fra første station.

Byggeår1877
Åbnet1877.08.28
NedlagtNedlagt
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseFunder Ådalsvej 2, 8600 Silkeborg
StednavneforkortelseFu
Højde placering over havet45,2 meter
GPS koordinater56.136337,9.465701

Funder Station var udgangspunkt for Langå-Bramming-banen til Brande og Bramming, men er i dag kun en fjernstyret krydsningsstation.

Kort over Funder Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Funder Station

Historisk kort over Funder Station
Funder Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Moselund Station (Mi) lå 44,4 km. fra første station.

Byggeår1877
Åbnet1877.08.28
Nedlagt1979
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseMoselundvej 10, 7442 Engesvang
StednavneforkortelseMi
Højde placering over havet80,4 meter
GPS koordinater56.166774,9.368615
Kort over Moselund Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Moselund Station

Historisk kort over Moselund Station
Moselund Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Engesvang Station (Ev) lå 45,5 km. fra første station.

Byggeår1877
Åbnet1877.08.28
NedlagtI drift
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseJernbanegade 18, 7442 Engesvang
StednavneforkortelseEv
Højde placering over havet83,4 meter
GPS koordinater56.167905,9.351536
Kort over Engesvang Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Engesvang Station

Historisk kort over Engesvang Station
Engesvang Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bording Station (Bg) lå 51,7 km. fra første station.

Byggeår1877
Åbnet1877.08.28
NedlagtI drift
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseJernbanevej 2B, 7441 Bording
StednavneforkortelseBg
Højde placering over havet78,1 meter
GPS koordinater56.146854,9.278526
Kort over Bording Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Bording Station

Historisk kort over Bording Station
Bording Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ikast Station (Ik) lå 59,4 km. fra første station.

Byggeår1877
Åbnet1877.08.28
NedlagtI drift
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseLl Torv 3, 7430 Ikast
StednavneforkortelseIk
Højde placering over havet68,1 meter
GPS koordinater56.144707,9.155252
Kort over Ikast Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ikast Station

Historisk kort over Ikast Station
Ikast Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hammerum Station (Hu) lå 65,4 km. fra første station.

Byggeår1877
Åbnet1877.08.28
NedlagtI drift
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseJernbanegade 9, 7400 Herning
StednavneforkortelseHu
Højde placering over havet57,2 meter
GPS koordinater56.131801,9.063077
Kort over Hammerum Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hammerum Station

Historisk kort over Hammerum Station
Hammerum Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Birk Centerpark Trinbræt (Bic) lå 67,8 km. fra første station.

Byggeår1997
Åbnet1997
NedlagtI drift
StednavneforkortelseBic
GPS koordinater56.125306,9.029816
Kort over Birk Centerpark Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Birk Centerpark Trinbræt

Historisk kort over Birk Centerpark Trinbræt
Birk Centerpark Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Herning Banegårdscenter (Hr) lå 71,1 km. fra første station.

Byggeår1977
Åbnet1979.04.28
NedlagtI drift
ArkitektOle Ejnar Bonding
AdresseBanegårdspladsen 6A, 7400 Herning
StednavneforkortelseHr
Højde placering over havet53,4 meter
GPS koordinater56.133214,8.978207

Hernings anden banegård fungerede i mere end 70 år indtil den trafikale udvikling krævede en omfartsvej for at aflaste bymidten for vejtrafikken. DSB, Postvæsenet og Herning Kommune ønskede at samle hele den offentlige trafik på et sted, hvilket blev til Herning Banegårdscenter.

En ny pakkepostbygning på Godsbanevej blev taget i brug i 1975 som byggeriets første etape og efter mere end to års byggeri var den modernistiske bygning efter tegninger af Ole Ejnar Bonding og Jens Nielsen klar til indvielse 28. april 1979. Banegårdcentret blev en samlet løsning, som rummede både station, posthus, rutebilstation og rejsebureau.

Banegårdscentret blev placeret foran og ved siden af den tidligere banegård, hvorefter Jernbanegade blev sløjfet og den 30. november 1979, blev Dronningens Boulevard taget i brug.

I 2017 afsluttedes en større ombygning af stationsbygningen og Banegårdspladsen. Den hidtidige gangbro fra stationsbygningen skråt over pladsen til bybusterminalen ved Smedegade blev revet ned. I stedet opførtes en tilbygning vinkelret på stationsbygningen, hvor der fremover er kiosk og ventesale. Til gengæld blev de hidtidige faciliteter i den eksisterende stationsbygning fjernet bortset fra en gennemgang fra tilbygningen til gangbroen over sporene og der blev anlagt en ny busterminal på Banegårdspladsen.

Herning Station.
Herning Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2014.10.06 16:52:40

Kort over Herning Banegårdscenter
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Herning Banegårdscenter

Historisk kort over Herning Banegårdscenter
Herning Banegårdscenter - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Herning Messecenter Trinbræt (Hrm) lå 73,6 km. fra første station.

Byggeår1997
Åbnet1997
NedlagtI drift
AdresseMads Eg Damgaards Vej 60, 7400 Herning
StednavneforkortelseHrm
Højde placering over havet54,5 meter
GPS koordinater56.123689,8.944597
Kort over Herning Messecenter Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Herning Messecenter Trinbræt

Historisk kort over Herning Messecenter Trinbræt
Herning Messecenter Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Studsgård Station (Stu) lå 77,8 km. fra første station.

Byggeår1881
Åbnet1881.10.18
NedlagtI drift
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseMomhøjvej 1, 7400 Herning
StednavneforkortelseStu
Højde placering over havet51,6 meter
GPS koordinater56.091380,8.910045

Studsgård Station blev nedsat til trinbræt i 1964.

Kort over Studsgård Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Studsgård Station

Historisk kort over Studsgård Station
Studsgård Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kibæk Station (Kæ) lå 85,6 km. fra første station.

Byggeår1881
Åbnet1881.10.18
NedlagtI drift
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseJernbanegade 1, 6933 Kibæk
Stednavneforkortelse
Højde placering over havet36,8 meter
GPS koordinater56.032376,8.851926
Kort over Kibæk Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kibæk Station

Historisk kort over Kibæk Station
Kibæk Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Troldhede Station (Td) lå 93,9 km. fra første station.

Byggeår1880
Åbnet1881.10.18
NedlagtI drift
AdresseJernbanegade 2, 6920 Videbæk
StednavneforkortelseTd
Højde placering over havet26,7 meter
GPS koordinater55.990861,8.745203

Troldhede station havde remise, drejeskive, vandtårn, egen perron og 3 spor - fik senere 2 perroner og 4 spor.

Troldhede station havde forbindelse med Skanderborg-Skjern-banen.

Troldhede Station.
Troldhede Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.05.17 11:23:25

Kort over Troldhede Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Troldhede Station

Historisk kort over Troldhede Station
Troldhede Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Borris Station (Bs) lå 101,5 km. fra første station.

Byggeår1881
Åbnet1881.10.18
NedlagtI drift
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseBorgergade 1, 6900 Skjern
StednavneforkortelseBs
Højde placering over havet15,1 meter
GPS koordinater55.958525,8.644409
Kort over Borris Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Borris Station

Historisk kort over Borris Station
Borris Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skjern Station (Sj) var Skanderborg-Skjern's endestation og lå 111,9 km. fra første station.

Byggeår1875
Åbnet1875.08.08
NedlagtI drift
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseBredgade 55A, 6900 Skjern
StednavneforkortelseSj
Højde placering over havet5,0 meter
GPS koordinater55.947650,8.492299

Skjern Station åbnede sammen med Herning-Skjern Jernbane i 1881. I 1920 tilkom også Skjern-Videbæk Jernbane.

Skjern Station.
Skjern Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2013.02.02 16:12:46

Kort over Skjern Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Skjern Station

Historisk kort over Skjern Station
Skjern Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Skanderborg-Skjern (DSB)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Midtjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Midtjyske jernbaner
Niels Jensen
1979
116
København
J. Fr. Clausen
87-11-03904-3

Lige nu er der: 121 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk

Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.6.3 - build: 2021.01.15-07:46:23