Sønderborg-Mommark Færge (Smalspor) - (ABA)


Den. 6. februar 1898 blev Alsener Kreisbahnen (A.Kr.B.) indviet. Banerne blev bygget, mens Als var en del af Preussen, og de blev bygget efter loven ”preussische Kleinbahngesetz” fra 1892, hvor det var muligt at anlægge lokale baner. Senere efter Als blev overdraget til Danmark skiftede banerne navn til Amtsbanerne på Als (ABA).

Banerne var hverken bygget til tung trafik eller høje hastigheder (30 km/t), og skulle derfor ikke leve op til de skrappe sikkerhedskrav, som ellers var gældende ved bygning af statsbanestrækninger. Banen blev anlagt med meterspor (1.000 mm) med meget lette skinner på kun 15,5 kg. pr. meter, hvilket gjorde banen billig i anlæg og åbnede mulighed for, at banerne kunne finansieres lokalt af amtet, de lokale byer og private investorer.

Med den lette banekonstruktion og lave hastighed på 30 km/t, var banen tiltænkt godstrafik. Banen fik dog en ikke ubetydelig succes med op til ca. 500.000 passagerer om året og det var trods de lange rejsetider, hvor fx turen mellem Sønderborg og Nordborg tog over 2 timer. Godsmængden androg op til 60.000 tons pr. år.

Amtsbanen var en gaffelbane, som udgik fra Sønderborg med deling i Vollerup. Her gik banen hhv. nordpå mod Nordborg og sydpå mod Skovby. For den sydgående banedel var der yderligere en deling ved Lille Mommark hvor hvor banen fik en afstikker til Mommark via Sarup. Strækningerne fra Sønderborg til Guderup, Skovby og Mommark blev åbnet den 6. februar 1898, medens strækningen mellem Guderup og Nordborg først blev åbnet 1. juli 1898.

Banernes økonomi var fornuftig med overskud frem til 1. verdenskrig. Under 1. verdenskrig led banerne under manglende vedligeholdelse af både banen og matriellet. Først efter genforeningen blev banerne renoveret med nye lokomotiver og 26,4 kg./m skinner. Ved samme lejlighed blev banen godkendt til en hastighed på 45 km/t. Den øgede hastighed og det nye materiel betød at banen blomstrede kortvarigt op igen i starten af 1920’erne, hvorefter konkurrencen fra lastbiler, busser, biler og den verserende generelle økonomiske krise gav banen problemer.

Ved Jernbanelov af 29. marts 1924 besluttedes det at lade DSB overtage driften paf strækningen Sønderborg Mommark og ombygge den til normalspor (1435 mm). De andre strækninger af banen blev nedlukket 1933. Sønderborg Mommark strækningen åbnedes 15. juni 1933 og blev nedlagt 27. maj 1962.


Vigtige stamdata for Sønderborg-Mommark Færge (Smalspor) (ABA) jernbanen

Jernbanens længde i km18,7
Optaget på JernbanelovPreussisk Jernbanelov - gældende for sønderjylland
Jernbanen åbnet1898.02.06
Persontrafik nedlagt1933.02.28
Godstrafik nedlagt1933.02.28
Jernbanen nedlagt1933.02.28
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.000 mm
Skinnevægt15 kg/m, efter genforeningen udskiftet med 24,39 kg/m
BalastGrus
Max stigning25 ‰
Hastighed max30 km/t, efter skinneudskiftningen 45 km/t
El driftNej
Bane statusAmtsbane

Sønderborg-Mommark Færge (Smalspor) (ABA) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Sønderborg By Station (Sbb) [1914-1962]0,0 km
Sundsmark Station (Smt)2,3 km
Spang Station (Spg)3,2 km
Vollerup Stationskro (Vop)4,5 km
Kirke-Hørup Station (Ki)7,4 km
Majbøl Station (Mab)9,1 km
Bjørnemosegaard Trinbræt10,4 km
Tandslet Station11,9 km
Neder-Tandslet Station (Nt)13,2 km
Lille-Mommark Station (Llm)14,6 km
Sarup Trinbræt (Sat)16,2 km
Mommark Færgegård Trinbræt (Mm)18,0 km
Mommark Færge Station (Mm)18,7 km

Sønderborg By Station (Sbb) [1914-1962] var Sønderborg-Mommark Færge (Smalspor) banens første station

Byggeår1914
Åbnet1914
Nedlagt1962.05.27
AdresseJernbanegade 1, 6400 Sønderborg
StednavneforkortelseSbb
Højde placering over havet18,7 meter
GPS koordinater54.910689,9.793901

Sønderborg Bystation var hovedstation for Amtsbanerne på Als under navnet Sønderborg Amtsbanegård. Amtsbanerne var smalsporsbaner, men stationen kom også til at tjene den normalsporede Mommark-banen (1933-62). Stationen hed frem til den danske genforening i 1920 Sonderburg Kreisbahnhof.

Opførelsen af den første Amtsbanegård blev påbegyndt i juli 1897, og den blev indviet 7 måneder senere. Amtsbanerne åbnede for trafik 6. februar 1898, og fra Sønderborg gik banerne til Nordborg, Skovby og Mommark. Ved indvielsen af Kong Christian den X's Bro i 1930 fik amtsbanerne forbindelse med det jyske jernbanenet via havnebanen og broens jernbanespor. Amtsbanens spor fulgte banegårdens længderetning SSV-NNØ, men Mommarkbanen gik syd om stationen i øst-vestlig retning, fordi amtsbanens havnebane var nedlagt, og Mommarkbanen fik forbindelse med broen over Alssund ved at togene kørte langsomt gennem Jernbanegade.

Der opstod ret hurtigt pladsproblemer, og Amtsbanerne blev udvidet i 1904 og igen i 1911. Trods udvidelserne fremstod bygningen utilsvarende med en del knopskydninger og den blev revet ned allerede i 1913, og året efter kunne man indvie den nuværende bygning.

Det gav store udfordringer, at amtsbanerne var smalsporede og de var svære at få rentable med det store ekstra arbejde med at omlæsse godt eller bruge en vognbjørn for at få normalsporede vogne ind på smalsporsbanerne. Smalsporsbanerne blev derfor nedlagt i 1933 og erstattet af den normalsporede Mommark-bane, som fik endestation på Sønderborg Hovedbanegård på Jyllands-siden, så Amtsbanegården, blev omdøbt til Sønderborg Bystation og mistede maget af sin betydning.

Omkring 1960 var der så stor trængsel på det smalle stationsareal på Sønderborg station (Jyllandssiden), af både gods og persontrafik, at man begyndte at planlægge en ny station. Handelsstandsforeningen ønskede at få flyttet stationen over på Alssiden, men det store arealbehov satte en stopper for dette

I dag er Sønderborgs Bystation byens rutebilstation.

Sønderborg By Station.
Sønderborg By Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2019.09.21 12:01:22

Kort over Sønderborg By Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sønderborg By Station

Historisk kort over Sønderborg By Station
Sønderborg By Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sundsmark Station (Smt) lå 2,3 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1955
AdresseStationsvej 29E, 6400 Sønderborg
StednavneforkortelseSmt
Højde placering over havet9,1 meter
GPS koordinater54.919289,9.824473

Sundsmark Trinbræt fik billetsalg og godshåndtering i 1902, hvor der blev opført en kro. Sundsmark trinbræt blev nedlagt midt i 1950'erne - muligvis 1955.

Kort over Sundsmark Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sundsmark Station

Historisk kort over Sundsmark Station
Sundsmark Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Spang Station (Spg) lå 3,2 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
AdresseSpang 8, 6400 Sønderborg
StednavneforkortelseSpg
Højde placering over havet5,0 meter
GPS koordinater54.924914,9.833613

Spang startede som trinbræt men fik billetsalg og ventesal i 1914, hvor der blev opført en købmandshandel. Spang fik Stationsbygning i 1933 af bygmester Frost, Kær da banen blev lagt om.

Kort over Spang Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Spang Station

Historisk kort over Spang Station
Spang Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vollerup Stationskro (Vop) lå 4,5 km. fra første station.

Byggeår1896
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
AdresseLinbækvej 10, 6400 Sønderborg
StednavneforkortelseVop
Højde placering over havet12,1 meter
GPS koordinater54.926473,9.856656

Vollerup Station var med krydsningsspor og forgrening til Skovby/Mommark og Nordborg. 3 spor, i 1917 udvidet til 4. Stationskroen var opført i 1896.
Vollerup stationsbygning blev opført i 1933 af bygmester Gloy, Lysabild.

Kort over Vollerup Stationskro
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vollerup Stationskro

Historisk kort over Vollerup Stationskro
Vollerup Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kirke-Hørup Station (Ki) lå 7,4 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
AdresseKirke Hørupvej 10, 6470 Sydals
StednavneforkortelseKi
Højde placering over havet35,3 meter
GPS koordinater54.925403,9.902056

Kirke-Hørup Station blev nedsat til trinbræt med sidespor i 1961 trinbræt.

Kort over Kirke-Hørup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kirke-Hørup Station

Historisk kort over Kirke-Hørup Station
Kirke-Hørup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Majbøl Station (Mab) lå 9,1 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseMab
Højde placering over havet37,0 meter
GPS koordinater54.922418,9.920910

Majbøl startede som Trinbræt men blev enere station.

Kort over Majbøl Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Majbøl Station

Historisk kort over Majbøl Station
Majbøl Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bjørnemosegaard Trinbræt lå 10,4 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1933.02.28
NedrevetNedrevet
GPS koordinater54.927623,9.961666
Kort over Bjørnemosegaard Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Bjørnemosegaard Trinbræt

Historisk kort over Bjørnemosegaard Trinbræt
Bjørnemosegaard Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tandslet Station lå 11,9 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1933.02.28
NedrevetI starten af 1970'erne (Stationsbygningen)
AdresseGammel Skolevej 20, 6470 Sydals
Højde placering over havet35,8 meter
GPS koordinater54.927014,9.970507

I starten af 1970'erne er stationsbygningen revet ned, men varehuset består stadig og er i dag privatbolig.

Kort over Tandslet Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Tandslet Station

Historisk kort over Tandslet Station
Tandslet Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Neder-Tandslet Station (Nt) lå 13,2 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
Nedrevet2018/2019
AdresseMommarkvej 346, 6470 Sydals
StednavneforkortelseNt
Højde placering over havet43,7 meter
GPS koordinater54.921965,9.988829

Neder-Tandslet station er nedrevet 2018/2019 efter brand natten til den 2. september 2018.

Kort over Neder-Tandslet Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Neder-Tandslet Station

Historisk kort over Neder-Tandslet Station
Neder-Tandslet Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lille-Mommark Station (Llm) lå 14,6 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseLlm
GPS koordinater54.914410,10.005011

Lille-Mommark Station var med krydsningsspor. Fra 1961 blev Lille-Mommark nedsat til trinbræt med sidespor.

Kort over Lille-Mommark Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Lille-Mommark Station

Historisk kort over Lille-Mommark Station
Lille-Mommark Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sarup Trinbræt (Sat) lå 16,2 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseSat
GPS koordinater54.912779,10.032328
Kort over Sarup Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sarup Trinbræt

Historisk kort over Sarup Trinbræt
Sarup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Mommark Færgegård Trinbræt (Mm) lå 18,0 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseMm
GPS koordinater54.926584,10.041250

Mommark Færgegård trinbræt, her blev trafikken omlagt i 1923 og flyttet til station ved den nye færgehavn. Her efter var Mommark Færgegård Trinbræt kun tilladt for enkelte tog at standse her.

Kort over Mommark Færgegård Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Mommark Færgegård Trinbræt

Historisk kort over Mommark Færgegård Trinbræt
Mommark Færgegård Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Mommark Færge Station (Mm) var Sønderborg-Mommark Færge (Smalspor)'s endestation og lå 18,7 km. fra første station.

Byggeår1923
Åbnet1923
Nedlagt1962.05.27
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseMm
GPS koordinater54.932445,10.043262
Kort over Mommark Færge Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Mommark Færge Station

Historisk kort over Mommark Færge Station
Mommark Færge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Sønderborg-Mommark Færge (Smalspor) (ABA)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Sønderjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sønderjyske jernbaner
Niels Jensen
1975
80
København
J. Fr. Clausen
87-11-03697-4
Amtsbanerne på Als 1898-1933
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Amtsbanerne på Als 1898-1933
L. H. Hansen
2008
363


978-87-992406-0-9

Lige nu er der: 117 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk

Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.6.3 - build: 2021.01.15-07:46:23