Frederikshavn-Skagen Jernbane (Skagensbanen som smalspor) - (FSJ)


Frederikshavn-Skagen Jernbane (FSJ) eller Frederikshavn-Skagen Banen (FSB) – er en 39,7 km lang privatbane i Vendsyssel mellem Frederikshavn og Skagen.

I det 19. århundrede var det svært at komme til Skagen, da havnen først blev anlagt i 1907 og den første brugbare landevej mellem Ålbæk og Skagen først var færdig i 1933. Landtransport foregik med hestevogn i strandkanten. Sidst i 1880'erne blev det besluttet at anlægge jernbane gennem klitterne.

Anlægsarbejdet startede 26. juli 1889, og banen blev åbnet 24. juli 1890. Pga. den svage økonomi var banen anlagt som smalsporet med en sporvidde på 1.000 mm. Skinnevægten var kun 12,5 kg/m, og togene måtte højest køre 30 km/t. Skagensbanen fik adgang til Frederikshavn Havnebane, idet sporet til havnen var trestrenget indtil 1924.

Der var kun én regulær mellemstation (Ålbæk). De øvrige standsningssteder var 4 vogterhuse med ventesale, beliggende ved holdepladser med læssespor (Rimmen, Jerup, Hulsig og Højen), og 3 stoppesteder med ventesale (Elling, Napstjert og Bunken). De første bygninger var tegnet af Thomas Arboe. I 1916 blev der oprettet trinbræt ved Sandmilen. Elling og Napstjert fik med tiden også læssespor.

Med flere turister og fisketransporter blev banen en stor succes, og den smalsporede bane måtte ombygges for at klare transporterne. 6. juni 1924 blev banen genåbnet med normalspor (1.435 mm). Samtidig havde man benyttet lejligheden til at ændre dens linjeføring to steder. Den 13 km lange strækning Frederikshavn-Jerup blev forlagt længere mod øst, så der kunne bygges station i den opvoksende fiskerihavneby Strandby. Elling mistede dermed sin holdeplads på Skagensbanen, men fik i stedet et trinbræt på Vendsysselbanen 2 km mod sydvest 1929-55.

I Skagen by blev banen forlagt mod nord for at give plads til et større stationsområde.

Holdepladsen i Rimmen måtte flyttes lidt mod øst, hvor der blev opført en rigtig stationsbygning i stedet for vogterhuset. Den blev tegnet af Ulrik Plesner, som også tegnede udvidelser af stationsbygningerne i Skagen (1914-19), Hulsig (1921) og Napstjert (1922) samt en ny station i Ålbæk (1933).

Med skiftet til normalspor skiftede FSJ navn til SB (Skagensbanen)


Vigtige stamdata for Frederikshavn-Skagen Jernbane (Skagensbanen som smalspor) (FSJ) jernbanen

Jernbanens længde i km 39,7
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 30. marts 1889
Jernbanen åbnet1890.07.24
Jernbanen nedlagt1924.06.06
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.000 mm
Skinnevægt12,4 kg/m
BalastGrus
Hastighed max30 km/t
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Bane statusPrivatbane

Frederikshavn-Skagen Jernbane (Skagensbanen som smalspor) (FSJ) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Frederikshavn Station (Fh) [1871-1979] 0,0 km
Elling Nordjylland Holdeplads [1890-1924] 5,3 km
Rimmen Holdeplads (Rim) [1890-1924] 8,5 km
Stedet er fotograferet Jerup Station (Jeu) 13,0 km
Stedet er fotograferet Napstjert Station (Nap) [1890-1935] 15,7 km
Ålbæk Station (Ålb) [1890-1934] 19,9 km
Stedet er fotograferet Bunken Trinbræt (Buk) 24,5 km
Stedet er fotograferet Hulsig Station (Hul) [1890-1967] 28,0 km
Stedet er fotograferet Sandmilen Trinbræt (Sat) 33,2 km
Stedet er fotograferet Højen Station (Høj) [1890-1964] 36,2 km
Stedet er fotograferet Skagen Station (Sgb) 39,7 km

Frederikshavn Station (Fh) [1871-1979] var Frederikshavn-Skagen Jernbane (Skagensbanen som smalspor) banens første station

Byggeår1871
Åbnet1871.08.15
Nedlagt1979
Nedrevet1979
ArkitektN.P.C. Holsøe
StednavneforkortelseFh
Højde placering over havet8,0 meter
GPS koordinater57.441697,10.534932

Frederikshavns første station blev indviet 15. august 1871 sammen med Vendsysselbanen, der i første omgang gik fra Nørresundby over Hjørring til Frederikshavn. Senere kom der forbindelse til Aalborg Banegård via Jernbanebroen over Limfjorden, som blev åbnet for trafik 8. januar 1879.

Frederikshavns oprindelige station lå 3-400 m vest for den nuværende, mellem Rådhus Alle og Parallelvej, hvor der nu er rådhus og andre kommunale institutioner – navnet Jernbanegade minder stadig om denne placering. Frederikshavn Posthus og et pakhus var integreret i bebyggelsen, som var tegnet af N.P.C. Holsøe.

Banens indføring til byen var også en anden end den nuværende: øst for Flade Engvej fortsatte banen ad Vendsysselvej og Skagensvej, som er anlagt på det tidligere banetracé. Gartnerstien mellem Vestergade og Asylgade er også en rest af dette tracé.

Frederikshavns første station blev udgangspunkt for Skagensbanen mellem Frederikshavn og Skagen, da denne åbnede i 1890. Den var i starten smalsporet (1.000 mm) og blev først omlagt til normalspor i 1924.

Den 18. juli 1899 blev Sæbybanen indviet mellem Nørresundby og Frederikshavn over Sæby. Dens persontog fik også endestation her, men Sæbybanen havde sin egen godsstation Frederikshavn Godsbanegård lige syd for statsbanestationen mellem Rimmensgade og Vinkelvej (taget i brug samtidig med Sæbybanen). Frederikshavn Godsbanegård blev nedlagt den 27. maj 1966.

Delstrækningen Sæby-Frederikshavn blev nedlagt i 1962 efter ønske fra Frederikshavn kommune, som slap af med 16 jernbaneoverskæringer og fik rådighed over godsstationens 19.000 m² centralt beliggende jord til byudvikling.

15. august 1891 tog man et 1.400 m langt havnespor i brug. Det gik fra Rimmensgade mod syd ad den nuværende Rådhus Alle – som altså også er anlagt på banetracé – til færgekajen. Herfra gik to havnespor mod nordøst langs Toldbodkaj, og det ene fortsatte ud på Kulkaj. Sporet til havnen var trestrenget indtil 1924, så Skagensbanen også kunne bruge det. Ude på havnen var smalspor og normalspor adskilt.

Allerede i 1945 blev det besluttet at flytte Frederikshavns første station, men det skete først i 1979.

Den gamle station blev revet ned i 1979 - kun posthuset blev bevaret. Den nye station blev i 1979 bygget på adressen Havnepladsen 30, 9900 Frederikshavn. Den er anlagt på opfyldt havbund, så der var god plads til et stort godsbaneterræn og med faciliteter til servicering af jernbanemateriellet.

Frederikshavn gamle station - der er kun denne postbygning tilbage
Frederikshavn gamle station - der er kun denne postbygning tilbage - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.31

Kort over Frederikshavn Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Frederikshavn Station

Historisk kort over Frederikshavn Station
Frederikshavn Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Elling Nordjylland Holdeplads [1890-1924] lå 5,3 km. fra første station.

Byggeår1890
Åbnet1890.07.24
Nedlagt1924
ArkitektThomas Arboe
AdresseKingosvej 1, 9900 Frederikshavn
Højde placering over havet4,6 meter
GPS koordinater57.476025,10.487728

Elling Holdeplads, var ved banens åbning i 1890, kun en ventesal af træ af samme type som på Bunken Trinbræt. Træventesalen blev i 1907 afløst af en mindre bygning, som så igen i 1918 blev udskiftet med en banemesterbolig med kontor og ventesal.

Elling Holdeplads er fra smalsporstiden og i forbindelse med at Skagens Banen blev omlagt til normal spor "rettede" man banen ud og den nye linjeføring kom til at løbe længere mod øst og forbi Strandby, hvilket betød at Ellinge Holdeplads blev nedlagt i 1924.

Kort over Elling Nordjylland Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Elling Nordjylland Holdeplads

Historisk kort over Elling Nordjylland Holdeplads
Elling Nordjylland Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Rimmen Holdeplads (Rim) [1890-1924] lå 8,5 km. fra første station.

Byggeår1888
Åbnet1890.07.24
Nedlagt1924.06.06
ArkitektThomas Arboe
AdresseKvisselvej 21, 9981 Jerup
StednavneforkortelseRim
Højde placering over havet9,1 meter
GPS koordinater57.498116416260864,10.449830726749365

Rimmen Holdeplads har ligget i den sydlige side af den lille Rimmen by.

Rimmen Holdeplads , var som de øvrige 3 oprindelige smalsporsstandsningssteder (Jerup, Hulsig og Højen), et vogterhus med ventesale, beliggende ved holdepladser med læssespor.

Kort over Rimmen Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Rimmen Holdeplads

Historisk kort over Rimmen Holdeplads
Rimmen Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Jerup Station (Jeu) lå 13,0 km. fra første station.

Byggeår1890
Åbnet1890.07.24
NedlagtI drift
ArkitektThomas Arboe
AdresseSøndergårdsvej 23, 9981 Jerup
StednavneforkortelseJeu
Højde placering over havet4,0 meter
GPS koordinater57.532623,10.417104

Jerup Station ligger syd for landevejen fra Jerup til Mosbjerg.

Jerup Station, var som de øvrige 3 oprindelige smalsporsstandsningssteder (Rimmen, Hulsig og Højen), et vogterhus med ventesale, beliggende ved holdepladser med læssespor. Først i 1899 opførtes varehus og svinefolde ved Jerup Station. Jerup Station blev stærkt ombygget i 1922 efter tegning af Ulrik Plesner, således at det oprindelige vogterhus med ventesal blev en ny stationsbygning. Efter ombygning til normalspor i 1924, var der både krydsnings- som læssespor, siderampe, fold og varehus.

Ved spormoderniseringen i 1971 bibeholdtes kun det ene krydsningsspor, mens det andet krydsningsspor blev blindspor med forbindelse til krydsningssporet nord for stationen. I dag er der kun et krydsningsspor ved Jerup Station (2020).

Jerup by har udviklet sig med en beskeden bebyggelse langs landevejen ud for stationen, men efter anlægget af fængslet Kragskovhede fik stationen større betydning for persontrafikken af personale, indsatte og besøgende til fængslet.

Jerup station
Jerup station - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.31

Kort over Jerup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Jerup Station

Historisk kort over Jerup Station
Jerup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Napstjert Station (Nap) [1890-1935] lå 15,7 km. fra første station.

Byggeår1887
Åbnet1890.07.24
Nedlagt1935
AdresseNapstjertvej 41, 9981 Jerup
StednavneforkortelseNap
Højde placering over havet3,9 meter
GPS koordinater57.555399,10.408614

Ved Skagensbanens åbning den 24. juli 1890 var Napstjert et lille billetsalgssted, som i 1922 blev udvidet til en "rigtig" stationsbygning. Ved banens ombygning fra smalspor til normalspor i 1924 blev der anlagt et læssespor af hensyn til et nærliggende privat mergelselskab. Mergeltransporterne ophørte efter af et par år, og sidesporet blev fjernet i 1929.

I 1935 blev Napstjert nedrykket til trinbræt, men stationsbygningen blev brugt til ventesal frem til det blev solgt som privat bolig i 1968, hvorefter der blev opsat et simpelt venteskur på perronen. Trinbrættet blev lukket i januar 2005.

Efter massive borgerprotester blev det genåbnet i 2006 med ny perron og venterum.

Stationsbygningens røde mursten er senere blevet vandskuret og huset er malet hvidt. Det lille varehus fra 1908 er revet ned.

Napstjert holdeplads var ved det hvide hus - i dag er det trinbræt
Napstjert holdeplads var ved det hvide hus - i dag er det trinbræt - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.31

Kort over Napstjert Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Napstjert Station

Historisk kort over Napstjert Station
Napstjert Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ålbæk Station (Ålb) [1890-1934] lå 19,9 km. fra første station.

Byggeår1890
Åbnet1890.07.24
Nedlagt1934
Nedrevet1935
ArkitektThomas Arboe
AdresseStationsvej 21, 9982 Ålbæk
StednavneforkortelseÅlb
Højde placering over havet4,8 meter
GPS koordinater57.592505,10.408477

Ålbæk station ligger midt i Ålbæk by, syd for overkørslen med Centralvej/Gårdbovej. Stationen var oprindelig med krydsningsspor og læssespor.

Det var planen at Ålbæk Station skulle være tilslutningsstation for en ny bane mellem Ålbæk og Hjørring. Udsættelserne af denne bane, udsatte desværre også en tiltrængt istandsættelse og udvidelse af Ålbæk station. Stationsbygningen endte i en så dårlig stand, at man valgte at rive den ned i 1934 og opføre en ny station efter tegninger af Ulrik Plesner.

Ulrik Plesner var banens arkitekt fra 1913 til sin død i 1933. Tegningerne til Ålbæk station er dateret 1932, og stationen er bygget i 1934 - så Ulrik Plesner kom ikke til at gennemføre eller på anden måde fik indflydelse på byggeriet.

Kort over Ålbæk Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ålbæk Station

Historisk kort over Ålbæk Station
Ålbæk Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bunken Trinbræt (Buk) lå 24,5 km. fra første station.

Byggeår1890
Åbnet1890.07.24
NedlagtI drift
AdresseRåbjergvej 10, 9982 Ålbæk
StednavneforkortelseBuk
Højde placering over havet6,2 meter
GPS koordinater57.630111,10.439441

Bunken Trinbræt ligger i den sydlige del af Bunken Klitplantage ved baneoverskæringen med Råbjergvej. Trinbrættet har altid været ringe benyttet, hvor det primært har været benyttet som et "skovturstrinbræt".

Bunken Trinbræt har i perioder haft et sidespor på stedet.

Bunken Trinbræt havde indtil 1975 en lille træventesalsbygning, som stammede fra smalsporstiden. Der skete der en mindre udretning af banens linjeføringen ifm. overgang fra smalsporsbane til "normal" bane, hvilket resulterede i at ventesalsbygningen kom til at ligge et stykke fra perronen.

Bunken trinbræt
Bunken trinbræt - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.31

Kort over Bunken Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Bunken Trinbræt

Historisk kort over Bunken Trinbræt
Bunken Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hulsig Station (Hul) [1890-1967] lå 28,0 km. fra første station.

Byggeår1890
Åbnet1890.07.24
Nedlagt1967.09.01
AdresseHulsigvej 10, 9990 Skagen
StednavneforkortelseHul
Højde placering over havet9,3 meter
GPS koordinater57.659708,10.463064

Hulsig Station ligger i den østlige side af den lille Hulsig by. Hulsig Station ligger lidt nord for overkørslen for Tranevej tæt på Hotel og Feriecenter "Skagen Strand", der ligger øst for banen.

Hulsig Station , var som de øvrige 3 oprindelige smalsporsstandsningssteder (Jerup, Højen og Rimmen), et vogterhus med ventesale, beliggende ved holdepladser med læssespor.

Hulsig Station havde oprindeligt både krydsningsspor og læssespor, i 1967 fjernedes krydsningssporet, Hulsig Station blev ved samme lejlighed nedsat til trinbræt.

Hulsig stationsbygning blev solgt til privat beboelse og købmandshandel i 1969.

Hulsig station lå hvor det gule hus ligger
Hulsig station lå hvor det gule hus ligger - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.31

Kort over Hulsig Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hulsig Station

Historisk kort over Hulsig Station
Hulsig Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sandmilen Trinbræt (Sat) lå 33,2 km. fra første station.

Byggeår1916
Åbnet1916
Nedlagt1967.09.01
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseSat
Højde placering over havet8,6 meter
GPS koordinater57.700445,10.503471

Sandmilen Trinbræt er fra smalsporstiden og blev etableret som "skovturstrinbræt" i 1916. Sandmilen Trinbræt nåede at blive godt 50 år gammelt inden nedlæggelsen ifm. overgangen til vinterkøreplanen i 1967.

Trinbrættet bestod af en simpel græsperron med et stationsnavneskilt og et trinbrætsignal, hvor passagerne kunne tilkendegive at de ønskede at toget standsede, så de kunne komme med.

Sandmilen Trinbræt lå helt øde ude i Skagen Klitplantage og det er navngivet efter enaf egnens seværdigheder, Sandmilen. Sandmilen er som Råbjerg Mile en vandreklit, men hvor Råbjerg Mile er en "ung" vandremile, der kun er i starten af vandringen fra Vesterhavet mod Kattegat, så er Sandmilen en "gammel" vandremile, der næsten har afsluttet vandringen fra Vesterhavet mod Kattegat.

Sandmilen trinbræt
Sandmilen trinbræt - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.31

Kort over Sandmilen Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sandmilen Trinbræt

Historisk kort over Sandmilen Trinbræt
Sandmilen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Højen Station (Høj) [1890-1964] lå 36,2 km. fra første station.

Byggeår1890
Åbnet1890.07.24
Nedlagt1964
ArkitektThomas Arboe
AdresseFlagbakkevej 30, 9990 Skagen
StednavneforkortelseHøj
Højde placering over havet6,1 meter
GPS koordinater57.719896,10.537850

Højen Station startede som billetsalgssted ved åbningen i 1890, men var pga. det meget ringe opland, var stationen kun betjent i sommersæsonen. Højen Station var oprindelig tegnet af Thomas Arboe.

Højen Station , var som de øvrige 3 oprindelige smalsporsstandsningssteder (Jerup, Hulsig og Rimmen), et vogterhus med ventesale, beliggende ved holdepladser med læssespor.

Højen Station havde fra starten et stikspor. Året efter fik Højen krydsnings- og læssespor og et varehus. Krydsnings- og læssespor blev nedlagt i 1962. I 1964 blev stationen nedsat til trinbræt, som var åbent frem til 2005, hvor det blev nedlagt sammen med trinbrætterne Naptjert og Apholmen, i forbindelse med indsættelsen af Desiro-togene den 9. januar 2005.

Begrundelsen for nedlæggelsen var, at de 3 trinbrætter var meget lidt benyttede, og at man ved nedlæggelsen kunne reducere rejsetiden mellem Frederikshavn og Skagen. Efter massive borgerprotester blev Napstjert Trinbræt genåbnet i 2006 med ny perron og venterum.

Stationens bevarede trævarehus er en af de få bygninger på banen, som har overlevet fra smalsporsbanetiden.

Højen Station var beliggende i Skagen Klitplantage, hvor vejen mellem Højen (Gammel Skagen) og den tilsandede kirke, i dag Flagbakkevej, krydser Skagens-banen.

Stationsbygningen blev i 1922, kraftigt ombygget tilbygget efter tegninger af Arkitekt Ulrik Plesner. I 1969 blev stationsbygningen solgt og har siden 1991 været brugt af det privatejede Skagen Naturhistoriske Museum.

Højen station
Højen station - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.10.31

Kort over Højen Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Højen Station

Historisk kort over Højen Station
Højen Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skagen Station (Sgb) var Frederikshavn-Skagen Jernbane (Skagensbanen som smalspor)'s endestation og lå 39,7 km. fra første station.

Byggeår1890
Åbnet1890.07.24
NedlagtI drift
ArkitektUlrik Plesner
AdresseSct. Laurentii Vej 22A, 9990 Skagen
StednavneforkortelseSgb
Højde placering over havet2,4 meter
GPS koordinater57.723924,10.592187

Skagen Station er endestation på Skagensbanen mellem Skagen og Frederikshavn og er den nordligste jernbanestation i Danmark. Skagen Station åbnede i 1890 som smalsporsstation for Frederikshavn-Skagen Jernbane (FSJ). Smalsporet (1.000 mm) gik oprindeligt ind til stationen fra den nuværende Christian X's Vej, som delvis er anlagt på det gamle banetracé. I 1924 blev banen ombygget til normalspor (1.435 mm), og i den forbindelse fik banen en ny linjeføring gennem byen, og sporarealet ved stationen blev ændret.

Den oprindelige hovedbygning fra 1890 var efter tegninger af arkitekten Thomas Arboe og bestod af et midterparti i to etager og to sidefløje i én etage. I 1913 hyrede FSJ, arkitekten Ulrik Plesner, hvis første opgave var at ombygge og udvide Skagen Station. Efter nogle års arbejde, stod den nye større Skagen Station færdig i 1919. Skagen Station blev gjort dybere i hele dens bredde, sammenbygget med to udhuse og der blev tegnet en ny facade. Ombygningen af Skagen Station var så omfattende, at der ikke er meget genbrug fra den oprindelige station.

Med omlægningen til normalspor i 1924 kom banen skråt ind til stationen, og det gamle varehus øst for hovedbygningen blev nedlagt men blev senere indrettet til beboelse. Det nye varehus blev opført vest for Skagen Station, og lå parallelt med den nye sporføring. I starten af 1920'erne blev et nyt maskinværksted opført, som var bygget sammen med smedje, kontor og lokomotivremise. I 1925 kom der en ny vognremise og den gamle remise til smalsporslokomotiverne blev revet ned i 1926. I 1929 kom yderligere to motorvognsremiser til.

I 1914 blev den ene af Skagen Stations to ventesale "kongelig" da Klitgården blev opført som kongefamiliens sommerbolig ved Kattegatkysten sydvest for Skagen. Frem til 2006 holdt Skagen Turistbureau til i den kongelige ventesal. I 2007 blev den tidligere direktørlejlighed på stationens 1. sal ombygget til 3 lejligheder.

Efter mange års forfald og manglende vedligeholdelse gennemgik Skagen Station i 2017 en stor renoveringsproces, hvor der blandt andet blev isat nye vinduer, facaden renoveret, indretning af café, samt en tilbygning. Den 13. april 2017 åbnede Café Skagen i Christian X's gamle kongelige ventesal i nordfløjen.

Skagen Station betjenes i dag tog fra Nordjyske Jernbaner, der kører hyppige lokaltog mellem Skagen og Frederikshavn. I starten af 1990'erne kørte DSB InterCity-tog mellem København og Skagen, men fra den 6. august 2017 overtog Nordjyske Jernbaner regionaltrafikken fra Frederikshavn via Hjørring og Aalborg ned til Skørping.

Vest for Skagen Station er der læsseplads og 3 opstillingsspor til brug for godstrafik. Godstrafikken stagnerede i 1980'erne, men fik et stort opsving i starten af 1990'erne, da Fiskernes Fiskeindustri begyndte at sende containertog med fiskemel, fiskeolie og frossen fisk via havnebanen. Fiskernes Fiskeindustri fik anlagt et 400 meter havnespor hen til fabrikken, hvor der blev anlagt to parallelle opstillingsspor. Skagen Havnebane er senere renoveret og forstærket, og i 2004 blev sporskifter på havnen fornyet. Havnebanen er nedlagt i 2016.

Skagen Station.
Skagen Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2016.07.11 11:53:30

Kort over Skagen Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Skagen Station

Historisk kort over Skagen Station
Skagen Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lige nu er der: 222 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk

Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.8.1 - build: 2021.02.28-20:26:49