Hobro-Løgstør - (DSB)


Allerede i 1866 var der tale om at lave en bane fra Løgstør mod syd med tilslutning til en eksisterende bane, men det var først i 1875 at der kom konkrete planer af en bane. Det var et stort politisk spil at få fastlagt linjeføringen og det endte med en gaffelbane, som delte sig i Ålestrup med en bane mod Viborg og en anden mod Hobro. Det tog 10 år at få fremlagt planerne for rigsdagssamlingen. D. 12. april 1889 blev lov nr. 54 om anlægget af statsbanen Hobro-Løgstør vedtaget

Strækningen Hobro-Løgstør blev idriftsat 15. juli 1893, medens strækningen fra Viborg til Ålestrup blev idriftsat 15. september samme år. Ved åbningen var der stor festivitas og glæde for banens åbning i Løgstør medens Hobro blot tog åbningen til efterretning.

I starten bestod driften af 2 daglige tog i hver retning, som blev udvidet i 1906 med et tredje blandingstog og et fjerde togpar kom til efter nogle år. I 1920erne indførtes benzinmotorvogne i driften hvilket muliggjorde at der kunne udvides til 6 togpar. Det større antal togpar sled på skinnerne, og i 1930erne var sporet meget nedslidt. Der var tale om at nedlægge banen da en udskiftning af skinnerne var bekostelig og konkurrencen fra lastbilerne, busser og personbiler var stigende. Banen er formentlig reddet af 2. verdenskrig da trafikken på banen steg markant med både person- og gods trafik. Dette medførte at banen fra 1942 og et årti frem fik skiftet skinnerne til brugte men stærkere skinner. Med de stærkere skinner kunne banens max hastighed øges fra 45 km/t til 70 km/t.

Efter 2. verdenskrig blev trafikken på landevejene igen normaliseret og banen fik igen problemer med trafikken i det i forvejen tynd befolkede område. Banernes opland var tyndt befolket og den tiltagende motorisering af trafikken på landevejen efter 2. verdenskrig gjorde det ikke nemmere at drive jernbane i Himmerland med en rimelig trafik. DSB erstattede også togafgange med busser hvilket også var medvirkede til at affolke togene. D. 30. maj 1959 ophørte persontrafikken Viborg – Ålestrup og d. 21. maj 1966 ophørte persontrafikken Hobro-Løgstør. Strækningen Viborg-Ålestrup – Løgstør havde dog status som godsbane medens skinnerne på strækningen Hobro – Ålestrup blev optages i 1970.

I slutningen af 1980'erne er skinnerne mellem Viborg og Løgstør nedslidte og en lukning af banen truer. Lokale initiativer i Løgstør formår dog at lave en aftale mellem DSB og erhvervslivet hvilket bevirker at godstrafikken stiger på banen fra 100 vognladninger i de første 4 måneder i 1987 til 374 i 1988 og 458 i 1989. Dette bevirker at sporet istandsættes. På sigt var det ikke muligt at opretholde godstrafikken og i 1999 var det slut.

I 2006 optages sporet mellem Viborg og Løgstør. En 80 km. Strækning med mere end 160 km. Skinner og 130.000 jernbanesveller. En jernbane epoke på mere end 100 år er slut. De daværende seks kommuner og to amter var enige om at anlægge en cykel og gangsti på hele strækningen fra Viborg til Løgstør, hvilket bevirker at man har en fantastisk natursti i området i dag.

Vigtige årstal for Hobro-Løgstør jernbane:
1889.04.12 D. 12. april 1889 blev lov nr. 54 om anlægget af Viborg-Ålestrup og Hobro-Ålestrup-Løgstør vedtaget.
1893.07.15 Strækningen Hobro-Løgstør blev åbnet for drift.
1893.09.15 Strækningen Viborg-Ålestrup blev åbnet for drift.
1959.05.30 Ophørte persontrafikken Viborg-Ålestrup.
1959.05.30 Strækningen Viborg-Ålestrup nedsættes til godsbane.
1966.05.21 Ophørte persontrafikken Hobro-Løgstør
1966.05.21 Strækningen Viborg-Ålestrup-Løgstør nedsættes til godsbane.
1970 Skinnerne tages op mellem Hobro Ålestrup.
1999 Strækningen Viborg-Ålestrup-Løgstør nedlægges.
2006 Skinnerne tages op på strækningen Viborg-Ålestrup-Løgstør.
2006 Strækningen mellem Viborg-Ålestrup-Løgstør omdannes til cykel og gangsti.


Vigtige stamdata for Hobro-Løgstør (DSB) jernbanen

Jernbanens længde i km66,2
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 12. april 1889
Statstilskud i %100 %
Jernbanen åbnet1893.07.15
Persontrafik nedlagt1959.05.30
Godstrafik nedlagt1999
Jernbanen nedlagt1999
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Hastighed maxFra 1953: 70 km/h
Banedanmark banenummer51
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Bane statusSidebane

Hobro-Løgstør (DSB) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Hobro Station (Hb)0,0 km
Stedet er fotograferet Døstrup Himmerland Station (Dø)7,6 km
Stedet er fotograferet Store-Rørbæk Station (Ræ)10,4 km
Stedet er fotograferet Grynderup Trinbræt (Gyt)12,5 km
Stedet er fotograferet Nørager Station (Ner)15,2 km
Stedet er fotograferet Boldrup Trinbræt (Bod)17,3 km
Stedet er fotograferet Simested Station (Si)19,0 km
Stedet er fotograferet Ålestrup Station (Aat)21,5 km
Stedet er fotograferet Østerbølle Billetsalgssted (Øt)23,5 km
Stedet er fotograferet Østrup Station (Øp)27,5 km
Stedet er fotograferet Aars Station (As)37,0 km
Stedet er fotograferet Hornum Station (Om)46,6 km
Stedet er fotograferet Øjesø Trinbræt (Øjt)51,0 km
Stedet er fotograferet Gatten Station (Ga)52,0 km
Stedet er fotograferet Vindblæs Station (Vin)58,0 km
Stedet er fotograferet Løgstør Station (Ør)66,2 km

Hobro Station (Hb) var Hobro-Løgstør banens første station

Byggeår1869
Åbnet1869.09.19
NedlagtI drift
ArkitektThomas Arboe
AdresseStationsvej 12, 9500 Hobro
StednavneforkortelseHb
Højde placering over havet22,8 meter
GPS koordinater56.643420,9.782758

Den oprindelige station i Hobro fra 1869, blev nedrevet og udskiftet af den nuværende station i 1893 ifm. etableringen af Hobro-Aalestrup-Løgstør jernbane.

Hobro station blev fredet i 1992.

Hobro Station.
Hobro Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.07.23

Kort over Hobro Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hobro Station

Historisk kort over Hobro Station
Hobro Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Døstrup Himmerland Station (Dø) lå 7,6 km. fra første station.

Byggeår1893
Åbnet1893.07.15
Nedlagt1966.05.22
ArkitektThomas Arboe
AdresseSvinget 9, 9500 Hobro
Stednavneforkortelse
Højde placering over havet49,9 meter
GPS koordinater56.691824,9.743767

Døstrup Station ændrede navn efter genforeningen i 1920 til Døstrup Himmerland. Stationen blev i 1960 nedsat til trinbræt med sidespor. I regnet antal solgte billetter var stationen ikke udpræget en success fx blev der i 1936 kun solgt 1984 billetter og der afsendtes 90 t gods med en indtægt på 1.086 kr. Men der var en del ankommende vognladningsgods, hørte derfor ikke til den ringeste station på banen.

Stationsbygningen var af arkitekt Thomas Arboe, og den svarede til de øvrige mindre stationer ved banen. Det var en simpel 4-fags bygning i ét stokværk med saddeltag af skiffer.

Stationens sporareal bestod af et omløbsspor med et blindspor til et muret pakhus.

Søstrup station er i dag privat børnehave - her set fra vejsiden.
Søstrup station er i dag privat børnehave - her set fra vejsiden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05

Kort over Døstrup Himmerland Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Døstrup Himmerland Station

Historisk kort over Døstrup Himmerland Station
Døstrup Himmerland Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Store-Rørbæk Station (Ræ) lå 10,4 km. fra første station.

Byggeår1893
Åbnet1893.07.15
Nedlagt1966.05.22
AdresseAllestrupvej 14, 9500 Hobro
Stednavneforkortelse
Højde placering over havet51,2 meter
GPS koordinater56.696574,9.703294

Rørbæk startede som Billetsalgssted og blev senere station i de sidste år hed stationen Store-Rørbæk.

Fra 1960 blev Store Rørbæk nedsat til trinbræt.

Store Rørbæk station set fra vejsiden.
Store Rørbæk station set fra vejsiden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05

Kort over Store-Rørbæk Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Store-Rørbæk Station

Historisk kort over Store-Rørbæk Station
Store-Rørbæk Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Grynderup Trinbræt (Gyt) lå 12,5 km. fra første station.

Byggeår1932
Åbnet1932
Nedlagt1966.05.22
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseGyt
GPS koordinater56.700465,9.671828
Det eneste spor af Grynderup trinbræt er resterne af banevolden.
Det eneste spor af Grynderup trinbræt er resterne af banevolden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05

Kort over Grynderup Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Grynderup Trinbræt

Historisk kort over Grynderup Trinbræt
Grynderup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nørager Station (Ner) lå 15,2 km. fra første station.

Byggeår1893
Åbnet1893.07.15
Nedlagt1966.05.22
Nedrevet2019
ArkitektThomas Arboe
AdresseJernbanegade 9, 9610 Nørager
StednavneforkortelseNer
Højde placering over havet39,9 meter
GPS koordinater56.705791,9.629181
Nørager station set fra vejsiden.
Nørager station set fra vejsiden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05

Kort over Nørager Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Nørager Station

Historisk kort over Nørager Station
Nørager Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Boldrup Trinbræt (Bod) lå 17,3 km. fra første station.

Byggeår1925
Åbnet1925
Nedlagt1966.05.22
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseBod
GPS koordinater56.697073,9.599940
Der er intet at se af Boldrup trinbræt - kun det gamle vogterhus er bevaret.
Der er intet at se af Boldrup trinbræt - kun det gamle vogterhus er bevaret. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05

Kort over Boldrup Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Boldrup Trinbræt

Historisk kort over Boldrup Trinbræt
Boldrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Simested Station (Si) lå 19,0 km. fra første station.

Byggeår1893
Åbnet1893.07.15
Nedlagt1966.05.22
ArkitektThomas Arboe
AdresseBanepladsen 6, 9620 Aalestrup
StednavneforkortelseSi
Højde placering over havet26,1 meter
GPS koordinater56.696038,9.559340
Simmested station set fra vejsiden.
Simmested station set fra vejsiden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05

Kort over Simested Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Simested Station

Historisk kort over Simested Station
Simested Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ålestrup Station (Aat) lå 21,5 km. fra første station.

Byggeår1893
Åbnet1893.07.15
Nedlagt1966.05.22
ArkitektThomas Arboe
AdresseBusgade 10C, 9620 Aalestrup
StednavneforkortelseAat
Højde placering over havet25,3 meter
GPS koordinater56.694987,9.495472
Ålestrup station set fra perronsiden.
Ålestrup station set fra perronsiden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05

Kort over Ålestrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ålestrup Station

Historisk kort over Ålestrup Station
Ålestrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Østerbølle Billetsalgssted (Øt) lå 23,5 km. fra første station.

Byggeår1893
Åbnet1893.07.15
Nedlagt1966.05.22
AdresseEvaslundvej 10, 9620 Aalestrup
StednavneforkortelseØt
Højde placering over havet30,8 meter
GPS koordinater56.709895,9.452739

Østerbølle Billetsalgssted med sidespor blev i 1960 nedsat til trinbræt.

Foran Øster Bølle billetsalgssted stod denne meget originale kran og pakhus - flot.
Foran Øster Bølle billetsalgssted stod denne meget originale kran og pakhus - flot. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05

Kort over Østerbølle Billetsalgssted
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Østerbølle Billetsalgssted

Historisk kort over Østerbølle Billetsalgssted
Østerbølle Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Østrup Station (Øp) lå 27,5 km. fra første station.

Byggeår1892
Åbnet1893.07.15
Nedlagt1966.05.22
ArkitektThomas Arboe
AdresseValkyrievej 3, 9600 Aars
StednavneforkortelseØp
Højde placering over havet21,7 meter
GPS koordinater56.747362,9.474648
Østrup station set fra vejsiden.
Østrup station set fra vejsiden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05

Kort over Østrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Østrup Station

Historisk kort over Østrup Station
Østrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Aars Station (As) lå 37,0 km. fra første station.

Byggeår1893
Åbnet1893.07.15
Nedlagt1966.05.22
NedrevetNedrevet
ArkitektThomas Arboe
StednavneforkortelseAs
GPS koordinater56.802222,9.511717
Års station er desværer nedrevet og nu rutebilstation.
Års station er desværer nedrevet og nu rutebilstation. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05

Kort over Aars Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Aars Station

Historisk kort over Aars Station
Aars Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hornum Station (Om) lå 46,6 km. fra første station.

Byggeår1893
Åbnet1893.07.15
Nedlagt1966.05.22
ArkitektThomas Arboe
AdresseJernbanegade 3, 9600 Aars
StednavneforkortelseOm
Højde placering over havet27,9 meter
GPS koordinater56.841521,9.423045
Hornum station set fra perronsiden.
Hornum station set fra perronsiden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05

Kort over Hornum Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hornum Station

Historisk kort over Hornum Station
Hornum Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Øjesø Trinbræt (Øjt) lå 51,0 km. fra første station.

Byggeår1933
Åbnet1933
Nedlagt1934
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseØjt
GPS koordinater56.868527,9.404958
Øjesø trinbræt
Øjesø trinbræt - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05

Kort over Øjesø Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Øjesø Trinbræt

Historisk kort over Øjesø Trinbræt
Øjesø Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gatten Station (Ga) lå 52,0 km. fra første station.

Byggeår1893
Åbnet1893.07.15
Nedlagt1966.05.22
ArkitektThomas Arboe
AdresseGatten Stationsvej 3, 9640 Farsø
StednavneforkortelseGa
Højde placering over havet23,5 meter
GPS koordinater56.880893,9.401620
Gatten station set fra vejsiden.
Gatten station set fra vejsiden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05

Kort over Gatten Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Gatten Station

Historisk kort over Gatten Station
Gatten Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vindblæs Station (Vin) lå 58,0 km. fra første station.

Byggeår1893
Åbnet1893.07.15
Nedlagt1966.05.22
ArkitektThomas Arboe
AdresseStationsvej 22, 9670 Løgstør
StednavneforkortelseVin
Højde placering over havet17,9 meter
GPS koordinater56.925964,9.350138
Vindblæs station set fra vejsiden.
Vindblæs station set fra vejsiden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05

Kort over Vindblæs Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vindblæs Station

Historisk kort over Vindblæs Station
Vindblæs Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Løgstør Station (Ør) var Hobro-Løgstør's endestation og lå 66,2 km. fra første station.

Byggeår1893
Åbnet1893.07.15
Nedlagt1966.05.22
ArkitektThomas Arboe
AdresseJernbanegade 45B, 9670 Løgstør
StednavneforkortelseØr
Højde placering over havet2,4 meter
GPS koordinater56.968937,9.258161
Løgstør station set fra vejsiden.
Løgstør station set fra vejsiden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.09.05

Kort over Løgstør Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Løgstør Station

Historisk kort over Løgstør Station
Løgstør Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Hobro-Løgstør (DSB)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Nordjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Nordjyske jernbaner
Niels Jensen
1976
119
København
J. Fr. Clausen
87-11-03756-3
Kampen om Himmerlandsbanerne
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Kampen om Himmerlandsbanerne
Mogens Duus
2013
288

Bane Bøger Aps
9788791434389

Lige nu er der: 101 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk

Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.6.4 - build: 2021.01.22-11:59:14