Aarhus-Hammel-Thorsø Jernbane - (AHTJ)


Jernbanen mellem Århus og Hammel bliver etableret som følge af jernbaneloven af 8. maj 1894 efter forarbejde af blandt andet folketingsmand Niels Jensen fra Toustrup og storkøbmanden Hans Broge fra Århus. Banen gav senere et beløb til mindesmærket over Niels Jensen som ses ved Toustrup by.
Staten yder et tilskud på 50 procent af anlægsomkostningerne og koncessionen bliver tildelt den 30. juni 1898. Anlægsarbejdet på banen er afsluttet til foråret 1902 og den 25. april kan banen indvies. Meget snart opstår der dog ønsker om at forlænge banen i retning Thorsø sålede at der kan etableres forbindelse med Statsbanerne - den såkaldt skæve bane. Det lykkes efter et godt forarbejder at få optaget denne forlængelse på jernbaneloven af 27. maj 1908. Igen skal staten yde et tilskud på 50 procent af anlægsudgifterne. Der tildeles koncession den 21. juni 1912 og strækningen bliver indviet den 12. juli 1914.

Ved sin start fik banen leveret 3 stk Borsig 0C0t tenderlokomotiver. Det ene af disse blev udrangeret i 1934 mens de to andre holdt stand helt frem til 1954. Lokomotiverne var meget lig de tenderlokomotiver Borsig havde leveret som standard rangermaskiner til de preussiske jernbaner.

Gennem årene transporterede Hammelbanen 10 mill. passagerer. Den kørte sidste gang lørdag d. 31. marts 1956.


Vigtige stamdata for Aarhus-Hammel-Thorsø Jernbane (AHTJ) jernbanen

Jernbanens længde i km45,8
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 8. maj 1894 - LOV nr 88
Statstilskud i %52 %
Dato for Koncession1898.06.30
Jernbanen åbnet1902.04.25
Persontrafik nedlagt1956.03.31
Godstrafik nedlagt1956.03.31
Jernbanen nedlagt1956.03.31
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
El driftNej

Aarhus-Hammel-Thorsø Jernbane (AHTJ) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Hammelbanegården (Århus) Station 0,0 km
Viby Nord Jylland Station 3,6 km
Stavtrup Station 6,1 km
Constantinsborg Trinbræt 9,1 km
Ormslev Station 11,1 km
Edelhofvejen Trinbræt 13,2 km
Harlev Station 14,8 km
Lillering Station 16,4 km
Silkeborgvejen Trinbræt 16,9 km
Hørslevbolevejen Trinbræt 18,1 km
Skovby Station 18,8 km
Sjellevejen Trinbræt 20,4 km
Smedeskoven Trinbræt 21,3 km
Galten Station 22,3 km
Låsbyvejen Trinbræt 24,3 km
Aasbækbro Trinbræt 24,9 km
Låsby Station 26,3 km
Toustrup Mølle Trinbræt 27,5 km
Toustrup Station 29,6 km
Røgen Forsamlingshus (Røgenvejen) Trinbræt 31,5 km
Sporup Station 32,8 km
Farrevejen Trinbræt 33,9 km
Anbæk Station 35,8 km
Hammel Station 38,3 km
Tulstrupvejen Trinbræt 41,1 km
Sall Station 42,3 km
Vintersminde Trinbræt 43,7 km
Thorsø Station (Tz)45,8 km

Hammelbanegården (Århus) Station var Aarhus-Hammel-Thorsø Jernbane banens første station

Byggeår1902
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseCarl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C
GPS koordinater56.154909,10.193604

Hammelbanegården i Århus havde 6 spor hvor det nordligste var med læssevej, kran og fold. På banepladsen var der 2 tosporede lokomotivremiser med drejeskive og kulgård. I 1933 blev der bygget en motorremise.

Hammelbanegården husede banens værksteder og hovedkontor.

Hammelbanegården adresse er Carl Blochs Gade 28. Banegården har været Bymuseet i Aarhus fra 1993 til 1.juli 2011, og er i dag anvendt som medborgerhuset og frivillig-centret "Folkestedet"

Krak kort over Hammelbanegården (Århus) Station

Historisk kort over Hammelbanegården (Århus) Station
Kilde: StyrelsenHammelbanegården (Århus) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Viby Nord Jylland Station lå 3,6 km. fra første station.

GPS koordinater56.132224,10.155548

Stationen havde omløbsspor og læssekran. Stationen lå på Damagervej 12 men er desværre revet ned i dag. I dag ligger Damager Kollegiet på den gamle stationsgrund.

Krak kort over Viby Nord Jylland Station

Historisk kort over Viby Nord Jylland Station
Kilde: StyrelsenViby Nord Jylland Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Stavtrup Station lå 6,1 km. fra første station.

Byggeår1902
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseBispevej 27, 8260 Viby J
GPS koordinater56.139019,10.119576

Stavstrup station havde omløbsspor og to læsseramper.

Krak kort over Stavtrup Station

Historisk kort over Stavtrup Station
Kilde: StyrelsenStavtrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Constantinsborg Trinbræt lå 9,1 km. fra første station.

Byggeår1923
Åbnet1923.05.01
Nedlagt1956.03.31
GPS koordinater56.137323,10.077278
Krak kort over Constantinsborg Trinbræt

Historisk kort over Constantinsborg Trinbræt
Kilde: StyrelsenConstantinsborg Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ormslev Station lå 11,1 km. fra første station.

Byggeår1902
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseStorskovvej 92, 8260 Viby J
GPS koordinater56.130874,10.043716

Ormslev station havde omløbsspor og et stiksport til den lokale mergelbane.

Krak kort over Ormslev Station

Historisk kort over Ormslev Station
Kilde: StyrelsenOrmslev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Edelhofvejen Trinbræt lå 13,2 km. fra første station.

Byggeår1925
Åbnet1925.10.01
Nedlagt1956.03.31
GPS koordinater56.141995,10.024069
Krak kort over Edelhofvejen Trinbræt

Historisk kort over Edelhofvejen Trinbræt
Kilde: StyrelsenEdelhofvejen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Harlev Station lå 14,8 km. fra første station.

Byggeår1902
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseVestervej 14, 8462 Harlev J
GPS koordinater56.141476,9.999040

Ud over omløbsspor havde Harlev station også fold og læssespor.

Krak kort over Harlev Station

Historisk kort over Harlev Station
Kilde: StyrelsenHarlev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lillering Station lå 16,4 km. fra første station.

Byggeår1902
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseBøgebakken 3, 8462 Harlev J
GPS koordinater56.145637,9.976142

Lillering station var billetsalgssted indtil d. 1.maj 1913, hvor den blev ophøjet til station. I starten var der kun standningssted på stationen, men i 1903 tilkom der varehus og stikspor, som blev udvidet til et reelt omløbsspor i 1912 med stikspor til banens grusgrav. I midten af 30erne blev transporteret store mængder sten til Aarhus fra stationen.

Stationen blev konverteret til trinbræt med sidespor d. 30.september 1955.

Krak kort over Lillering Station

Historisk kort over Lillering Station
Kilde: StyrelsenLillering Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Silkeborgvejen Trinbræt lå 16,9 km. fra første station.

Byggeår1923
Åbnet1923.10.01
Nedlagt1938.05.14
GPS koordinater56.150660,9.969546
Krak kort over Silkeborgvejen Trinbræt

Historisk kort over Silkeborgvejen Trinbræt
Kilde: StyrelsenSilkeborgvejen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hørslevbolevejen Trinbræt lå 18,1 km. fra første station.

Byggeår1923
Åbnet1923.10.01
Nedlagt1956.03.31
GPS koordinater56.159583,9.964435
Krak kort over Hørslevbolevejen Trinbræt

Historisk kort over Hørslevbolevejen Trinbræt
Kilde: StyrelsenHørslevbolevejen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skovby Station lå 18,8 km. fra første station.

Byggeår1902
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
Nedrevet2012
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseSchødtsmindevej 3, 8464 Galten
GPS koordinater56.164101,9.957764

Skovby station havde ud over omløbsspor også læssespor med omløb, stikspor samt privatejet sidespor.

Krak kort over Skovby Station

Historisk kort over Skovby Station
Kilde: StyrelsenSkovby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sjellevejen Trinbræt lå 20,4 km. fra første station.

Byggeår1924
Åbnet1925.06.01
Nedlagt1956.03.31
GPS koordinater56.163196,9.932268
Krak kort over Sjellevejen Trinbræt

Historisk kort over Sjellevejen Trinbræt
Kilde: StyrelsenSjellevejen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Smedeskoven Trinbræt lå 21,3 km. fra første station.

Byggeår1925
Åbnet1925.10.01
Nedlagt1956.03.31
GPS koordinater56.159698,9.920666
Krak kort over Smedeskoven Trinbræt

Historisk kort over Smedeskoven Trinbræt
Kilde: StyrelsenSmedeskoven Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Galten Station lå 22,3 km. fra første station.

Byggeår1902
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseTorvet 14, 8464 Galten
GPS koordinater56.155031,9.905145

Galten station havde både omløbsspor, læssespor og stikspor. Desuden var stationen udstyret med drejeskive, kran og fold.

Krak kort over Galten Station

Historisk kort over Galten Station
Kilde: StyrelsenGalten Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Låsbyvejen Trinbræt lå 24,3 km. fra første station.

Byggeår1923
Åbnet1923.10.01
Nedlagt1956.03.31
GPS koordinater56.157377,9.874579

Trinbrættet havde en lidt turbulent start, hvor den allerede blev nedlag d. 1. juni 1924 det efterfølgende år. Efter protester blev trinbrættet genåbnet d. 1 .oktober 1925.

Krak kort over Låsbyvejen Trinbræt

Historisk kort over Låsbyvejen Trinbræt
Kilde: StyrelsenLåsbyvejen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Aasbækbro Trinbræt lå 24,9 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.15
Nedlagt1956.03.31
GPS koordinater56.162759,9.857838
Krak kort over Aasbækbro Trinbræt

Historisk kort over Aasbækbro Trinbræt
Kilde: StyrelsenAasbækbro Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Låsby Station lå 26,3 km. fra første station.

Byggeår1902
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseKjærlingsvej 3, 8670 Låsby
GPS koordinater56.168350,9.849308

Låsby station havde ud over omløbsspor et stikspor med enderampe og en fold.

Krak kort over Låsby Station

Historisk kort over Låsby Station
Kilde: StyrelsenLåsby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Toustrup Mølle Trinbræt lå 27,5 km. fra første station.

Byggeår1923
Åbnet1923.10.01
Nedlagt1956.03.31
GPS koordinater56.177656,9.836781
Krak kort over Toustrup Mølle Trinbræt

Historisk kort over Toustrup Mølle Trinbræt
Kilde: StyrelsenToustrup Mølle Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Toustrup Station lå 29,6 km. fra første station.

Byggeår1902
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseKeldbergvej 15, 8472 Sporup
GPS koordinater56.190487,9.817762

Toustrup station lå i Dallerup sogn , der ved banens åbning havde knapt 1400 indbyggere . Oprindeligt var det meningen, at stationen skulle hedde allerup station ,men det blev under anlæget af banen ændret til Toustrup. Nær stationen lå kun tre små gårde og en skovfogedbolig , men straks fra banens åbning blev der solgt byggegrunde nær stationen og i løbet af få år opstod der et lille samfund med ca. 15 huse. Der var en skole bygget i 1903 ,en murer, en snedker ,en pottemager , en saddelmager samt en købmand , der også havde en tømmerplads. Fra stationen blev der afsendt store mængder tømmer fra de nærliggende skove , Sorring Skov , Toustrup Nørreskov og Sønderskov. Til læsning af tømmeret blev der opstillet en 4 tons galgekran ved sidesporet. Under første verdenskrig 1914-18 , hvor det var svært at skaffe kul , blev der sendt enorme mængder træ fra Toustrup Manglen på brænde resulterede også i afsendelse af store mængder tørv. station havde ud over omløbsspor et stikspor med enderampe og en fold.

Før 1920 var stationens passagertal på 8-10000 årligt men faldt i begyndelsen af 1930érne til 4200. Banen fik i 1930érne en del turisttrafik til Toustrup , i en turistbrochure var der anbefaling af udflugter til: ”de skønne udsigters Land ved Toustrup Alper og Laaddenhøj. Citat: "Det er nyopdaget Land for Turister.-Laaddenhøj (148m) er højere end Himmelbjerget , og der er fri udsigt til alle Sider. Fra Toustrup Station er der en Spadseretur paa kun et par Kilometer til Laaddenhøjs Top , hvor man kan nyde den medbragte Madkurv. Næppe nogen Steder i Danmark har man en mere storslaaet Udsigt!"

Stationsbygningen eksisterer stadig , men som privatbolig. På stationspladsen kan man stadig se fundamentet til galgekranen også en del af dæmningen samt broen over den lille bæk kan ses endnu !

Krak kort over Toustrup Station

Historisk kort over Toustrup Station
Kilde: StyrelsenToustrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Røgen Forsamlingshus (Røgenvejen) Trinbræt lå 31,5 km. fra første station.

Byggeår1923
Åbnet1923.10.01
Nedlagt1956.03.31
GPS koordinater56.204309,9.811364

Røgenvejen - eller Røgen Forsamlingshus - trinbræt var fra starten meget sparsomt indrettet, men fik fra 1944 et venteskur.

Krak kort over Røgen Forsamlingshus (Røgenvejen) Trinbræt

Historisk kort over Røgen Forsamlingshus (Røgenvejen) Trinbræt
Kilde: StyrelsenRøgen Forsamlingshus (Røgenvejen) Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sporup Station lå 32,8 km. fra første station.

Byggeår1902
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseSilkeborgvej 84, 8472 Sporup
GPS koordinater56.213646,9.823031

Sporup station havde omløbsspor.

Krak kort over Sporup Station

Historisk kort over Sporup Station
Kilde: StyrelsenSporup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Farrevejen Trinbræt lå 33,9 km. fra første station.

Byggeår1925
Åbnet1925.10.01
Nedlagt1956.03.31
GPS koordinater56.221864,9.832808
Krak kort over Farrevejen Trinbræt

Historisk kort over Farrevejen Trinbræt
Kilde: StyrelsenFarrevejen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Anbæk Station lå 35,8 km. fra første station.

Byggeår1902
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseViborgvej 182, 8450 Hammel
GPS koordinater56.236074,9.849788

Anbæk station havde omløbsspor. Stationen lå i et område uden megen opland og derfor var der ikke meget trafik. Dette medførste at stationen blev konverteret til trinbræt pr. d. 1. juli 1955.

Krak kort over Anbæk Station

Historisk kort over Anbæk Station
Kilde: StyrelsenAnbæk Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hammel Station lå 38,3 km. fra første station.

Byggeår1902
Åbnet1902.04.25
Nedlagt1956.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseTorvegade 9, 8450 Hammel
GPS koordinater56.254945,9.865422

Hammel station startede som endestation for Aarhus-Hammel jernbane. Da Aarhus-Hammel jernbane blev forlænget til Thorsø i 1914 blev Hammel station til en: rebroussementstation, hvilket vil sige at både trafikken til Aarhus-Hammel og trafikken til Hammel-Thorsø indgik og udgik i samme ende på stationen.

Hammel Station havde sidespor til Hammel Andelsslagteri, der i mange år var en god godskunde.

Krak kort over Hammel Station

Historisk kort over Hammel Station
Kilde: StyrelsenHammel Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tulstrupvejen Trinbræt lå 41,1 km. fra første station.

Byggeår1928
Åbnet1928.10.01
Nedlagt1956.03.31
GPS koordinater56.264571,9.846265
Krak kort over Tulstrupvejen Trinbræt

Historisk kort over Tulstrupvejen Trinbræt
Kilde: StyrelsenTulstrupvejen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sall Station lå 42,3 km. fra første station.

Byggeår1914
Åbnet1914.07.12
Nedlagt1956.03.31
ArkitektThorkel Møller
AdresseBorgergade 72, 8450 Hammel
GPS koordinater56.278372,9.831917

Sall station havde omløbsspor.

Krak kort over Sall Station

Historisk kort over Sall Station
Kilde: StyrelsenSall Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vintersminde Trinbræt lå 43,7 km. fra første station.

Byggeår1914
Åbnet1914.07.12
Nedlagt1956.03.31
GPS koordinater56.289075,9.822957
Krak kort over Vintersminde Trinbræt

Historisk kort over Vintersminde Trinbræt
Kilde: StyrelsenVintersminde Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Thorsø Station var Aarhus-Hammel-Thorsø Jernbane's endestation og lå 45,8 km. fra første station.

Byggeår1908
Åbnet1908.11.12
Nedlagt1971.05.23
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseJernbanegade 11, 8881 Thorsø
Stations forkortelseTz
GPS koordinater56.297066,9.790920

Thorsø station blev anlagt for jernbanestrækningen Silkeborg-Laurbjerg banen d. 12. november 1908 (Gjernbanen). Thorsø station blev forbundet med Hammelbanen ved en forlænget fra Hammel til Thorsø d. 12. juli 1914.

Silkeborg Laurbjerg banen blev i årene 1916-20 forlænget med jernbanen Bramming-Grindsted-Brande-Funder. Derved opstod deren diagonalbane, hvor der kørte tog på tværs gennem Jylland mellem Randers og Esbjerg.

Hammelbanen blev nedlagt d. 31. marts 1956.
Persontrafikken på Diagonalbanen blev indstillet d. 23. maj 1971 men godstrafikken fortsatte mellem Thorsø-Laurbjerg til d. 25. september 1971.

Krak kort over Thorsø Station

Historisk kort over Thorsø Station
Kilde: StyrelsenThorsø Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Copyright © 2006-2020 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.0.4 - build: 2020.03.21-11:18:44