Sønderborg-Mommark Færge - (DSB)


Da Sønderjylland blev genforenet med det øvrige Danmark i 1920 forestod der et større arbejdet med at bringe det forsømte jernbanenet op til en tidssvarende standard. Der blev nedsat en kommission der skulle undersøge mulighederne for en forbedring af jernbanerne i Sønderjylland. Denne kommission udkom med en betænkning den 29. november 1922 hvori det blandt andet blev anbefalet at det blev bygget en bro over Alssund til vej- og jernbanetrafik.

Desuden anbefalede man at bygge en normalsporet jernbane fra Sønderborg til Mommark - samt at nedlægge den eksisterende amtsbane. På baggrund af dette overtog staten banen mellem Sønderborg og Mommark den 28. februar 1933. Efter en ombygning til normalspor blev banen indviet den 15. juni 1933. Meget hurtigt efter kommissionens anbefaling havde man besluttet at bygge broen over Alssund. Denne bro, der fik navnet Kon Christian X's bro, var således allerede blevet indviet den 7. oktober 1930.


Vigtige stamdata for Sønderborg-Mommark Færge (DSB) jernbanen

Jernbanens længde i km19,6
Jernbanen åbnet1933.06.15
Persontrafik nedlagt1962.05.27
Godstrafik nedlagt1962.05.27
Jernbanen nedlagt1962.05.27
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt24 kg/m, senere enkelte steder 37 kg/m
BalastGrus
Max stigning25 ‰
Hastighed max45 km/t, efter få år 70 km/t – gennem Jernbanegade kun 15 km/t
El driftNej

Sønderborg-Mommark Færge (DSB) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Sønderborg Hovedbanegård (Sdb) [1901-1967]0,0 km
Stedet er fotograferet Sønderborg By Station (Sbb) [1914-1962]1,0 km
Sundsmark Station (Smt)3,2 km
Spang Station (Spg)4,0 km
Vollerup Stationskro (Vop)5,5 km
Kirke-Hørup Station (Ki)8,6 km
Majbøl Station (Mab)10,3 km
Over-Tandslet Station (Ovt)13,0 km
Neder-Tandslet Station (Nt)14,4 km
Lille-Mommark Station (Llm)15,7 km
Sarup Trinbræt (Sat)17,5 km
Mommark Færgegård Trinbræt (Mm)19,3 km
Mommark Færge Station (Mm)19,9 km

Sønderborg Hovedbanegård (Sdb) [1901-1967] var Sønderborg-Mommark Færge banens første station

Byggeår1901
Åbnet1901.06.15
Nedlagt1967.05.08
NedrevetNedrevet kort efter 1967
StednavneforkortelseSdb
GPS koordinater54.912167,9.779536

Sønderborgs første station er fra 1901, der lignede de øvrige på Sønderborgbanen, men var bare den største på strækningen. Anlægsarbejdet startede i sommeren 1899, men området mellem Alssund og skrænten op mod Dybbøl var så smalt, at der måtte opfyldes en del i sundet for at skabe den nødvendige plads. Området blev opdelt i to niveauer, hvor den laveste, som var nærmest sundet blev anlagt med godsekspedition, pakhus og spor. På det højere niveau ved skrænten byggedes selve stationsbygningen og området til persontrafikken. Ca. 500 meter nordvest for stationen sammenløb godssporene med perronsporene. Nordvest på det høje niveau blev der også bygget en remise med plads til fire lokomotiver. Pga. bakken var det muligt at grave en stor vandbeholder ind i skrænten, og sparede vandtårnet til brug for damplokomotiverne, hvilket ellers var normalt på de større stationer på den tid.

På det lave niveau var der et spor helt ud til sundet, som gjorde det ud for at være byens havnebane på Sundevedsiden med fire anløbsbroer. På den anden side af sundet var der også en havnebane, men denne var kun smalsporet og havde kun forbindelse med banerne på Als.

Da der var et veludbygget smalsporsbanenet på Alssiden havde Sønderborg sin anden store station der - Sønderborg Bystation. Derfor hed stationen på Sundevedsiden - Sønderborg H for Hovedbanegården.

I 1930 indviedes den nye Kong Christian den X's Bro og der blev samtidig ændret en del på sporforløbene på Sønderborg H. Godssporene forblev stort set uændret, men et af sporene på det højeste niveau blev videreført hen over broen. Der var dermed nu direkte forbindelse til Amtsbanerne på Als. Da Amtsbanen var smalsporet, måtte godsvognene omlades til en såkaldt vognbjørn til viderebefordring på smalsporet. Amtsbanerne blev for en stor del dog allerede nedlagt i 1933 og tilbage var nu kun Mommark-banen med normalspor op gennem byen og videre til Mommark. Banen blev nedlagt i 1962, tilbage var kun godstrafikken til havnen.

Fra starten var det godstrafikken der var vigtigst, da mange passagerer i stedet valgte at benytte skibene til både Flensborg og Kiel. Det ændredes dog lidt efter Genforeningen i 1920, men godstrafikken var fortsat vigtig. I forbindelse med sporet hen over Alssund kom der også yderligere transport både til Nordhavnen og Solofabrikken (Margarinefabrikken).

Til sidst var trængslen på det smalle areal så stor af både gods og persontrafik, at man omkring 1960 begyndte at planlægge en ny station. Handelsstandsforeningen ønskede at få flyttet stationen over på Alssiden, men det store arealbehov satte en stopper for dette.

I 1967 blev den oprindelige station nedrevet og en ny station bygget. Da den nye station blev indviet, var det en ny og moderne bygning der dog fik en kort levetid, hvor den allerede blev nedrevet i 2004.

Sønderborg H første Station (1901-1967) er nu nedrevet og der er en bus/parkeringsplads på stedet. Station nummer 3. ses i baggrunden.
Sønderborg H første Station (1901-1967) er nu nedrevet og der er en bus/parkeringsplads på stedet. Station nummer 3. ses i baggrunden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2019.09.21 12:24:04

Kort over Sønderborg Hovedbanegård
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sønderborg Hovedbanegård

Historisk kort over Sønderborg Hovedbanegård
Sønderborg Hovedbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sønderborg By Station (Sbb) [1914-1962] lå 1,0 km. fra første station.

Byggeår1914
Åbnet1914
Nedlagt1962.05.27
AdresseJernbanegade 1, 6400 Sønderborg
StednavneforkortelseSbb
Højde placering over havet18,7 meter
GPS koordinater54.910689,9.793901

Sønderborg Bystation var hovedstation for Amtsbanerne på Als under navnet Sønderborg Amtsbanegård. Amtsbanerne var smalsporsbaner, men stationen kom også til at tjene den normalsporede Mommark-banen (1933-62). Stationen hed frem til den danske genforening i 1920 Sonderburg Kreisbahnhof.

Opførelsen af den første Amtsbanegård blev påbegyndt i juli 1897, og den blev indviet 7 måneder senere. Amtsbanerne åbnede for trafik 6. februar 1898, og fra Sønderborg gik banerne til Nordborg, Skovby og Mommark. Ved indvielsen af Kong Christian den X's Bro i 1930 fik amtsbanerne forbindelse med det jyske jernbanenet via havnebanen og broens jernbanespor. Amtsbanens spor fulgte banegårdens længderetning SSV-NNØ, men Mommarkbanen gik syd om stationen i øst-vestlig retning, fordi amtsbanens havnebane var nedlagt, og Mommarkbanen fik forbindelse med broen over Alssund ved at togene kørte langsomt gennem Jernbanegade.

Der opstod ret hurtigt pladsproblemer, og Amtsbanerne blev udvidet i 1904 og igen i 1911. Trods udvidelserne fremstod bygningen utilsvarende med en del knopskydninger og den blev revet ned allerede i 1913, og året efter kunne man indvie den nuværende bygning.

Det gav store udfordringer, at amtsbanerne var smalsporede og de var svære at få rentable med det store ekstra arbejde med at omlæsse godt eller bruge en vognbjørn for at få normalsporede vogne ind på smalsporsbanerne. Smalsporsbanerne blev derfor nedlagt i 1933 og erstattet af den normalsporede Mommark-bane, som fik endestation på Sønderborg Hovedbanegård på Jyllands-siden, så Amtsbanegården, blev omdøbt til Sønderborg Bystation og mistede maget af sin betydning.

Omkring 1960 var der så stor trængsel på det smalle stationsareal på Sønderborg station (Jyllandssiden), af både gods og persontrafik, at man begyndte at planlægge en ny station. Handelsstandsforeningen ønskede at få flyttet stationen over på Alssiden, men det store arealbehov satte en stopper for dette

I dag er Sønderborgs Bystation byens rutebilstation.

Sønderborg By Station.
Sønderborg By Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2019.09.21 12:01:22

Kort over Sønderborg By Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sønderborg By Station

Historisk kort over Sønderborg By Station
Sønderborg By Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sundsmark Station (Smt) lå 3,2 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1955
AdresseStationsvej 29E, 6400 Sønderborg
StednavneforkortelseSmt
Højde placering over havet9,1 meter
GPS koordinater54.919289,9.824473

Sundsmark Trinbræt fik billetsalg og godshåndtering i 1902, hvor der blev opført en kro. Sundsmark trinbræt blev nedlagt midt i 1950'erne - muligvis 1955.

Kort over Sundsmark Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sundsmark Station

Historisk kort over Sundsmark Station
Sundsmark Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Spang Station (Spg) lå 4,0 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
AdresseSpang 8, 6400 Sønderborg
StednavneforkortelseSpg
Højde placering over havet5,0 meter
GPS koordinater54.924914,9.833613

Spang startede som trinbræt men fik billetsalg og ventesal i 1914, hvor der blev opført en købmandshandel. Spang fik Stationsbygning i 1933 af bygmester Frost, Kær da banen blev lagt om.

Kort over Spang Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Spang Station

Historisk kort over Spang Station
Spang Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vollerup Stationskro (Vop) lå 5,5 km. fra første station.

Byggeår1896
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
AdresseLinbækvej 10, 6400 Sønderborg
StednavneforkortelseVop
Højde placering over havet12,1 meter
GPS koordinater54.926473,9.856656

Vollerup Station var med krydsningsspor og forgrening til Skovby/Mommark og Nordborg. 3 spor, i 1917 udvidet til 4. Stationskroen var opført i 1896.
Vollerup stationsbygning blev opført i 1933 af bygmester Gloy, Lysabild.

Kort over Vollerup Stationskro
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vollerup Stationskro

Historisk kort over Vollerup Stationskro
Vollerup Stationskro - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kirke-Hørup Station (Ki) lå 8,6 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
AdresseKirke Hørupvej 10, 6470 Sydals
StednavneforkortelseKi
Højde placering over havet35,3 meter
GPS koordinater54.925403,9.902056

Kirke-Hørup Station blev nedsat til trinbræt med sidespor i 1961 trinbræt.

Kort over Kirke-Hørup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kirke-Hørup Station

Historisk kort over Kirke-Hørup Station
Kirke-Hørup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Majbøl Station (Mab) lå 10,3 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseMab
Højde placering over havet37,0 meter
GPS koordinater54.922418,9.920910

Majbøl startede som Trinbræt men blev enere station.

Kort over Majbøl Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Majbøl Station

Historisk kort over Majbøl Station
Majbøl Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Over-Tandslet Station (Ovt) lå 13,0 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
AdresseLebølvej 5, 6470 Sydals
StednavneforkortelseOvt
Højde placering over havet30,0 meter
GPS koordinater54.925204,9.968257

Over-Tandslet Station er opført 1932 af bygmester Vierak, Guderup.

Kort over Over-Tandslet Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Over-Tandslet Station

Historisk kort over Over-Tandslet Station
Over-Tandslet Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Neder-Tandslet Station (Nt) lå 14,4 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
Nedrevet2018/2019
AdresseMommarkvej 346, 6470 Sydals
StednavneforkortelseNt
Højde placering over havet43,7 meter
GPS koordinater54.921965,9.988829

Neder-Tandslet station er nedrevet 2018/2019 efter brand natten til den 2. september 2018.

Kort over Neder-Tandslet Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Neder-Tandslet Station

Historisk kort over Neder-Tandslet Station
Neder-Tandslet Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lille-Mommark Station (Llm) lå 15,7 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseLlm
GPS koordinater54.914410,10.005011

Lille-Mommark Station var med krydsningsspor. Fra 1961 blev Lille-Mommark nedsat til trinbræt med sidespor.

Kort over Lille-Mommark Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Lille-Mommark Station

Historisk kort over Lille-Mommark Station
Lille-Mommark Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sarup Trinbræt (Sat) lå 17,5 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseSat
GPS koordinater54.912779,10.032328
Kort over Sarup Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sarup Trinbræt

Historisk kort over Sarup Trinbræt
Sarup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Mommark Færgegård Trinbræt (Mm) lå 19,3 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.02.06
Nedlagt1962.05.27
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseMm
GPS koordinater54.926584,10.041250

Mommark Færgegård trinbræt, her blev trafikken omlagt i 1923 og flyttet til station ved den nye færgehavn. Her efter var Mommark Færgegård Trinbræt kun tilladt for enkelte tog at standse her.

Kort over Mommark Færgegård Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Mommark Færgegård Trinbræt

Historisk kort over Mommark Færgegård Trinbræt
Mommark Færgegård Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Mommark Færge Station (Mm) var Sønderborg-Mommark Færge's endestation og lå 19,9 km. fra første station.

Byggeår1923
Åbnet1923
Nedlagt1962.05.27
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseMm
GPS koordinater54.932445,10.043262
Kort over Mommark Færge Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Mommark Færge Station

Historisk kort over Mommark Færge Station
Mommark Færge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Sønderborg-Mommark Færge (DSB)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Sønderjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sønderjyske jernbaner
Niels Jensen
1975
80
København
J. Fr. Clausen
87-11-03697-4
Amtsbanerne på Als 1898-1933
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Amtsbanerne på Als 1898-1933
L. H. Hansen
2008
363


978-87-992406-0-9

Lige nu er der: 110 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk

Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.6.4 - build: 2021.01.22-11:59:14