Horsens-Thyregod Banen - (HV)


Horsens Vestbaner (HV) startede med Horsens-Tørring Banen (HTB) i 1891. Horsens-Tørring blev i 1929 forlænget til Thyregod og Ejstrupholm og indgik sammen med forlængelserne i det nye selskab Horsens Vestbaner.

I Jernbanelov af 12. april 1889 var den 27,8 km lange strækning Horsens-Tørring med, som smalsporet bane (1000 mm), og eneretsbevillingen blev givet 22. november 1889. Banen blev åbnet 1. december 1891. Persontog blev ført ind til statsbanestationen i Horsens, medens der blev anlagt en særlig godsstation for privatbanen.

Godt 7 år senere d. 23. april 1899 åbnede Horsens-Bryrup Jernbane, der ligesom Tørringbanen var smalsporet med 1000 mm skinner. Bryrupbanen lejede sig ind på Tørringbanens første 6,6 km spor mellem Horsens og Lund.

Med tilføjelsen af Bryrupbanen blev der opført en privatbanestationen, så der både kunne ekspederes person- og godstrafik uden om statsbanestationen. Passagerene havde adgang mellem privatbane stationen og statsbanestationen stationen via en trappeovergang over statsbanestationens sporareal.

Jernbaneloven af 27. maj 1908 - LOV nr 156 indeholdt en bane fra Tørring over Tinnet Vesterlund til Thyregod. Loven krævede ikke, at banen skulle drives sammen med Horsens-Tørring, men der kunne gives tilladelse til, at banen blev anlagt smalsporet, hvilket ville være en forudsætning for samdrift.

Den endelige løsningen på problemet kom først med den næste større jernbanelov: Jernbaneloven af 20. marts 1918 - LOV nr 185, som tilføjede en bane fra Rask Mølle over Åle, Klovborg og Nørre Snede til Ejstrupholm med tilhørende ombygning af Horsens-Tørring banen til normalsporet.

Eneretsbevilling blev givet 1. december 1919 i henhold til 1918 loven og 31. december 1919 i henhold til 1908-loven, arbejdet startede dog først i 1923. 15. april 1929 blev normalsporet taget i brug på Horsens-Tørring strækningen, og 16. maj 1929 åbnedes de to forlængelser:

1. Rask Mølle-Ejstrupholm en strækning på 26,3 km.
2. Tørring-Thyregod en strækning på 19,5 km.

Horsens Vestbaners samlede strækning blev herefter 73,6 km.

Horsens-Bryrup banen blev omlagt til normalsporet bane ved forlængelsen til Silkeborg. Den oprindelige strækning Horsens-Bryrup åbnede normalsporet 15. april 1929 og den nye strækning Bryrup-Silkeborg blev åbnet 10. maj 1929. På strækningen Horsens-Lund blev banen dobbeltsporet på den måde at hver bane havde sit eget spor.

Strækningen mellem Horsens og Lund blev 0,3 km kortere ved tilslutningen på den nye Horsens DSB Station i 1929, da den blev flyttet længere mod vest. Horsens Vestbaner flyttede ved samme lejlighed driftsledelsen til stationen i Lund, hvor der til gængæld blev bygget en ny bolig til stationsforstanderen. Hovedkontoret blev liggende på privatbanestationen indtil september 1945, hvorefter den gamle station blev revet ned og Andelsboligselskabet Beringsgården opførte boligblokke på arealet.


Vigtige stamdata for Horsens-Thyregod Banen (HV) jernbanen

Jernbanens længde i km47,3
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 20. marts 1918 - LOV nr 185
Dato for Koncession1919.12.01
Jernbanen åbnet1929.05.16
Persontrafik nedlagt1957.12.31
Godstrafik nedlagt1962.03.31
Jernbanen nedlagt1962.03.31
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
BalastGrus
El driftNej

Horsens-Thyregod Banen (HV) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Horsens Station (Hs)0,0 km
Bygholm Trinbræt0,5 km
Lund Mark Trinbræt4,5 km
Stedet er fotograferet Lund Station (Ld)6,3 km
Kørup Station (Kø)8,3 km
Vrønding Østermark Trinbræt9,7 km
Vrønding Station (Vr)10,9 km
Flemming Station (Fl)13,6 km
Honum Skov Trinbræt14,7 km
Rask Mølle Station (Rk)16,8 km
Dortheasminde Trinbræt med Sidespor (Dm)19,4 km
Uldum Station (Ud)20,3 km
Hesselballe Trinbræt22,3 km
Ølholm Station (Øl)24,5 km
Tørring Station (Tø)27,8 km
Haustrupvejen Trinbræt30,1 km
Vonge Station (Vo)32,6 km
Kollemorten Station (Ko)35,8 km
Hårsbjerg Trinbræt39,1 km
Vesterlund Station (Ve)41,7 km
Thyregodlund Trinbræt45,6 km
Thyregod Station (Ty)47,3 km

Horsens Station (Hs) var Horsens-Thyregod Banen banens første station

Byggeår1927
Åbnet1929.05.10
NedlagtI drift
ArkitektK.T. Seest
AdresseBanegårdsgade 3, 8700 Horsens
StednavneforkortelseHs
Højde placering over havet2,7 meter
GPS koordinater55.862815,9.836540

Horsens Station har været et stort knudepunkt med mange privatbaner.

Horsens Station.
Horsens Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.21

Kort over Horsens Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Horsens Station

Historisk kort over Horsens Station
Horsens Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bygholm Trinbræt lå 0,5 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.872625,9.829028

Bygholm startede som trinbræt, men blev billetsalgssted mellem 1901 og 1920. Trinbrættet formodentlig officelt nedlagt 1929. Brugtes uofficielt med benyttelse af elever på Horsens Statsskole fra 18. november 1940 og til genoprettelsen igen 10. oktober 1953.

Kort over Bygholm Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Bygholm Trinbræt

Historisk kort over Bygholm Trinbræt
Bygholm Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lund Mark Trinbræt lå 4,5 km. fra første station.

Byggeår1931
Åbnet1931
Nedlagt1933.05.01
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.885628,9.788125
Kort over Lund Mark Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Lund Mark Trinbræt

Historisk kort over Lund Mark Trinbræt
Lund Mark Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lund Station (Ld) lå 6,3 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
ArkitektN.P.C. Holsøe
StednavneforkortelseLd
GPS koordinater55.895455,9.766044

Lund station var med rampe og kvægfold og havde forbindelse med Horsens Vestbaner.

Lund station er nedrevet og der ligger nu en Brugs på stedet.
Lund station er nedrevet og der ligger nu en Brugs på stedet. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2019.09.28 19:07:51

Kort over Lund Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Lund Station

Historisk kort over Lund Station
Lund Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kørup Station (Kø) lå 8,3 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
AdresseBisgårdsvej 8, 8700 Horsens
Stednavneforkortelse
Højde placering over havet36,2 meter
GPS koordinater55.884054,9.743915

Kørup startede som trinbræt med sidespor men blev senere station. Kørup hed fra starten Kjørup, men skiftede navn til Kørup da den nærliggende by, Kørup, ændrede stavemåde. Da stationen er bygget senere end de andre stationer på strækningen er arkitekten desværre ukendt, men stationen er sandsynligvis bygget af en lokal håndværker, med inspiration til banens, da den ligner i nogen grad ligner de andre stationer på banen.

Kort over Kørup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kørup Station

Historisk kort over Kørup Station
Kørup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vrønding Østermark Trinbræt lå 9,7 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.878536,9.722821

Vrønding Østermark trinbræt var opkaldt efter området Vrønding Østermark, som trinbrættet lå i nærheden af.

Kort over Vrønding Østermark Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vrønding Østermark Trinbræt

Historisk kort over Vrønding Østermark Trinbræt
Vrønding Østermark Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vrønding Station (Vr) lå 10,9 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseRyesmindevej 8, 8700 Horsens
StednavneforkortelseVr
Højde placering over havet49,4 meter
GPS koordinater55.876989,9.704926
Kort over Vrønding Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vrønding Station

Historisk kort over Vrønding Station
Vrønding Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Flemming Station (Fl) lå 13,6 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseFlemmingvej 31, 8762 Flemming
StednavneforkortelseFl
Højde placering over havet41,6 meter
GPS koordinater55.870495,9.663447
Kort over Flemming Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Flemming Station

Historisk kort over Flemming Station
Flemming Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Honum Skov Trinbræt lå 14,7 km. fra første station.

Byggeår1931
Åbnet1931
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.870238,9.645200

Honum Skov trinbræt var opkaldt efter Honum Skoven, som det lå i nærheden af.

Kort over Honum Skov Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Honum Skov Trinbræt

Historisk kort over Honum Skov Trinbræt
Honum Skov Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Rask Mølle Station (Rk) lå 16,8 km. fra første station.

Byggeår1890
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseStationspladsen 9, 8763 Rask Mølle
StednavneforkortelseRk
Højde placering over havet54,3 meter
GPS koordinater55.873798,9.614906

Rask Mølle station fik i 1929 forgrening til Ejstrupholm.

Kort over Rask Mølle Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Rask Mølle Station

Historisk kort over Rask Mølle Station
Rask Mølle Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Dortheasminde Trinbræt med Sidespor (Dm) lå 19,4 km. fra første station.

Byggeår1892
Åbnet1892
Nedlagt1962.03.31
AdresseDortheasvej 14, 7171 Uldu
StednavneforkortelseDm
GPS koordinater55.855328,9.595376

Dortheasminde trinbræt blev etableret som trinbræt i 1892 med sidespor til tagpapfabrikken Dortheasminde. Tagpapfabrikken opførte i 1899 stationen, og derfor ligner stationen heller ikke Horsens-Tørring Banens andre stationer. Stationen er formentlig bygget af lokale håndværkere, og derfor er arkitekten ukendt. Stationen blev senere overdraget til Horsens-Tørring Banen, som drev stationen frem til banens lukning.

Kort over Dortheasminde Trinbræt med Sidespor
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Dortheasminde Trinbræt med Sidespor

Historisk kort over Dortheasminde Trinbræt med Sidespor
Dortheasminde Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Uldum Station (Ud) lå 20,3 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseStationsvej 6, 7171 Uldum
StednavneforkortelseUd
Højde placering over havet56,6 meter
GPS koordinater55.848997,9.588725
Kort over Uldum Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Uldum Station

Historisk kort over Uldum Station
Uldum Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hesselballe Trinbræt lå 22,3 km. fra første station.

Byggeår1931
Åbnet1931
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.848495,9.557342

Hesselballe trinbræt blev i 1931 placeret ved teglværket. Teglværket har haft eget sport ud til banen.

Kort over Hesselballe Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hesselballe Trinbræt

Historisk kort over Hesselballe Trinbræt
Hesselballe Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ølholm Station (Øl) lå 24,5 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseBanevænget 5, 7160 Tørring
StednavneforkortelseØl
Højde placering over havet62,2 meter
GPS koordinater55.838915,9.528317
Kort over Ølholm Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ølholm Station

Historisk kort over Ølholm Station
Ølholm Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tørring Station (Tø) lå 27,8 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
Nedrevet1978
ArkitektN.P.C. Holsøe
Stednavneforkortelse
GPS koordinater55.850279,9.481457

Tørring station var endestation Horsens-Tørring Banen frem til 16. maj 1929, hvor banen blev forlænget fra Tørring til Thyregod.
Remisen blev nedrevet i 1949 og stationsbygningen i 1978.

Kort over Tørring  Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Tørring Station

Historisk kort over Tørring  Station
Tørring Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Haustrupvejen Trinbræt lå 30,1 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.858887,9.449764

Haustrupvejen trinbræt lå hvor banen skar Haustrupvej.

Kort over Haustrupvejen Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Haustrupvejen Trinbræt

Historisk kort over Haustrupvejen Trinbræt
Haustrupvejen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vonge Station (Vo) lå 32,6 km. fra første station.

Byggeår1925
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
ArkitektViggo Norn
AdresseSkolestien 8A, 7173 Vonge
StednavneforkortelseVo
Højde placering over havet96,8 meter
GPS koordinater55.862986,9.415458

De 8 nye stationsbygninger fra 1929 på Horsens Vestbaner blev tegnet af Viggo Norn. Der var 3 stationstyper, hvor de primære forskelle var stationens længde:
Type 1 15 m. lang
Type 2 13 m. lang
Type 3 11 m. lang

Vonge station er af den store type 1.

Kort over Vonge Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vonge Station

Historisk kort over Vonge Station
Vonge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kollemorten Station (Ko) lå 35,8 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
ArkitektViggo Norn
AdresseBanevænget 20, 7323 Give
StednavneforkortelseKo
Højde placering over havet120,2 meter
GPS koordinater55.868538,9.365907

De 8 nye stationsbygninger fra 1929 på Horsens Vestbaner blev tegnet af Viggo Norn. Der var 3 stationstyper, hvor de primære forskelle var stationens længde:
Type 1 15 m. lang
Type 2 13 m. lang
Type 3 11 m. lang

Kollemorten station er af mellemstørrelsen: type 2.

Kort over Kollemorten Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kollemorten Station

Historisk kort over Kollemorten Station
Kollemorten Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hårsbjerg Trinbræt lå 39,1 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.890893,9.332916

Hårsbjerg trinbræt lå hvor banen skar Horsbjergvej i Nørre-Risager Plantage.

Kort over Hårsbjerg Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hårsbjerg Trinbræt

Historisk kort over Hårsbjerg Trinbræt
Hårsbjerg Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vesterlund Station (Ve) lå 41,7 km. fra første station.

Byggeår1928
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
ArkitektViggo Norn
AdresseSydvænget 2, 7323 Give
StednavneforkortelseVe
Højde placering over havet84,4 meter
GPS koordinater55.912674,9.331050

De 8 nye stationsbygninger fra 1929 på Horsens Vestbaner blev tegnet af Viggo Norn. Der var 3 stationstyper, hvor de primære forskelle var stationens længde:
Type 1 15 m. lang
Type 2 13 m. lang
Type 3 11 m. lang

Vesterlund station er af mellemstørrelsen: type 2.

Kort over Vesterlund Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vesterlund Station

Historisk kort over Vesterlund Station
Vesterlund Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Thyregodlund Trinbræt lå 45,6 km. fra første station.

Byggeår1930
Åbnet1930
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.915374,9.271024

Thyregodlund trinbræt lå i udkanten af Thyregod i det område, som hed Nedre Thyregodlund ud for Holmlund gård.

Kort over Thyregodlund Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Thyregodlund Trinbræt

Historisk kort over Thyregodlund Trinbræt
Thyregodlund Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Thyregod Station (Ty) var Horsens-Thyregod Banen's endestation og lå 47,3 km. fra første station.

Byggeår1912
Åbnet1914.01.01
NedlagtI drift
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseVestre Alle 8A, 7323 Give
StednavneforkortelseTy
Højde placering over havet78,2 meter
GPS koordinater55.908754,9.252547

Thyregod station var med drejeskive og havde forbindelse med Vejle-Holstebro-banen. Stationen blev åbnet 1. januar 1914 som station på Give-Herning Jernbane, som er en del af statsbanen Vejle-Holstebro.

I 1929 blev Thyregod jernbaneknudepunkt, da Horsens-Tørring Banen blev forlænget Thyregod. DSB varetog også stationstjenesten i Thyregod for Horsens Vestbaner, som de nu kom til at hedde, da der samtidig blev åbnet en sidebane fra Rask Mølle til Ejstrupholm. Horsens Vestbaner indstillede persontrafikken i 1957 og blev helt nedlagt i 1962. Ved Odderbæk mellem Thyregod og Vesterlund er noget af banetracéet bevaret. Thyregod station blev nedsat til trinbræt fra 1973 og fjernstyret krydsningsstation

Kort over Thyregod Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Thyregod Station

Historisk kort over Thyregod Station
Thyregod Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Horsens-Thyregod Banen (HV)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

De tog vestpå - Horsens vestbaner 1929-1962
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
De tog vestpå - Horsens vestbaner 1929-1962
Vigand Rasmussen
2004
108
Smørum
Bane Bøger Aps
9788791434006
Østjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Østjyske jernbaner
Niels Jensen
1978
154
København
J. Fr. Clausen
87-11-03852-7
Horsens privatbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Horsens privatbaner
Hardy Nikolajsen
2016
208
Danmark
Hardy Nikolajsen
978-87-999060-0-0

Lige nu er der: 81 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk

Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.6.4 - build: 2021.01.22-11:59:14