Fåborg-Ringe-Nyborg banen - (RFB)


Fåborg - Ringe - Nyborg banen har altid været ejet af staten, men banen var straks efter dens åbning drevet af SFJ. Banen blev anlagt i to tempi. 1878 tilbød SFJ at overtage driften af en eventuel Fåborg - Ringe bane. Ved loven 16. juni 1879 blev det besluttet at anlægge denne bane for statens regning.
Det blev allerede nævnt i forbindelse med loven af 16. juni 1879 at banen kunne forlænges til Nyborg, men først ved lov af 8. maj 1894 kom der realiteter bag.

Anlægget blev forestået af SFJ, men finansieret af staten. SFJ overtog ligeledes driften denne strækning. Ved statens overtagelse af SFJ fortsatte man driften på banen frem til 1962 og herefter forblev banen i drift som godsbane. Det er lidt af en tilsnigelse at opføre banen som nedlagt idet den af Banestyrelsen stadig føres som godsbane på strækningen Korinth - Ringe.

Ringe - Fåborg:
I 1880 begyndte man anlægget af banen og det stod meget hurtigt klart at det ikke var muligt at skaffe lokal fynsk arbejdskraft til anlægsarbejdet men man måtte hente svensk arbejdskraft for at løfte opgaven. I maj 1881 kunne sporlægningen begynde. Skinnerne blev leveret af Union Gieserei i Dortmund og leveredes til banen via Svendborg og Ringe. Materiellet til anlægsarbejdet var åbne vogne fra Ringe - Fåborg banen. Lokomotivet var fremdeles SFJ nr 4 "Sct Jørgen". Den 21. september 1881 kunne "Sct Jørgen" førte gang rulle ind i Fåborg via de nyanlagte skinner. Den 15. marts 1882 blev banen prøvekørt og samme dag tiltrådte det nyudnævnte personale på banen. Selve indvielsen fandt sted den 31. marts 1882. Ringe - Fåborg banen havde sit eget hovedspor i Ringe. Ved Fåborgbanens pakhus i Ringe lå en 30 fods drejeskive og lidt vest herfor blev der opført en funktionærbolig idet banens personale havde hjemsted i Ringe. Desuden blev der i Ringe opført en tosporet remise til banens lokomotiver.

Ringe - Nyborg:
Der gik ikke længe før kravet om en forlængelse af banen fra Ringe til Nyborg begyndte af dukke op. At fremskaffe de nødvendige midler frembød som sådan heller ikke de store problemer men der var nogle forhold omkring anlæg og forpagtning der skulle afklares. Sagen var den at indenrigsminister Ingerslev i 1890 -1891 fremlagde et forslag om en jernbane mellem Ringe og Nyborg i landstinget. Forslaget indebar en strækning på 26,8 kilometer og med udgangspunkt på statsbanestationen i Nyborg og med mellemstationer i Vindinge, Refs Vindinge, Ørbæk, Ellested og Ryslinge inden den nåede Ringe. Lovforslaget gav ministeren mulighed for at lade SFJ forpagte banen på samme vilkår som Ringe - Fåborg banen hvilket indebar at forpagtningsafgiften skulle være på 3 procent af anlægssummen. SFJ var dog kun villig til at betale 2 procent. Efter megen forhandlen frem og tilbage endte det med de 2 procents afgift men med forskellige sindrige klausuler der gjorde det muligt i gode år at opkræve 3 procent. Samtidigt blev der ændret på en række private finansieringskrav således at banen kunne vedtages med loven af 8. maj 1894. I løbet af 1896 kom der gang i anlægsarbejderne og det var i det store hele afsluttet på den krævede dato 1. maj 1897. Der var dog problemer med et par anlæg hvilket forsinkede banens endelige indvielse til 1. september 1897 hvor den ordinære drift blev optaget med 5 daglige tog i hver retning.


Vigtige stamdata for Fåborg-Ringe-Nyborg banen (RFB) jernbanen

Jernbanens længde i km55,8
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 16. juli 1879
Statstilskud i %100 %
Jernbanen åbnet1882.04.01
Persontrafik nedlagt1962.05.27
Godstrafik nedlagt1987
Jernbanen nedlagt1987
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt1960: blanding af 37-45 kg/m
BalastSten
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Bane statusLokalbane

Fåborg-Ringe-Nyborg banen (RFB) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Nyborg (1891-1997) Station (Ng)0,0 km
Stedet er fotograferet Lamdrup Station (Lat)5,0 km
Stedet er fotograferet Refsvindinge Station 10,0 km
Stedet er fotograferet Ørbæk Station (Øk)12,6 km
Stedet er fotograferet Ellested Station (Els)16,6 km
Stedet er fotograferet Fjellerup Station (Fjs)20,2 km
Stedet er fotograferet Ryslinge Station (Rys)22,3 km
Stedet er fotograferet Ringe Station (Rg)26,4 km
Stedet er fotograferet Boltinggaard Trinbræt (Bts)29,5 km
Stedet er fotograferet Espe Station (Ess)33,0 km
Stedet er fotograferet Højrup Station (Hus)37,2 km
Stedet er fotograferet Hågerup Billetsalgssted (Hgs)40,0 km
Stedet er fotograferet Korinth Station (Krs)43,3 km
Stedet er fotograferet Grønderup Billetsalgssted 46,7 km
Stedet er fotograferet Pejrup Station (Prs)49,0 km
Stedet er fotograferet Katterød Station (Kts)51,5 km
Stedet er fotograferet Fåborg Station (Få)55,8 km

Nyborg (1891-1997) Station var Fåborg-Ringe-Nyborg banen banens første station

Byggeår1891
Åbnet1891
Nedlagt1997.06.01
ArkitektThomas Arboe
AdresseEnghavevej 4, 5800 Nyborg
Stations forkortelseNg
GPS koordinater55.311170,10.798737
Den gamle Nyborg station - fra færgernes tid.
Den gamle Nyborg station - fra færgernes tid. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.09.15

Krak kort over Nyborg (1891-1997) Station

Historisk kort over Nyborg (1891-1997) Station
Kilde: StyrelsenNyborg (1891-1997) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lamdrup Station lå 5,0 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.01
Nedlagt1962.05.27
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseNyhavevej 1, 5800 Nyborg
Stations forkortelseLat
GPS koordinater55.315668,10.734657
Lamdrup station - desvære snød kameraet mig.
Lamdrup station - desvære snød kameraet mig. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.11.04

Krak kort over Lamdrup Station

Historisk kort over Lamdrup Station
Kilde: StyrelsenLamdrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Refsvindinge Station lå 10,0 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.01
Nedlagt1962.05.27
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseStationsvænget 5, 5853 Ørbæk
GPS koordinater55.281684,10.687600
Refsvindinge station
Refsvindinge station - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.11.04

Krak kort over Refsvindinge Station

Historisk kort over Refsvindinge Station
Kilde: StyrelsenRefsvindinge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ørbæk Station lå 12,6 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.01
Nedlagt1962.05.27
Nedrevet1968
ArkitektN.P.C. Holsøe
Stations forkortelseØk
GPS koordinater55.259368,10.670169

Ørbæk Station blev revet ned i 1968 for at vige pladsen til Ørbæk rådhus.

Ørbæk station er nedrevet og kommunekontort opført på stedet.
Ørbæk station er nedrevet og kommunekontort opført på stedet. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.11.04

Krak kort over Ørbæk Station

Historisk kort over Ørbæk Station
Kilde: StyrelsenØrbæk Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ellested Station lå 16,6 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.01
Nedlagt1962.05.27
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseAssensvej 72 5853 Ørbæk
Stations forkortelseEls
GPS koordinater55.249081,10.613805
Ellested station set fra vejsiden.
Ellested station set fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.11.04

Krak kort over Ellested Station

Historisk kort over Ellested Station
Kilde: StyrelsenEllested Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fjellerup Station lå 20,2 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.01
Nedlagt1962.05.27
AdresseKløvmosevej 2, 5856 Ryslinge
Stations forkortelseFjs
GPS koordinater55.235825,10.563506
Fjellerup Station.
Fjellerup Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.11.04 14:55:04

Krak kort over Fjellerup Station

Historisk kort over Fjellerup Station
Kilde: StyrelsenFjellerup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ryslinge Station lå 22,3 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.01
Nedlagt1962.05.27
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseEnghavevej 22, 5856 Ryslinge
Stations forkortelseRys
GPS koordinater55.241150,10.534479
Ryslinge station set fra banesiden.
Ryslinge station set fra banesiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.11.04

Krak kort over Ryslinge Station

Historisk kort over Ryslinge Station
Kilde: StyrelsenRyslinge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ringe Station lå 26,4 km. fra første station.

Byggeår1876
Åbnet1876.07.12
NedlagtI drift
ArkitektH.A.W. Haugsted
AdresseStationsvej 4, 5750 Ringe
Stations forkortelseRg
GPS koordinater55.239116,10.481603

Ringe station har været en stor og vigtig station for 3 baner.:
Odense-Svendborg, åbnet 12. juli 1876
Ringe-Faaborg RFJ (29,4 km), åbnet 1. april 1882 -
Ringe-Nyborg RNJ (26,4 km), åbnet 1. september 1897

Ringe-Nyborg og Ringe-Faaborg banerne bliver nedlagt 27. maj 1962, men en beskeden mængde godstrafik fortsætter mellem Ringe-Faaborg indtil 1987 og nogle år længere mellem Ringe-Korinth.

Ringe Station.
Ringe Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2010.08.11 15:41:59

Krak kort over Ringe Station

Historisk kort over Ringe Station
Kilde: StyrelsenRinge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Boltinggaard Trinbræt lå 29,5 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929
Nedlagt1962.05.27
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseBts
GPS koordinater55.222277,10.468638

Boltingegaard trinbræt blev anlagt i 1929. Fra 1930 blev det til billetsalgssted. Fra 1954 blev Boltingegaard igen trinbræt.

Her lå Boltingegård trinbræt.
Her lå Boltingegård trinbræt. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.10.17

Krak kort over Boltinggaard Trinbræt

Historisk kort over Boltinggaard Trinbræt
Kilde: StyrelsenBoltinggaard Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Espe Station lå 33,0 km. fra første station.

Byggeår1883
Åbnet1883
Nedlagt1962.05.27
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseKastanievej 2, 5750 Ringe
Stations forkortelseEss
GPS koordinater55.203609,10.409337

Espe Station var ikke planlagt da banen åbnede. I 1883 blev det besluttet at bygge en lille station i Espe, hvilket kun tog ni uger. Stationen blev siden udvidet af flere omgange.

Espe station set fra banesiden.
Espe station set fra banesiden. - fotograf: René Damkær Henningsen - dato: 2008.11.09

Krak kort over Espe Station

Historisk kort over Espe Station
Kilde: StyrelsenEspe Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Højrup Station lå 37,2 km. fra første station.

Byggeår1882
Åbnet1882.04.01
Nedlagt1962.05.27
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseMøllemosevej 3, 5750 Ringe
Stations forkortelseHus
GPS koordinater55.192765,10.349453
Højrup station set fra vejsiden.
Højrup station set fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.10.27

Krak kort over Højrup Station

Historisk kort over Højrup Station
Kilde: StyrelsenHøjrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hågerup Billetsalgssted lå 40,0 km. fra første station.

Byggeår1882
Åbnet1882.10.01
Nedlagt1962.05.27
AdresseRodalsvej 1, 5600 Faaborg
Stations forkortelseHgs
GPS koordinater55.169741,10.351190

Hågerup billetsalgssted åbnede først d. 1. oktober 1882 med salg i vogter huset. Fra 1957 blev Hågerup nedsat til trinbræt.

Hågerup trinbræt lå bag vogterhuset her.
Hågerup trinbræt lå bag vogterhuset her. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.10.17

Krak kort over Hågerup Billetsalgssted

Historisk kort over Hågerup Billetsalgssted
Kilde: StyrelsenHågerup Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Korinth Station lå 43,3 km. fra første station.

Byggeår1882
Åbnet1882.04.01
Nedlagt1962.05.27
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseKaj Lykkesvej 2, 5600 Faaborg
Stations forkortelseKrs
GPS koordinater55.144134,10.333698
Korint station med VLTJ ML 12 forand.
Korint station med VLTJ ML 12 forand. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.16

Krak kort over Korinth Station

Historisk kort over Korinth Station
Kilde: StyrelsenKorinth Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Grønderup Billetsalgssted lå 46,7 km. fra første station.

Byggeår1882
Åbnet1882.10.01
Nedlagt1962.05.27
NedrevetNedrevet
AdresseGrønderupvej 17, 5600 Faaborg
GPS koordinater55.114019,10.341742

Grønderup billetsalgssted åbnede først d. 1. oktober 1882 med salg i banehuset. Blev senere nedsat til trinbræt - formentlig i 1957 samtidig med Hågerup.

Her lå det nu nedlagte Grønderup Trinbræt.
Her lå det nu nedlagte Grønderup Trinbræt. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.10.17

Krak kort over Grønderup Billetsalgssted

Historisk kort over Grønderup Billetsalgssted
Kilde: StyrelsenGrønderup Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Pejrup Station lå 49,0 km. fra første station.

Byggeår1882
Åbnet1882.04.01
Nedlagt1962.05.27
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseFrederiksbergvej 20, 5600 Faaborg
Stations forkortelsePrs
GPS koordinater55.094469,10.342895
Pejrup station set fra veterantoget.
Pejrup station set fra veterantoget. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.16

Krak kort over Pejrup Station

Historisk kort over Pejrup Station
Kilde: StyrelsenPejrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Katterød Station lå 51,5 km. fra første station.

Byggeår1883
Åbnet1883.07.01
Nedlagt1962.05.27
ArkitektJens Andreas Jensen
AdresseByvej 36, 5600 Faaborg
Stations forkortelseKts
GPS koordinater55.084428,10.309211

Katterød startede som trinbræt med billetsalg i ledvogterhuset fra juli 1883.

Da Svendborg-Faaborg Banen i 1916 blev optaget på Ringe-Faaborg banen fik Katterød en station.

Katterød station fotograferet fra veterantoget.
Katterød station fotograferet fra veterantoget. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.16

Krak kort over Katterød Station

Historisk kort over Katterød Station
Kilde: StyrelsenKatterød Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fåborg Station var Fåborg-Ringe-Nyborg banen's endestation og lå 55,8 km. fra første station.

Byggeår1882
Åbnet1882.04.01
Nedlagt1962.05.27
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseBanegårdspladsen 2, 5600 Faaborg
Stations forkortelse
GPS koordinater55.093784,10.245330

Fåborg station fungerede som endestation for de 3 jernbaner: Odense-Nørre Broby-Faaborg (ONFJ), Svendborg-Faaborg (SFB) og Ringe-Fåborg Banen (RFB).

Faaborg Station er tegnet af arkitekt N.P.C. Holsøe og blev opført i 1882, bygget efter lettere tilpassede tegninger af Aarhus Østbanegård (Aarhus Ø).

Fåborg station set fra vejsiden.
Fåborg station set fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.04.10

Krak kort over Fåborg Station

Historisk kort over Fåborg Station
Kilde: StyrelsenFåborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Copyright © 2006-2020 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.0.5 - build: 2020.04.05-19:50:08