Randers-Ryomgård - (DSB)


Randers - Ryomgård er egentlig en delstrækning af Århus - Ryomgård - Grenå banen. Historien bag dette er at efter Århus og Randers var blevet forbundet med en jernbane ønskede man en forbindelse mod østkysten og den isfrie Grenå havn ved Kattegat. Der var meget stor interesse for denne bane både på lokalt plan og i Rigsdagen. Det var såldes uden større vanskeligheder at man fik fremsat og endelig vedtaget en lov om en jernbane mellem Randers og Ryomgård den 23. maj 1874.

Der blev givet koncession til det nystiftede "Randers - Grenaa Jernbaneselskab" den 5. juni 1874. Anlægsarbejderne voldte egentlig ikke de store problemer. Dog måtte man undervejs skifte entreprenør da den berømte jernbaneentreprenør Baron G. H. A. Gedalia gik konkurs. Forinden var arbejdet dog kommet i gang og derfor fik dette forhold ikke nævneværdig indflydelse på projektet. Således kunne man den 24. august 1876 holde indvielse på banen.

Banens betydning og den kreds af mennesker der stod bag er nok bedst illustreret ved at Danmarks mægtigste mand konceilspræsident Estrup var tilstede ved indvielsen. Normal drift blev optaget den 26. august 1876. Randers - Grenaa Jernbaneselskab fik alvorlige økonomiske problemer allerede i 1881 og som følge af lov af 18. februar 1881 overtog staten banen. Randers-Ryomgård-banen blev anlagt samtidig med strækningen Ryomgård-Grenaa af det danske privatbaneselskab Randers-Grenaa Jernbaneselskab. Da strækningen Aarhus-Ryomgård kom til d. 1. december 1877 blev de to jernbaner drevet af det fælles selskab som kom til at hedde Østjyske Jernbane (ØJJ).

Persontrafikken på banen blev indstillet den 22. maj 1971. I 1993 nedlagde man tillige strækningen Randers - Pindstrup. Dog har man opretholdt cirka 1 km spor i Randers der dog snart nedlægges.

Efter få år blev Randers-Ryomgård en sidebane til hovedstrækningen Aarhus-Ryomgård-Grenaa (Grenaabanen), som stadig eksisterer og i 2012 blev lagt sammen med Odderbanen til Aarhus Nærbane.


Vigtige stamdata for Randers-Ryomgård (DSB) jernbanen

Jernbanens længde i km35,5
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 23. maj 1873 - LOV nr 71
Dato for Koncession1874.06.05
Jernbanen åbnet1876.08.24
Persontrafik nedlagt1971.05.22
Godstrafik nedlagt1993
Jernbanen nedlagt1993
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
El driftNej

Randers-Ryomgård (DSB) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Randers Station (Rd)0,0 km
Strømmen Station (Stø)1,9 km
Romalt Trinbræt (Rmg)5,2 km
Volkmølle Station (Me)9,2 km
Uggelhuse Station (Ug)12,6 km
Floes Billetsalgssted (Flo)14,7 km
Allingåbro Station (Al)19,6 km
Auning Station (Ag)25,1 km
Pindstrup Station (Pi)30,2 km
Stedet er fotograferet Ryomgård Station (Rå)35,5 km

Randers Station var Randers-Ryomgård banens første station

Byggeår1862
Åbnet1862.09.02
NedlagtI drift
AdresseJernbanegade 29, 8900 Randers C
Stations forkortelseRd
GPS koordinater56.461878,10.021968

Randers Station var knudepunkt for jernbanerne Randers-Ålborg (1869), Aarhus-Langå-Randers (1862), Randers-Ryomgård (1876), Randers-Hadsund Jernbane (1883)

Randers Station.
Randers Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.23

Krak kort over Randers Station

Historisk kort over Randers Station
Kilde: StyrelsenRanders Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Strømmen Station lå 1,9 km. fra første station.

Byggeår1876
Åbnet1876.08.26
Nedlagt1971.05.02
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseStrømmen 32, 8960 Randers SØ
Stations forkortelseStø
GPS koordinater56.452029,10.046297
Krak kort over Strømmen Station

Historisk kort over Strømmen Station
Kilde: StyrelsenStrømmen Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Romalt Trinbræt lå 5,2 km. fra første station.

Byggeår1876
Åbnet1876.08.26
Nedlagt1971.05.02
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseRmg
GPS koordinater56.457043,10.100683

Romalt Trinbræt var placeret på begge sider af Revlsbjergvej, hvor selve trinbrættet var placeret nord for sporet.

Krak kort over Romalt Trinbræt

Historisk kort over Romalt Trinbræt
Kilde: StyrelsenRomalt Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Volkmølle Station lå 9,2 km. fra første station.

Byggeår1876
Åbnet1876.08.26
Nedlagt1971.05.02
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseVolkmøllevej 21, 8960 Randers SØ
Stations forkortelseMe
GPS koordinater56.453338,10.157987

Volkmølle startede som billetsalgssted, men blev i 1907 opgraderet til station.

Krak kort over Volkmølle Station

Historisk kort over Volkmølle Station
Kilde: StyrelsenVolkmølle Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Uggelhuse Station lå 12,6 km. fra første station.

Byggeår1876
Åbnet1876.08.26
Nedlagt1971.05.02
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseStationsvej 3, 8960 Randers SØ
Stations forkortelseUg
GPS koordinater56.466949,10.207737
Krak kort over Uggelhuse Station

Historisk kort over Uggelhuse Station
Kilde: StyrelsenUggelhuse Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Floes Billetsalgssted lå 14,7 km. fra første station.

Byggeår1876
Åbnet1876.08.26
Nedlagt1971.05.02
AdresseSommerlystvej 18, 8960 Randers SØ
Stations forkortelseFlo
GPS koordinater56.467266,10.241871

Floes billetsalgssted foregik i vogterhuset nord for sporet medens perron var syd for sporret. Floes var placeret et sted, hvor der ikke var bebyggelse af betydning, men der var et udskibningssted.

Krak kort over Floes Billetsalgssted

Historisk kort over Floes Billetsalgssted
Kilde: StyrelsenFloes Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Allingåbro Station lå 19,6 km. fra første station.

Byggeår1876
Åbnet1876.08.26
Nedlagt1971.05.02
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseHovedgaden 4, 8961 Allingåbro
Stations forkortelseAl
GPS koordinater56.464049,10.320351
Krak kort over Allingåbro Station

Historisk kort over Allingåbro Station
Kilde: StyrelsenAllingåbro Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Auning Station lå 25,1 km. fra første station.

Byggeår1876
Åbnet1876.08.26
Nedlagt1971.05.02
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseTorvegade 1, 8963 Auning
Stations forkortelseAg
GPS koordinater56.429267,10.377613
Krak kort over Auning Station

Historisk kort over Auning Station
Kilde: StyrelsenAuning Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Pindstrup Station lå 30,2 km. fra første station.

Byggeår1876
Åbnet1876.08.26
Nedlagt1993
Nedrevet1993
ArkitektHeinrich Wenck
Stations forkortelsePi
GPS koordinater56.389302,10.416497

Pindstrup Station blev nedlagt som regulær station med persontrafikkens ophør. Men station blev stadig brugt som endestation for godstrafik mellem Randers og Pindstrup, som der var en del af frem til 1993. Efter nedlæggelsen af godstrafikken i 1993 blev stationen solgt til spånpladefabrikken Novopan - stationsarealet blev ryddet og stationsbygningen blev revet ned.

Krak kort over Pindstrup Station

Historisk kort over Pindstrup Station
Kilde: StyrelsenPindstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ryomgård Station var Randers-Ryomgård's endestation og lå 35,5 km. fra første station.

Byggeår1876
Åbnet1876.08.26
Nedlagt1971.05.02
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseJernbanegade 12, 8550 Ryomgård
Stations forkortelse
GPS koordinater56.380187,10.500533
Ryomgård Station.
Ryomgård Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2016.08.04 20:44:50

Krak kort over Ryomgård Station

Historisk kort over Ryomgård Station
Kilde: StyrelsenRyomgård Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Copyright © 2006-2020 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.0.4 - build: 2020.03.21-11:18:44