Horsens-Juelsminde Jernbane - (HJJ)


Med lov af 12. maj 1882 blev det vedtaget at anlægge en jernbane mellem Horsens og Juelsminde. Banen slap forholdsvis hurtigt gennem behandlingen i Rigsdagen, hvilket blandt andet skyldtes at staten ikke skulle bidrage økonomisk i baneanlægget men kun dække halvdelen af ekspropriationsomkostningerne. Banen var anlagt som en let bane der ikke var indhegnet. Skinnevægten var 17,5 kilo per meter. I 1927 blev sporet dog ombygget til en skinnevægt på 27,55 kilo pr meter og på en kortere strækning endda med skinnevægt 33,4 kilo pr. meter. HJJ benyttede statsbanestationen i Horsens hvor statsbanepersonale stod for den daglige kundebetjening. I de første år af dens levetid var banen en ganske fornuftig, omend ikke prangende, forrentning. 1950 - 1953 havde banen en pæn andel i mergel transporterne. Det var en periode hvor det i landbrugskredse atter var god tone at køre mergel på markerne. Da den tendens ophørte forsvandt transportunderlaget også. Trods mange og ihærdige anstrengelser lykkedes det ikke for banen at finde andre godskunder som erstatning. Senere i dens tilværelse fik den store problemer med den tiltagende rutebiltrafik i området omkring Horsens og Vejle. Jernbanekommissionen af 1954 placerede HJJ i gruppe 3, hvilket betød at kommissionen ikke anså banen for tilstrækkeligt bæredygtig og derfor burde indstille driften ved statsgarantiperiodens udløb, eller umiddelbart derefter. Den hårde konkurrence fra landevejstransporten i området endte til sidst også med at tage livet af banen. Dermed var HJJ den første af banerne med udgangspunkt i Horsens der måtte lade livet.

Det skal for en god ordens skyld nævnes at færgeruten mellem Kalundborg og Juelsminde ikke var anlagt på det tidspunkt hvor banen blev nedlagt og derfor ikke kom i betragtning som mulig kilde til nye indtægter.


Vigtige stamdata for Horsens-Juelsminde Jernbane (HJJ) jernbanen

Jernbanens længde i km30,2
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 12. maj 1882 - LOV nr 59
Statstilskud i %50 % af ekspropriationsomkostningerne
Dato for Koncession1882.08.09
Jernbanen åbnet1884.05.25
Persontrafik nedlagt1957.09.30
Godstrafik nedlagt1957.09.30
Jernbanen nedlagt1957.09.30
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
SkinnevægtI starten: 17,5 kg/m - senere 2,9 km med 22,5 kg/m, resten med 27,55 kg/m - 1936 5 km med 33,4 kg/m
BalastGrus
Max stigning12,5 ‰
Kurveradius367 meter
Hastighed maxI starten: 45 km/t, senere 60 km/t, dog 75 km/t for skinnebusser
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Bane statusPrivatbane

Horsens-Juelsminde Jernbane (HJJ) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Horsens Station (Hs)0,0 km
Thorsvang Trinbræt2,5 km
Torsted Grusgrav Sidespor5,3 km
Ørnstrup Møllevej Trinbræt5,5 km
Ørnstrup Holdeplads med sidespor6,6 km
Dallerup Skov Trinbræt8,3 km
Stenderup Station9,3 km
Brå Trinbræt12,3 km
Bråskov Station13,1 km
Hornsyld By Trinbræt14,2 km
Hornsyld Station (Hsn)15,4 km
Lindved Jylland Trinbræt17,7 km
Gramrode Station18,7 km
Grønvejen Trinbræt20,3 km
Barrit Station (Bri)21,8 km
Gramtange Trinbræt23,1 km
Vesterby Billetsalgssted med Sidespor24,9 km
Klakring Station26,7 km
Højbo Trinbræt28,8 km
Juelsminde Syd Trinbræt29,6 km
Juelsminde Station (Jm)30,2 km

Horsens Station (Hs) var Horsens-Juelsminde Jernbane banens første station

Byggeår1927
Åbnet1929.05.10
NedlagtI drift
ArkitektK.T. Seest
AdresseBanegårdsgade 3, 8700 Horsens
StednavneforkortelseHs
Højde placering over havet2,7 meter
GPS koordinater55.862815,9.836540

Horsens Station har været et stort knudepunkt med mange privatbaner.

Horsens Station.
Horsens Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.21

Kort over Horsens Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Horsens Station

Historisk kort over Horsens Station
Horsens Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Thorsvang Trinbræt lå 2,5 km. fra første station.

Byggeår1950
Åbnet1950.05.15
Nedlagt1957.09.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.847354,9.826523

Thorsvang Trinbræt havde perron på begge sider af hovedvejen.

Kort over Thorsvang Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Thorsvang Trinbræt

Historisk kort over Thorsvang Trinbræt
Thorsvang Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Torsted Grusgrav Sidespor lå 5,3 km. fra første station.

Byggeår1884
Åbnet1884.05.25
Nedlagt1957.09.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.826175,9.825330

Torsted Grusgrav var et sidespor for ballast-afhentning for Horsens Privatbaner.

Kort over Torsted Grusgrav Sidespor
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Torsted Grusgrav Sidespor

Historisk kort over Torsted Grusgrav Sidespor
Torsted Grusgrav Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ørnstrup Møllevej Trinbræt lå 5,5 km. fra første station.

Byggeår1936
Åbnet1936.10.06
Nedlagt1957.09.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.822047,9.823903

Ørnstrup Møllevej trinbræt var udstyrret med både perron og nedsænket venteskur.

Kort over Ørnstrup Møllevej Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ørnstrup Møllevej Trinbræt

Historisk kort over Ørnstrup Møllevej Trinbræt
Ørnstrup Møllevej Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ørnstrup Holdeplads med sidespor lå 6,6 km. fra første station.

Byggeår1884
Åbnet1884.05.25
Nedlagt1957.09.30
ArkitektJ.C. Clausen
AdresseSt Ørnstrupgårdvej 4, 8781 Stenderup
Højde placering over havet50,8 meter
GPS koordinater55.815665,9.818043

Ørnstrup holdeplads var med sidespor for vognladningsvise forsendelser.
Ørnstrup holdeplads havde banens mindste bygning, med en lille ventesal, et lille kontor og en ganske lille beboelse for den stedlige ekspedient.
Ørnstrup holdeplads fik sener postekspedition.

Kort over Ørnstrup Holdeplads med sidespor
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ørnstrup Holdeplads med sidespor

Historisk kort over Ørnstrup Holdeplads med sidespor
Ørnstrup Holdeplads med sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Dallerup Skov Trinbræt lå 8,3 km. fra første station.

Byggeår1936
Åbnet1936.06.15
Nedlagt1957.09.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.807687,9.814290

Dallerup Skov var med perron og blev oprettet 15. juni 1936 men lukkede igen i 1940. Trinbrættet åbnede igen 31. maj 1952 med det nye navn Dallerupvej trinbræt.

Kort over Dallerup Skov Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Dallerup Skov Trinbræt

Historisk kort over Dallerup Skov Trinbræt
Dallerup Skov Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Stenderup Station lå 9,3 km. fra første station.

Byggeår1884
Åbnet1884.05.25
Nedlagt1957.09.30
ArkitektJ.C. Clausen
AdresseStationsvej 3, 8781 Stenderup
Højde placering over havet62,3 meter
GPS koordinater55.791631,9.808906

Stenderup station havde et privat sidespor til teglværket.

Kort over Stenderup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Stenderup Station

Historisk kort over Stenderup Station
Stenderup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Brå Trinbræt lå 12,3 km. fra første station.

Byggeår1935
Åbnet1935.05.15
Nedlagt1957.09.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.766784,9.818489

Brå trinbræt var ved oprettelsen 15. maj 1935 kun med perron men fik venteskur fra 15. maj 1939. Brå trinbræt vr anlagt med henblik på skolebørnene og lå der hvor banen krydsede Brå Møllevej.

Kort over Brå Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Brå Trinbræt

Historisk kort over Brå Trinbræt
Brå Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bråskov Station lå 13,1 km. fra første station.

Byggeår1884
Åbnet1884.05.25
Nedlagt1957.09.30
ArkitektJ.C. Clausen
AdresseBråskovvej 38, 8783 Hornsyld
Højde placering over havet45,8 meter
GPS koordinater55.762000,9.827680

Bråskov station havde et privat sidespor i retning mod Juelsminde.

Kort over Bråskov Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Bråskov Station

Historisk kort over Bråskov Station
Bråskov Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hornsyld By Trinbræt lå 14,2 km. fra første station.

Byggeår1932
Åbnet1932
Nedlagt1957.09.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.759206,9.846842

Hornsyld By havde perron og venteskur.

Kort over Hornsyld By Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hornsyld By Trinbræt

Historisk kort over Hornsyld By Trinbræt
Hornsyld By Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hornsyld Station (Hsn) lå 15,4 km. fra første station.

Byggeår1884
Åbnet1884.05.25
Nedlagt1957.09.30
ArkitektJ.C. Clausen
AdressePosthusvej 5, 8783 Hornsyld
StednavneforkortelseHsn
Højde placering over havet54,7 meter
GPS koordinater55.759000,9.862834
Kort over Hornsyld Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hornsyld Station

Historisk kort over Hornsyld Station
Hornsyld Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lindved Jylland Trinbræt lå 17,7 km. fra første station.

Byggeår1932
Åbnet1932
Nedlagt1957.09.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.759582,9.899330
Kort over Lindved Jylland Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Lindved Jylland Trinbræt

Historisk kort over Lindved Jylland Trinbræt
Lindved Jylland Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gramrode Station lå 18,7 km. fra første station.

Byggeår1884
Åbnet1884.05.25
Nedlagt1957.09.30
ArkitektJ.C. Clausen
AdresseBredgade 26, 7130 Juelsminde
Højde placering over havet63,9 meter
GPS koordinater55.753117,9.909018

Gramrode station havde separat læssespor og fold.

Kort over Gramrode Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Gramrode Station

Historisk kort over Gramrode Station
Gramrode Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Grønvejen Trinbræt lå 20,3 km. fra første station.

Byggeår1932
Åbnet1932
Nedlagt1957.09.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.738863,9.903171
Kort over Grønvejen Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Grønvejen Trinbræt

Historisk kort over Grønvejen Trinbræt
Grønvejen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Barrit Station (Bri) lå 21,8 km. fra første station.

Byggeår1884
Åbnet1884.05.25
Nedlagt1957.09.30
ArkitektJ.C. Clausen
AdresseBrølbæk 12, 7150 Barrit
StednavneforkortelseBri
Højde placering over havet70,3 meter
GPS koordinater55.725660,9.901710

Barrit station havde galgekran og fold.

Kort over Barrit Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Barrit Station

Historisk kort over Barrit Station
Barrit Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gramtange Trinbræt lå 23,1 km. fra første station.

Byggeår1884
Åbnet1884.05.25
Nedlagt1957.09.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.715778,9.913324
Kort over Gramtange Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Gramtange Trinbræt

Historisk kort over Gramtange Trinbræt
Gramtange Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vesterby Billetsalgssted med Sidespor lå 24,9 km. fra første station.

Byggeår1884
Åbnet1884.05.25
Nedlagt1957.09.30
NedrevetNedrevet
ArkitektJ.C. Clausen
GPS koordinater55.713095,9.940702

Vesterby åbnede som holdeplads men blev billetsalgssted ca. 6 måneder senere 4. december 1884. Den 1. april 1896 fik Vesterby også sidespor til vognladningsgods.

Kort over Vesterby Billetsalgssted med Sidespor
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vesterby Billetsalgssted med Sidespor

Historisk kort over Vesterby Billetsalgssted med Sidespor
Vesterby Billetsalgssted med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Klakring Station lå 26,7 km. fra første station.

Byggeår1884
Åbnet1884.05.25
Nedlagt1957.09.30
ArkitektJ.C. Clausen
AdresseKlakring Stationsvej 14, 7130 Juelsminde
Højde placering over havet36,5 meter
GPS koordinater55.707171,9.965979
Kort over Klakring Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Klakring Station

Historisk kort over Klakring Station
Klakring Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Højbo Trinbræt lå 28,8 km. fra første station.

Byggeår1954
Åbnet1954.05.23
Nedlagt1957.09.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.703527,9.997440

Højbo trinbræt blev åbnet 23. maj 1954 godt 3 år før banen lukkede.

Kort over Højbo Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Højbo Trinbræt

Historisk kort over Højbo Trinbræt
Højbo Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Juelsminde Syd Trinbræt lå 29,6 km. fra første station.

Byggeår1884
Åbnet1884.05.25
Nedlagt1957.09.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.708879,10.008900

Juelsminde Syd trinbræt havde perron og venteskur.

Kort over Juelsminde Syd Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Juelsminde Syd Trinbræt

Historisk kort over Juelsminde Syd Trinbræt
Juelsminde Syd Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Juelsminde Station (Jm) var Horsens-Juelsminde Jernbane's endestation og lå 30,2 km. fra første station.

Byggeår1884
Åbnet1884.05.25
Nedlagt1957.09.30
Nedrevet2001 eller 2003?
StednavneforkortelseJm
GPS koordinater55.712157,10.013833

Juelsminde station havde 4 spor ved stationen, havnespor, drejeskive, tosporet dampremise og ensporet motorremise.

For Juelsminde var der tegnet en pompøs station der var på størrelse med de største DSB-stationer, da man regnede med at Julsminde ville blive et vigtigt trafikknudepunkt. Man valgte dog at bygge en træbygning der skulle være midlertidig medens man lige så tiden an. Julsminde blev ikke det trafikale knudepunkt man forventede og den midlertidige træbygninger kom til at fungere i hele banens levetid.

Kort over Juelsminde Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Juelsminde Station

Historisk kort over Juelsminde Station
Juelsminde Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Horsens-Juelsminde Jernbane (HJJ)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Østjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Østjyske jernbaner
Niels Jensen
1978
154
København
J. Fr. Clausen
87-11-03852-7
Horsens privatbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Horsens privatbaner
Hardy Nikolajsen
2016
208
Danmark
Hardy Nikolajsen
978-87-999060-0-0

Lige nu er der: 119 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk

Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.6.5 - build: 2021.01.27-21:26:04