Mariager-Faarup-Viborg Jernbane - (MFVJ)


Det var en lang og besværlig vej inden man den 29. juni 1927 kunne indvie denne bane. Forud var gået de nærmest obligatoriske lokale stridigheder og rivaliseringer der fulgte i kølvandet på næsten alle bestræbelser for at anlægge en jernbane her i landet. En vigtig indtægtskilde for banen var kultransporterne til Viborg. Efter krigen gennemlevede banen en omskiftelig tid med udsving i trafikunderlaget. En del af banens ejere, en række sognekommuner, blev mindre og mindre indstillet på at dække omkostningerne ved banens drift. Dette betød lukning i 1965, dog med bevaring af en kort strækning ved Mariager.


Vigtige stamdata for Mariager-Faarup-Viborg Jernbane (MFVJ) jernbanen

Jernbanens længde i km58,7
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 20. marts 1918 - LOV nr 185
Dato for Koncession1919.08.16
Jernbanen åbnet1927.07.01
Persontrafik nedlagt1966.03.31
Godstrafik nedlagt1985
Jernbanen nedlagt1985
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
El driftNej

Mariager-Faarup-Viborg Jernbane (MFVJ) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Mariager Station (Mrg (Mr))0,0 km
Ved badestranden Trinbræt (uofficielt) 0,7 km
Lunddalen Trinbræt (Lu)3,6 km
Fjelsted Trinbræt (Fj)5,4 km
True Station (Tr)8,0 km
Broløs Trinbræt (Bø)9,3 km
Vester Tørslev Station (Tø)11,5 km
Frugtplantagen Trinbræt 13,4 km
Glenstrup Trinbræt (Gl)14,0 km
Handest Station (Ha)16,6 km
Fårup Station (Fp)19,7 km

Mariager Station var Mariager-Faarup-Viborg Jernbane banens første station

Byggeår1927
Åbnet1927.07.01
Nedlagt1966.03.31
ArkitektCarl Lundquist
AdresseFjordgade 3, 9550 Mariager
Stations forkortelseMrg (Mr)
GPS koordinater56.653103,9.979045

Mariager - Handest Veteranjernbane har bevaret drejeskive, remiser og dele af det oprindelige sporarial ved Mariager station.

Krak kort over Mariager Station

Historisk kort over Mariager Station
Kilde: StyrelsenMariager Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ved badestranden Trinbræt (uofficielt) lå 0,7 km. fra første station.

Byggeår1937
Åbnet1937
Nedlagt1966.03.31
Nedrevet1979
GPS koordinater56.654023,9.968038

Ved badestranden var et uofficielt trinbræt etableret i sommeren 1937 og virkede som sådan frem til banens nedlæggelse.

Krak kort over Ved badestranden Trinbræt (uofficielt)

Historisk kort over Ved badestranden Trinbræt (uofficielt)
Kilde: StyrelsenVed badestranden Trinbræt (uofficielt) - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lunddalen Trinbræt lå 3,6 km. fra første station.

Byggeår1949
Åbnet1949.11.04
Nedlagt1966.03.31
Stations forkortelseLu
GPS koordinater56.635060,9.954256

Lunddalen trinbræt, hed i starten Fjelsted trinbræt, og blev til ved at man flyttede Fjelsted trinbræt ca. 2 km. tættere på Mariager d. 4. november 1949.
Det var først 28. februar 1950 at navnet blev ændret til Lunddalen trinbræt, da man genåbnede det gamle Fjelsted trinbræt.

Krak kort over Lunddalen Trinbræt

Historisk kort over Lunddalen Trinbræt
Kilde: StyrelsenLunddalen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fjelsted Trinbræt lå 5,4 km. fra første station.

Byggeår1928
Åbnet1928.05.26
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseFj
GPS koordinater56.616930,9.950318

Fjelsted trinbræt blev flyttede ca. 2 km. tættere på Mariager d. 4. november 1949, og det gamle trinbræt nedlagt. D. 28. februar 1950 blev navnet på det nye Fjelsted trinbræt ændret til Lunddalen trinbræt, og det gamle Fjelsted trinbræt genetableret.

Krak kort over Fjelsted Trinbræt

Historisk kort over Fjelsted Trinbræt
Kilde: StyrelsenFjelsted Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

True Station lå 8,0 km. fra første station.

Byggeår1927
Åbnet1927.07.01
Nedlagt1966.03.31
ArkitektCarl Lundquist
AdresseFjelstedvej 22, 9550 Mariager
Stations forkortelseTr
GPS koordinater56.601023,9.940329

True station lå i Svenstrup, men for at undgå forveksling med andre stationer blev den opkaldt efter True der lå på den anden side af Østerkær Bæk.

Krak kort over True Station

Historisk kort over True Station
Kilde: StyrelsenTrue Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Broløs Trinbræt lå 9,3 km. fra første station.

Byggeår1937
Åbnet1937.11.09
Nedlagt1966.03.31
Stations forkortelse
GPS koordinater56.599560,9.919062

Broløs trinbræt også kaldt Brødløs trinbræt.
Broløs Trinbræt var placeret øst for ved Østerkær Bæk og tæt ved den tidligere afvandende True Sø.

Krak kort over Broløs Trinbræt

Historisk kort over Broløs Trinbræt
Kilde: StyrelsenBroløs Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vester Tørslev Station lå 11,5 km. fra første station.

Byggeår1927
Åbnet1927.07.01
Nedlagt1966.03.31
ArkitektCarl Lundquist
AdresseSøbjergvej 13B, 9550 Mariager
Stations forkortelse
GPS koordinater56.588217,9.892862
Krak kort over Vester Tørslev Station

Historisk kort over Vester Tørslev Station
Kilde: StyrelsenVester Tørslev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Frugtplantagen Trinbræt lå 13,4 km. fra første station.

Byggeår1952
Åbnet1952.06.01
Nedlagt1966.03.31
GPS koordinater56.576681,9.873453

Frugtplantagen trinbræt startede som uofficielt trinbræt 1. juni 1952 ved det sidesporet der blev blev taget i brug 27. september 1951. Trinbrættet blev først officielt 15. januar 1952.

Sidste vognladning blev læsset 1979 på det frie spor da sidesporet var blevet for dårligt. Sidesporet er blev fjernet i 1992.

Krak kort over Frugtplantagen Trinbræt

Historisk kort over Frugtplantagen Trinbræt
Kilde: StyrelsenFrugtplantagen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Glenstrup Trinbræt lå 14,0 km. fra første station.

Byggeår1928
Åbnet1928.05.26
Nedlagt1966.03.31
Stations forkortelseGl
GPS koordinater56.572742,9.867452
Krak kort over Glenstrup Trinbræt

Historisk kort over Glenstrup Trinbræt
Kilde: StyrelsenGlenstrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Handest Station lå 16,6 km. fra første station.

Byggeår1927
Åbnet1927.07.01
Nedlagt1966.03.31
ArkitektCarl Lundquist
AdresseRandersvej 125B, 8990 Fårup
Stations forkortelseHa
GPS koordinater56.569111,9.826405
Krak kort over Handest Station

Historisk kort over Handest Station
Kilde: StyrelsenHandest Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fårup Station var Mariager-Faarup-Viborg Jernbane's endestation og lå 19,7 km. fra første station.

Byggeår1869
Åbnet1869.09.18
Nedlagt1973
AdresseJernbanegade 1, 8990 Fårup
Stations forkortelseFp
GPS koordinater56.546367,9.845158

Fårup station servicerede Randers-Aalborg banen fra 1869, men fra d. 1. juli 1927 servicerede stationen også Mariager-Faarup-Viborg Jernbane (MFVJ).

Mariager-Faarup-Viborg er i dag lukket hvor Viborg delen blev lukket først:
Viborg-Fårup: 29. maj 1965, godstrafik indtil 31. marts 1966
Mariager-Fårup: 31. marts 1966, godstrafik indtil 1985

Krak kort over Fårup Station

Historisk kort over Fårup Station
Kilde: StyrelsenFårup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Copyright © 2006-2020 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.0.4 - build: 2020.03.21-11:18:44