Slagelse-Værslev - (DSB)


Loven af den 8. maj 1894 var en af de store danske jernbanelove. I denne lov var der optaget en jernbane der skulle danne forbindelse mellem Nord- og Vestbanen. Det oprindelige forslag forudså at Værslev blev knudepunkt for denne forbindelsesbane. I løbet af behandlingen i Rigsdagen blev forslaget dog ændret. Interesserne fra Kalundborg var stærke nok til at få gennemført at tog skulle føres direkte til Kalundborg. Det betød at stationen i Værslev fik en mindre udvidelse, mens der blev foretaget en større udvidelse af stationen i Kalundborg.

Efter en besværlig anlægsprocess blev der gennemført prøvekørsler den 28. og 29. april 1898. Den 30. april 1898 gennemførte man den højtidelige indvielse og den 1. maj 1898 kunne man starte den regelmæssige trafik med 4 tog i hver retning. I følge det oprindelige forslag skulle anlægsarbejderne være afsluttet i efteråret 1897.

Lokalpolitik fik indflydelse på dette arbejde på grund af stridigheder mellem Slagelse og Kalundborg omkring linieføringen. Derfor startede anlægsarbejdet den 10. februar 1896 som et yderst beskedent foretagende med kun 9 mand. Arbejdet tog først rigtig fart da der i løbet af sommeren 1896 kunne opnås enighed om linieføringen. Men jordskred ved Havrebjerg og Valbygårds mose forsinkede arbejdet. For ikke at komme alt for langt bagud med tidsplanen blev der indforskrevet 75 mand fra ingeniørregimentet som assistance.

I 1971 overtog HTJ trafikken mellem Høng og Slagelse fra DSB. Efterfølgende har man overtaget hele banen i 1997.
Strækningen mellem Gørlev og Værslev er ikke længere aktiv jernbane.

Efter banen er formelt nedlagt er strækningen fra Slagelse til Høng er overtaget af Høng Tølløse banen i 1997. Desuden er strækningen mellem Høng og Gørlev stadig skinnebelagt, og benyttes af en veteranklub. Den sidste strækning mellem Gørlev og Værslev er i dag gang- og cykelsti.


Vigtige stamdata for Slagelse-Værslev (DSB) jernbanen

Jernbanens længde i km33,6
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 8. maj 1894 - LOV nr 88
Jernbanen åbnet1898.04.30
Persontrafik nedlagt1971.05.23
Godstrafik nedlagt1971.05.23
Jernbanen nedlagt1971.05.23
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
El driftNej

Slagelse-Værslev (DSB) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Værslev Station (Væ)0,0 km
Stedet er fotograferet Forsinge Station (Fsi)4,0 km
Stedet er fotograferet Jerslev Station (Jv)8,0 km
Stedet er fotograferet Store Fuglede Station (Fg)11,0 km
Stedet er fotograferet Gørlev Station (Gv)16,0 km
Stedet er fotograferet Høng Station (Øn)21,0 km
Stedet er fotograferet Løve Station (Le)24,0 km
Stedet er fotograferet Havrebjerg Station (Heb)28,0 km
Stedet er fotograferet Slagelse (1892-) Station (Sg)34,0 km

Værslev Station var Slagelse-Værslev banens første station

Byggeår1874
Åbnet1874.12.30
Nedlagt1971.05.23
Nedrevet1973
ArkitektA. Ahrens
Stations forkortelse
GPS koordinater55.669899,11.208653

Værslev Station havde forbindelse med Slagelse-Værslev-banen og Hørve-Værslev Jernbane. I 1965 blev passagertrafikken nedlagt og stationen var kun togekspedtionssted frem til 1971.

Resterne efter Værslev station.
Resterne efter Værslev station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.24

Krak kort over Værslev Station

Historisk kort over Værslev Station
Kilde: StyrelsenVærslev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Forsinge Station lå 4,0 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.04.30
Nedlagt1971.05.23
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseVærslevvej 8, 4490 Jerslev Sj
Stations forkortelseFsi
GPS koordinater55.644128,11.228286

Forsinge Station blev nedgraderet til trinbræt i banens sidste års drift.

Forsinge station set fra den gamle baneside.
Forsinge station set fra den gamle baneside. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.27

Krak kort over Forsinge Station

Historisk kort over Forsinge Station
Kilde: StyrelsenForsinge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Jerslev Station lå 8,0 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.04.30
Nedlagt1971.05.23
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseStationsvej 3, 4490 Jerslev Sj
Stations forkortelseJv
GPS koordinater55.612279,11.238171
Jerslev Station.
Jerslev Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.27

Krak kort over Jerslev Station

Historisk kort over Jerslev Station
Kilde: StyrelsenJerslev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Store Fuglede Station lå 11,0 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.04.30
Nedlagt1971.05.23
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseBanevej 2, 4480 Store Fuglede
Stations forkortelseFg
GPS koordinater55.583663,11.229250
Fuglede station set fra vejsiden.
Fuglede station set fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.27

Krak kort over Store Fuglede Station

Historisk kort over Store Fuglede Station
Kilde: StyrelsenStore Fuglede Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gørlev Station lå 16,0 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.04.30
Nedlagt1971.05.23
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseJernbanegade 3, 4281 Gørlev
Stations forkortelseGv
GPS koordinater55.538830,11.234066
Gørlev Station.
Gørlev Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.27

Krak kort over Gørlev Station

Historisk kort over Gørlev Station
Kilde: StyrelsenGørlev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Høng Station lå 21,0 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.04.30
NedlagtI drift
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseJernbanevej 6, 4270 Høng
Stations forkortelseØn
GPS koordinater55.506943,11.286035
Høng Station.
Høng Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.21

Krak kort over Høng Station

Historisk kort over Høng Station
Kilde: StyrelsenHøng Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Løve Station lå 24,0 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.04.30
Nedlagt2011.12.11
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseStationsvej 9, 4270 Høng
Stations forkortelseLe
GPS koordinater55.482661,11.285425
Løve station.
Løve station. - fotograf: Hanne Laursen - dato: 2009.07.28

Krak kort over Løve Station

Historisk kort over Løve Station
Kilde: StyrelsenLøve Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Havrebjerg Station lå 28,0 km. fra første station.

Byggeår1898
Åbnet1898.04.30
Nedlagt2011.12.11
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseHavrebjerg Stationsvej 2, 4200 Slagelse
Stations forkortelseHeb
GPS koordinater55.450586,11.307802
Havrebjerg station.
Havrebjerg station. - fotograf: Hanne Laursen - dato: 2009.07.28

Krak kort over Havrebjerg Station

Historisk kort over Havrebjerg Station
Kilde: StyrelsenHavrebjerg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Slagelse (1892-) Station var Slagelse-Værslev's endestation og lå 34,0 km. fra første station.

Byggeår1892
Åbnet1892.05.15
NedlagtI drift
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseSøndre Stationsvej 28, 4200 Slagelse
Stations forkortelseSg
GPS koordinater55.407318,11.348925

Slagelses nuværende station er station nummer to i Slagelse. Den første station lå ca. 600 m nord for den nuværende og blev anlagt udenfor slagelse by ved anlægget af Sjællandske Jernbane Selskabs (SJS) banestrækningen fra Roskilde til Korsør i 1856.

Ifm. anlægget af Slagelse-Næstved banen i 1892 valgte man at flytte stationen ind i Slagelse by.

Den gamle station fra 1856 findes stadig på:
Nørre Ringgade 59
4200 Slagelse
GPS: 55.412927, 11.348872

Efter Slagelse første station blev nedlagt i 1892 blev den brugt til forskellige formål frem til Den Danske Margarinefabrik grundlagde deres fabrik d. 7. maj 1900 i stationen.

Slagelse station.
Slagelse station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.02.21

Krak kort over Slagelse (1892-) Station

Historisk kort over Slagelse (1892-) Station
Kilde: StyrelsenSlagelse (1892-) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Copyright © 2006-2020 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.0.4 - build: 2020.03.21-11:18:44