Rønne-Allinge Jernbane - (RAJ)


Efter anlægget af Nexøbanen var man på Bornholm overbevist om de muligheder der var forbundet med anlægget af jernbaner på øen. Derfor blev der taget initiativ til anlæg af en nordlig bane fra Rønne mod Allinge og Sandvig. Banen blev optaget på jernbaneloven af 27. maj 1908. Staten ydede et tilskud til dækning af anlægsudgifterne på 50 procent. Der blev tildelt koncession til banen den 26. juni 1909. Selve anlægsarbejdet blev påbegyndt i 1910 og i følge kontrakten med entreprenøren skulle arbejdet være afsluttet den 15. april 1912.

Men to problemer forhindrede dette:
(1) Der kunne ikke skaffes tilstrækkelig arbejdskraft (arbejdere måtte rekrutteres fra Tyskland!)
(2) Store problemer med terrænet.

Derfor blev indvielsen forsinket helt frem til den 5. maj 1913. Den ordinære drift startede dagen efter med fire tog dagligt i hver retning. Indtil sammenlægningen af de bornholmske baner i 1935 var banen ejet af aktieselskabet Rønne Allinge Jernbaneselskab A/S. Allingebanen var først og fremmest et personbane, der var i perioder godstrafik på banen, men i forhold til persontrafikken var den ubetydelig. Banen havde en forholdsvis stabil persontrafik til og med årene omkring 2. verdenskrig men også på Bornholm kunne man omkring 1950'erne mærke den stigende konkurrence fra landevejen. I starten forsøgte man at undvige de faldende passagertal ved at indsætte busser men lige lidt hjalp det. Da man i turistsæsonen ikke kunne indhente det tabte var voksende underskud resultatet. I august 1953 blev det vedtaget at nedlægge Allingebanen og den 15. september samme år blev banen nedlagt.


Vigtige stamdata for Rønne-Allinge Jernbane (RAJ) jernbanen

Jernbanens længde i km31,2
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 27. maj 1908 - LOV nr 156
Statstilskud i %50 %
Dato for Koncession1909.06.26
Jernbanen åbnet1913.05.06
Persontrafik nedlagt1953.09.15
Godstrafik nedlagt1953.09.15
Jernbanen nedlagt1953.09.15
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt20 kg/m, med en længde på 10 meter
BalastGrus
Stigning13,4 ‰ - dog 27 ‰ på Allinge havnebane
Kurveradius250 meter
Hastighed max35 km/t, fra 1927 45 km/t og fra 1950 70 km/t.
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Bane statusPrivatbane

Rønne-Allinge Jernbane (RAJ) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Rønne H Station (Rnn)0,0 km
Rønne Nord Billetsalgssted 1,5 km
Blykobbe Trinbræt 4,5 km
Nyker Station 7,2 km
Mæby Trinbræt 9,7 km
Klemensker Station 12,1 km
Splidsgård Trinbræt 14,3 km
Helligdommen (Rø) Station 19,3 km
Helligdommen Trinbræt 20,0 km
Humledal Station 23,2 km
Tejn Station 25,0 km
Sandkås Trinbræt 27,7 km
Allinge Station 28,9 km
Hammershus (Sandvig) Station 31,2 km

Rønne H Station var Rønne-Allinge Jernbane banens første station

Byggeår1900
Åbnet1900.12.13
Nedlagt1968.09.28
ArkitektMathias Bidstrup
AdresseMunch Petersens Vej 3, 3700 Rønne
Stations forkortelseRnn
GPS koordinater55.101185,14.691892
Krak kort over Rønne H Station

Historisk kort over Rønne H Station
Kilde: StyrelsenRønne H Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Rønne Nord Billetsalgssted lå 1,5 km. fra første station.

Byggeår1900
Åbnet1900.12.13
Nedlagt1968.09.28
Nedrevet1969
ArkitektJoachim M. E. Fagerlund
GPS koordinater55.111055,14.705652

Rønne Nord billetsalgssted blev ombygget til togfølgestation, da Allingebanen blev tilsluttet i 1913.

Krak kort over Rønne Nord Billetsalgssted

Historisk kort over Rønne Nord Billetsalgssted
Kilde: StyrelsenRønne Nord Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Blykobbe Trinbræt lå 4,5 km. fra første station.

Byggeår1912
Åbnet1913.05.06
Nedlagt1953.09.15
ArkitektOve Funch-Espersen
GPS koordinater55.133479,14.726554

Blykobbe trinbræt havde et 4-sidede læskur.

Krak kort over Blykobbe Trinbræt

Historisk kort over Blykobbe Trinbræt
Kilde: StyrelsenBlykobbe Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nyker Station lå 7,2 km. fra første station.

Byggeår1912
Åbnet1913.05.06
Nedlagt1953.09.15
ArkitektOve Funch-Espersen
AdresseStationsvej 11, 3700 Rønne
GPS koordinater55.140544,14.765455
Krak kort over Nyker Station

Historisk kort over Nyker Station
Kilde: StyrelsenNyker Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Mæby Trinbræt lå 9,7 km. fra første station.

Byggeår1912
Åbnet1913.05.06
Nedlagt1953.09.15
ArkitektOve Funch-Espersen
GPS koordinater55.159864,14.787388

Mæby trinbræts 4-sidet læskur er blevet restaureret i 1990 og genopført ved idrætspladsen på Bornholms Frie Idrætsskole (tidligere Nyker Skole).

Krak kort over Mæby Trinbræt

Historisk kort over Mæby Trinbræt
Kilde: StyrelsenMæby Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Klemensker Station lå 12,1 km. fra første station.

Byggeår1912
Åbnet1913.05.06
Nedlagt1953.09.15
AdresseJernbanevej 5, 3782 Klemensker
GPS koordinater55.176027,14.807781
Krak kort over Klemensker Station

Historisk kort over Klemensker Station
Kilde: StyrelsenKlemensker Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Splidsgård Trinbræt lå 14,3 km. fra første station.

Byggeår1912
Åbnet1913.05.06
Nedlagt1953.09.15
ArkitektOve Funch-Espersen
GPS koordinater55.189227,14.833724

Splidsgård trinbræt havde sidespor.

Krak kort over Splidsgård Trinbræt

Historisk kort over Splidsgård Trinbræt
Kilde: StyrelsenSplidsgård Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Helligdommen (Rø) Station lå 19,3 km. fra første station.

Byggeår1912
Åbnet1913.05.06
Nedlagt1953.09.15
ArkitektOve Funch-Espersen
AdresseRø Stationsvej 5, 3760 Gudhjem
GPS koordinater55.213672,14.892516

Helligdommen station skiftede navn til Rø station i 1914.

Krak kort over Helligdommen (Rø) Station

Historisk kort over Helligdommen (Rø) Station
Kilde: StyrelsenHelligdommen (Rø) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Helligdommen Trinbræt lå 20,0 km. fra første station.

GPS koordinater55.217233,14.892262

I en periode var der et Helligdommen trinbræt nord for Rø.

Krak kort over Helligdommen Trinbræt

Historisk kort over Helligdommen Trinbræt
Kilde: StyrelsenHelligdommen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Humledal Station lå 23,2 km. fra første station.

Byggeår1912
Åbnet1913.05.06
Nedlagt1953.09.15
ArkitektJoachim M. E. Fagerlund
AdresseKåsevej 8, 3760 Gudhjem
GPS koordinater55.233512,14.849156

Humledal trinbræt startede med et 4-sidet læskur, men i 1927 blev der bygget en rigtig stationsbygning tegnet af Joachim Maltha Elias Fagerlund.

Krak kort over Humledal Station

Historisk kort over Humledal Station
Kilde: StyrelsenHumledal Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tejn Station lå 25,0 km. fra første station.

Byggeår1912
Åbnet1913.05.06
Nedlagt1953.09.15
ArkitektOve Funch-Espersen
AdresseKildesgårdsvej 17, 3770 Allinge
GPS koordinater55.241419,14.825473
Krak kort over Tejn Station

Historisk kort over Tejn Station
Kilde: StyrelsenTejn Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sandkås Trinbræt lå 27,7 km. fra første station.

Byggeår1912
Åbnet1913.05.06
Nedlagt1953.09.15
ArkitektOve Funch-Espersen
GPS koordinater55.262966,14.809034

Sandkås trinbræt havde et 4-sidet læskur.

Krak kort over Sandkås Trinbræt

Historisk kort over Sandkås Trinbræt
Kilde: StyrelsenSandkås Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Allinge Station lå 28,9 km. fra første station.

Byggeår1912
Åbnet1913.05.06
Nedlagt1953.09.15
ArkitektOve Funch-Espersen
AdresseTejnvej 2, 3770 Allinge
GPS koordinater55.271457,14.800006
Krak kort over Allinge Station

Historisk kort over Allinge Station
Kilde: StyrelsenAllinge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hammershus (Sandvig) Station var Rønne-Allinge Jernbane's endestation og lå 31,2 km. fra første station.

Byggeår1912
Åbnet1913.05.06
Nedlagt1953.09.15
ArkitektOve Funch-Espersen
AdresseLangebjergvej 7A+B+C, 3770 Allinge
GPS koordinater55.286935,14.777749

Hammershus station blev i 1914 omdøbt til Sandvig station.

Krak kort over Hammershus (Sandvig) Station

Historisk kort over Hammershus (Sandvig) Station
Kilde: StyrelsenHammershus (Sandvig) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Copyright © 2006-2020 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.0.4 - build: 2020.03.21-11:18:44