Snekkersten Station [1955-2003]


Stationsbygningen var i 1955 et helt nyt og moderne indslag i stationsarkitekturen. Den var opført af røde sten og havde gavle, der var murede i mønster. Den var et anderledes indslag i stationsbyggeriet på Kystbanen, men de røde mursten bevirkede dog, at der var en sammenhæng med øvrige stationsbygninger. Bygningen med den enkle og funktionalistiske stil var opført i én etage, havde en længde på tolv fag og en delvist udgravet kælder. Saddeltaget havde eternitskifer, og ud over perronen samt ud over stationspladsen var tre støbte, sammenhængende og kobberinddækkede perrontage. At både toiletter, ildgodsrum samt vinterpostekspedition indgik i bygningen, var usædvanligt. Normalt var disse funktioner indeholdt i selvstændige bygninger. En tværgående kombineret forhal og ventesal blev anvendt efter model af Heinrich Wenck.

Udviklingen gik meget hurtigt. Mængden af godstransport aftog, og i allerede i 1964 blev stationens pakhus nedlagt. En mere og mere centraliseret styring af togdriften overflødiggjorde den daglige betjening i af kommandocentral og det centrale sikringsanlæg, som blev nedlagt omkring 1970. Den centrale styring foregik først fra Helsingør Station, og siden blev Kystbanen styret endnu mere centralt. Personalet blev gradvist mere og mere overflødigt, inklusive stationsforstanderen. Udviklingen fortsatte i nedadgående retning gennem 1970'erne og 1980'erne. Postekspeditionen i bygningen fra 1955 blev nedlagt i efteråret 1988 og flyttet til Prøvestenscenteret, og dermed blev postekspeditionen i hele Snekkersten nedlagt. Der var nu kun billetsalget tilbage. Stationsbygningen blev meningsløs at opretholde, og derfor blev den lukket i løbet af 2003-2004.

Snekkersten Station har gennem årene været udsat for større og mindre rangeruheld. Allerede et par måneder efter Kystbanens indvielse skete en togafsporing, formodentlig på grund af en fejl ved sporskiftebetjening. Kun en passager var med toget, og Helsingør Avis kunne berette, at der var tale om en dame, der "var halvdød af Skræk, men ikke kommet det ringeste til Skade".

Den alvorligste ulykke skete d. 01. februar 1957, da toget fra Hillerød kørte ind på Snekkersten Station i tæt tåge og stødte sammen med et gennemkørende prøvetog mod København, som heldigvis havde tomme vogne. Styrevognen fra Hillerød forrest i motortoget, skrællede den bageste vogn i prøvetoget og blev ved påkørslen så godt som knust, fordi den var bygget i træ. Den bageste vogn i prøvetoget væltede og spærrede sporene. Ulykken kostede umiddelbart to mennesker livet og ni blev kvæstet. Af de seks hårdest medtagne passager døde den ene senere.

Fem godsvogne afsporet d. 27. januar 1965, og de tre lagde sig halvvejs ud over skrænten mod Nørrevej. Hjælpevognen, som skulle løfte de afsporede vogne tilbage på sporet, lagde sig på siden i grøften på grund af sporskifteændring fra stop til afløb.

Toget mod Hillerød kørte d.18. maj 1988 ad et rangerspor ud over en stopbum, fortsatte ned over skrænten og havnede på Borupgårdvejen. Tolv mennesker blev kvæstet.

Stamdata for Snekkersten Station [1955-2003]

Byggeår1955
Åbnet1955.12.01
Nedlagt2003
ArkitektPoul Svindt
AdresseNørrevej 93, 3070 Snekkersten
StednavneforkortelseSq
Højde placering over havet24,0 meter
GPS koordinater56.009255,12.583945

Oversigt over andre stationer fra Snekkersten og omegn

Stationens navnBeskrivelse
Stedet er fotograferet Snekkersten Station (Sq)Efterhånden skete en omfattende udbygning af området omkring Borupgaar....
Snekkersten Station (Sq) [1891-1955]Den første stationsbygning var opført i bindingsværk efter tegninger a....
Stedet er fotograferet Snekkersten Station (Sq) [1955-2003]Stationsbygningen var i 1955 et helt nyt og moderne indslag i stations....
Stedet er fotograferet Snekkersten Trinbræt (Sq) [1879-1891]I 1864 blev Nordbanen fra København over Hillerød med endestation i He....

Billeder af Snekkersten Station [1955-2003]

Snekkersten (1955-2003) Station.
Snekkersten (1955-2003) Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.04.22 11:39:36

Snekkersten (1955-2003) Station.
Snekkersten (1955-2003) Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.04.22 11:38:23

Snekkersten (1955-2003) Station.
Snekkersten (1955-2003) Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.04.22 11:38:13

Snekkersten (1955-2003) Station.
Snekkersten (1955-2003) Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.04.22 11:37:58


Kortforsyningen: skråfoto-2017 over Snekkersten Station [1955-2003] set mod north

Kort over Snekkersten Station [1955-2003]
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Snekkersten Station [1955-2003]

Historisk kort over Snekkersten Station [1955-2003]
Snekkersten Station [1955-2003] - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Topgrafisk kort 1980-2001)

Historisk kort over Snekkersten Station [1955-2003]
Snekkersten Station [1955-2003] - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Topgrafisk kort 1953-1976)

Historisk kort over Snekkersten Station [1955-2003]
Snekkersten Station [1955-2003] - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lige nu er der: 145 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk

Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.6.3 - build: 2021.01.15-07:46:23