Horsens-Rask Mølle-Ejstrupholm - (HV)


Horsens Vestbaner (HV) startede med Horsens-Tørring Banen (HTB) i 1891. Horsens-Tørring blev i 1929 forlænget til Thyregod og Ejstrupholm og indgik sammen med forlængelserne i det nye selskab Horsens Vestbaner.

I Jernbanelov af 12. april 1889 var den 27,8 km lange strækning Horsens-Tørring med, som smalsporet bane (1000 mm), og eneretsbevillingen blev givet 22. november 1889. Banen blev åbnet 1. december 1891. Persontog blev ført ind til statsbanestationen i Horsens, medens der blev anlagt en særlig godsstation for privatbanen.

Godt 7 år senere d. 23. april 1899 åbnede Horsens-Bryrup Jernbane, der ligesom Tørringbanen var smalsporet med 1000 mm skinner. Bryrupbanen lejede sig ind på Tørringbanens første 6,6 km spor mellem Horsens og Lund.

Med tilføjelsen af Bryrupbanen blev der opført en privatbanestationen, så der både kunne ekspederes person- og godstrafik uden om statsbanestationen. Passagerene havde adgang mellem privatbane stationen og statsbanestationen stationen via en trappeovergang over statsbanestationens sporareal.

Jernbaneloven af 27. maj 1908 - LOV nr 156 indeholdt en bane fra Tørring over Tinnet Vesterlund til Thyregod. Loven krævede ikke, at banen skulle drives sammen med Horsens-Tørring, men der kunne gives tilladelse til, at banen blev anlagt smalsporet, hvilket ville være en forudsætning for samdrift.

Den endelige løsningen på problemet kom først med den næste større jernbanelov: Jernbaneloven af 20. marts 1918 - LOV nr 185, som tilføjede en bane fra Rask Mølle over Åle, Klovborg og Nørre Snede til Ejstrupholm med tilhørende ombygning af Horsens-Tørring banen til normalsporet.

Eneretsbevilling blev givet 1. december 1919 i henhold til 1918 loven og 31. december 1919 i henhold til 1908-loven, arbejdet startede dog først i 1923. 15. april 1929 blev normalsporet taget i brug på Horsens-Tørring strækningen, og 16. maj 1929 åbnedes de to forlængelser:

1. Rask Mølle-Ejstrupholm en strækning på 26,3 km.
2. Tørring-Thyregod en strækning på 19,5 km.

Horsens Vestbaners samlede strækning blev herefter 73,6 km.

Horsens-Bryrup banen blev omlagt til normalsporet bane ved forlængelsen til Silkeborg. Den oprindelige strækning Horsens-Bryrup åbnede normalsporet 15. april 1929 og den nye strækning Bryrup-Silkeborg blev åbnet 10. maj 1929. På strækningen Horsens-Lund blev banen dobbeltsporet på den måde at hver bane havde sit eget spor.

Strækningen mellem Horsens og Lund blev 0,3 km kortere ved tilslutningen på den nye Horsens DSB Station i 1929, da den blev flyttet længere mod vest. Horsens Vestbaner flyttede ved samme lejlighed driftsledelsen til stationen i Lund, hvor der til gængæld blev bygget en ny bolig til stationsforstanderen. Hovedkontoret blev liggende på privatbanestationen indtil september 1945, hvorefter den gamle station blev revet ned og Andelsboligselskabet Beringsgården opførte boligblokke på arealet.


Vigtige stamdata for Horsens-Rask Mølle-Ejstrupholm (HV) jernbanen

Jernbanens længde i km43,1
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 20. marts 1918 - LOV nr 185
Dato for Koncession1919.12.01
Jernbanen åbnet1929.05.16
Persontrafik nedlagt1962.03.31
Godstrafik nedlagt1962.03.31
Jernbanen nedlagt1962.03.31
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
El driftNej

Horsens-Rask Mølle-Ejstrupholm (HV) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Horsens Station (Hs)0,0 km
Bygholm Trinbræt0,5 km
Lund Mark Trinbræt4,5 km
Stedet er fotograferet Lund Station (Ld)6,3 km
Kørup Station (Kø)8,3 km
Vrønding Østermark Trinbræt9,7 km
Vrønding Station (Vr)10,9 km
Flemming Station (Fl)13,6 km
Honum Skov Trinbræt14,7 km
Rask Mølle Station (Rk)16,8 km
Rask Skov Trinbræt18,1 km
Åle Station (Aa)20,6 km
Åle Vestermark Trinbræt22,3 km
Hjortsvang Station (Hj)23,6 km
Linnerup Trinbræt24,8 km
Flåris Trinbræt27,3 km
Klovborg Station (Kl)28,7 km
Gribstrup Skole Trinbræt30,0 km
Gribstrup Trinbræt30,5 km
Krondal Billetsalgssted med Sidespor (Kr)32,0 km
Lerret Trinbræt32,8 km
Kjærsgård Trinbræt34,0 km
Nørre Snede Station (Ns)35,9 km
Bjørnskov Trinbræt38,4 km
Thorlund Holdeplads (Th)40,4 km
Holmegårdene Trinbræt41,6 km
Ejstrupholm Station (Ej)43,1 km

Horsens Station (Hs) var Horsens-Rask Mølle-Ejstrupholm banens første station

Byggeår1927
Åbnet1929.05.10
NedlagtI drift
ArkitektK.T. Seest
AdresseBanegårdsgade 3, 8700 Horsens
StednavneforkortelseHs
Højde placering over havet2,7 meter
GPS koordinater55.862815,9.836540

Horsens Station har været et stort knudepunkt med mange privatbaner.

Horsens Station.
Horsens Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.21

Kort over Horsens Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Horsens Station

Historisk kort over Horsens Station
Horsens Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bygholm Trinbræt lå 0,5 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.872625,9.829028

Bygholm startede som trinbræt, men blev billetsalgssted mellem 1901 og 1920. Trinbrættet formodentlig officelt nedlagt 1929. Brugtes uofficielt med benyttelse af elever på Horsens Statsskole fra 18. november 1940 og til genoprettelsen igen 10. oktober 1953.

Kort over Bygholm Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Bygholm Trinbræt

Historisk kort over Bygholm Trinbræt
Bygholm Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lund Mark Trinbræt lå 4,5 km. fra første station.

Byggeår1931
Åbnet1931
Nedlagt1933.05.01
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.885628,9.788125
Kort over Lund Mark Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Lund Mark Trinbræt

Historisk kort over Lund Mark Trinbræt
Lund Mark Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lund Station (Ld) lå 6,3 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
ArkitektN.P.C. Holsøe
StednavneforkortelseLd
GPS koordinater55.895455,9.766044

Lund station var med rampe og kvægfold og havde forbindelse med Horsens Vestbaner.

Lund station er nedrevet og der ligger nu en Brugs på stedet.
Lund station er nedrevet og der ligger nu en Brugs på stedet. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2019.09.28 19:07:51

Kort over Lund Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Lund Station

Historisk kort over Lund Station
Lund Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kørup Station (Kø) lå 8,3 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
AdresseBisgårdsvej 8, 8700 Horsens
Stednavneforkortelse
Højde placering over havet36,2 meter
GPS koordinater55.884054,9.743915

Kørup startede som trinbræt med sidespor men blev senere station. Kørup hed fra starten Kjørup, men skiftede navn til Kørup da den nærliggende by, Kørup, ændrede stavemåde. Da stationen er bygget senere end de andre stationer på strækningen er arkitekten desværre ukendt, men stationen er sandsynligvis bygget af en lokal håndværker, med inspiration til banens, da den ligner i nogen grad ligner de andre stationer på banen.

Kort over Kørup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kørup Station

Historisk kort over Kørup Station
Kørup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vrønding Østermark Trinbræt lå 9,7 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.878536,9.722821

Vrønding Østermark trinbræt var opkaldt efter området Vrønding Østermark, som trinbrættet lå i nærheden af.

Kort over Vrønding Østermark Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vrønding Østermark Trinbræt

Historisk kort over Vrønding Østermark Trinbræt
Vrønding Østermark Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vrønding Station (Vr) lå 10,9 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseRyesmindevej 8, 8700 Horsens
StednavneforkortelseVr
Højde placering over havet49,4 meter
GPS koordinater55.876989,9.704926
Kort over Vrønding Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vrønding Station

Historisk kort over Vrønding Station
Vrønding Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Flemming Station (Fl) lå 13,6 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseFlemmingvej 31, 8762 Flemming
StednavneforkortelseFl
Højde placering over havet41,6 meter
GPS koordinater55.870495,9.663447
Kort over Flemming Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Flemming Station

Historisk kort over Flemming Station
Flemming Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Honum Skov Trinbræt lå 14,7 km. fra første station.

Byggeår1931
Åbnet1931
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.870238,9.645200

Honum Skov trinbræt var opkaldt efter Honum Skoven, som det lå i nærheden af.

Kort over Honum Skov Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Honum Skov Trinbræt

Historisk kort over Honum Skov Trinbræt
Honum Skov Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Rask Mølle Station (Rk) lå 16,8 km. fra første station.

Byggeår1890
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseStationspladsen 9, 8763 Rask Mølle
StednavneforkortelseRk
Højde placering over havet54,3 meter
GPS koordinater55.873798,9.614906

Rask Mølle station fik i 1929 forgrening til Ejstrupholm.

Kort over Rask Mølle Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Rask Mølle Station

Historisk kort over Rask Mølle Station
Rask Mølle Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Rask Skov Trinbræt lå 18,1 km. fra første station.

Byggeår1932
Åbnet1932
Nedlagt1933.10.01
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.877298,9.595922

Rask Skov var et trinbræt med kort anvendelse fra 1932 til 1. oktober 1933.

Kort over Rask Skov Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Rask Skov Trinbræt

Historisk kort over Rask Skov Trinbræt
Rask Skov Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Åle Station (Aa) lå 20,6 km. fra første station.

Byggeår1928
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
ArkitektViggo Norn
AdresseNyvej 15, 7160 Tørring
StednavneforkortelseAa
Højde placering over havet55,8 meter
GPS koordinater55.885659,9.560305

Stationsbygninger på strækningen Rask Mølle-Ejstrupholm blev tegnet af Viggo Norn. Der var tre typer af stationer: type 1 (15 m), type 2 (13 m) og type 3 (11 m): Åle var af den større type 1.

Kort over Åle Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Åle Station

Historisk kort over Åle Station
Åle Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Åle Vestermark Trinbræt lå 22,3 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.887417,9.535573
Kort over Åle Vestermark Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Åle Vestermark Trinbræt

Historisk kort over Åle Vestermark Trinbræt
Åle Vestermark Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hjortsvang Station (Hj) lå 23,6 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
ArkitektViggo Norn
AdresseHjortsvangvej 19, 7160 Tørring
StednavneforkortelseHj
Højde placering over havet84,9 meter
GPS koordinater55.890301,9.514711

Stationsbygninger på strækningen Rask Mølle-Ejstrupholm blev tegnet af Viggo Norn. Der var tre typer af stationer: type 1 (15 m), type 2 (13 m) og type 3 (11 m): Hjortsvang var af den mellemste type 2.

Kort over Hjortsvang Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hjortsvang Station

Historisk kort over Hjortsvang Station
Hjortsvang Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Linnerup Trinbræt lå 24,8 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.902228,9.505737
Kort over Linnerup Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Linnerup Trinbræt

Historisk kort over Linnerup Trinbræt
Linnerup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Flåris Trinbræt lå 27,3 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.919512,9.500012
Kort over Flåris Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Flåris Trinbræt

Historisk kort over Flåris Trinbræt
Flåris Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Klovborg Station (Kl) lå 28,7 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
ArkitektViggo Norn
AdresseFredensgade 4, 8765 Klovborg
StednavneforkortelseKl
Højde placering over havet101,8 meter
GPS koordinater55.931378,9.488292

Stationsbygninger på strækningen Rask Mølle-Ejstrupholm blev tegnet af Viggo Norn. Der var tre typer af stationer: type 1 (15 m), type 2 (13 m) og type 3 (11 m): Klovborg var af den større type 1.

Kort over Klovborg Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Klovborg Station

Historisk kort over Klovborg Station
Klovborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gribstrup Skole Trinbræt lå 30,0 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.936395,9.472889
Kort over Gribstrup Skole Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Gribstrup Skole Trinbræt

Historisk kort over Gribstrup Skole Trinbræt
Gribstrup Skole Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gribstrup Trinbræt lå 30,5 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.940831,9.469272
Kort over Gribstrup Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Gribstrup Trinbræt

Historisk kort over Gribstrup Trinbræt
Gribstrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Krondal Billetsalgssted med Sidespor (Kr) lå 32,0 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
AdresseMatrupladegårdvej 12B, 8766 Nørre Snede
StednavneforkortelseKr
Højde placering over havet103,0 meter
GPS koordinater55.947896,9.447475

Krondal billetsalgssted var et baneformandshus med ekspedition.

Kort over Krondal Billetsalgssted med Sidespor
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Krondal Billetsalgssted med Sidespor

Historisk kort over Krondal Billetsalgssted med Sidespor
Krondal Billetsalgssted med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lerret Trinbræt lå 32,8 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.951755,9.435017
Kort over Lerret Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Lerret Trinbræt

Historisk kort over Lerret Trinbræt
Lerret Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kjærsgård Trinbræt lå 34,0 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.956559,9.417734
Kort over Kjærsgård Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kjærsgård Trinbræt

Historisk kort over Kjærsgård Trinbræt
Kjærsgård Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nørre Snede Station (Ns) lå 35,9 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
ArkitektViggo Norn
AdresseFalkevej 38, 8766 Nørre Snede
StednavneforkortelseNs
Højde placering over havet113,5 meter
GPS koordinater55.967486,9.397535

Stationsbygninger på strækningen Rask Mølle-Ejstrupholm blev tegnet af Viggo Norn. Der var tre typer af stationer: type 1 (15 m), type 2 (13 m) og type 3 (11 m): Nørre Snede var af den større type 1.

Kort over Nørre Snede Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Nørre Snede Station

Historisk kort over Nørre Snede Station
Nørre Snede Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bjørnskov Trinbræt lå 38,4 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.977405,9.360446
Kort over Bjørnskov Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Bjørnskov Trinbræt

Historisk kort over Bjørnskov Trinbræt
Bjørnskov Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Thorlund Holdeplads (Th) lå 40,4 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
Nedrevet2009-2010
AdresseBrandevej 28B, 7361 Ejstrupholm
StednavneforkortelseTh
Højde placering over havet72,9 meter
GPS koordinater55.978579,9.330645
Kort over Thorlund Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Thorlund Holdeplads

Historisk kort over Thorlund Holdeplads
Thorlund Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Holmegårdene Trinbræt lå 41,6 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.981442,9.314484
Kort over Holmegårdene Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Holmegårdene Trinbræt

Historisk kort over Holmegårdene Trinbræt
Holmegårdene Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ejstrupholm Station (Ej) var Horsens-Rask Mølle-Ejstrupholm's endestation og lå 43,1 km. fra første station.

Byggeår1920
Åbnet1920.10.01
Nedlagt1971.05.23
AdresseStationsvej 19, 7361 Ejstrupholm
StednavneforkortelseEj
Højde placering over havet71,5 meter
GPS koordinater55.981842,9.289277

Ejstrupholm station var både endestation for Horsens-Rask Mølle-Ejstrupholm banen og havde forbindelse med Diagonalbanen.

Kort over Ejstrupholm Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ejstrupholm Station

Historisk kort over Ejstrupholm Station
Ejstrupholm Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Horsens-Rask Mølle-Ejstrupholm (HV)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

De tog vestpå - Horsens vestbaner 1929-1962
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
De tog vestpå - Horsens vestbaner 1929-1962
Vigand Rasmussen
2004
108
Smørum
Bane Bøger Aps
9788791434006
Østjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Østjyske jernbaner
Niels Jensen
1978
154
København
J. Fr. Clausen
87-11-03852-7
Horsens privatbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Horsens privatbaner
Hardy Nikolajsen
2016
208
Danmark
Hardy Nikolajsen
978-87-999060-0-0

Lige nu er der: 97 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk

Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.6.4 - build: 2021.01.22-11:59:14