Horsens-Rask Mølle-Ejstrupholm - (HV)


Horsens Vestbaner (HV) startede med Horsens-Tørring Banen (HTB) i 1891. Horsens-Tørring blev i 1929 forlænget til Thyregod og Ejstrupholm og indgik sammen med forlængelserne i det nye selskab Horsens Vestbaner.

I Jernbanelov af 12. april 1889 var den 27,8 km lange strækning Horsens-Tørring med, som smalsporet bane (1000 mm), og eneretsbevillingen blev givet 22. november 1889. Banen blev åbnet 1. december 1891. Persontog blev ført ind til statsbanestationen i Horsens, medens der blev anlagt en særlig godsstation for privatbanen.

Godt 7 år senere d. 23. april 1899 åbnede Horsens-Bryrup Jernbane, der ligesom Tørringbanen var smalsporet med 1000 mm skinner. Bryrupbanen lejede sig ind på Tørringbanens første 6,6 km spor mellem Horsens og Lund.

Med tilføjelsen af Bryrupbanen blev der opført en privatbanestationen, så der både kunne ekspederes person- og godstrafik uden om statsbanestationen. Passagerene havde adgang mellem privatbane stationen og statsbanestationen stationen via en trappeovergang over statsbanestationens sporareal.

Jernbaneloven af 27. maj 1908 - LOV nr 156 indeholdt en bane fra Tørring over Tinnet Vesterlund til Thyregod. Loven krævede ikke, at banen skulle drives sammen med Horsens-Tørring, men der kunne gives tilladelse til, at banen blev anlagt smalsporet, hvilket ville være en forudsætning for samdrift.

Den endelige løsningen på problemet kom først med den næste større jernbanelov: Jernbaneloven af 20. marts 1918 - LOV nr 185, som tilføjede en bane fra Rask Mølle over Åle, Klovborg og Nørre Snede til Ejstrupholm med tilhørende ombygning af Horsens-Tørring banen til normalsporet.

Eneretsbevilling blev givet 1. december 1919 i henhold til 1918 loven og 31. december 1919 i henhold til 1908-loven, arbejdet startede dog først i 1923. 15. april 1929 blev normalsporet taget i brug på Horsens-Tørring strækningen, og 16. maj 1929 åbnedes de to forlængelser:

1. Rask Mølle-Ejstrupholm en strækning på 26,3 km.
2. Tørring-Thyregod en strækning på 19,5 km.

Horsens Vestbaners samlede strækning blev herefter 73,6 km.

Horsens-Bryrup banen blev omlagt til normalsporet bane ved forlængelsen til Silkeborg. Den oprindelige strækning Horsens-Bryrup åbnede normalsporet 15. april 1929 og den nye strækning Bryrup-Silkeborg blev åbnet 10. maj 1929. På strækningen Horsens-Lund blev banen dobbeltsporet på den måde at hver bane havde sit eget spor.

Strækningen mellem Horsens og Lund blev 0,3 km kortere ved tilslutningen på den nye Horsens DSB Station i 1929, da den blev flyttet længere mod vest. Horsens Vestbaner flyttede ved samme lejlighed driftsledelsen til stationen i Lund, hvor der til gængæld blev bygget en ny bolig til stationsforstanderen. Hovedkontoret blev liggende på privatbanestationen indtil september 1945, hvorefter den gamle station blev revet ned og Andelsboligselskabet Beringsgården opførte boligblokke på arealet.


Vigtige stamdata for Horsens-Rask Mølle-Ejstrupholm (HV) jernbanen

Jernbanens længde i km43,1
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 20. marts 1918 - LOV nr 185
Dato for Koncession1919.12.01
Jernbanen åbnet1929.05.16
Persontrafik nedlagt1962.03.31
Godstrafik nedlagt1962.03.31
Jernbanen nedlagt1962.03.31
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
El driftNej

Horsens-Rask Mølle-Ejstrupholm (HV) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Horsens Station (Hs)0,0 km
Bygholm Trinbræt 0,5 km
Lund Mark Trinbræt 4,5 km
Stedet er fotograferet Lund Station (Ld)6,3 km
Kørup Station (Kø)8,3 km
Vrønding Østermark Trinbræt 9,7 km
Vrønding Station (Vr)10,9 km
Flemming Station (Fl)13,6 km
Honum Skov Trinbræt 14,7 km
Rask Mølle Station (Rk)16,8 km
Rask Skov Trinbræt 18,1 km
Åle Station (Aa)20,6 km
Åle Vestermark Trinbræt 22,3 km
Hjortsvang Station (Hj)23,6 km
Linnerup Trinbræt 24,8 km
Flåris Trinbræt 27,3 km
Klovborg Station (Kl)28,7 km
Gribstrup Skole Trinbræt 30,0 km
Gribstrup Trinbræt 30,5 km
Krondal Billetsalgssted (Kr)32,0 km
Lerret Trinbræt 32,8 km
Kjærsgård Trinbræt 34,0 km
Nørre Snede Station (Ns)35,9 km
Bjørnskov Trinbræt 38,4 km
Thorlund Holdeplads (Th)40,4 km
Holmegårdene Trinbræt 41,6 km
Ejstrupholm Station (Ej)43,1 km

Horsens Station var Horsens-Rask Mølle-Ejstrupholm banens første station

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
NedlagtI drift
ArkitektK.T. Seest
AdresseAndr Steenbergs Plads 1, 8700 Horsens
Stations forkortelseHs
GPS koordinater55.862815,9.836540

Horsens Station har været et stort knudepunkt med mange privatbaner.

Horsens Station.
Horsens Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.04.21

Krak kort over Horsens Station

Historisk kort over Horsens Station
Kilde: StyrelsenHorsens Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bygholm Trinbræt lå 0,5 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.872625,9.829028

Bygholm startede som trinbræt, men blev billetsalgssted mellem 1901 og 1920. Trinbrættet formodentlig officelt nedlagt 1929. Brugtes uofficielt med benyttelse af elever på Horsens Statsskole fra 18. november 1940 og til genoprettelsen igen 10. oktober 1953.

Krak kort over Bygholm Trinbræt

Historisk kort over Bygholm Trinbræt
Kilde: StyrelsenBygholm Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lund Mark Trinbræt lå 4,5 km. fra første station.

Byggeår1931
Åbnet1931
Nedlagt1933.05.01
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.885628,9.788125
Krak kort over Lund Mark Trinbræt

Historisk kort over Lund Mark Trinbræt
Kilde: StyrelsenLund Mark Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lund Station lå 6,3 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
ArkitektN.P.C. Holsøe
Stations forkortelseLd
GPS koordinater55.895455,9.766044

Lund station var med rampe og kvægfold og havde forbindelse med Horsens Vestbaner.

Lund station er nedrevet og der ligger nu en Brugs på stedet.
Lund station er nedrevet og der ligger nu en Brugs på stedet. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.28 19:07:51

Krak kort over Lund Station

Historisk kort over Lund Station
Kilde: StyrelsenLund Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kørup Station lå 8,3 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
AdresseBisgårdsvej 8, 8700 Horsens
Stations forkortelse
GPS koordinater55.884054,9.743915

Kørup startede som trinbræt med sidespor men blev senere station. Kørup hed fra starten Kjørup, men skiftede navn til Kørup da den nærliggende by, Kørup, ændrede stavemåde. Da stationen er bygget senere end de andre stationer på strækningen er arkitekten desværre ukendt, men stationen er sandsynligvis bygget af en lokal håndværker, med inspiration til banens, da den ligner i nogen grad ligner de andre stationer på banen.

Krak kort over Kørup Station

Historisk kort over Kørup Station
Kilde: StyrelsenKørup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vrønding Østermark Trinbræt lå 9,7 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.878536,9.722821

Vrønding Østermark trinbræt var opkaldt efter området Vrønding Østermark, som trinbrættet lå i nærheden af.

Krak kort over Vrønding Østermark Trinbræt

Historisk kort over Vrønding Østermark Trinbræt
Kilde: StyrelsenVrønding Østermark Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vrønding Station lå 10,9 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseRyesmindevej 8, 8700 Horsens
Stations forkortelseVr
GPS koordinater55.876989,9.704926
Krak kort over Vrønding Station

Historisk kort over Vrønding Station
Kilde: StyrelsenVrønding Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Flemming Station lå 13,6 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseFlemmingvej 31, 8762 Flemming
Stations forkortelseFl
GPS koordinater55.870495,9.663447
Krak kort over Flemming Station

Historisk kort over Flemming Station
Kilde: StyrelsenFlemming Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Honum Skov Trinbræt lå 14,7 km. fra første station.

Byggeår1931
Åbnet1931
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.870238,9.645200

Honum Skov trinbræt var opkaldt efter Honum Skoven, som det lå i nærheden af.

Krak kort over Honum Skov Trinbræt

Historisk kort over Honum Skov Trinbræt
Kilde: StyrelsenHonum Skov Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Rask Mølle Station lå 16,8 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseStationspladsen 9, 8763 Rask Mølle
Stations forkortelseRk
GPS koordinater55.873798,9.614906

Rask Mølle station fik i 1929 forgrening til Ejstrupholm.

Krak kort over Rask Mølle Station

Historisk kort over Rask Mølle Station
Kilde: StyrelsenRask Mølle Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Rask Skov Trinbræt lå 18,1 km. fra første station.

Byggeår1932
Åbnet1932
Nedlagt1933.10.01
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.877298,9.595922

Rask Skov var et trinbræt med kort anvendelse fra 1932 til 1. oktober 1933.

Krak kort over Rask Skov Trinbræt

Historisk kort over Rask Skov Trinbræt
Kilde: StyrelsenRask Skov Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Åle Station lå 20,6 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
ArkitektViggo Norn
AdresseNyvej 15, 7160 Tørring
Stations forkortelseAa
GPS koordinater55.885659,9.560305

Stationsbygninger på strækningen Rask Mølle-Ejstrupholm blev tegnet af Viggo Norn. Der var tre typer af stationer: type 1 (15 m), type 2 (13 m) og type 3 (11 m): Åle var af den større type 1.

Krak kort over Åle Station

Historisk kort over Åle Station
Kilde: StyrelsenÅle Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Åle Vestermark Trinbræt lå 22,3 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.887417,9.535573
Krak kort over Åle Vestermark Trinbræt

Historisk kort over Åle Vestermark Trinbræt
Kilde: StyrelsenÅle Vestermark Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hjortsvang Station lå 23,6 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
ArkitektViggo Norn
AdresseHjortsvangvej 19, 7160 Tørring
Stations forkortelseHj
GPS koordinater55.890301,9.514711

Stationsbygninger på strækningen Rask Mølle-Ejstrupholm blev tegnet af Viggo Norn. Der var tre typer af stationer: type 1 (15 m), type 2 (13 m) og type 3 (11 m): Hjortsvang var af den mellemste type 2.

Krak kort over Hjortsvang Station

Historisk kort over Hjortsvang Station
Kilde: StyrelsenHjortsvang Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Linnerup Trinbræt lå 24,8 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.902228,9.505737
Krak kort over Linnerup Trinbræt

Historisk kort over Linnerup Trinbræt
Kilde: StyrelsenLinnerup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Flåris Trinbræt lå 27,3 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.919512,9.500012
Krak kort over Flåris Trinbræt

Historisk kort over Flåris Trinbræt
Kilde: StyrelsenFlåris Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Klovborg Station lå 28,7 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
ArkitektViggo Norn
AdresseFredensgade 4, 8765 Klovborg
Stations forkortelseKl
GPS koordinater55.931378,9.488292

Stationsbygninger på strækningen Rask Mølle-Ejstrupholm blev tegnet af Viggo Norn. Der var tre typer af stationer: type 1 (15 m), type 2 (13 m) og type 3 (11 m): Klovborg var af den større type 1.

Krak kort over Klovborg Station

Historisk kort over Klovborg Station
Kilde: StyrelsenKlovborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gribstrup Skole Trinbræt lå 30,0 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.936395,9.472889
Krak kort over Gribstrup Skole Trinbræt

Historisk kort over Gribstrup Skole Trinbræt
Kilde: StyrelsenGribstrup Skole Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gribstrup Trinbræt lå 30,5 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.940831,9.469272
Krak kort over Gribstrup Trinbræt

Historisk kort over Gribstrup Trinbræt
Kilde: StyrelsenGribstrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Krondal Billetsalgssted lå 32,0 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
AdresseMatrupladegårdvej 12, 8766 Nørre Snede
Stations forkortelseKr
GPS koordinater55.948095,9.446563

Krondal billetsalgssted var et baneformandshus med ekspedition.

Krak kort over Krondal Billetsalgssted

Historisk kort over Krondal Billetsalgssted
Kilde: StyrelsenKrondal Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lerret Trinbræt lå 32,8 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.951755,9.435017
Krak kort over Lerret Trinbræt

Historisk kort over Lerret Trinbræt
Kilde: StyrelsenLerret Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kjærsgård Trinbræt lå 34,0 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.956559,9.417734
Krak kort over Kjærsgård Trinbræt

Historisk kort over Kjærsgård Trinbræt
Kilde: StyrelsenKjærsgård Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nørre Snede Station lå 35,9 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
ArkitektViggo Norn
AdresseFalkevej 38, 8766 Nørre Snede
Stations forkortelseNs
GPS koordinater55.967486,9.397535

Stationsbygninger på strækningen Rask Mølle-Ejstrupholm blev tegnet af Viggo Norn. Der var tre typer af stationer: type 1 (15 m), type 2 (13 m) og type 3 (11 m): Nørre Snede var af den større type 1.

Krak kort over Nørre Snede Station

Historisk kort over Nørre Snede Station
Kilde: StyrelsenNørre Snede Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bjørnskov Trinbræt lå 38,4 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.977405,9.360446
Krak kort over Bjørnskov Trinbræt

Historisk kort over Bjørnskov Trinbræt
Kilde: StyrelsenBjørnskov Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Thorlund Holdeplads lå 40,4 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
Nedrevet2009-2010
AdresseBrandevej 28B, 7361 Ejstrupholm
Stations forkortelseTh
GPS koordinater55.978579,9.330645
Krak kort over Thorlund Holdeplads

Historisk kort over Thorlund Holdeplads
Kilde: StyrelsenThorlund Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Holmegårdene Trinbræt lå 41,6 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.981442,9.314484
Krak kort over Holmegårdene Trinbræt

Historisk kort over Holmegårdene Trinbræt
Kilde: StyrelsenHolmegårdene Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ejstrupholm Station var Horsens-Rask Mølle-Ejstrupholm's endestation og lå 43,1 km. fra første station.

Byggeår1920
Åbnet1920.10.01
Nedlagt1971.05.23
AdresseStationsvej 19, 7361 Ejstrupholm
Stations forkortelseEj
GPS koordinater55.981842,9.289277

Ejstrupholm station var både endestation for Horsens-Rask Mølle-Ejstrupholm banen og havde forbindelse med Diagonalbanen.

Krak kort over Ejstrupholm Station

Historisk kort over Ejstrupholm Station
Kilde: StyrelsenEjstrupholm Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Copyright © 2006-2020 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.0.5 - build: 2020.04.05-19:50:08