Haderslev-Skodborg - (HAJ)


De sønderjyske amtsbaner er dansk jernbanehistories gøgeunger.
De blev anlagt af tyskerne i årene omkring 1900 for at skabe bedre forbindelse med det øvrige tyske rige og for at sikre købstæderne et handelsmæssigt opland.

Hvor man i Danmark bestræbte sig for en optimal udnyttelse af ressourcer, eksempelvis at samle alle baner i en by på samme station, var der i Tyskland tradition for at adskille privatbaner og statsbaner.

Ligeledes så man mere lempeligt på privatbanerne i Tyskland i det hele taget.

Tilsynet med disse var mere lempeligt. Overført til forholdene i det nu tyske Sønderjylland betød dette at banerne blev anlagt som selvstændige baner der snoede sig rundt i oplandet uden hensyn til Statsbaner eller andre eksisterende baner.

Indtil genforeningen i 1920, hvor Sønderjylland var tysk, og hed Haderslev Amts Jernbaner: Haderslebener Kreisbahn (HK) eller Die Kleinbahnen des Kreises Hadersleben. Banerne kom i folkemunde til at hedde "Perle" eller "e lillebahn". Efter genforeningen i 1920 blev Haderslebener Kreisbahn (HK) omdøbt til først HAB - Haderslev Amtsbaner, og senere Haderslev Amts Jernbaner (HAJ).

Lokalbanerne i Haderslev Amt blev i lighed med de øvrige lokalbaner i Sønderjylland anlagt indenfor rammerne af den preussische Kleinbahngesetz fra 1892, der tog sigte på at fremme udviklingen af jernbaner i landområderne, hvor trafikken var knap så intensiv og godsmængden begrænset. Loven lagde derfor op til, at man kunne se bort fra nogle af de sikkerhedskrav, som ellers var gældende ved jernbanedrift i Preussen, fx mht. indhegning og signaler. Det var også en del af konceptet, at der sjældent blev bygget egentlige stationer, men at en lokal kromand eller landmand blev baneagent, som fra sin ejendom skulle varetage billetsalg mv.

Lokalbanerne blev finansieret lokalt af byer og kredse (amter), og anlægget af de første lokalbaner i Haderslev Amt blev besluttet 28. marts 1896. Anlægsarbejderne begyndte 11. juni 1897. De første strækninger blev indviet i marts 1899 og havde da kostet næsten dobbelt så meget som budgetteret.

Udbygningen af Haderslev Amtsbaner kan inddeles i 3 faser:

1899
Alt Hadersleben (Haderslev Statsbanegård) fra 1866 lå i den vestlige udkant af Haderslev og havde ikke forbindelse med bymidten og havnen, men HK's centrale station Hadersleben Kleinbahnhof (Haderslev Amtsbanegård) blev placeret ved Jomfrustien inde i byen. Den første amtsbanestrækning skabte forbindelse mellem de to banegårde og fortsatte til Christiansfeld. Desuden blev der fra amtsbanegården anlagt en havnebane. Sporet mellem statsbanegården og havnen via amtsbanegården var firestrenget, så der både kunne køre vogne fra den normalsporede statsbane og den metersporede amtsbane, trukket af amtsbanens lokomotiver.

Fra Vojens amtsbanestation udgik strækningen til Gram og Rødding. Så havde man smalsporsbaner i begge ender af Vojens-Haderslev banen, men for ikke at omlæsse gods til og fra den normalsporede statsbane åbnede HK senere på året sin egen smalsporede bane mellem Haderslev og Vojens. Den gik i en stor bue syd om Haderslev Dam via Ustrup, der senere blev et knudepunkt.

1903-05
Strækningen mod øst fra Sønderbro i Haderslev til Årøsund blev indviet i 1903. Strækningen mod vest fra Ustrup i en bue mod syd via Branderup til Toftlund blev indviet i 1904. Strækningen mod nordvest til Skodborg blev indviet i 1905. Den blev anlagt fra statsbanegården, men togene udgik fra amtsbanegården, så Skodborgbanen overtog strækningen mellem de to banegårde i Haderslev.

1910-11
HK's banenet blev fuldført ved at de to vestlige strækninger, der endte i Gram og Toftlund, i 1910 blev forlænget til Arnum, hvorfra der i 1911 blev anlagt bane til Skærbæk på Ribe-Tønder Jernbane.

Med en samlet længde på 210,2 km inkl. Haderslev Havnebane var HK/HAJ klart den længste af de sønderjyske amtsbaner. Sporvidden var 1.000 mm (meterspor), og skinnerne vejede 15,5 kg/m, hvilket var almindeligt for lokalbaner, men satte grænser for hvor tunge tog der kunne køre på sporet og hvor hurtigt. På de sidste baner fra 1910-11 gik man over til tungere skinner, der vejede 24,39 kg/m. Maksimumfarten var på alle baner 30 km/t.

Haderslev Amts Jernbaner fik hovedkontor på amtsbanegården i Haderslev. Her lå også banens værksteder og remise. Ved starten i 1899 havde jernbanen 35 ansatte tjenestemænd og 21 baneagenter foruden nogle løst ansatte. I 1914 var dette antal steget til 432 personer. Trafikken udviklede sig jævnt frem til 1. verdenskrigs udbrud i 1914, hvorefter den steg ganske markant. Samtidig blev det vanskeligt at skaffe materialer, så jernbanen blev slidt kraftigt ned under Verdenskrigen. Ved genforeningen var banen således i en dårlig forfatning, både anlægsmæssigt og økonomisk. I 1921 kom de første motorvogne. De var forholdsvis primitive, men alligevel et fremskridt.

I 1926 begyndte banen at fragte mergel, som blev brugt til at forbedre kvaliteten af landbrugsjorden. Mergellejerne lå ved Arnum, Fjersted og Roager, og herfra kørtes der mergel på åbne vogne med lokalbanen, som ofte blev suppleret med interimistiske spor ud til de enkelte landmænd.

I 1923 begyndte bestyrelsen at udarbejde oversigter over økonomien i de enkelte strækninger, og heraf fremgik det, at kun strækningen til Rødding gav overskud. Et væsentligt problem var at strækningerne var anlagt med henblik på at tilfredsstille så mange lokalsamfund som muligt, hvilket gav en meget kringlet linjeføring. Dette var i særlig grad tilfældet med banen mellem Haderslev og Årøsund, hvor det hævdedes, at en god fodgænger kunne gå fra Haderslev til Årøsund på den samme tid som det tog toget at køre strækningen. Da der begyndte at komme rutebiler på vejene foretrak mange passagerer at bruge dem i stedet.

Christiansfeldbanen blev nedlagt i 1932, efterfulgt af Skodborgbanen i 1933. Hermed ophørte amtsbanens trafik mellem de to banegårde i Haderslev, men i 1934 overtog DSB denne strækning, så Vojens-Haderslev banen fik endestation på amtsbanegården. De vestlige strækninger fra Gram By og Toftlund til Skærbæk blev nedlagt i 1937. Årøsundbanen blev nedlagt i 1938 efter at der året før kun havde kørt badetog til Kelstrup. Senere i 1938 blev Gram/Røddingbanen nedlagt, og det sidste tog på strækningen til Toftlund kørte 24. juni 1939.


Vigtige stamdata for Haderslev-Skodborg (HAJ) jernbanen

Jernbanens længde i km38,4
Optaget på JernbanelovPreussisk Jernbanelov - gældende for sønderjylland
Jernbanen åbnet1905.07.01
Persontrafik nedlagt1933.02.01
Godstrafik nedlagt1933.02.01
Jernbanen nedlagt1933.02.01
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.000 mm
Skinnevægt15,5 kg/m
BalastGrus
Hastighed max30 km/t
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Bane statusAmtsbane

Haderslev-Skodborg (HAJ) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Haderslev Amtsbanegård (Hab)0,0 km
Stedet er fotograferet Haderslev Vestbanegård (Hav)1,2 km
Simmerstedvej Trinbræt1,6 km
Ejsbøl Holdeplads2,5 km
Moltrup Station6,0 km
Sønder Bramdrup Station7,1 km
Hjerndrup Station9,2 km
Ulriksbjerg Holdeplads med sidespor11,8 km
Simmersted Station12,8 km
Maugstrup Station15,2 km
Kastvrå Station16,8 km
Sommersted Øst Holdeplads18,5 km
Sommersted By Station19,5 km
Sommersted Amtsbanegård20,6 km
Sommersted Vest Station21,6 km
Mølby (Tovskov) Station23,2 km
Lerte Station24,8 km
Sønder Ørsted Station (Ød)26,3 km
Jels Station29,7 km
Haraldsholm Holdeplads med sidespor32,6 km
Mikkelborg Kro Station34,6 km
Skodborgskov Holdeplads med sidespor36,2 km
Skodborg Amtsbanegård (Så)38,4 km

Haderslev Amtsbanegård (Hab) var Haderslev-Skodborg banens første station

Byggeår1899
Åbnet1899.03.04
Nedlagt1950
Nedrevet1962
StednavneforkortelseHab
Højde placering over havet4,4 meter
GPS koordinater55.251326,9.492283

Haderslev Amtsbanegården eller Hadersleben Kleinbahnhof, som den hed under det tyske styre frem til genforeningen i 1920.

Den 3. marts 1899 åbnedes smalsporsbanen Hadersleben Kreisbahnhof (Amtsbanegården) – Christiansfeld, som den første af en lang række lokale kredsbaner (amtsbaner) som i årene efter århundredeskiftet skulle komme til at forbinde Haderslev med sit opland i alle retninger.

Haderslev amtsbaners smalsporede baner udgik alle fra Amtsbanegården ved Jomfrustien. Her var der anlagt en halvrund remise med 8 porte samt et stort værksted og det hele var placeret midt i byen. Med den første strækning til Christiansfeld skabte også en forbindelse via Statsbanegården.

Fra Amtsbanegården blev havnebanen anlagt. På strækningen mellem statsbanegården og havnen, via amtsbanegården var jernbanesporet firestrenget, og det var dermed muligt at føre de normalsporede godsvogne helt ned til havneområdet. Trafikken blev besørget af lokomotiver fra kredsbanerne: Kleinbahn des Kreises Hadersleben.

DSB overtog banerne fra Haderslev Amtsbaner i 1934 og Vojens-Haderslev banen fik endestation på Haderslev Amtsbanegård. De vestlige strækninger fra Gram By og Toftlund til Skærbæk blev nedlagt i 1937. Årøsundbanen blev nedlagt i 1938 efter at der året før kun havde kørt badetog til Kelstrup. Senere i 1938 blev Gram/Røddingbanen nedlagt, og det sidste tog på strækningen til Toftlund kørte 24. juni 1939.

Fra 1934 DSB begyndte at videreføre alle sine persontog fra statsbanegården og frem til amtsbanegården. Amtsbanegård fungerede herefter som station for DSB og maskindepotet flyttes også til en tidligere amtsbanebygning på amtsbanegården. Haderslev Statsbanestation skifter ved denne lejlighed navn til Haderslev Vestbanegård. Efter nedlæggelsen af de sidste amtsbaner, var betegnelsen Haderslev Amtsbanegård ikke længere et tidssvarende navn, og skiftede navn til Haderslev Bystation i 1943.

For at undgå to jernbaneoverskæringer i Haderslev, pga den stærkt trafikerede overskæring i Nørregade der på det tidspunkt var hovedvej 10, flyttede DSB i 1950 sin jernbanestation fra amtsbanegården og hen til den tidl. tyske Friedrichsschule i Nørregade, bygget i 1831, der havde stået tom siden 1945. Oprindeligt havde man forestillet sig en bystation på østsiden af Nørregade, men man valgte i den sidste ende, vest for Nørregade. Her etableredes jernbanestation, som overtog navnet Haderslev Bystation.

Amtsbanegården fortsatte herefter udelukkende som rutebilstation frem til den blev revet ned i 1962.

Kort over Haderslev Amtsbanegård
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Haderslev Amtsbanegård

Historisk kort over Haderslev Amtsbanegård
Haderslev Amtsbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Haderslev Vestbanegård (Hav) lå 1,2 km. fra første station.

Byggeår1866
Åbnet1866.05.02
Nedlagt1968
Nedrevet1985 (Stationsbygningen)
ArkitektN.P.C. Holsøe
StednavneforkortelseHav
Højde placering over havet14,3 meter
GPS koordinater55.251985,9.474161

Haderslev Vestbanegården har igennem årene haft mange mange forskellige betegnelser:
• Alt Hadersleben (1866-1920 – Tysk betegnelse)
• Haderslev Statsbanegård (1866-1928 – Dansk betegnelse)
• Haderslev Statsbanestation (1928-1934)
• Haderslev Vestbanegård (1934-1943)
• Haderslev Hovedbanegård (1943-1967)
• Haderslev Vestbanegård (1967-2001)

Den 2. maj 1866 åbnedes banen fra Vojens til Haderslev af "Nordschleswigsche Eisenbahn Aktien Gesellschaft" (NEAG), der var et datterselskab af "Altona-Kiel Eisenbahn Aktiengesellschaft" (AKEG). Den 1. januar 1883 overtager "Königliche Preussische Eisenbahn Verwaltung" (KPEW) AKEG og dets datterselskaber.

I Haderslev fik banen endestation ved siden af bryggeriet Fuglsang i den vestlige del af byen, nærmest at betragte som "udenfor" byen. Stationens placering og den manglende forbindelse til byens havn, gjorde at banen kun fik en meget begrænset betydning for Haderslevs forsatte udvikling. Det var konsortiet Peto, Brassy ND Betts, der startede med at anlægge den 11,9 kilometer lange bane Vojens-Haderslev. Det var også dem, der byggede den sønderjyske længdebane, og de sønderjyske sidebaner. På grund af det bakkede terræn kunne man ikke komme direkte til købstæderne.

Med Banegården i den vestlige udkant af Haderslev var der en udfordring med en forbindelse med bymidten og havnen. Dette kom med en forbindelse til Hadersleben Kleinbahnhof (Haderslev Amtsbanegård) der blev placeret ved Jomfrustien inde i byen. Den første amtsbanestrækning skabte forbindelse mellem de to banegårde og fortsatte til Christiansfeld. Fra Amtsbanegården blev havnebanen anlagt. Sporet mellem statsbanegården og havnen via amtsbanegården var firestrenget, så der både kunne køre vogne fra den normalsporede statsbane og den metersporede amtsbane, trukket af amtsbanens lokomotiver.

Fra 1934 DSB begyndte at videreføre alle sine persontog fra statsbanegården og frem til amtsbanegården. Amtsbanegård fungerede herefter som station for DSB og maskindepotet flyttes også til en tidligere amtsbanebygning på amtsbanegården. Haderslev Statsbanestation skifter ved denne lejlighed navn til Haderslev Vestbanegård

I 1935 bliver Haderslev Vestbanegård blev ombygget, den oprindelige remise bliver revet ned og perronsporets østende blev forlænget i en kurve mod nord og forbundet med forbindelsessporet til amtsbanegården, så det blev muligt at køre direkte til Vojens. Samtidig blev der anlagt et krydsningsspor med en meget smal mellemperron.

I 1943 nedlægges de sidste amtsbaner, og betegnelsen Haderslev amtsbanegård ikke længere et tidssvarende navn, og skiftede navn til Haderslev Bystation. Samtidigt skifter Vestbanegård nu navn igen, nu til Haderslev Hovedbanegård.

I 1951 bliver der opført en ny remise på Haderslev Hovedbanegård, til erstatning for maskindepotet på Amtsbanegården, der herefter blev nedlagt. Remise eksisterer stadigvæk og har placering i Hovedbanegårdens vestlige ende af sporarealet.

I 1967 skifter Haderslev Hovedbanegård igen navn- nu til Haderslev Vestbanegård, og ved samme lejlighed indskrænkede man betjeningen af stationen.

Fra og med d. 2. januar 1974 indstillede DSB persontrafikken mellem Vojens og Haderslev "midlertidigt" pga. oliekrisen, og erstattede togene med rutebiler. Den "midlertidigt" nedlagte persontrafik blev aldrig genoptaget igen og nedlagdes endeligt og formelt ved køreplansskiftet i maj 1978. Herefter betragtedes Haderslevbanen som godsbane.

Stationsbygningen blev nedrevet i 1985 på nær den lille remise fra 1951 og det store varehus, som blive frasolgt til Fulgsang bryggeriet. Det omfattende sporareal blev i 1992 indskrænket til det nuværende omløbsspor og to stikspor og en del af sporarealet frasolgt til Fuglsang Bryggeriet.

Banestyrelsen lukkede officielt strækningen fra den 1.januar 2001 og Haderslev Vestbanegårds historie slutter her.

Haderslev Vestbanegård blev nedrevet 1985 (Stationsbygningen), men har ligget her.
Haderslev Vestbanegård blev nedrevet 1985 (Stationsbygningen), men har ligget her. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.03.29 12:46:16

Kort over Haderslev Vestbanegård
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Haderslev Vestbanegård

Historisk kort over Haderslev Vestbanegård
Haderslev Vestbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Simmerstedvej Trinbræt lå 1,6 km. fra første station.

Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
NedrevetNedrevet
AdresseEjsbølvej, 6100 Haderslev
Højde placering over havet19,4 meter
GPS koordinater55.252008,9.467829
Kort over Simmerstedvej Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Simmerstedvej Trinbræt

Historisk kort over Simmerstedvej Trinbræt
Simmerstedvej Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ejsbøl Holdeplads lå 2,5 km. fra første station.

Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
AdresseEjsbølvej 66, 6100 Haderslev
Højde placering over havet32,7 meter
GPS koordinater55.258363,9.464677

Ejsbøl Billetsalg indtil 1909, hvor Ejsbøl blev nedsat til trinbræt.

Kort over Ejsbøl Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ejsbøl Holdeplads

Historisk kort over Ejsbøl Holdeplads
Ejsbøl Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Moltrup Station lå 6,0 km. fra første station.

Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
AdresseMoltrup Landevej 87, 6100 Haderslev
Højde placering over havet57,9 meter
GPS koordinater55.287028,9.455468
Kort over Moltrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Moltrup Station

Historisk kort over Moltrup Station
Moltrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sønder Bramdrup Station lå 7,1 km. fra første station.

Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
AdresseBramdrup Bygade 100, 6100 Haderslev
Højde placering over havet66,3 meter
GPS koordinater55.291650,9.439744
Kort over Sønder Bramdrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sønder Bramdrup Station

Historisk kort over Sønder Bramdrup Station
Sønder Bramdrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hjerndrup Station lå 9,2 km. fra første station.

Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
NedrevetNedrevet
Højde placering over havet57,7 meter
GPS koordinater55.309585,9.429256
Kort over Hjerndrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hjerndrup Station

Historisk kort over Hjerndrup Station
Hjerndrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ulriksbjerg Holdeplads med sidespor lå 11,8 km. fra første station.

Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
NedrevetNedrevet
Højde placering over havet57,1 meter
GPS koordinater55.303637,9.393217

Ulriksbjerg Billetsalg foregik fra den nærtved beliggende gård Ulriksbjerg frem til genforeningen i 1920, hvorefter Ulriksbjerg blev nedsat til trinbræt med sidespor.

Kort over Ulriksbjerg Holdeplads med sidespor
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ulriksbjerg Holdeplads med sidespor

Historisk kort over Ulriksbjerg Holdeplads med sidespor
Ulriksbjerg Holdeplads med sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Simmersted Station lå 12,8 km. fra første station.

Byggeår1904
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
AdresseSimmersted Byvej 4, 6500 Vojens
Højde placering over havet55,7 meter
GPS koordinater55.299503,9.379649

Simmersted Station er i år 2020 stadig bevaret, men bygningen fik en gennemgribende renovering ca. 1986, hvor bl.a. førstesalen blev fjernet og der kom nyt sortglaseret tegltag på.

Kort over Simmersted Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Simmersted Station

Historisk kort over Simmersted Station
Simmersted Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Maugstrup Station lå 15,2 km. fra første station.

Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
AdresseMejerivej 2, 6500 Vojens
Højde placering over havet56,4 meter
GPS koordinater55.295713,9.347957
Kort over Maugstrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Maugstrup Station

Historisk kort over Maugstrup Station
Maugstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kastvrå Station lå 16,8 km. fra første station.

Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
AdresseKastvråvej 17, 6560 Sommersted
Højde placering over havet48,0 meter
GPS koordinater55.308476,9.338551
Kort over Kastvrå Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kastvrå Station

Historisk kort over Kastvrå Station
Kastvrå Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sommersted Øst Holdeplads lå 18,5 km. fra første station.

Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
AdresseTingbjergvej 8, 6560 Sommersted
Højde placering over havet51,2 meter
GPS koordinater55.318607,9.318238

Sommersted Øst Billetsalg foregik fra den nærtved beliggende kro.

Kort over Sommersted Øst Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sommersted Øst Holdeplads

Historisk kort over Sommersted Øst Holdeplads
Sommersted Øst Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sommersted By Station lå 19,5 km. fra første station.

Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
AdresseLaurids Skaus Vej 3, 6560 Sommersted
Højde placering over havet42,7 meter
GPS koordinater55.321378,9.304366
Kort over Sommersted By Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sommersted By Station

Historisk kort over Sommersted By Station
Sommersted By Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sommersted Amtsbanegård lå 20,6 km. fra første station.

Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
AdresseSøndermarksvej 1A, 6560 Sommersted
Højde placering over havet40,4 meter
GPS koordinater55.314864,9.291931
Kort over Sommersted Amtsbanegård
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sommersted Amtsbanegård

Historisk kort over Sommersted Amtsbanegård
Sommersted Amtsbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sommersted Vest Station lå 21,6 km. fra første station.

Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
AdresseStoregade 186, 6560 Sommersted
Højde placering over havet40,4 meter
GPS koordinater55.311073,9.281975

Sommersted Vest blev inden banens lukning nedsat til trinbræt.

Kort over Sommersted Vest Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sommersted Vest Station

Historisk kort over Sommersted Vest Station
Sommersted Vest Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Mølby (Tovskov) Station lå 23,2 km. fra første station.

Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
NedrevetNedrevet
Højde placering over havet32,8 meter
GPS koordinater55.321584,9.265236
Kort over Mølby (Tovskov) Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Mølby (Tovskov) Station

Historisk kort over Mølby (Tovskov) Station
Mølby (Tovskov) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lerte Station lå 24,8 km. fra første station.

Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
AdresseOverbyvej 3, 6560 Sommersted
Højde placering over havet44,9 meter
GPS koordinater55.334706,9.268140

Lerte Station er også igennem tiden blevet betegnet som Neder Lert Station.

Kort over Lerte Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Lerte Station

Historisk kort over Lerte Station
Lerte Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sønder Ørsted Station (Ød) lå 26,3 km. fra første station.

Byggeår1904
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
AdresseØrstedvej 11, 6560 Sommersted
StednavneforkortelseØd
Højde placering over havet41,1 meter
GPS koordinater55.343229,9.250725
Kort over Sønder Ørsted Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sønder Ørsted Station

Historisk kort over Sønder Ørsted Station
Sønder Ørsted Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Jels Station lå 29,7 km. fra første station.

Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
AdresseJels Torvet 1, 6630 Rødding
Højde placering over havet37,6 meter
GPS koordinater55.357247,9.203057

Jels Station blev drevet fra hotellet i den nordøstlige ende af hotellet, hvor der blev opført en veranda i træ med billetsalg og ventesal.

Kort over Jels Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Jels Station

Historisk kort over Jels Station
Jels Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Haraldsholm Holdeplads med sidespor lå 32,6 km. fra første station.

Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
AdresseHaraldsholmvej 14, 6630 Rødding
Højde placering over havet55,9 meter
GPS koordinater55.379834,9.181362

Haraldsholm Billetsalg foregik fra den nærtved beliggende gård Haraldsholm frem til genforeningen i 1920, hvorefter Haraldsholm blev nedsat til trinbræt med sidespor.

Kort over Haraldsholm Holdeplads med sidespor
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Haraldsholm Holdeplads med sidespor

Historisk kort over Haraldsholm Holdeplads med sidespor
Haraldsholm Holdeplads med sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Mikkelborg Kro Station lå 34,6 km. fra første station.

Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
AdresseMikkelborg Bygade 5, 6630 Rødding
Højde placering over havet55,9 meter
GPS koordinater55.387169,9.154573

Mikkelborg Station blev drevet fra den nærtvedliggende kro.

Kort over Mikkelborg Kro Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Mikkelborg Kro Station

Historisk kort over Mikkelborg Kro Station
Mikkelborg Kro Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skodborgskov Holdeplads med sidespor lå 36,2 km. fra første station.

Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
AdresseSkodborgskovvej, 6630 Rødding
Højde placering over havet51,8 meter
GPS koordinater55.400598,9.154219

Skodborg Skov billetsalg foregik fra en nærliggende ejendom, som lå lidt vest fra trinbrættet. Skodborg Skov blev inden banens lukning nedsat til trinbræt med sidespor.

Kort over Skodborgskov Holdeplads med sidespor
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Skodborgskov Holdeplads med sidespor

Historisk kort over Skodborgskov Holdeplads med sidespor
Skodborgskov Holdeplads med sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skodborg Amtsbanegård (Så) var Haderslev-Skodborg's endestation og lå 38,4 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.08.02
NedlagtI drift
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseSkodborg Nørregade 1, 6630 Rødding
Stednavneforkortelse
Højde placering over havet37,9 meter
GPS koordinater55.420553,9.153007
Kort over Skodborg Amtsbanegård
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Skodborg Amtsbanegård

Historisk kort over Skodborg Amtsbanegård
Skodborg Amtsbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Haderslev-Skodborg (HAJ)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Sønderjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sønderjyske jernbaner
Niels Jensen
1975
80
København
J. Fr. Clausen
87-11-03697-4

Lige nu er der: 259 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk

Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.7.0 - build: 2021.02.24-18:14:07