Frederikshavn-Skagen Jernbane (smalspor) - operatør: FSJ

Frederikshavn-Skagen Jernbane (FSJ) eller Frederikshavn-Skagen Banen (FSB) – er en 39,7 km lang privatbane i Vendsyssel mellem Frederikshavn og Skagen.

I det 19. århundrede var det svært at komme til Skagen, da havnen først blev anlagt i 1907 og den første brugbare landevej mellem Ålbæk og Skagen først var færdig i 1933. Landtransport foregik med hestevogn i strandkanten. Sidst i 1880'erne blev det besluttet at anlægge jernbane gennem klitterne.

Anlægsarbejdet startede 26. juli 1889, og banen blev åbnet 24. juli 1890. Pga. den svage økonomi var banen anlagt som smalsporet med en sporvidde på 1.000 mm. Skinnevægten var kun 12,5 kg/m, og togene måtte højest køre 30 km/t. Skagensbanen fik adgang til Frederikshavn Havnebane, idet sporet til havnen var trestrenget indtil 1924.

Der var kun én regulær mellemstation (Ålbæk). De øvrige standsningssteder var 4 vogterhuse med ventesale, beliggende ved holdepladser med læssespor (Rimmen, Jerup, Hulsig og Højen), og 3 stoppesteder med ventesale (Elling, Napstjert og Bunken). De første bygninger var tegnet af Thomas Arboe. I 1916 blev der oprettet trinbræt ved Sandmilen. Elling og Napstjert fik med tiden også læssespor.

Med flere turister og fisketransporter blev banen en stor succes, og den smalsporede bane måtte ombygges for at klare transporterne. 6. juni 1924 blev banen genåbnet med normalspor (1.435 mm). Samtidig havde man benyttet lejligheden til at ændre dens linjeføring to steder. Den 13 km lange strækning Frederikshavn-Jerup blev forlagt længere mod øst, så der kunne bygges station i den opvoksende fiskerihavneby Strandby. Elling mistede dermed sin holdeplads på Skagensbanen, men fik i stedet et trinbræt på Vendsysselbanen 2 km mod sydvest 1929-55.

I Skagen by blev banen forlagt mod nord for at give plads til et større stationsområde.

Holdepladsen i Rimmen måtte flyttes lidt mod øst, hvor der blev opført en rigtig stationsbygning i stedet for vogterhuset. Den blev tegnet af Ulrik Plesner, som også tegnede udvidelser af stationsbygningerne i Skagen (1914-19), Hulsig (1921) og Napstjert (1922) samt en ny station i Ålbæk (1933).

Med skiftet til normalspor skiftede FSJ navn til SB (Skagensbanen)

Vigtige stamdata for Frederikshavn-Skagen Jernbane (smalspor)


Jernbanens længde i km 39,7
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 30. marts 1889
BaneforkortelseFSJ
Jernbanen åbnet1890.07.24
Jernbanen nedlagt1924.06.06
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.000 mm
Skinnevægt12,4 kg/m
BallastGrus
Hastighed max30 km/t
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Bane statusPrivatbane


Oversigt over de historiske ændringer af Skagensbanen

Jernbanens navnOperatørLængdeÅbnetNedlagt
Skagensbanen NJJ (Oprindelig: SB) 38,81924.06.06I drift
Frederikshavn-Skagen Jernbane (smalspor) FSJ 39,71890.07.241924.06.06

Frederikshavn-Skagen Jernbane (smalspor) havde følgende stoppestederBanekort over Frederikshavn-Skagen Jernbane (smalspor)

Banekort fra Frederikshavn-Skagen Jernbane (Skagensbanen som smalspor) (FSJ).
Banekort fra Frederikshavn-Skagen Jernbane (Skagensbanen som smalspor) (FSJ).
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: den 10. november 2011 - LINK til kilde.


Frederikshavn Station (Fh) [1871-1979] var Frederikshavn-Skagen Jernbane (smalspor) banens første station

Frederikshavns første station blev indviet 15. august 1871 sammen med Vendsysselbanen, der i første omgang gik fra Nørresundby over Hjørring til Frederikshavn. Senere kom der forbindelse til Aalborg Banegård via Jernbanebroen over Limfjorden, som blev åbnet for trafik 8. januar 1879.

Frederikshavns oprindelige station lå 3-400 meter vest for den nuværende, mellem Rådhus Alle og Parallelvej, hvor der nu er rådhus og andre kommunale institutioner – navnet Jernbanegade minder stadig om denne placering. Frederikshavn Posthus og et pakhus var integreret i bebyggelsen, som var tegnet af N.P.C. Holsøe.

Banens indføring til byen var også en anden end den nuværende: øst for Flade Engvej fortsatte banen ad Vendsysselvej og Skagensvej, som er anlagt på det tidligere banetracé. Gartnerstien mellem Vestergade og Asylgade er også en rest af dette tracé.

Frederikshavns første station blev udgangspunkt for Skagensbanen mellem Frederikshavn og Skagen, da denne åbnede i 1890. Den var i starten smalsporet (1.000 mm) og blev først omlagt til normalspor i 1924.

Den 18. juli 1899 blev Sæbybanen indviet mellem Nørresundby og Frederikshavn over Sæby. Dens persontog fik også endestation her, men Sæbybanen havde sin egen godsstation Frederikshavn Godsbanegård lige syd for statsbanestationen mellem Rimmensgade og Vinkelvej (taget i brug samtidig med Sæbybanen). Frederikshavn Godsbanegård blev nedlagt den 27. maj 1962.

Delstrækningen Sæby-Frederikshavn blev nedlagt i 1962 efter ønske fra Frederikshavn kommune, som slap af med 16 jernbaneoverskæringer og fik rådighed over godsstationens 19.000 m² centralt beliggende jord til byudvikling.

15. august 1891 tog man et 1.400 meter langt havnespor i brug. Det gik fra Rimmensgade mod syd ad den nuværende Rådhus Alle – som altså også er anlagt på banetracé – til færgekajen. Herfra gik to havnespor mod nordøst langs Toldbodkaj, og det ene fortsatte ud på Kulkaj. Sporet til havnen var trestrenget indtil 1924, så Skagensbanen også kunne bruge det. Ude på havnen var smalspor og normalspor adskilt.

Denne var efterhånden blevet noget medtaget og højst utidssvarende, og i mange år ønskedes en ny banegård, noget bedre beliggende for by og havn. Allerede i 1945 blev det besluttet at flytte Frederikshavns første station, men det skete først i 1979.

Efter 3 års anlægsarbejder kunne en ny station tages i brug i1979, og den gamle blev nedrevet i 1980 og kun posthuset blev bevaret. Den nye station blev i 1979 bygget på adressen Havnepladsen 30, 9900 Frederikshavn. Den er anlagt på opfyldt havbund, så der var god plads til et stort godsbaneterræn og med faciliteter til servicering af jernbanemateriellet.


Byggeår1871
Åbnet1871.08.15
Nedlagt1979
Nedrevet1980
ArkitektN.P.C. Holsøe
StednavneforkortelseFh
Højdeplacering over havet8,0 meter
GPS koordinater57.441697,10.534932

Postkort med Frederikshavn Station.
Postkort med Frederikshavn Station.
Arkiv: danskejernbaner.dk - Dato: 1910.10.08 (Postgået)


Noter:

Flensborg Lager. Eneret.


Historisk kort over Frederikshavn Station
Frederikshavn Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Elling Nordjylland Holdeplads [1890-1924] lå 5,3 km. fra første station.

Elling Holdeplads, var ved banens åbning i 1890, kun en ventesal af træ af samme type som på Bunken Trinbræt. Træventesalen blev i 1907 afløst af en mindre bygning, som så igen i 1918 blev udskiftet med en banemesterbolig med kontor og ventesal.

Elling Holdeplads er fra smalsporstiden og i forbindelse med at Skagens Banen blev omlagt til normal spor "rettede" man banen ud og den nye linjeføring kom til at løbe længere mod øst og forbi Strandby, hvilket betød at Ellinge Holdeplads blev nedlagt i 1924.


Byggeår1890
Åbnet1890.07.24
Nedlagt1924
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektThomas Arboe
AdresseKingosvej 1, 9900 Frederikshavn
Højdeplacering over havet4,6 meter
GPS koordinater57.476025,10.487728

Billede af Elling Nordjylland Holdeplads.
Billede af Elling Nordjylland Holdeplads. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1960 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Kingosvej 1 - 1960 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Kingosvej 1, Elling, 9900 Frederikshavn
Vejnavn: Kingosvej
Husnummer: 1
Lokalitet: Elling
Postnummer: 9900
By: Frederikshavn
Sogn: Elling
Matrikelnummer: 104a, Elling By, Elling
Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1960
Note: Id: AAL_01797_003.tif


Historisk kort over Elling Nordjylland Holdeplads
Elling Nordjylland Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Rimmen Holdeplads (Rim) [1890-1924] lå 8,5 km. fra første station.

Rimmen Holdeplads har ligget i den sydlige side af den lille Rimmen by.

Rimmen Holdeplads , var som de øvrige 3 oprindelige smalsporsstandsningssteder (Jerup, Hulsig og Højen), et vogterhus med ventesale, beliggende ved holdepladser med læssespor.


Byggeår1888
Åbnet1890.07.24
Nedlagt1924.06.06
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektThomas Arboe
AdresseKvisselvej 21, 9981 Jerup
StednavneforkortelseRim
Højdeplacering over havet7,1 meter
GPS koordinater57.498116416260864,10.449830726749365

Billede af Rimmen Holdeplads.
Billede af Rimmen Holdeplads. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1958 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1958 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Nielstrup
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1958
Note: Id: B04154_016.tif


Historisk kort over Rimmen Holdeplads
Rimmen Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Jerup Station (Jeu) [1890-1967] lå 13,0 km. fra første station.

Jerup Station ligger syd for landevejen fra Jerup til Mosbjerg.

Jerup Station, var som de øvrige 3 oprindelige smalsporsstandsningssteder (Rimmen, Hulsig og Højen), et vogterhus med ventesale, beliggende ved holdepladser med læssespor. Først i 1899 opførtes varehus og svinefolde ved Jerup Station. Jerup Station blev stærkt ombygget i 1922 efter tegning af Ulrik Plesner, således at det oprindelige vogterhus med ventesal blev en ny stationsbygning. Efter ombygning til normalspor i 1924, var der både krydsnings- som læssespor, siderampe, fold og varehus.

Ved spormoderniseringen i 1971 bibeholdtes kun det ene krydsningsspor, mens det andet krydsningsspor blev blindspor med forbindelse til krydsningssporet nord for stationen. I dag er der kun et krydsningsspor ved Jerup Station (2020).

Jerup by har udviklet sig med en beskeden bebyggelse langs landevejen ud for stationen, men efter anlægget af fængslet Kragskovhede fik stationen større betydning for persontrafikken af personale, indsatte og besøgende til fængslet.


Byggeår1890
Åbnet1890.07.24
Nedlagt1967.09.01
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektThomas Arboe
Arkitekt, som har stået for ombygningenUlrik Adolph Plesner
AdresseSøndergårdsvej 25, 9981 Jerup
StednavneforkortelseJeu
Højdeplacering over havet4,0 meter
GPS koordinater57.532623,10.417104

Billede af Jerup Station.
Billede af Jerup Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 31. oktober 2009
Download billede

Historisk kort over Jerup Station
Jerup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Napstjert Station (Nap) [1890-1935] lå 15,7 km. fra første station.

Ved Skagensbanens åbning den 24. juli 1890 var Napstjert et lille billetsalgssted, som i 1922 blev udvidet til en "rigtig" stationsbygning. Ved banens ombygning fra smalspor til normalspor i 1924 blev der anlagt et læssespor af hensyn til et nærliggende privat mergelselskab. Mergeltransporterne ophørte efter af et par år, og sidesporet blev fjernet i 1929.

I 1935 blev Napstjert nedrykket til trinbræt, men stationsbygningen blev brugt til ventesal frem til det blev solgt som privat bolig i 1968, hvorefter der blev opsat et simpelt venteskur på perronen. Trinbrættet blev lukket i januar 2005.

Efter massive borgerprotester blev det genåbnet i 2006 med ny perron og venterum.

Stationsbygningens røde mursten er senere blevet vandskuret og huset er malet hvidt. Det lille varehus fra 1908 er revet ned.


Byggeår1887
Åbnet1890.07.24
Nedlagt1935
NedrevetEksisterer stadig
AdresseNapstjertvej 41, 9981 Jerup
StednavneforkortelseNap
Højdeplacering over havet3,9 meter
GPS koordinater57.555399,10.408614

Billede af Napstjert Station.
Billede af Napstjert Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 7. september 2022
Download billede

Historisk kort over Napstjert Station
Napstjert Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ålbæk Station (Ålb) [1890-1934] lå 19,9 km. fra første station.

Ålbæk Station ligger midt i Ålbæk by, syd for overkørslen med Centralvej/Gårdbovej. Stationen var oprindelig med krydsningsspor og læssespor. Ålbæk station var en af de bedste mellemstationer i smalsporstiden, hvor især transporter med fisk gav meget gods til Ålbæk station.

Det var planen at Ålbæk Station skulle være tilslutningsstation for en ny bane mellem Ålbæk og Hjørring via Vellingshøj Station på Hirtshalsbanen. Udsættelserne af denne bane, udsatte desværre også en tiltrængt istandsættelse og udvidelse af Ålbæk station. Da banen til Vellingshøj blev droppet i 1933, var den oprindelige stationsbygningen i Ålbæk i en så dårlig stand, at man valgte at rive den ned i 1934 og opføre en ny station efter tegninger af Ulrik Plesner.

Ulrik Plesner var banens arkitekt fra 1913 til sin død i 1933. Tegningerne til Ålbæk station er dateret 1932, og stationen er bygget i 1934 - så Ulrik Plesner kom ikke til at gennemføre eller på anden måde fik indflydelse på byggeriet.


Byggeår1890
Åbnet1890.07.24
Nedlagt1934
NedrevetNedrevet
ArkitektThomas Arboe
StednavneforkortelseÅlb
Højdeplacering over havet4,7 meter
GPS koordinater57.59184115349887,10.40811511840255

Billede af Ålbæk Station - Station er nedrevet, men Ålbæk Station har ligget her.
Billede af Ålbæk Station - Station er nedrevet, men Ålbæk Station har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 7. september 2022
Download billede

Historisk kort over Ålbæk Station
Ålbæk Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bunken Trinbræt (Buk) lå 24,5 km. fra første station.

Bunken Trinbræt ligger i den sydlige del af Bunken Klitplantage ved baneoverskæringen med Råbjergvej. Trinbrættet har altid været ringe benyttet, hvor det primært har været benyttet som et "skovturstrinbræt".

Bunken Trinbræt havde oprindeligt en simpel træbygning som venteskur, hvor ekspeditionen foregik i plantørboligen, som lå ca 200 meter sydvest for trinbrættet. Efter århundredskiftet flyttede ekspeditionen af billetter og banepakker ind i venteskuret, hvor den trange plads må have givet visse udfordringer. Billetsalget ophørte i 1921, men banepakkeekspedition fortsatte til 1922.

Efter at Skagensbanen var ombygget til normalspor i 1924, hvor der skete en mindre udretning af banens linjeføringen ved Bunken Trinbræt, det resulterede i at ventesalsbygningen kom til at ligge et stykke fra perronen.

Bunken Trinbræt har i periode 1910-1934 haft sidespor.

Ventesalsbygningen blev fortsat vedligeholdt, indtil det til sidst blev opgivet i 1975 og nedrevet i 1977.


Byggeår1890
Åbnet1921
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseRåbjergvej 10, 9982 Ålbæk
StednavneforkortelseBuk
Højdeplacering over havet6,2 meter
GPS koordinater57.630111,10.439441

Billede af Bunken Trinbræt.
Billede af Bunken Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 7. september 2022
Download billede

Historisk kort over Bunken Trinbræt
Bunken Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hulsig Station (Hul) [1890-1967] lå 28,0 km. fra første station.

Hulsig Station ligger i den østlige side af den lille Hulsig by. Hulsig Station ligger lidt nord for overkørslen for Tranevej tæt på Hotel og Feriecenter "Skagen Strand", der ligger øst for banen.

Hulsig Station , var som de øvrige 3 oprindelige smalsporsstandsningssteder (Jerup, Højen og Rimmen), et vogterhus med ventesale, beliggende ved holdepladser med læssespor.

Hulsig Station havde oprindeligt både krydsningsspor og læssespor, i 1967 fjernedes krydsningssporet, Hulsig Station blev ved samme lejlighed nedsat til trinbræt.

Hulsig stationsbygning blev solgt til privat beboelse og købmandshandel i 1969.


Byggeår1890
Åbnet1890.07.24
Nedlagt1967.09.01
NedrevetEksisterer stadig
AdresseHulsigvej 10, 9990 Skagen
StednavneforkortelseHul
Højdeplacering over havet9,3 meter
GPS koordinater57.659708,10.463064

Billede af Hulsig Station.
Billede af Hulsig Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1950 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1950 - Hulsig Station
Person: Bygningsnavn: Hulsig station
Sted: Danmark, Jylland, Hulsig
Vejnavn: Hulsigvej
Husnummer: 12
Lokalitet: Hulsig
Postnummer: 9990
By: Skagen
Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1950
Note: Id: L05484_013.tif


Historisk kort over Hulsig Station
Hulsig Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sandmilen Trinbræt (Sat) lå 33,2 km. fra første station.

Sandmilen Trinbræt er fra smalsporstiden og blev etableret som "skovturstrinbræt" i 1916. Sandmilen Trinbræt nåede at blive godt 50 år gammelt inden nedlæggelsen ifm. overgangen til vinterkøreplanen i 1967.

Trinbrættet bestod af en simpel græsperron med et stationsnavneskilt og et trinbrætsignal, hvor passagerne kunne tilkendegive at de ønskede at toget standsede, så de kunne komme med.

Sandmilen Trinbræt lå helt øde ude i Skagen Klitplantage og det er navngivet efter enaf egnens seværdigheder, Sandmilen. Sandmilen er som Råbjerg Mile en vandreklit, men hvor Råbjerg Mile er en "ung" vandremile, der kun er i starten af vandringen fra Vesterhavet mod Kattegat, så er Sandmilen en "gammel" vandremile, der næsten har afsluttet vandringen fra Vesterhavet mod Kattegat.


Byggeår1916
Åbnet1916
Nedlagt1967.09.01
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseSat
Højdeplacering over havet8,6 meter
GPS koordinater57.700445,10.503471

Billede af Sandmilen Trinbræt.
Billede af Sandmilen Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 31. oktober 2009
Download billede

Historisk kort over Sandmilen Trinbræt
Sandmilen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Højen Station (Høj) [1890-1964] lå 36,2 km. fra første station.

Højen Station startede som billetsalgssted ved åbningen i 1890, men var pga. det meget ringe opland, var stationen kun betjent i sommersæsonen. Højen Station var oprindelig tegnet af Thomas Arboe.

Højen Station , var som de øvrige 3 oprindelige smalsporsstandsningssteder (Jerup, Hulsig og Rimmen), et vogterhus med ventesale, beliggende ved holdepladser med læssespor.

Højen Station havde fra starten et stikspor. Året efter fik Højen krydsnings- og læssespor og et varehus. Krydsnings- og læssespor blev nedlagt i 1962. I 1964 blev stationen nedsat til trinbræt, som var åbent frem til 2005, hvor det blev nedlagt sammen med trinbrætterne Naptjert og Apholmen, i forbindelse med indsættelsen af Desiro-togene den 9. januar 2005.

Begrundelsen for nedlæggelsen var, at de 3 trinbrætter var meget lidt benyttede, og at man ved nedlæggelsen kunne reducere rejsetiden mellem Frederikshavn og Skagen. Efter massive borgerprotester blev Napstjert Trinbræt genåbnet i 2006 med ny perron og venterum.

Stationens bevarede trævarehus er en af de få bygninger på banen, som har overlevet fra smalsporsbanetiden.

Højen Station var beliggende i Skagen Klitplantage, hvor vejen mellem Højen (Gammel Skagen) og den tilsandede kirke, i dag Flagbakkevej, krydser Skagens-banen.

Stationsbygningen blev i 1922, kraftigt ombygget tilbygget efter tegninger af Arkitekt Ulrik Plesner. I 1969 blev stationsbygningen solgt og har siden 1991 været brugt af det privatejede Skagen Naturhistoriske Museum.


Byggeår1890
Åbnet1890.07.24
Nedlagt1964
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektThomas Arboe
Arkitekt, som har stået for ombygningenUlrik Adolph Plesner
AdresseFlagbakkevej 30, 9990 Skagen
StednavneforkortelseHøj
Højdeplacering over havet6,1 meter
GPS koordinater57.719896,10.537850

Billede af Højen Station.
Billede af Højen Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 7. september 2022
Download billede

Historisk kort over Højen Station
Højen Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skagen Station (Sgb) var Frederikshavn-Skagen Jernbane (smalspor)'s endestation og lå 39,7 km. fra første station.

Skagen Station er endestation på Skagensbanen mellem Skagen og Frederikshavn og er den nordligste jernbanestation i Danmark. Skagen Station åbnede den 24. juli 1890 som smalsporsstation for Frederikshavn-Skagen Jernbane. Smalsporet (1.000 mm) gik oprindeligt ind til stationen fra den nuværende Christian X's Vej, som delvis er anlagt på det gamle banetracé. I 1924 blev banen ombygget til normalspor (1.435 mm), og i den forbindelse fik banen en ny linjeføring gennem byen, og sporarealet ved stationen blev ændret.

Den oprindelige hovedbygning fra 1890 var efter tegninger af arkitekten Thomas Arboe og bestod af et midterparti i to etager og to sidefløje i én etage. I 1913 hyrede Frederikshavn-Skagen Jernbane, arkitekten Ulrik Plesner, hvis første opgave var at ombygge og udvide Skagen Station. Efter nogle års arbejde, stod den nye større Skagen Station færdig i 1919. Skagen Station blev gjort dybere i hele dens bredde, sammenbygget med to udhuse og der blev tegnet en ny facade og på første salen blev der indrettet bolig til direktøren.

Ved ombygningen af Skagen Station fik stationen, som en af de få stationer i Danmark, egen kongelig ventesal. Den kongelig ventesal blev bygget som delvis en hyldest ifm. kroningen af Kong Christian X i 1912 og hans hustru Dronning Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin og af praktiske årsager, da kongefamilien i 1914 opførte sommerhuset "Klitgården", som kongefamiliens sommerbolig ved Kattegatkysten sydvest for Skagen. Når de kongelige besøgte deres sommerhus i Skagen benyttede de denne smukke ventesal. Den kongelige ventesal blev endda udstyret med Skagens første telefon.

Ombygningen af Skagen Station i 1913-1919, var så omfattende, at der ikke er meget genbrug fra den oprindelige station fra 1890.

Med omlægningen til normalspor i 1924 fik banen ny linjeføring skråt ind til stationen, og det gamle varehus øst for hovedbygningen blev nedlagt men blev senere indrettet til beboelse. Det nye varehus blev opført vest for Skagen Station, og lå parallelt med den nye sporføring. I starten af 1920'erne blev et nyt maskinværksted opført, der var bygget sammen med smedje, kontor og lokomotivremise. I 1925 kom der en ny vognremise og den gamle remise til smalsporslokomotiverne blev revet ned i 1926. I 1929 kom yderligere to motorvognsremiser til.

Frem til 2006 holdt Skagen Turistbureau til i den kongelige ventesal. I 2007 blev den tidligere direktørlejlighed på stationens 1. sal ombygget til 3 lejligheder.

Efter mange års forfald og manglende vedligeholdelse gennemgik Skagen Station i 2017 en stor renoveringsproces, hvor der blandt andet blev isat nye vinduer og facaderne renoveret. Ved renoveringen af Skagen Station, dukkede det fine håndmalede kontor skilt frem og de originale terrazzogulve og utallige håndskrevne graffiti i murstenene i den almindelige ventesal. De udendørs lamper ud mod parkeringspladsen, er de originale og er muligvis fra starten af 1930'erne og virkelig et særsyn i dag. Ud mod perronen er den delvis skjulte kældernedgang bibeholdt.

Den 13. april 2017 åbnede Café Skagen i Christian X's gamle kongelige ventesal i nordfløjen. I 2018 overtog butikken, Bellevue Vintage I/S hele stueetagen på Skagen Station, og passer godt sammen med de fine omgivelser i den kongelige ventesal og den øvrige del af stationen. Bellevue Vintage I/S er med Edith Piaf i højtaleren, duften fra de sydfranske sæber og de 360 kvm butik på Skagen Station, er fyldt med de særlige og nøje udvalgte franske ting som indehaverne af butikken selv finder på indkøbsture i Frankrig – det er en fantastisk oplevelse at komme forbi her.

Skagen Station betjenes i dag tog fra Nordjyske Jernbaner, der kører hyppige lokaltog mellem Skagen og Frederikshavn. I starten af 1990'erne kørte DSB InterCity-tog mellem København og Skagen, men fra den 6. august 2017 overtog Nordjyske Jernbaner regionaltrafikken fra Frederikshavn via Hjørring og Aalborg ned til Skørping.

Vest for Skagen Station er der læsseplads og 3 opstillingsspor til brug for godstrafik. Godstrafikken stagnerede i 1980'erne, men fik et stort opsving i starten af 1990'erne, da Fiskernes Fiskeindustri begyndte at sende containertog med fiskemel, fiskeolie og frossen fisk via havnebanen. Fiskernes Fiskeindustri fik anlagt et 400 meter havnespor hen til fabrikken, hvor der blev anlagt to parallelle opstillingsspor. Skagen Havnebane er senere renoveret og forstærket, og i 2004 blev sporskifter på havnen fornyet. Havnebanen blev dog nedlagt i 2016.


Byggeår1890
Åbnet1890.07.24
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektThomas Arboe
Arkitekt, som har stået for ombygningenUlrik Adolph Plesner
AdresseSct. Laurentii Vej 22A, 9990 Skagen
StednavneforkortelseSgb
Højdeplacering over havet2,4 meter
GPS koordinater57.723924,10.592187

Skagen Station.
Skagen Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 11. juli 2016
Download billede

Historisk kort over Skagen Station
Skagen Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)