Fåborg-Ringe-Nyborg banen - (RFB)


Fåborg - Ringe - Nyborg banen har altid været ejet af staten, men banen var straks efter dens åbning drevet af SFJ. Banen blev anlagt i to tempi. 1878 tilbød SFJ at overtage driften af en eventuel Fåborg - Ringe bane. Ved loven 16. juni 1879 blev det besluttet at anlægge denne bane for statens regning.
Det blev allerede nævnt i forbindelse med loven af 16. juni 1879 at banen kunne forlænges til Nyborg, men først ved lov af 8. maj 1894 kom der realiteter bag.

Anlægget blev forestået af SFJ, men finansieret af staten. SFJ overtog ligeledes driften denne strækning. Ved statens overtagelse af SFJ fortsatte man driften på banen frem til 1962 og herefter forblev banen i drift som godsbane. Det er lidt af en tilsnigelse at opføre banen som nedlagt idet den af Banestyrelsen stadig føres som godsbane på strækningen Korinth - Ringe.

Ringe - Fåborg:
I 1880 begyndte man anlægget af banen og det stod meget hurtigt klart at det ikke var muligt at skaffe lokal fynsk arbejdskraft til anlægsarbejdet men man måtte hente svensk arbejdskraft for at løfte opgaven. I maj 1881 kunne sporlægningen begynde. Skinnerne blev leveret af Union Gieserei i Dortmund og leveredes til banen via Svendborg og Ringe. Materiellet til anlægsarbejdet var åbne vogne fra Ringe - Fåborg banen. Lokomotivet var fremdeles SFJ nr 4 "Sct Jørgen". Den 21. september 1881 kunne "Sct Jørgen" førte gang rulle ind i Fåborg via de nyanlagte skinner. Den 15. marts 1882 blev banen prøvekørt og samme dag tiltrådte det nyudnævnte personale på banen. Selve indvielsen fandt sted den 31. marts 1882. Ringe - Fåborg banen havde sit eget hovedspor i Ringe. Ved Fåborgbanens pakhus i Ringe lå en 30 fods drejeskive og lidt vest herfor blev der opført en funktionærbolig idet banens personale havde hjemsted i Ringe. Desuden blev der i Ringe opført en tosporet remise til banens lokomotiver.

Ringe - Nyborg:
Der gik ikke længe før kravet om en forlængelse af banen fra Ringe til Nyborg begyndte af dukke op. At fremskaffe de nødvendige midler frembød som sådan heller ikke de store problemer men der var nogle forhold omkring anlæg og forpagtning der skulle afklares. Sagen var den at indenrigsminister Ingerslev i 1890 -1891 fremlagde et forslag om en jernbane mellem Ringe og Nyborg i landstinget. Forslaget indebar en strækning på 26,8 kilometer og med udgangspunkt på statsbanestationen i Nyborg og med mellemstationer i Vindinge, Refs Vindinge, Ørbæk, Ellested og Ryslinge inden den nåede Ringe. Lovforslaget gav ministeren mulighed for at lade SFJ forpagte banen på samme vilkår som Ringe - Fåborg banen hvilket indebar at forpagtningsafgiften skulle være på 3 procent af anlægssummen. SFJ var dog kun villig til at betale 2 procent. Efter megen forhandlen frem og tilbage endte det med de 2 procents afgift men med forskellige sindrige klausuler der gjorde det muligt i gode år at opkræve 3 procent. Samtidigt blev der ændret på en række private finansieringskrav således at banen kunne vedtages med loven af 8. maj 1894. I løbet af 1896 kom der gang i anlægsarbejderne og det var i det store hele afsluttet på den krævede dato 1. maj 1897. Der var dog problemer med et par anlæg hvilket forsinkede banens endelige indvielse til 1. september 1897 hvor den ordinære drift blev optaget med 5 daglige tog i hver retning.


Vigtige stamdata for Fåborg-Ringe-Nyborg banen (RFB) jernbanen

Jernbanens længde i km55,8
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 16. juli 1879
Statstilskud i %100 %
Jernbanen åbnet1882.04.01
Persontrafik nedlagt1962.05.27
Godstrafik nedlagt1987
Jernbanen nedlagt1987
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt1960: blanding af 37-45 kg/m
BalastSkærveballast
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Bane statusLokalbane

Fåborg-Ringe-Nyborg banen (RFB) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Nyborg Station (Ng) [1891-1997]0,0 km
Stedet er fotograferet Lamdrup Station (Lat)5,0 km
Stedet er fotograferet Refsvindinge Station10,0 km
Stedet er fotograferet Ørbæk Station (Øk)12,6 km
Stedet er fotograferet Ellested Station (Els)16,6 km
Stedet er fotograferet Fjellerup Station (Fjs)20,2 km
Stedet er fotograferet Ryslinge Station (Rys)22,3 km
Stedet er fotograferet Ringe Station (Re)26,4 km
Stedet er fotograferet Boltinggaard Billetsalgssted (Bts)29,5 km
Stedet er fotograferet Espe Station (Ess)33,0 km
Stedet er fotograferet Højrup Station (Hus)37,2 km
Stedet er fotograferet Hågerup Billetsalgssted (Hgs)40,0 km
Stedet er fotograferet Korinth Station (Krs)43,3 km
Stedet er fotograferet Grønderup Billetsalgssted46,7 km
Stedet er fotograferet Pejrup Station (Prs)49,0 km
Stedet er fotograferet Katterød Station (Kts)51,5 km
Stedet er fotograferet Lucienhøj Trinbræt53,4 km
Stedet er fotograferet Faaborg Station (Få)55,8 km

Nyborg Station (Ng) [1891-1997] var Fåborg-Ringe-Nyborg banen banens første station

Byggeår1891
Åbnet1891
Nedlagt1997.06.01
ArkitektThomas Arboe
AdresseEnghavevej 4, 5800 Nyborg
StednavneforkortelseNg
Højde placering over havet2,6 meter
GPS koordinater55.311170,10.798737
Den gamle Nyborg station - fra færgernes tid.
Den gamle Nyborg station - fra færgernes tid. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.09.15

Kort over Nyborg Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Nyborg Station

Historisk kort over Nyborg Station
Nyborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lamdrup Station (Lat) lå 5,0 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.01
Nedlagt1962.05.27
ArkitektThomas Arboe
AdresseNyhavevej 1, 5800 Nyborg
StednavneforkortelseLat
Højde placering over havet10,0 meter
GPS koordinater55.315668,10.734657
Billede af Lamdrup Station.
Billede af Lamdrup Station. - Fotograf: René Damkær Henningsen - Dato: 2009.12.01 13:58:14

Kort over Lamdrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Lamdrup Station

Historisk kort over Lamdrup Station
Lamdrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Refsvindinge Station lå 10,0 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.01
Nedlagt1962.05.27
ArkitektThomas Arboe
AdresseStationsvænget 5, 5853 Ørbæk
Højde placering over havet49,1 meter
GPS koordinater55.281684,10.687600
Refsvindinge station
Refsvindinge station - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.11.04

Kort over Refsvindinge Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Refsvindinge Station

Historisk kort over Refsvindinge Station
Refsvindinge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ørbæk Station (Øk) lå 12,6 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.01
Nedlagt1962.05.27
Nedrevet1968
ArkitektThomas Arboe
StednavneforkortelseØk
GPS koordinater55.259368,10.670169

Ørbæk Station blev revet ned i 1968 for at vige pladsen til Ørbæk rådhus.

Ørbæk station er nedrevet og kommunekontort opført på stedet.
Ørbæk station er nedrevet og kommunekontort opført på stedet. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.11.04

Kort over Ørbæk Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ørbæk Station

Historisk kort over Ørbæk Station
Ørbæk Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ellested Station (Els) lå 16,6 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.01
Nedlagt1962.05.27
ArkitektThomas Arboe
AdresseAssensvej 72, 5853 Ørbæk
StednavneforkortelseEls
Højde placering over havet76,0 meter
GPS koordinater55.249081,10.613805
Ellested station set fra vejsiden.
Ellested station set fra vejsiden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.11.04

Kort over Ellested Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ellested Station

Historisk kort over Ellested Station
Ellested Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fjellerup Station (Fjs) lå 20,2 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.01
Nedlagt1962.05.27
AdresseKløvmosevej 2, 5856 Ryslinge
StednavneforkortelseFjs
Højde placering over havet77,6 meter
GPS koordinater55.235825,10.563506
Fjellerup Station.
Fjellerup Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.11.04 14:55:04

Kort over Fjellerup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Fjellerup Station

Historisk kort over Fjellerup Station
Fjellerup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ryslinge Station (Rys) lå 22,3 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.01
Nedlagt1962.05.27
ArkitektThomas Arboe
AdresseEnghavevej 22, 5856 Ryslinge
StednavneforkortelseRys
Højde placering over havet75,9 meter
GPS koordinater55.241150,10.534479
Ryslinge station set fra banesiden.
Ryslinge station set fra banesiden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.11.04

Kort over Ryslinge Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ryslinge Station

Historisk kort over Ryslinge Station
Ryslinge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ringe Station (Re) lå 26,4 km. fra første station.

Byggeår1876
Åbnet1876.07.12
NedlagtI drift
ArkitektH.A.W. Haugsted
AdresseStationsvej 4, 5750 Ringe
StednavneforkortelseRe
Højde placering over havet78,9 meter
GPS koordinater55.239116,10.481603

Ringe station har været en stor og vigtig station for 3 baner.:
Odense-Svendborg, åbnet 12. juli 1876
Ringe-Faaborg RFJ (29,4 km), åbnet 1. april 1882 -
Ringe-Nyborg RNJ (26,4 km), åbnet 1. september 1897

Ringe-Nyborg og Ringe-Faaborg banerne bliver nedlagt 27. maj 1962, men en beskeden mængde godstrafik fortsætter mellem Ringe-Faaborg indtil 1987 og nogle år længere mellem Ringe-Korinth.

Ringe Station.
Ringe Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2010.08.11 15:41:59

Kort over Ringe Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ringe Station

Historisk kort over Ringe Station
Ringe Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Boltinggaard Billetsalgssted (Bts) lå 29,5 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929
Nedlagt1962.05.27
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseBts
GPS koordinater55.222277,10.468638

Boltinge Trinbræt blev anlagt i 1929, men blev 1930 omdøbt Boltinggaard da det blev billetsalgssted. Fra 1954 blev Boltingegaard igen trinbræt.

Her lå Boltingegård trinbræt.
Her lå Boltingegård trinbræt. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.10.17

Kort over Boltinggaard Billetsalgssted
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Boltinggaard Billetsalgssted

Historisk kort over Boltinggaard Billetsalgssted
Boltinggaard Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Espe Station (Ess) lå 33,0 km. fra første station.

Byggeår1882
Åbnet1883
Nedlagt1962.05.27
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseKastanievej 2, 5750 Ringe
StednavneforkortelseEss
Højde placering over havet61,1 meter
GPS koordinater55.203609,10.409337

Espe Station var ikke planlagt da banen åbnede. I 1883 blev det besluttet at bygge en lille station i Espe, hvilket kun tog ni uger. Stationen blev siden udvidet af flere omgange.

Espe station set fra banesiden.
Espe station set fra banesiden. - Fotograf: René Damkær Henningsen - Dato: 2008.11.09

Kort over Espe Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Espe Station

Historisk kort over Espe Station
Espe Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Højrup Station (Hus) lå 37,2 km. fra første station.

Byggeår1882
Åbnet1882.04.01
Nedlagt1962.05.27
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseMøllemosevej 3, 5750 Ringe
StednavneforkortelseHus
Højde placering over havet34,1 meter
GPS koordinater55.192765,10.349453
Højrup station set fra vejsiden.
Højrup station set fra vejsiden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.10.27

Kort over Højrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Højrup Station

Historisk kort over Højrup Station
Højrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hågerup Billetsalgssted (Hgs) lå 40,0 km. fra første station.

Byggeår1880
Åbnet1882.10.01
Nedlagt1962.05.27
AdresseRodalsvej 1, 5600 Faaborg
StednavneforkortelseHgs
Højde placering over havet34,0 meter
GPS koordinater55.169741,10.351190

Hågerup billetsalgssted åbnede først d. 1. oktober 1882 med salg i vogter huset. Fra 1957 blev Hågerup nedsat til trinbræt.

Billede af Hågerup Billetsalgssted.
Billede af Hågerup Billetsalgssted. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.10.17 10:01:23

Kort over Hågerup Billetsalgssted
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hågerup Billetsalgssted

Historisk kort over Hågerup Billetsalgssted
Hågerup Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Korinth Station (Krs) lå 43,3 km. fra første station.

Byggeår1882
Åbnet1882.04.01
Nedlagt1962.05.27
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseKaj Lykkesvej 2, 5600 Faaborg
StednavneforkortelseKrs
Højde placering over havet48,1 meter
GPS koordinater55.144134,10.333698
Billede af Korinth Station.
Billede af Korinth Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.09.01 09:36:11

Kort over Korinth Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Korinth Station

Historisk kort over Korinth Station
Korinth Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Grønderup Billetsalgssted lå 46,7 km. fra første station.

Byggeår1882
Åbnet1882.10.01
Nedlagt1962.05.27
AdresseGrønderupvej 17, 5600 Faaborg
Højde placering over havet43,7 meter
GPS koordinater55.114019,10.341742

Grønderup billetsalgssted åbnede først d. 1. oktober 1882 med salg i banehuset. Blev senere nedsat til trinbræt - formentlig i 1957 samtidig med Hågerup.

Billede af Grønderup Billetsalgssted.
Billede af Grønderup Billetsalgssted. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.09.01 09:57:58

Kort over Grønderup Billetsalgssted
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Grønderup Billetsalgssted

Historisk kort over Grønderup Billetsalgssted
Grønderup Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Pejrup Station (Prs) lå 49,0 km. fra første station.

Byggeår1881
Åbnet1882.04.01
Nedlagt1962.05.27
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseFrederiksbergvej 20, 5600 Faaborg
StednavneforkortelsePrs
Højde placering over havet43,7 meter
GPS koordinater55.094469,10.342895
Pejrup station set fra veterantoget.
Pejrup station set fra veterantoget. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.07.16

Kort over Pejrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Pejrup Station

Historisk kort over Pejrup Station
Pejrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Katterød Station (Kts) lå 51,5 km. fra første station.

Byggeår1883
Åbnet1883.07.01
Nedlagt1962.05.27
ArkitektJens Andreas Jensen
AdresseByvej 36, 5600 Faaborg
StednavneforkortelseKts
Højde placering over havet35,0 meter
GPS koordinater55.084428,10.309211

Katterød startede som trinbræt med billetsalg i ledvogterhuset fra juli 1883.

Da Svendborg-Faaborg Banen i 1916 blev optaget på Ringe-Faaborg banen fik Katterød en station.

Katterød station fotograferet fra veterantoget.
Katterød station fotograferet fra veterantoget. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.07.16

Kort over Katterød Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Katterød Station

Historisk kort over Katterød Station
Katterød Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lucienhøj Trinbræt lå 53,4 km. fra første station.

Byggeår1996
Åbnet1996
NedlagtI drift
GPS koordinater55.086858,10.285468
Lucienhøj Trinbræt.
Lucienhøj Trinbræt. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.07.16 16:07:17

Kort over Lucienhøj Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Lucienhøj Trinbræt

Historisk kort over Lucienhøj Trinbræt
Lucienhøj Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Faaborg Station (Få) var Fåborg-Ringe-Nyborg banen's endestation og lå 55,8 km. fra første station.

Byggeår1882
Åbnet1882.04.01
Nedlagt1962.05.27
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseBanegårdspladsen 2A, 5600 Faaborg
Stednavneforkortelse
Højde placering over havet1,8 meter
GPS koordinater55.093784,10.245330

Faaborg station fungerede som endestation for de 3 jernbaner: Odense-Nørre Broby-Faaborg (ONFJ), Svendborg-Faaborg (SFB) og Ringe-Faaborg Banen (RFB).

Faaborg Station er tegnet af arkitekt N.P.C. Holsøe og blev opført i 1882, bygget efter lettere tilpassede tegninger af Aarhus Østbanegård (Aarhus Ø).

Billede af Faaborg Station.
Billede af Faaborg Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.09.01 10:43:52

Kort over Faaborg Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Faaborg Station

Historisk kort over Faaborg Station
Faaborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Fåborg-Ringe-Nyborg banen (RFB)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Fynske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Fynske jernbaner
Niels Jensen
1976
112
København
J. Fr. Clausen
87-11-03736-9

Lige nu er der: 122 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk

Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.6.3 - build: 2021.01.15-07:46:23