Horsens-Tørring Banen - (HTB)


Horsens Vestbaner (HV) startede med Horsens-Tørring Banen (HTB) i 1891. Horsens-Tørring blev i 1929 forlænget til Thyregod og Ejstrupholm og indgik sammen med forlængelserne i det nye selskab Horsens Vestbaner.

I Jernbanelov af 12. april 1889 var den 27,8 km lange strækning Horsens-Tørring med, som smalsporet bane (1000 mm), og eneretsbevillingen blev givet 22. november 1889. Banen blev åbnet 1. december 1891. Persontog blev ført ind til statsbanestationen i Horsens, medens der blev anlagt en særlig godsstation for privatbanen.

Godt 7 år senere d. 23. april 1899 åbnede Horsens-Bryrup Jernbane, der ligesom Tørringbanen var smalsporet med 1000 mm skinner. Bryrupbanen lejede sig ind på Tørringbanens første 6,6 km spor mellem Horsens og Lund.

Med tilføjelsen af Bryrupbanen blev der opført en privatbanestationen, så der både kunne ekspederes person- og godstrafik uden om statsbanestationen. Passagerene havde adgang mellem privatbane stationen og statsbanestationen stationen via en trappeovergang over statsbanestationens sporareal.

Jernbaneloven af 27. maj 1908 - LOV nr 156 indeholdt en bane fra Tørring over Tinnet Vesterlund til Thyregod. Loven krævede ikke, at banen skulle drives sammen med Horsens-Tørring, men der kunne gives tilladelse til, at banen blev anlagt smalsporet, hvilket ville være en forudsætning for samdrift.

Den endelige løsningen på problemet kom først med den næste større jernbanelov: Jernbaneloven af 20. marts 1918 - LOV nr 185, som tilføjede en bane fra Rask Mølle over Åle, Klovborg og Nørre Snede til Ejstrupholm med tilhørende ombygning af Horsens-Tørring banen til normalsporet.

Eneretsbevilling blev givet 1. december 1919 i henhold til 1918 loven og 31. december 1919 i henhold til 1908-loven, arbejdet startede dog først i 1923. 15. april 1929 blev normalsporet taget i brug på Horsens-Tørring strækningen, og 16. maj 1929 åbnedes de to forlængelser:

1. Rask Mølle-Ejstrupholm en strækning på 26,3 km.
2. Tørring-Thyregod en strækning på 19,5 km.

Horsens Vestbaners samlede strækning blev herefter 73,6 km.

Horsens-Bryrup banen blev omlagt til normalsporet bane ved forlængelsen til Silkeborg. Den oprindelige strækning Horsens-Bryrup åbnede normalsporet 15. april 1929 og den nye strækning Bryrup-Silkeborg blev åbnet 10. maj 1929. På strækningen Horsens-Lund blev banen dobbeltsporet på den måde at hver bane havde sit eget spor.

Strækningen mellem Horsens og Lund blev 0,3 km kortere ved tilslutningen på den nye Horsens DSB Station i 1929, da den blev flyttet længere mod vest. Horsens Vestbaner flyttede ved samme lejlighed driftsledelsen til stationen i Lund, hvor der til gængæld blev bygget en ny bolig til stationsforstanderen. Hovedkontoret blev liggende på privatbanestationen indtil september 1945, hvorefter den gamle station blev revet ned og Andelsboligselskabet Beringsgården opførte boligblokke på arealet.


Vigtige stamdata for Horsens-Tørring Banen (HTB) jernbanen

Jernbanens længde i km28,2
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 12. april 1889
Dato for Koncession1889.11.22
Jernbanen åbnet1891.12.01
Persontrafik nedlagt1957.12.31
Godstrafik nedlagt1962.03.31
Jernbanen nedlagt1962.03.31

Horsens-Tørring Banen (HTB) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Horsens Station (Hs)0,0
Bygholm Trinbræt 0,5
Lund Mark Trinbræt 4,5
Stedet er fotograferet Lund Station (Ld)6,3
Kørup Station (Kø)8,3
Vrønding Østermark Trinbræt 9,7
Vrønding Station (Vr)10,9
Flemming Station (Fl)13,6
Honum Skov Trinbræt 14,7
Rask Mølle Station (Rk)16,8
Dortheasminde Trinbræt (Dm)19,4
Uldum Station (Ud)20,3
Hesselballe Trinbræt 22,3
Ølholm Station (Øl)24,5
Tørring Station (Tø)27,8

Horsens Station var Horsens-Tørring Banen banens første station

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
ArkitektK.T. Seest
AdresseAndr Steenbergs Plads 1, 8700 Horsens
Stations forkortelseHs
GPS koordinater55.862815, 9.836540

Horsens Station har været et stort knudepunkt med mange privatbaner.

Horsens Station.Horsens Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.04.21

Google maps over Horsens Station

Historisk kort over Horsens StationHorsens Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Bygholm Trinbræt lå 0,5 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.872625, 9.829028

Bygholm startede som trinbræt, men blev billetsalgssted mellem 1901 og 1920. Trinbrættet formodentlig officelt nedlagt 1929. Brugtes uofficielt med benyttelse af elever på Horsens Statsskole fra 18. november 1940 og til genoprettelsen igen 10. oktober 1953.

Google maps over Bygholm Trinbræt

Historisk kort over Bygholm TrinbrætBygholm Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Lund Mark Trinbræt lå 4,5 km. fra første station.

Byggeår1931
Åbnet1931
Nedlagt1933.05.01
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.885628, 9.788125
Google maps over Lund Mark Trinbræt

Historisk kort over Lund Mark TrinbrætLund Mark Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Lund Station lå 6,3 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
ArkitektN.P.C. Holsøe
Stations forkortelseLd
GPS koordinater55.895455, 9.766044

Lund station var med rampe og kvægfold og havde forbindelse med Horsens Vestbaner.

Lund station er nedrevet og der ligger nu en Brugs på stedet.Lund station er nedrevet og der ligger nu en Brugs på stedet. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2019.09.28 19:07:51

Google maps over Lund Station

Historisk kort over Lund StationLund Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Kørup Station lå 8,3 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
AdresseBisgårdsvej 8, 8700 Horsens
Stations forkortelse
GPS koordinater55.884054, 9.743915

Kørup startede som trinbræt med sidespor men blev senere station. Kørup hed fra starten Kjørup, men skiftede navn til Kørup da den nærliggende by, Kørup, ændrede stavemåde. Da stationen er bygget senere end de andre stationer på strækningen er arkitekten desværre ukendt, men stationen er sandsynligvis bygget af en lokal håndværker, med inspiration til banens, da den ligner i nogen grad ligner de andre stationer på banen.

Google maps over Kørup Station

Historisk kort over Kørup StationKørup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Vrønding Østermark Trinbræt lå 9,7 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.878536, 9.722821

Vrønding Østermark trinbræt var opkaldt efter området Vrønding Østermark, som trinbrættet lå i nærheden af.

Google maps over Vrønding Østermark Trinbræt

Historisk kort over Vrønding Østermark TrinbrætVrønding Østermark Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Vrønding Station lå 10,9 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseRyesmindevej 8, 8700 Horsens
Stations forkortelseVr
GPS koordinater55.876989, 9.704926
Google maps over Vrønding Station

Historisk kort over Vrønding StationVrønding Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Flemming Station lå 13,6 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseFlemmingvej 31, 8762 Flemming
Stations forkortelseFl
GPS koordinater55.870495, 9.663447
Google maps over Flemming Station

Historisk kort over Flemming StationFlemming Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Honum Skov Trinbræt lå 14,7 km. fra første station.

Byggeår1931
Åbnet1931
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.870238, 9.645200

Honum Skov trinbræt var opkaldt efter Honum Skoven, som det lå i nærheden af.

Google maps over Honum Skov Trinbræt

Historisk kort over Honum Skov TrinbrætHonum Skov Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Rask Mølle Station lå 16,8 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseStationspladsen 9, 8763 Rask Mølle
Stations forkortelseRk
GPS koordinater55.873798, 9.614906

Rask Mølle station fik i 1929 forgrening til Ejstrupholm.

Google maps over Rask Mølle Station

Historisk kort over Rask Mølle StationRask Mølle Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Dortheasminde Trinbræt lå 19,4 km. fra første station.

Byggeår1892
Åbnet1892
Nedlagt1962.03.31
AdresseDortheasvej 14, 7171 Uldu
Stations forkortelseDm
GPS koordinater55.855328, 9.595376

Dortheasminde trinbræt blev etableret som trinbræt i 1892 med sidespor til tagpapfabrikken Dortheasminde. Tagpapfabrikken opførte i 1899 stationen, og derfor ligner stationen heller ikke Horsens-Tørring Banens andre stationer. Stationen er formentlig bygget af lokale håndværkere, og derfor er arkitekten ukendt. Stationen blev senere overdraget til Horsens-Tørring Banen, som drev stationen frem til banens lukning.

Google maps over Dortheasminde Trinbræt

Historisk kort over Dortheasminde TrinbrætDortheasminde Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Uldum Station lå 20,3 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseStationsvej 6, 7171 Uldum
Stations forkortelseUd
GPS koordinater55.848997, 9.588725
Google maps over Uldum Station

Historisk kort over Uldum StationUldum Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Hesselballe Trinbræt lå 22,3 km. fra første station.

Byggeår1931
Åbnet1931
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.848495, 9.557342

Hesselballe trinbræt blev i 1931 placeret ved teglværket. Teglværket har haft eget sport ud til banen.

Google maps over Hesselballe Trinbræt

Historisk kort over Hesselballe TrinbrætHesselballe Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Ølholm Station lå 24,5 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseBanevænget 5, 7160 Tørring
Stations forkortelseØl
GPS koordinater55.838915, 9.528317
Google maps over Ølholm Station

Historisk kort over Ølholm StationØlholm Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Tørring Station var Horsens-Tørring Banen's endestation og lå 27,8 km. fra første station.

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
Nedrevet1978
ArkitektN.P.C. Holsøe
Stations forkortelse
GPS koordinater55.850279, 9.481457

Tørring station var endestation Horsens-Tørring Banen frem til 16. maj 1929, hvor banen blev forlænget fra Tørring til Thyregod.
Remisen blev nedrevet i 1949 og stationsbygningen i 1978.

Google maps over Tørring Station

Historisk kort over Tørring  StationTørring Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971) - http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/

Copyright © 2006-2019 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 3.9.1