Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane - (OKMJ)


Efter en række lokale initiativer lykkedes det at få Odense - Kerteminde - Dalby jernbanen på jernbaneloven af 8. maj 1894. Bag arbejdet stod en gruppe der kaldte sig Udvalget for Anlæg af Odense-Kerteminde-Dalby Jernbane. Der blev efter nogen debat valgt en linieføring syd om Kerteminde Nor gennem Dræby, Kölstrup og Rynkeby. Koncessionen til banen blev tildelt i to omgange. Den første den 6. maj 1896 var gældende for strækningen Odense - Kerteminde. Den anden koncession, tildelt den 22. april 1897, gik på strækningen Kerteminde - Dalby. Statens andel af denne første del bestod i 50 procent af anlægsomkostningerne. Denne første del af banen, OKDJ, blev indviet den 4. april 1900 og dagen efter startede den regelmæssige drift på banen med fire tog i hver retning. Meget snart opstod der også et lokalt initiativ der ønskede en forlængelse af banen fra Dalby til Martofte. Denne forlængelse kom på jernbaneloven af 27. maj 1908 og koncessionen blev givet den 29. marts 1913. Staten ydede ved denne lejlighed et bidrag på hele 60 procent af anlægsomkostningerne. Indvielsen af denne strækning fandt sted den 25. februar 1914 og den daglig drift på strækningen blev optaget dagen efter med fire daglige tog i hver retning. I forbindelse med forlængelsen skiftede banen navn fra OKDJ til OKMJ.

Selskabet drev også rutebilkørsel og havde helt tilbage fra 1904 fælles driftsbestyrere med det Sydfynske Jernbaneselskab. Her kunne man blandt andet drage fordel af SFJs store ekspertise på materielområdet. Da SFJ i 1949 blev overtaget af staten og gjort til en del af Statsbanerne etablerede OKMJ et driftsfælleskab med Nordvestfynske Jernbaneselskab. Fra 1962 blev dette samarbejde udvidet til også at omfatte Nordfynske Jernbane. OKMJ blev nedlagt i 1966 og der blev oprettet et likviditationsudvalg der stod for afhændelsen af aktiver m..m. Det blev en noget langtrukken affære og først i 1973 kunne man endeligt lukke bøgerne.


Vigtige stamdata for Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane (OKMJ) jernbanen

Jernbanens længde i km35,6
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 8. maj 1894 - LOV nr 88
Statstilskud i %50 %
Dato for Koncession1896.05.06
Jernbanen åbnet1900.04.05
Persontrafik nedlagt1966.03.31
Godstrafik nedlagt1966.03.31
Jernbanen nedlagt1966.03.31
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
El driftNej

Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane (OKMJ) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Odense Statsbanegård (Od) [1865-1914]-0,1 km
Stedet er fotograferet Odense Statsbanegård (Od) [1914-1995]0,0 km
Stedet er fotograferet Biskorup Trinbræt4,0 km
Stedet er fotograferet Seden Station (Sed)4,8 km
Stedet er fotograferet Bullerup Station6,5 km
Stedet er fotograferet Agedrup Station7,8 km
Stedet er fotograferet Vester Kærby Trinbræt9,2 km
Stedet er fotograferet Dræby Station10,0 km
Stedet er fotograferet Trellerup Trinbræt med Sidespor11,7 km
Stedet er fotograferet Kølstrup Station14,3 km
Stedet er fotograferet Ladby Fyn Station17,0 km
Stedet er fotograferet Rynkeby Station (Ryp)18,4 km
Stedet er fotograferet Revninge Station20,3 km
Stedet er fotograferet Kerteminde Station (Ktm)23,9 km
Stedet er fotograferet Tårup Trinbræt med Sidespor27,4 km
Stedet er fotograferet Mesinge Station29,3 km
Stedet er fotograferet Dalby Station (Dal)31,8 km
Stedet er fotograferet Hersnap Trinbræt med Sidespor34,0 km
Stedet er fotograferet Kirkebro Trinbræt35,0 km
Stedet er fotograferet Martofte Station (Mar)35,6 km

Odense Statsbanegård (Od) [1865-1914] lå -0,1 km. fra første station.

Byggeår1865
Åbnet1865.09.07
Nedlagt1914
Nedrevet1955
ArkitektN.P.C. Holsøe
StednavneforkortelseOd
GPS koordinater55.400659,10.382918

Odense første statsbanegård blev lagt nord for den statslige ejede kongens have i Odense.

Holsøes banegårdsbygning blev for lille, og i begyndelsen af 1880'erne blev det besluttet, at den skulle udvides. Det antal passagerer, der benyttede banegården, var mere end fordoblet i forhold til banegårdens første år. Da man ville beholde banegården på den hidtidige plads, blev der ikke tale om at bygge en helt ny, og i stedet udvidede man bygning i begge ender og midtpå. Den gamle banegård skulle på en eller anden måde bruges under byggearbejderne, så det hele kom til at foregå ad flere omgange.

I efteråret 1885 stod Odenses banegård færdig. Udvidelsen var udarbejdet på overbaneingeniøren, oberst Thulstrups kontor med assistance af arkitekt Th. Arboe. Holsøe stadig aktiv som banegårdsarkitekt, men han fik ikke opgaven.

Banegården blev i 1914 afløst af den nuværende "gamle banegård", men fortsatte som godsbanegård.

I 1955 - efter en større brand - blev den revet ned.

Odenses første station kan ses midtfor til højre forsynet med karakteristiske tårne og spir, nærmest minaret-agtige, i maurisk eller byzantinsk stil.
Odenses første station kan ses midtfor til højre forsynet med karakteristiske tårne og spir, nærmest minaret-agtige, i maurisk eller byzantinsk stil. - Fotograf: Sylvest Jensen (Luftfoto) - Dato: 1950-1961

Kort over Odense Statsbanegård
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Odense Statsbanegård

Historisk kort over Odense Statsbanegård
Odense Statsbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Odense Statsbanegård (Od) [1914-1995] var Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane banens første station

Byggeår1914
Åbnet1914
Nedlagt1995.09.15
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseØstre Stationsvej 31, 5000 Odense C
StednavneforkortelseOd
Højde placering over havet13,4 meter
GPS koordinater55.401247,10.385481
Den gamle Odense banegård.
Den gamle Odense banegård. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.09.16

Kort over Odense Statsbanegård
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Odense Statsbanegård

Historisk kort over Odense Statsbanegård
Odense Statsbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Biskorup Trinbræt lå 4,0 km. fra første station.

Byggeår1900
Åbnet1900.04.05
Nedlagt1945.10.11
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.418416,10.433603
Biskorup trinbræt har ligget her.
Biskorup trinbræt har ligget her. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.05.19

Kort over Biskorup Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Biskorup Trinbræt

Historisk kort over Biskorup Trinbræt
Biskorup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Seden Station (Sed) lå 4,8 km. fra første station.

Byggeår1900
Åbnet1900.04.05
Nedlagt1966.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseSvendsagervej 6A, 5240 Odense NØ
StednavneforkortelseSed
Højde placering over havet6,5 meter
GPS koordinater55.422135,10.444998

Seden station havde omløbsspor og sidespor til cikorietørreriet i Seden.

Banen lå på højre side af Seden station.
Banen lå på højre side af Seden station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.05.19

Kort over Seden Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Seden Station

Historisk kort over Seden Station
Seden Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bullerup Station lå 6,5 km. fra første station.

Byggeår1900
Åbnet1900.04.05
Nedlagt1966.03.31
AdresseKærhaven 2, 5320 Agedrup
Højde placering over havet4,6 meter
GPS koordinater55.425635,10.471036

Bullerup trinbræt havde et sidespor til banens grusgrav i Bullerup.
Bullerup trinbræt blev i 1907 billetsalgssted med sidespor, og der blev i den anledning bygget en lille ekspeditionsbygning.

Bullerup Trinbræt.
Bullerup Trinbræt. - Fotograf: Sylvest Jensen (Luftfoto) - Dato: 1956

Kort over Bullerup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Bullerup Station

Historisk kort over Bullerup Station
Bullerup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Agedrup Station lå 7,8 km. fra første station.

Byggeår1900
Åbnet1900.04.05
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet
ArkitektHeinrich Wenck
GPS koordinater55.429704,10.488886
Agedrup Station.
Agedrup Station. - Fotograf: Sylvest Jensen (Luftfoto) - Dato: 1951

Kort over Agedrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Agedrup Station

Historisk kort over Agedrup Station
Agedrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vester Kærby Trinbræt lå 9,2 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.11.20
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.436712,10.507277
Vester Kærby Trinbræt.
Vester Kærby Trinbræt. - Fotograf: Sylvest Jensen (Luftfoto) - Dato: 1953

Kort over Vester Kærby Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vester Kærby Trinbræt

Historisk kort over Vester Kærby Trinbræt
Vester Kærby Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Dræby Station lå 10,0 km. fra første station.

Byggeår1900
Åbnet1900.04.05
Nedlagt1966.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseMunkebovej 10, 5330 Munkebo
Højde placering over havet2,9 meter
GPS koordinater55.440448,10.517939
Dræby station set fra vejsiden.
Dræby station set fra vejsiden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.18

Kort over Dræby Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Dræby Station

Historisk kort over Dræby Station
Dræby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Trellerup Trinbræt med Sidespor lå 11,7 km. fra første station.

Byggeår1924
Åbnet1924.10.06
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet (læsserampe er tilbage)
GPS koordinater55.433147,10.540336

Trellerup trinbræt åbnede d. 6. oktober 1924 og havde venteskur. Fra starten var der et privat sidespor men fra 1. maj 1932 blev sidesporet overtaget af banen og åbnet som offentligt sidespor med ekspedition fra Dræby station.

Trellerup Trinbræt.
Trellerup Trinbræt. - Fotograf: Sylvest Jensen (Luftfoto) - Dato: 1961

Kort over Trellerup Trinbræt med Sidespor
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Trellerup Trinbræt med Sidespor

Historisk kort over Trellerup Trinbræt med Sidespor
Trellerup Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kølstrup Station lå 14,3 km. fra første station.

Byggeår1900
Åbnet1900.04.05
Nedlagt1966.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseVægterbakken 30, 5300 Kerteminde
Højde placering over havet12,1 meter
GPS koordinater55.419070,10.571504
Kølstrup station set fra vejsiden.
Kølstrup station set fra vejsiden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.18

Kort over Kølstrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kølstrup Station

Historisk kort over Kølstrup Station
Kølstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ladby Fyn Station lå 17,0 km. fra første station.

Byggeår1900
Åbnet1900.12.13
Nedlagt1966.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseOdensevej 481, 5300 Kerteminde
Højde placering over havet12,7 meter
GPS koordinater55.419048,10.613162

Ladby station blev nedsat til trinbræt med sidespor d. 1. oktober 1965.

Banen lå på højre side af Ladby station.
Banen lå på højre side af Ladby station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.18

Kort over Ladby Fyn Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ladby Fyn Station

Historisk kort over Ladby Fyn Station
Ladby Fyn Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Rynkeby Station (Ryp) lå 18,4 km. fra første station.

Byggeår1900
Åbnet1900.04.05
Nedlagt1966.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseRynkebyvej 199, 5350 Rynkeby
StednavneforkortelseRyp
Højde placering over havet10,7 meter
GPS koordinater55.410628,10.629441
Banen lå på venstre side af Rynkeby station.
Banen lå på venstre side af Rynkeby station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.18

Kort over Rynkeby Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Rynkeby Station

Historisk kort over Rynkeby Station
Rynkeby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Revninge Station lå 20,3 km. fra første station.

Byggeår1900
Åbnet1900.04.05
Nedlagt1966.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseRevninge Bygade 50, 5300 Kerteminde
Højde placering over havet11,8 meter
GPS koordinater55.418524,10.651877
Banen lå på venstre side af Revninge station.
Banen lå på venstre side af Revninge station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.18

Kort over Revninge Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Revninge Station

Historisk kort over Revninge Station
Revninge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kerteminde Station (Ktm) lå 23,9 km. fra første station.

Byggeår1900
Åbnet1900.04.05
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet
ArkitektHeinrich Wenck
StednavneforkortelseKtm
GPS koordinater55.450204,10.659802

Kerteminde station havde drejeskive, vandtårn og remise.

Kerteminde Station.
Kerteminde Station. - Fotograf: Sylvest Jensen (Luftfoto) - Dato: 1957

Kort over Kerteminde Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kerteminde Station

Historisk kort over Kerteminde Station
Kerteminde Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tårup Trinbræt med Sidespor lå 27,4 km. fra første station.

Byggeår1901
Åbnet1901
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.480014,10.651231

Tårup trinbræt blev anlagt i 1901 med venteskur. Venteskuret blev senere udskiftet med samme betonmodel, som benyttes på Langelandsbanen.
Tårup trinbræt fik d. 27. august 1930 sidespor med ekspedition fra Mesinge station.

Tårup Trinbræt.
Tårup Trinbræt. - Fotograf: Sylvest Jensen (Luftfoto) - Dato: 1958

Kort over Tårup Trinbræt med Sidespor
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Tårup Trinbræt med Sidespor

Historisk kort over Tårup Trinbræt med Sidespor
Tårup Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Mesinge Station lå 29,3 km. fra første station.

Byggeår1899
Åbnet1900.04.05
Nedlagt1966.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseStationsvej 17, 5370 Mesinge
Højde placering over havet10,9 meter
GPS koordinater55.496781,10.645727
Mesinge Station.
Mesinge Station. - Fotograf: Sylvest Jensen (Luftfoto) - Dato: 1950

Kort over Mesinge Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Mesinge Station

Historisk kort over Mesinge Station
Mesinge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Dalby Station (Dal) lå 31,8 km. fra første station.

Byggeår1900
Åbnet1900.04.05
Nedlagt1966.03.31
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseDalby Bygade 44, 5380 Dalby
StednavneforkortelseDal
Højde placering over havet10,1 meter
GPS koordinater55.515302,10.661092

Dalby stationvar oprindelig endestation med privat pakhus og svinefold. Ved forlængelsen af banen til Martofte i 1914 blev sporet forlagt fra vestsiden af stationsbygningen til østsiden. Ved denne sporflytning blev retiradebygningen afkortet på østsiden. Varehuset var også i vejen for den nye bane, og blev derfor nedrevet og et nyt genopført.

Danby station set fra vejsiden.
Danby station set fra vejsiden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.18

Kort over Dalby Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Dalby Station

Historisk kort over Dalby Station
Dalby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hersnap Trinbræt med Sidespor lå 34,0 km. fra første station.

Byggeår1914
Åbnet1914.02.26
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet (læsserampe er tilbage)
GPS koordinater55.523199,10.673045

Hersnap trinbræt var med venteskur og sidespor med ekspedition fra Dalby station.

Banen er nu asfalteret sti - trinbfrættet lå til højre.
Banen er nu asfalteret sti - trinbfrættet lå til højre. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.18

Kort over Hersnap Trinbræt med Sidespor
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hersnap Trinbræt med Sidespor

Historisk kort over Hersnap Trinbræt med Sidespor
Hersnap Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kirkebro Trinbræt lå 35,0 km. fra første station.

Byggeår1914
Åbnet1914.02.26
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.532139,10.670438

Kirkebro trinbræt var med venteskur placeret i landsbyen Stubberup. Da Stubberup var optaget af en station Østbanen Sjælland (ØSJS) blev trinbrættet opkaldt efter den lokale gård.

Kirkebro Trinbræt.
Kirkebro Trinbræt. - Fotograf: Sylvest Jensen (Luftfoto) - Dato: 1952

Kort over Kirkebro Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kirkebro Trinbræt

Historisk kort over Kirkebro Trinbræt
Kirkebro Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Martofte Station (Mar) var Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane's endestation og lå 35,6 km. fra første station.

Byggeår1914
Åbnet1914.02.26
Nedlagt1966.03.31
AdresseFynshovedvej 522, 5390 Martofte
StednavneforkortelseMar
Højde placering over havet14,8 meter
GPS koordinater55.545118,10.658246

Martofte station havde remise, drejeskive, kulgård og vandkran.

Martofte Station.
Martofte Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.18 16:42:02

Kort over Martofte Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Martofte Station

Historisk kort over Martofte Station
Martofte Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane (OKMJ)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane
Lars Viinholt-Nielsen
2020
180

Bane Bøger Aps
9788791434556
Fynske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Fynske jernbaner
Niels Jensen
1976
112
København
J. Fr. Clausen
87-11-03736-9

Lige nu er der: 100 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk

Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.6.4 - build: 2021.01.22-08:53:48