Motor Materiel 7: Motormaterielet fra Frichs og Scandia 1932-1978


Motor Materiel 7: Motormaterielet fra Frichs og Scandia 1932-1978
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Motor Materiel 7: Motormaterielet fra Frichs og Scandia 1932-1978
John Poulsen, Peter Christensen, Ole-Jørn Koch og Lars Græsted Jensen
2009
216

Bane Bøger ApS
9788791434235

Dette bind behandler de danske fabrikker Scandia og Frichs' produktion fra 1932 og frem til lukningen af Frichs lokomotivfabrik. Frichs var i 1930'erne mht. dieselmotorvogne og diesellokomotiver godt med i sammenligning med udlandet. Bogen behandler alle de "klassiske" DSB motormaterieltyper fra MP til MT og MH, samt privatbanernes "firkantede" lokomotiver og motorvogne fra 1930'erne og efterkrigstidens "Marcipanbrød" og "Rulleskøjter".