NF - Nordfalsterske Jernbane


På Nordfalster stod striden om anlægget af Stubbekøbing - Nykøbing jernbanen meget voldsom. Der var adskillige forslag fremme vedrørende linieføringen. Horbelev blev foreslået som endestation i nord. Et andet forslag slog til orde for at føre banen i mere østlig retning og helt op til Grønsund for at etablere færgeforbindelse derfra til Møn. Det blev som bekendt ved linieføringen mellem Stubbekøbing og Nykøbing Falster også selv om de brave borgere i Sønder Alslev gjorde store indsigelser til kommisarius, men det kom der ikke meget ud af. De fik et brev i skarpe vendinger indeholdende ord som "Jalousi og Snævertsynethed". Det var dog ikke det sidste ord i den sag.

Kort efter vedtagelse af jernbaneloven i 1908 blev der startet et lokalt jernbaneudvalg der skulle forsøge at få etableret en jernbane mellem Stubbekøbing og Guldborg. Specielt var man i Guldborg bekymret over at være koblet af udviklingen. Omvendt var både Stubbekøbing og Nørre Alslev interesserede idet begge byer allerede havde jernbaneforbindelse, Nørre Alslev strækningen mellem Orehoved og Nykøbing Falster, Stubbekøbing strækningen til Nykøbing Falster og Nysted. For begge disse to byer ville en sådan bane have betydet mere trafik og mulighed for yderligere vækst og udvikling. Guldborg så banen som et vigtigt element at bevare positionen som handelsby for sit opland og måske trække yderligere handel og vækst.

Da udvalget havde fået konkretiseret sine planer rettede man henvendelse til SNNB for at få dette selskab som medansøger på koncessionen. Det lykkedes for SNNB at have mel i munden og blæse samtidigt idet man sagde nej til at være medansøger, men i samme åndedrag meddelte at SNNB gerne vil overtage driften af en sådan bane. Udvalget arbejdede herefter videre med projektet alene og fik det efter en del besvær optaget på jernbaneloven af 20. marts 1918 hvor det blev stillet i udsigt at der kunne ydes et statstilskud på 50 procent af anlægsudgifterne i fald banen blev etableret. Men siden loven af 1908 havde forholdene forandret sig for nye jernbaneprojekter.

Det var efterhånden begyndt efterhånden at gå op for staten at mange jernbaner var i hæftig konkurrence med den tiltagende landevejstrafik og specielt med rutebilerne. Staten var også i stigende grad bekymret over den mængde af tilskud der skulle gives for at holde disse mange små jernbaner i live. Med andre ord var hver ny jernbane med til at dræne statskassen for likvide midler. Man nedsatte derfor en kommission der skulle undersøge hvorvidt eksisterende og planlagte jernbaner var driftsøkonomisk forsvarlige. Denne kommission tyndede godt ud i antallet af projekterede jernbaner på 1918 loven. Efter kommissionens opfattelses kunne en hel del af de foreslåede jernbaner med langt bedre økonomi omdannes til busruter, mens andre igen blev forkastet fordi de ville udgøre en trussel mod allerede etablerede baner.

I tilfældet med den vedtagne jernbane mellem Stubbekøbing og Guldborg var der to afgørende forhold: det første var landevejstrafikken og det hastigt voksende rutebilsnet i området, det andet var forventet driftsunderskud på omkring 60 - 70.000 kroner om året. Kommissionen anbefalede derfor at banen ikke burde etableret og der blev derfor ikke meddelt eneretsbevilling hvormed projektet blev lukket. For Guldborg blev dette ikke den ventede katastrofe. Allerede få år senere kom Storstrømsbroen og den øgede biltrafik kompenserede i høj grad for den manglende jernbane. Byen kom til at ligge på en at de centrale forbindelse mellem Lolland og København.

Strækningen var tænkt således:
Stubbekøbing (0 km) - Lillebrænde (5 km) - Gundslev (8 km) - Nørre Alslev (11 km) - Nørre Kirkeby (15 km) - Lundby (17 km) - Sundby (19 km) Guldborg (22 km)


Nordfalsterske Jernbane (NF) servicerede følgende jernbaner

Jernbanens navnOperatørLængdeÅbnetNedlagt
Nordfalsterske Jernbane NF 22,0Ikke anlagtIkke anlagt

Litteratur for: NF - Nordfalsterske Jernbane

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Jernbaner på Lolland-Falster og Bornholm
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Jernbaner på Lolland-Falster og Bornholm
Niels Jensen
1977
112
København
J. Fr. Clausen
87-11-03777-6