VSVT - Vestsjællands Veterantog


Vestsjællands Veterantog arbejder på at bevare og restaurere historiske vogne og lokomotiver til veterantogskørsel på Vestsjælland.

Overskuddet fra veterantogskørslen går til vedligeholdelse og istandsættelse af vogne og lokomotiver. Vestsjællands Veterantog modtager ingen offentlig støtte, men har en række sponsorer, der støtter økonomisk eller på andre måde.

Vestsjællands Veterantog blev stiftet i 1978 under navnet D-maskine gruppen. Navnet blev ændret til Vestsjællands Veterantog i foråret 2006 for bedre at signalere gruppens aktiviteter.

I 2011 blev Vestsjællands Veterantog fusioneret med Skælskørbanen i forbindelse med omdannelsen af Slagelse-Næstvedbanen og Skælskørbanen til naturstien "Fodsporet".

Vestsjællands Veterantog er en del af Danmarks ældste og eneste landsdækkende jernbaneklub, Dansk Jernbane-klub.

Vestsjællands Veterantog har flere tidstypiske tog som:

  • Et DSB sidebanedamptog med rystevogne anno 1951. Denne type tog kørte f.eks. på Nordvestbanen (Roskilde-Kalundborg) og Slagelse-Værslev Banen i starten af 1950'erne.
  • Et typisk motortog fra privatbanerne år 1928. VNJ M 2 har kørt ved Varde-Nr. Nebel-Jernbane frem til 1960
  • LNJ M 4 er fra Lyngby-Nærum-Jernbane, hvor den blev hensat i 1960.

For at veterantoget må kører på de almindelige jernbanestrækninger, er køretøjerne sat i stand, så de overholder de tekniske krav, der er fastsat i Veterantogsbestemmelserne.