CRSA - C Rail Safety ApS


C Rail Safety ApS er en specialiseret aktør inden for den danske jernbanesektor, med en central fokus på vedligeholdelsesopgaver langs landets jernbanestrækninger. Siden stiftelsen i 2011 har virksomheden etableret sig som en vigtig partner for sikkerheds- og vedligeholdelsesoperationer på jernbanen, understøttet af et eget sikkerhedscertifikat, der tillader udførelse af komplekse og sikkerhedskritiske opgaver.

Med cirka 20 medarbejdere, som besidder et bredt spektrum af kompetencer inden for jernbanebranchen, spænder C Rail Safety ApS's tjenester over en række nøgleområder, herunder arbejde som arbejdsleder, rangerleder, lokomotivfører, vagt, sportekniker og troljefører. Disse kompetencer muliggør en alsidig tilgang til jernbanevedligeholdelse og sikkerhedsstyring.

Virksomheden tilbyder en omfattende portefølje af tjenester, der dækker vigtige vedligeholdelsesbehov såsom dokumentation, blødbundsudskiftning, skinneaflæsning, svejsning, svelleudskiftning og kørestrømsarbejde. Derudover inkluderer tjenesteudbuddet installation og vedligehold af sikkerhedsudstyr som tavleopsætning og sikringsmontering samt udførelse af forskellige former for anlægsarbejde relateret til jernbaneinfrastrukturen.

Et af de centrale områder, hvor C Rail Safety ApS skaber værdi, er gennem deres engagement i sikkerhed ved arbejde på eller ved jernbanen. Firmaet tilbyder undervisning og tager ansvar for sikkerhedsaspekter ved alle deres operationer, hvilket sikrer, at alle vedligeholdelses- og anlægsarbejder udføres med højeste sikkerhedsstandarder. Dette fokus på sikkerhed er ikke kun en kerneværdi for virksomheden, men også en essentiel service, der understøtter den overordnede sikkerhed på det danske jernbanenet.