ABB Scandia - ABB Scandia


ABB Scandia var en dansk virksomhed, der oprindeligt startede som Randers Jernbanevogn Fabrik i 1869. I 1876 blev fabrikken omdannet til aktieselskab og skiftede navn til Scandia A/S. De producerede primært jernbanevogne og tog til DSB og danske privatbaner.

I begyndelsen af 1900-tallet oplevede Scandia en guldalder med stor efterspørgsel på jernbanevogne. De blev kendt for deres høje kvalitet. I 1914 fik Scandia eneret på at levere togvogne til DSB, en position de beholdt indtil 1929.

Mellemkrigstidens økonomiske krise ramte Scandia hårdt, og de måtte afgive eneretten til DSB. I 1930 blev fabrikken overtaget af Thomas B. Thrige og fik navnet "Vognfabrikken Scandia". De fortsatte dog med at producere jernbanevogne og tog i de efterfølgende årtier.

I slutningen af 1980'erne gennemgik fabrikken en økonomisk rekonstruktion og skiftede navn til ABB Scandia. De færdiggjorde DSBs IC3-tog i denne periode. I 1996 blev ABB Scandia overtaget af den canadiske multinationale koncern Bombardier og skiftede navn til Adtranz.

Bombardier Transportation Denmark A/S, som den danske afdeling hed i sidste ende, blev opløst i 2001. Selvom ABB Scandia ikke længere eksisterer, har de efterladt sig en varig arv i form af ikoniske danske tog som IC3 og IR4. Deres bidrag til dansk jernbanehistorie er uomtvisteligt.