LVJ - Lyngby-Vedbæk Jernbane


Allerede i det 17. århundrede opstod noget af Danmarks første industri langs Mølleåen, i form af 9 vandmøller, der producerede alt fra papir og tøj til krudt og andet godt.

Infrastrukturen langs Mølleåen skabte dog hurtige udfordringer med transport til og fra fabrikkerne, så der kunne komme materialer frem til produktionen og de forarbejdede varer kunne komme retur. Med åbningen af Lyngby Station på Nordbanen i 1863, blev nogle af disse problemer delvis løst, men transporterne til og fra Lyngby Station var stadig en udfordring.

Omkring 1875 fremkom de første planer om en jernbane langs Mølleåen med tilslutning til Lyngby Station. Først i 1891 blev der nedsat et udvalg, der året efter i 1892 kunne fremlægge et projekt til anlæggelse af en jernbane fra Lyngby Station og et forløb langs Mølleåen til Vedbæk Station på den forventelige kommende København-Helsingør jernbane (Den sjællandske Kystbane).

Med Jernbaneloven af den 8. maj 1894 blev anlægget af Lyngby-Vedbæk Jernbane vedtaget i Folketinget som bane nr. 11 og med 50% statsstøtte, i den store privatbanelov: LOV nr. 84. København-Helsingør jernbane (Den sjællandske Kystbane) blev vedtaget på Jernbaneloven af den 8. maj 1894, som LOV nr. 88.

At rejse den nødvendige kapital viste sig hurtigt at være langt sværere end forventet og i efteråret 1894 blev baneplanerne indstillede. Fire år senere, i 1898, gjorde man et nyt forsøg, og den 2. juni 1898 blev Aktieselskabet Lyngby-Vedbæk Jernbane stiftet.

Det omfattende jordarbejder blev påbegyndt i foråret 1899 og arbejdet var udfordrende på grund af Mølleåen, flere mindre åer, bakker, moser m.v. Arbejdet skred dog langsomt frem og den 22. juni 1900 kunne et prøvetog med indbudte gæster gennemkøre Lyngby-Vedbæk strækningen. Indvielsen af Lyngby-Vedbæk Jernbane fandt sted den 17. august 1900, og den 25. august 1900 startede den ordinære drift med fem personførende tog og et godstog i hver retning. Lyngby-Vedbæk Jernbanes længde blev 12,1 km og køretiden var ca. 35 minutter, hvilket bevirkede at driften kunne klares med kun én togstamme.

Lyngby-Vedbæk Jernbane var allerede i økonomiske problemer ved banens åbning og det skulle blive et vedvarende problem for Lyngby-Vedbæk Jernbane i hele banens levetid. Nogle år gav overskud, hvor de andre år gav underskud og det var uanset, hvor meget der blev sparet på driften.

Lyngby-Vedbæk Jernbane blev anlagt for at betjene Mølleådalens industrier, da man forventede store godstransport til og fra fabrikkerne her, men Lyngby-Vedbæk Jernbane blev stort set kun en ren personbane, da godsmængderne blev beskedne. Persontrafikken var heller ikke prangende da Lyngby-Vedbæk Jernbane gik igennem et forholdsvis øde område på det tidspunkt, hvor banen blev anlagt.

I 1917 blev finansieringen af driften så stor en opgave, at bestyrelsen bag Lyngby-Vedbæk Jernbane opgav at drive banen og pr. den 1. juli 1917 blev driften af Lyngby-Vedbæk Jernbane indstillet. Allerede dagen efter holdt bestyrelsen, kommunerne og virksomheder langs banen et krisemøde, hvor kommunerne indvilligede i at garantere for Lyngby-Vedbæk Jernbanes drift i yderligere to måneder. Allerede den 3. juli 1917 blev driften af Lyngby-Vedbæk Jernbane genoptaget, med ét enkelt dagligt personførende godstog i hver retning. Senere blev garantiperiode flere gange forlænget med ét år ad gangen.

Selvom Lyngby-Vedbæk Jernbane havde tilslutning til statsbanestationer i både Lyngby og Vedbæk, foretrak de fleste passagerer den kortere vej til København via Lyngby. Den forventede trafik med badegæster til Vedbæk blev heller ikke en succes.

I 1921 ville kommunerne ikke længere dække Lyngby-Vedbæk Jernbanes underskud, og det blev derfor besluttet at nedlægge strækningen fra Nærum til Vedbæk, da denne del af strækningen aldrig havde givet overskud. Med loven af den 10. maj 1922 fik Lyngby-Vedbæk Jernbane tilladelse til at nedlægge strækningen Nærum-Vedbæk pr. 1. april 1923. Den 1. januar 1923 nedlagdes persontrafikken på strækningen Nærum-Vedbæk, medens godstrafikken fortsatte indtil skinnerne, blev taget op i foråret 1923. Likvidationssalget fra nedlæggelsen af Nærum-Vedbæk strækningen gav et overskud på 25.775 kr. Søllerød kommune overtog Lyngby-Vedbæk Jernbanes banetracé mellem Nærum-Vedbæk og omdannede den til cykel- og gangsti, hvor stien hurtigt fik øgenavnet "grisestien".

I regnskabsåret 1920-1921 lånte Lyngby Vedbæk Jernbane 19.995 kr. af kommunen.
I regnskabsåret 1921-1922 lånte Lyngby Vedbæk Jernbane 25256 kr. af kommunen.


Lyngby-Vedbæk Jernbane (LVJ) servicerede følgende jernbaner

Jernbanens navnOperatørLængdeÅbnetNedlagt
Jægersborg-Nærum LT (Oprindelig: LNJ) 7,81954.10.03I drift
Lyngby-Vedbæk Jernbane [1900-1923]LVJ 12,11900.08.251923.01.01

Lyngby-Vedbæk Jernbane (LVJ) havde følgende banemærkerDriftsdata for Lyngby-Vedbæk Jernbane (LVJ)


DriftsårDamplok.Motorlok.Tog km DampTog km MotorRejendeTons GodsPakkerPersonaleIndtægtUdgiftDriftsres.
1900-19013026.000044.6802.4264531212.74518.837-6.092
1901-19023050.0000104.30013.3412.4191230.18028.5141.666
1902-19033052.0000104.30819.6005.6581331.68831.63850
1903-19043052.0000116.32721.0076.3121337.14238.609-1.468
1904-19053055.0000110.20022.9925.5601337.61537.330285
1905-19063062.0000113.15022.5404.8931337.69237.511181
1906-19073062.0000136.63026.5706.5661346.36345.3221.041
1907-19083062.0000137.56535.5006.0101361.95052.4389.512
1908-19093066.0000136.01828.2376.5021347.98948.259-270
1909-19103062.0000123.68722.1946.0101345.36044.2111.149
1910-19113060.0000105.77322.4677.0001347.09845.6781.411
1911-19123061.0000113.91124.9107.1271351.5524.4975.055
1912-19133063.0000110.6912.4627.8931352.60650.9021.704
1913-19143062.0000127.86029.1194.4731352.45961.650-9.191
1914-19153055.0000122.24028.8504.8431353.69350.7892.904
1915-19163054.0000125.74732.6265.4621255.60154.3961.205
1916-19173040.0000109.05532.8815.1671086.18574.44611.739
1917-19183012.000022.42821.0171.957853.25157.582-4.331
1918-19193010.000017.75335.6081.553893.37380.23013.143
1919-1920309.000021.57632.3081.461885.046105.603-20.557
1920-19213010.000021.80219.8791.4538110.562114.401-3.839
1921-19223020.000094.4008.4211.384999.22684.50414.722
1922-19233026.0000114.9008.3431.501973.01481.443-8.429

Litteratur for: LVJ - Lyngby-Vedbæk Jernbane

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Lyngby-Vedbæk Jernbane (Dansk Jernbane-Klub: 17)
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Lyngby-Vedbæk Jernbane (Dansk Jernbane-Klub: 17)
B. Wilcke og P. Thomassen
1967
99

Dansk Jernbane-Klub
65.841
Nordsjællandske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Nordsjællandske jernbaner
Niels Jensen
1975
80
København
J. Fr. Clausen
87-11-03671-0
Nærumbanen 1900- 1975 (Dansk Jernbane-Klub: 38)
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Nærumbanen 1900- 1975 (Dansk Jernbane-Klub: 38)
Ole-Chr. M. Plum & Birger Wilcke
1975
191

Dansk Jernbane-Klub
Nærumbanen 1900-2000 100 år langs Mølleåen (Dansk Jernbane-Klub: 51)
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Nærumbanen 1900-2000 100 år langs Mølleåen (Dansk Jernbane-Klub: 51)
Ole-Chr. Munk Plum
2000
179

Dansk Jernbane-Klub
9788787050449
Nærumbanen gennem 75 år: 1900 - 25. august - 1975
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Nærumbanen gennem 75 år: 1900 - 25. august - 1975
P. Thomassen
1975
232


87-87113-01-5