ONFJ - Odense-Nørre Broby-Faaborg banen


Odense - Nørre Broby - Faaborg banen var som Svendborg - Nyborg banen oprettet som et selvstændigt selskab med egen drift. SFJ var dog dybt engageret i banen idet man i et vist omfang stod for banens anlæg og overtog forpagtningen af banen fra starten. Banen var kun i en kort periode et aktiv for SFJ og således blev banen anført af SFJ som en direkte tabsgivende aktivitet da man i 1933 henvendte sig til trafikministeren. Efter at have granske sagen via et udvalg anbefalde ministeriet at nedlægge ONFJ over en periode.

I et vist omfang betød restriktionerne i rejsemulighederne under 2. verdenskrig således en kunstig forlængelse af levetiden for denne bane. En revision af økonomien i 1947-48 forud for Statens overtagelse af SFJ påviste dog at ONFJ havdet et underskud på godt og vel 157.000 kroner. I forbindelse med statens (DSB) overtagelse af SFJ i 1949 fortsatte banen med at være i privat eje. Der blev dog indgået en aftale hvorefter DSB forpagtede banen i 5 år fra 1949 og frem.

Da forpagtningsperiode udløb blev det besluttet at nedlægge banen. Beslutningen om nedlæggelsen blev ganske vist truffet i København hos Statsbanerne men årsagerne hidrørte fra lokale fynske forhold. Ved overtagelsen af SFJ overtog Statsbanerne også forpligtelsen til vedligehold af banen i samarbejde med de lokale kommuner der var med ejere af det selskab der ejede strækningen. Kommunerne var dog uvillige til at skyde flere penge i banen og dermed lå det i kortene at banen skulle nedlægges når den 5-årige aftale udløb. SFJ havde til denne bane anskaffet 4 2B0-T2 lokomotiver der var lidt mindre end Statsbanernes litra A. Ved overtagelse af SFJ blev disse maskiner benævnt litra AF.


Odense-Nørre Broby-Faaborg banen (ONFJ) servicerede følgende jernbaner

Jernbanens navnOperatørLængdeÅbnetNedlagt
Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbane DSB (Oprindelig: ONFJ) 51,31906.10.031954.05.22

Litteratur for: ONFJ - Odense-Nørre Broby-Faaborg banen

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Odense-Nr. Broby-Fåborg banen
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Odense-Nr. Broby-Fåborg banen
Lars Viinholt-Nielsen
1993
128
Århus
SFJ-bøger
87-984810-0-2
Fynske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Fynske jernbaner
Niels Jensen
1976
112
København
J. Fr. Clausen
87-11-03736-9