RFB - Ringe-Faaborg Banen


Fåborg - Ringe - Nyborg banen blev anlagt i to etapper.
1. Etappe i 1878 hvor SFJ (Syd Fynske Jernbaneselvskab) tilbød at drive en eventuel Fåborg - Ringe bane og ved loven af 16. juni 1879 blev det besluttet at anlægge denne bane for statens regning. I denne lov var der en tilføjelse der muliggjorde en forlængelse til Nyborg fra Ringe.

2. Etappe med en forlænges til Nyborg fra Ringe blev muligt ved lov af 8. maj 1894.
Begge etapper blev anlagt af SFJ med financiering fra staten og drift af SFJ. SFJ drev banen frem til 1. april 1949, hvor den overgik til drift af DSB.

Da SFJ startede anlægsarbejdet i 1880, af Ringe - Fåborg etappen, kunne man ikke skaffe lokal arbejdskraft og det var derfor nødvendigt at hente svensk arbejdskraft. Med svensk arbejdskraft skred arbejdet hurtigt frem. Der var ikke de store jord opgaver i projektet og alerede i starten af maj 1881 kunne de leverede skinne fra Union Gieserei: Dortmund lægges - med start i Ringe. Til fremførsel af skinnemateriel på banen benyttede SFJ deres eget lokomotiv nr 4 : Sct Jørgen - som nåede til Fåborg den 21. september 1881. Prøvekørslen af banen startede 15. marts 1882 med en efterfølgende indvielse den 31. marts 1882 og idriftagelse den 1. april 1882.

2. etappe fra Ringe til Nyborg blev efterfølgende foreslået igangsat af indenrigsminister Ingerslev i 1890 og i 1891 var der et formelt foreslag klar med en banestrækning på 26,8 kilometer og med mellemstationer i Vindinge, Refs Vindinge, Ørbæk, Ellested og Ryslinge.
2. etappe af banen kunne vedtages med loven af 8. maj 1894. Ifølg lovforslaget skulle SFJ også forpagte 2. etappe af banen. Staten tog et udgangspunkt i forpagtningen af 1. etappe, hvor SFJ årligt skulle betale 3% af anlægsbeløbet. SFJ var dog kun villig til at skulle betale 2% og efter lage forhandlinger fik SFJ driften for 2%.

I 1896 startede anlægsarbejderne og banen stod færdig 1. september 1897. Der var dog meningen at banen skulle stå færdig 1. maj 1897 men noget af jordarbejdet undervejs voldede problemer.

Vigtige årstal for Fåborg-Ringe-Nyborg jernbane:
1879.06.16 Fåborg - Ringe bane bliver til ved lov af 16. juni 1879 hvor det bliver besluttet at anlægge denne bane for statens regning.
1882.04.01 Ringe - Fåborg etappen tages i drift.
1894.05.08 Ringe - Fåborg banen forlængelse til Nyborg fra Ringe ved lov af 8. maj 1894.
1897.09.01 Nyborg Ringe etappen tages i drift.
1949.04.01 DSB overtager driften af Nyborg - Ringe - Fåborg banen.
1962.05.27 Nyborg Ringe etappen nedlægges.
1962.05.27 Ringe - Fåborg etappen nedsættes til status som godsbane.
1987 DSB besluttede at ophøre med at køre godstog mellem Faaborg og Korinth.
1988.01.09 SFvJ, Faaborg - Veteranjernbane blev en realitet på den stiftende generalforsamling på Sundskolen i Faaborg.
1992.05.28 Indviede amtsborgmester Jens Peter Fisker officielt veteranbanen.


Litteratur for: RFB - Ringe-Faaborg Banen

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Fynske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Fynske jernbaner
Niels Jensen
1976
112
København
J. Fr. Clausen
87-11-03736-9
Nyborg-Ringe-Fåborg banen : med et afsnit om færgeoverfarten Fåborg-Mommark
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Nyborg-Ringe-Fåborg banen : med et afsnit om færgeoverfarten Fåborg-Mommark
Lars Viinholt-Nielsen
1981
231
Odense
Odense Universitetsforlag
8774923552
Sydfyenske Jernbaners Rullende Materiel
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sydfyenske Jernbaners Rullende Materiel
Lars Viinholt-Nielsen
2016
144

Bane Bøger
9788791434471