København Hovedbanegård


Københavns Hovedbanegård blev indviet 30. november 1911, hvor kronprins Christian X og trafikminister Thomas C. Larsen holdt taler. Dagen efter (den 1. december 1911), afgik indvielsestoget fra banegården.

Københavns Hovedbanegård er tegnet af Statsbanernes overarkitekt Heinrich Wenck, der med sin helt egen stil har stået for mange ikoniske bygninger bl.a. Østerport Station, Nyborgbanens Station og mange privatbanestationer. Heinrich Wenck blev sekunderet af konduktør Einar Ambt, der var søn af DSBs generaldirektør Charles Ambt.

Hovedbanegården havde en svær fødsel. Wenck havde i årene 1898-1902 udarbejdet flere forslag til en ny banegårdsbygning i flere etager, der dog blev forkastet af Rigsdagen for at være unødigt overdådige. I de fleste af disse forslag havde Wenck foreslået en kombineret banegård og administrationsbygning for Statsbanerne, men sådan blev det ikke. Banegårdens indre er da af sparehensyn heller ikke så rigt dekoreret som Wencks tidligere arbejder. Ikke desto mindre hører banegården med sit materialevalg til blandt Europas mest unikke.

Stilmæssigt har den en del til fælles med f.eks. Københavns Rådhus som er opført i samme periode. De fremtrædende materialer er mursten, skifer og granit, og der er tilføjet et væld af dekorationsdetaljer. Inspireret af Herholdts banegård anvendte Wenck også en træbuekonstruktion både i de to afgangs- og ankomsthaller og i de 6 buer over perronerne. Det var formentlig i lige så høj grad et stilistisk valg, eftersom Wenck sjældent anvendte støbejern. Hele banegårdens fundament, kælderetage samt platformen, der bærer banegårdspladsen, er dog udført i jernbeton.

Maleren Jens Martin Victor Lund stod for de 10 sandstenfigurer der pryder hovedfacaden. Figurerne forestillende folketyper i nationaldragter (1910).

Stationen er opført med 6 perroner for publikum og 5 lavere bagageperroner. På ydersiden af spor 1 (nærmest Tivoli) findes en perron, der bl.a. giver adgang til de kongelige ventesale, og på ydersiden af spor 12 findes en høj bagageperron. De 12 perronspor er gennemgående fra det store baneterræn i syd og videre ud i Boulevardbanestrækningen. Der er senere tilføjet yderligere perronanlæg på den anden side af Tietgensbroen. Trapperne fra perronerne til Tietgensbroen er opført i hhv. 1977 (fjerntogsperronerne) og 1971 (S-togs-perronerne). Førhen skete billetkontrol ved adgangen til perronen, og det var uhensigtsmæssigt med flere adgangsveje.

I dag benyttes sporene 9-12 af S-tog, men var oprindeligt forbeholdt nærtrafikken. De blev først taget i brug 1. oktober 1921 sammen med åbningen af de sidste to af Boulevardbanens fire spor. Frem til 1934 blev perronen på ydersiden af spor 12 brugt for ankommende tog, der skulle tømmes for passagerer. Det var også i dette år, at S-togene kom til.

Oprindeligt var den nuværende banegårdshal opdelt i hhv. en afgangshal nærmest Banegårdspladsen og en ankomsthal nærmest perronerne. Denne adskillelse af ankommende og afrejsende passagerer stod helt centralt i Wencks projekt. Disse haller var adskilt af en "ø", hvorfra der bl.a. skete ekspedition af rejsegods – frem til 1940'erne var det almindeligt at medbringe store mængder bagage. Adgang til perronerne fra afgangshallen skete via trapper nærmest bagageøen, der førte ned til underjordiske ventesale, hvorfra der var udgang til perronen. Der var ikke gennemgang mellem ankomst- og afgangshallerne for publikum før 1934, hvor der blev skabt to brede passager. Langs afgangshallens indervægge mod nord, ud til banegårdspladsen, fandtes et antal ventesale – behørigt opdelt i hhv. 1., 2. og 3. klasse – og kiosker udført i træ. Den sidste af disse kiosker forsvandt ved ombygningen i 1994 (se nedenfor). Hovedindgangen og vestibulen er også placeret mod nord i det store tårn med pyramidetag og kobberspir. Dette hvælvede rum har en vindrose med angivelser af verdenshjørnerne i loftet, der er forbundet med vindfløjen og viser vindretningen. I de to flankerende siderum var – og er der stadig – billetsalg fra båse udsmykket med rigt træskærerarbejde.

Wencks bygning er et "gesamtkunstwerk", hvor arkitekten har tegnet alle detaljer; lige fra de bornholmske klinker, bænke, de store lysekroner, som der oprindeligt hang 12 stykker af (2 er opsat i hallen, 2 andre findes på Østerport Station), kioskerne, skilte i smedejern med sirlig skrift, dørhåndtag og -skilte i messing med DSB-logo og glasmalerierne med byvåben fra danske byer.

Perronhallerne er et kapitel for sig, for oprindelig ville Wenck have ét stort tag over perronerne, men det bekostelige forslag blev sparet væk af Rigsdagen under opførelsen. På et tidspunkt så det ud til, at der slet ikke ville komme perrontage, men midt under byggeriet blev der så alligevel bevilget penge til overdækninger. Politikernes vægelsind betød, at tagene ikke kunne støde helt op til hovedbygningen, der var færdigopført, og at Wenck måtte lave en lappeløsning med små tage imellem perrontagene og banegårdsbygningen.

Langs Bernstorffsgade (dengang Tivoligade) findes en lang bygningskrop, der afbrydes af banegårdens to gavle og sideindgangen. I den nordlige bygning nærmest Hotel Plaza findes hovedbanegårdens restaurant, mens bygningen mod syd er en administrationsfløj, der også rummer den kongelige ventesal. Denne bygning blev i 1919-21 forlænget af Wenck og hans efterfølger, K.T. Seest. Den forlængede del har ikke samme grad af udsmykning som resten af bygningen.

Mærkeligt nok opdagede man først på et sent tidspunkt, at der manglede en perrontunnel i tilfælde af, at passagererne skulle skifte tog og bevæge sig hen til en anden perron end den, de allerede befandt sig på. Derfor måtte perronerne brydes helt op igen og en tunnel konstrueres. Der var i øvrigt også oprindelig en tunnel, der forbandt banegården med Centralpostbygningen.

Heinrich Wenck selv udtalte om sit værk, at han havde udformet bygningen, så den skulle være:
"passende for Danmark – for vort Lands Forhold og dets Karakter – saaledes, at det sidste Indtryk, som bortdragende Danske fik, var samme, som mødte de ankommende Fremmede: – Noget dansk."Stamdata for København Hovedbanegård


Byggeår1911
Åbnet1911.12.01
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseReventlowsgade 7, 1651 København V
StednavneforkortelseKh
Højdeplacering over havet3,0 meter
GPS koordinater55.672723,12.564776


Oversigt over andre stationer fra København

FotoStationens navnBeskrivelse
Stedet er fotograferetKøbenhavn H Metrostation (Kh)København H Metrostation ligger lige op ad Københavns Hovedbanegå...
Stedet er fotograferetKøbenhavn Hovedbanegård (Kh)Københavns Hovedbanegård blev indviet 30. november 1911, hvor kro...
Stedet er fotograferetKøbenhavn Godsbanegård (Gb)Københavns Godsbanegård var en af de største og mest trafikerede ...
Stedet er fotograferetHolte Banegården [1896-1917]Holtebanegården åbnede i 1896 og var endnu én i en rækken af stat...
Stedet er fotograferetKlampenborgbane StationDen 2. Klampenborgbanestation, eller "Station III", som den hed i...
Stedet er fotograferetKøbenhavn Station (Kh) [1864-1911]I løbet af 1850'erne kom der planer for at få udbygget jernbanene...
Klampenborgbane Station [1863-1887]Klampenborgbanestationen i København opførtes til åbningen af den...
Stedet er fotograferetNord BanegårdenNordbanegården var fra 1863-1887 udgangsstation for Klampenborgba...
Stedet er fotograferetKøbenhavn Station (Kh) [1847-1864]Københavns første Station lå i Dronningens Enghave og blev åbnet ...København Hovedbanegård servicerede følgende jernbaner

Jernbanens navnOperatørLængdeÅbnetNedlagt
Frederikssundbanen [1911-1949]DSB 41,71911.12.011949.05.15
Klampenborgbanen [1917-1934]DSB 13,31917.12.011934-04-03
København-CPH Lufthavn (Øresundsbanen) DSB 11,81998.09.27I drift
København-Helsingør (Den sjællandske Kystbane) DSB 46,21897.08.02I drift
København-Hillerød (Nordbanen) DSB 60,91863I drift
København-Ringsted DSB 60,02019.05.31I drift
København-Roskilde DSB 31,31847.06.27I drift
Linje A (S-Banen) DSB 65,81934.05.15I drift
Linje B (S-Banen) DSB 46,81936.05.15I drift
Linje Bx (S-Banen) DSB 46,81953.10.04I drift
Linje C (S-Banen) DSB 55,01950.05.14I drift
Linje E (S-Banen) DSB 57,91968.05.26I drift
Linje H (S-Banen) DSB 44,91987.05.31I drift
Vestbanen på Sjælland DSB 108,31847.06.27I drift

BBR Data for København Hovedbanegård

BBR DATA fra Danmarks Adressers Web API (DAWA), som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har ansvaret for.
BBR DATA hentet: 2020-05-31 22:37:08
BBR Højde over havet3,0 meter
BBR GPS koordinater55.67230394,12.56398975
BBR Byggeår eller konverteringsår1911
BBR Bebygget areal i alt10261 m2
BBR Bebygget areal hovedbygningen10261 m2
BBR Samlet erhvervsareal10261 m2
BBR Antal etager1
BBR Fredningskode og type1 - Bygningen fredet iht. bygningsfredningsloven

Banedanmarks Data for København Hovedbanegård

Stations DATA fra Banedanmarks Open Data: http://geodata-banedanmark.opendata.arcgis.com/
Stations DATA hentet: 2020-05-16 21:22:50
Afsnits navnKøbenhavn H
Afsnits typeStation
Afsnits forkortelseKh
Afsnits GPS koordinater55.67231315,12.56451888

Krak luftfoto 1954 vs 2020 af København Hovedbanegård


Kortforsyningen: skråfoto-2017 over København Hovedbanegård set mod northBillede af København Hovedbanegård

Billede af København Hovedbanegård.
Billede af København Hovedbanegård.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.05.12 15:14:17


Gamle film fra København Hovedbanegård

Film fra København Hovedbanegård, hvor Maler og grafiker Dan Sterup-Hansen (1918-1995) skildres her som grafiker, hvor han i en periode gjorde studier af miljøet på Københavns Hovedbanegård.
Kilde: Filmcentralen (Det Danske Filminstitut) - Dato: 1957 - LINK til kilde.


Noter:

1957, 12 min., Stum

Maler og grafiker Dan Sterup-Hansen (1918-1995) skildres her som grafiker, hvor han i en periode gjorde studier af miljøet på Københavns Hovedbanegård. Senere følges processerne ved sort- og farveraderingernes tilblivelse. Vi ser også forarbejdet og tilblivelsen af hans store keramikrelief på Folkets Hus på Enghavevej.


Film af juletrafikken fra København Hovedbanegård.
Kilde: Filmcentralen (Det Danske Filminstitut) - Dato: 1938 - LINK til kilde.


Noter:

1938, Københavns Hovedbanegård, 0:30 min., Stum

Optagelser fra Københavns Hovedbanegård julen 1938, hvor juletrafikken sætter rekord: 77.500 rejser fra Hovedbanen til stationer udover Roskilde.


Film af juletrafikken fra København Hovedbanegård.
Kilde: Filmcentralen (Det Danske Filminstitut) - Dato: 1938 - LINK til kilde.


Noter:

Moderniseringen af Statsbanernes vognpark er nu så vidt fremskredet, at de små to-akslede kupévogne fra nytår 1939 ikke mere bruges på hovedlinjerne. Et sådant tog afgik juleaften fra Københavns Hovedbanegård, men vil i fremtiden ikke blive set dér. Juletrafikken satte rekord: 77.500 rejste fra Hovedbanen til stationer udover Roskilde.


Film fra København Hovedbanegård, hvor de indbudte gæster ankommer til Københavns Hovedbanegaard og stiger på lyntoget til Jylland.
Kilde: Filmcentralen (Det Danske Filminstitut) - Dato: 1935.05.14 - LINK til kilde.


Noter:

1935, Københavns Hovedbanegård, 1:01 min., Stum

De indbudte gæster ankommer til Københavns Hovedbanegaard og stiger på lyntoget til Jylland.


Video fra København Hovedbanegård

Video af ME på København Hovedbanegård, Sidste dag i ordinær drift: Litra ME - ære være dit minde og lyden af din 16-645 E3B dieselmotor.
Kilde: Jacob Laursen - Dato: 2021.12.10 12:31:00


Video fra København Hovedbanegård, hvor ME1536 kører fra perron med dobbeltdækker vognene.
Kilde: Jacob Laursen - Dato: 2021.11.23 15:43:50


Video af sammenkobling mellem IC3 MFB 5227 og IC3 MFB 5250 på København Hovedbanegård.
Kilde: Jacob Laursen - Dato: 2021.09.06


Billeder af København Hovedbanegård

Billede af København Hovedbanegård.
Billede af København Hovedbanegård.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.05.12 15:20:46


Billede af København Hovedbanegård.
Billede af København Hovedbanegård.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.05.12 15:17:39


Billede af København Hovedbanegård.
Billede af København Hovedbanegård.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.05.12 15:11:23


Billede af København Hovedbanegård.
Billede af København Hovedbanegård.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Ariel/Dansk Luftfoto - Dato: 1989 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1989 -
Sted:Danmark, Sjælland, København
Ophav:Ariel/Dansk Luftfoto
År:1989

Id:A891560_008.tif


Billede af København Hovedbanegård.
Billede af København Hovedbanegård.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Ariel/Dansk Luftfoto - Dato: 1989 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1989 -
Sted:Danmark, Sjælland, København
Ophav:Ariel/Dansk Luftfoto
År:1989

Id:A891560_010.tif


Billede af København Hovedbanegård.
Billede af København Hovedbanegård.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Nowico - Dato: 1934 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:Københavns Hovedbanegård
Bygningsnavn:Københavns Hovedbanegård
Sted:Danmark, Sjælland, København
Vejnavn:Bernstoffsgade
Husnummer:16--22
Lokalitet:Vestervold Kvarter, København
Postnummer:1577
By:København V
Sogn:Vesterbro Sogn
Matrikelnummer:407
Ophav:Nowico
År:1934

Id:NO-0295_01.tif


Billede af København Hovedbanegård.
Billede af København Hovedbanegård.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Nowico - Dato: 1932-1967 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:Centralbanegården, Hovedbanegården
Bygningsnavn:Centralbanegården, Hovedbanegården
Sted:Danmark, Sjælland, København
Ophav:Nowico
År:1932-1967

Id:NO-0067_f_01.tif


Billede af København Hovedbanegård.
Billede af København Hovedbanegård.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.08.09 07:09:13


Billede af København Hovedbanegård.
Billede af København Hovedbanegård.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.08.09 07:09:11


Billede af København Hovedbanegård.
Billede af København Hovedbanegård.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.07.29 07:09:32


Billede af København Hovedbanegård.
Billede af København Hovedbanegård.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.07.29 07:09:05


Billede af Københavns Hovedbanegård med s-tog i nyt folie design.
Billede af Københavns Hovedbanegård med s-tog i nyt folie design.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.06.29 07:09:36


Billede af København Hovedbanegård, som er klar til Tour De France.
Billede af København Hovedbanegård, som er klar til Tour De France.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.06.29 07:07:30


Billede af København Hovedbanegård, som er klar til Tour De France.
Billede af København Hovedbanegård, som er klar til Tour De France.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.06.29 07:05:55


Billede af København Hovedbanegård, som er klar til Tour De France.
Billede af København Hovedbanegård, som er klar til Tour De France.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.06.28 12:51:42Tegninger af København Hovedbanegård

Tegning af København Hovedbanegård.
Tegning af København Hovedbanegård.
Kilde: Danmarks Jernbanemuseum - Dato: 1906 (november) - LINK til kilde.


Noter:

Transportselskab/ operatør: De danske Statsbaner (DSB)
Jernbanested: Danmark, projekt til jernbaneanlæg
Beskrivelse: *København H (3.)

Længdesnit: C:D. Løbenr. 10g.
Motivdato: 11/1906
Fotograf/ billedkunstner: Sign.: H. Wenck
Delsamling: DJM papirkopier
Scannummer: DJM02-00010800


Google Street View af København Hovedbanegård

Google Street View af København Hovedbanegård (Kh).
Kilde: © Street View, by Google Maps - Dato: 2021.12.30 - LINK til kilde.


Kort over København Hovedbanegård

Kort over København Hovedbanegård
Kort over København Hovedbanegård - Kilde: Copyright © 2022 MapQuest, Inc. All rights reserved

Historisk kort over København Hovedbanegård
Kort over København Hovedbanegård - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Ortofoto forår)

Historisk kort over København Hovedbanegård
Kort over København Hovedbanegård - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Topgrafisk kort 1980-2001)

Historisk kort over København Hovedbanegård
Kort over København Hovedbanegård - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Topografisk kort 1953-1976)

Historisk kort over København Hovedbanegård
Kort over København Hovedbanegård - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: København Hovedbanegård

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Banen sætter spor - Frederikssundbanen i 110 år
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Banen sætter spor - Frederikssundbanen i 110 år
Knud B. Christoffersen
1989
126
Frederikssund
Thorsgaard
87-88165-72-8
Vestsjællandske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Vestsjællandske jernbaner
Niels Jensen
1978
103
København
J. Fr. Clausen
87-11-03879-9
Nordsjællandske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Nordsjællandske jernbaner
Niels Jensen
1975
80
København
J. Fr. Clausen
87-11-03671-0
Vi mødes under uret....
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Vi mødes under uret....
Morten Flindt Larsen
1994
96

Bane Bøger Aps
8788632512
Vestegnen og jernbanen gennem 150 år
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Vestegnen og jernbanen gennem 150 år
Eigil Christensen, Morten Flindt Larsen, John Poulsen, Henning Sørensen, Else Trier
1997
312

Bane Bøger Aps
8788632687
S-banen 1934-2009
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
S-banen 1934-2009
Morten Flindt Larsen, John Poulsen
2009
360

Bane Bøger Aps
978-87-91434-204
Med damptog til dyrehaven
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Med damptog til dyrehaven
Morten Flindt Larsen
2000
256

Bane Bøger Aps
87-88632-82-2
Dansk jernbanehistorie 1
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Dansk jernbanehistorie 1
Torben Andersen
2004
96

Lokomotivet
87-90-779-04-5
Dansk jernbanehistorie 2
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Dansk jernbanehistorie 2
Torben Andersen
2005
80

Lokomotivet
87-90-779-05-3
Dansk jernbanehistorie 3
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Dansk jernbanehistorie 3
Torben Andersen
2006
79

Lokomotivet
87-90-779-08-8
Dansk jernbanehistorie 4
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Dansk jernbanehistorie 4
Torben Andersen
2008
40

Lokomotivet
978-87-99-25-94-1-0
Nordbanen
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Nordbanen
John Poulsen
2020
316

Bane Bøger
978-87-91434-56-3
København - Odense
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
København - Odense
Flemming Søeborg
2008
127

Forlaget Frisporet
87-992512-0
Københavns S-bane 1934-1984
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Københavns S-bane 1934-1984
John Poulsen
1984
112

Bane Bøger
87-88632-01-6
Forsvundne stationer
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Forsvundne stationer
Peer Thomassen
1988
80

Bane Bøger
87-88632-19-9
Byens Baner 150 år
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Byens Baner 150 år
John Poulsen
1997
272

Bane Bøger
9788788632675
Københavns banegårde: København H. 1. dec. 1911-1986.
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Københavns banegårde: København H. 1. dec. 1911-1986.
John Poulsen
1986
144

Bane Bøger
9788788632149
Nordbanen : med tog til Nordsjælland gennem 125 år
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Nordbanen : med tog til Nordsjælland gennem 125 år
John Poulsen
1991
208

Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune
87-87298-20-1